Theo Moras – Komt het recht van inspreken eigenlijk nog wel tot z’n recht!

Hollands Kroon – Ellende door niet handhaven in Hollands Kroon (ook al in Anna Paulowna) zal de raad toch eens serieus moeten nemen.

CDA Hollands Kroon komt met plan om insprekers bij raadsvergaderingen dwingende regels op te leggen. Inspreken is dus alleen mogelijk om zoete broodjes te bakken en geen ordinaire feiten en fouten op tafel te leggen.
Onfatsoenlijk gedrag van B&W en andere overheidsdienaren mogen bij het inspreken niet meer door burgers e/o inwoners aan de orde gesteld worden. Ook niet als er door de betreffende personen al jaren naar fatsoenlijke oplossingen en regelingen is gestreefd en door de beleidsbepalers zijn genegeerd, waardoor de rechter en advocaten een oordeel vellen.
Mede een gevolg van een aangenomen motie van het CDA in de vorige raadsvergadering, nadat beide wethouders al afgetreden waren en dus zonder verantwoording af te leggen aan de raad en de aanwezigen van het strijd toneel konden vertrekken. Of dit plan er aan toe bijdragen zal, dat er door het College en de gemeenteraad op een normale en democratische wijze wordt bestuurd, valt echter zeer te betwijfelen.
En wordt er geen gehoor gegeven aan het dringende verzoek van CvK dhr. Johan Remkes niet lang geleden aan het College is gedaan. Een werkgroep bestuurlijke vernieuwing is dit momenteel aan het onderzoeken, maar er is nog niet besloten hoe of dat vormgegeven zal worden.
Nu werd er ingesproken en de complete raad laat het wederom afweten, behalve dhr. Vriend met z’n opmerking en Dorien Sijbenga, die een poging waagt, maar door de rest van de raad in der hemd wordt gezet.
Deze mensen wilden ook als mens worden behandeld, lieten ze donderdagavond bij het inspreken weten en wat doet de gemeenteraad van Hollands Kroon helemaal niets, geen enkele vraag, waarom zij hun gal kwamen spugen bij de raad.
Nee, een werkgroep van de raad gaat met de voorzitter van de raad dhr. Nawijn een ander plan bekokstoven, dat ze door kunnen gaan op de weg, die nu bewandeld wordt. Na deze lange slepende kwestie beseft ook iedereen heus wel, dat een andere aanpak noodzakelijk is.
Maar is er wel een andere manier of aanpak voor deze ‘Zure Gekken’ kwestie te bedenken, waarschijnlijk niet alleen de gemeenteraadsleden kunnen en zullen daar zorg voor moeten dragen.
Zeker gezien de inspanningen, die er door deze mensen zelf al zijn verricht in al die jaren, zoals hieronder eerlijk en globaal staat weergegeven, is om moedeloos van te worden.
Deze familie heeft al jaren de politieke partijen van informatie voorzien over hoe zij in Hollands Kroon behandeld worden. Ook op avonden van politieke partijen, compleet voorzien van beschikbare feiten over die zaken. Ze hebben brieven aan de partijen en gemeente gestuurd, maar iedereen sluit hun ogen hiervoor.
Als ze een gesprek met de burgemeester of wethouder aanvragen wordt dat vanaf de beginfase in 2012 al geweigerd en zijn ze door de gemeente ook nooit uitgenodigd. Ondanks, dat er een evident privaat rechtelijke belemmering aanwezig is over de verleende omgevingsvergunning, is de sfeer in de hele woonwijk verziekt,
Oorzaak, omdat de gemeente ook nog een voorkeurspositie hanteert en nooit wil handhaven, en de buurman zich hierdoor enorm sterk voelt samen met de gemeente. Het is geen burenruzie, maar een verschil van inzicht, omdat de gemeente iets voor elkaar wil maken voor één burger, wat niet mag
En daarom kan, mag of moet de raad dit ook aanpakken, ze hebben al verscheidene rechtszaken gewonnen zelf bij Raad van State.
Hollands Kroon geeft nu pas na 10 jaar openlijk toe i.v.m. de vonnissen en omdat ze aan de verliezende hand zijn, omdat de gemeente ook werkelijk veel fouten heeft gemaakt. Maar ze proberen het nog steeds op een ondemocratisch manier op te lossen door o.a. openlijk list en bedrog te plegen voor de rechter, om hun buurman en hun zelf ten onrechte vergunde bouwvergunning alsnog proberen veilig te stellen.
En waar nu een ambtenaar met de buurman nog een plannetje bedachten om het pand van de buurman op te kopen voor 5 á 6 ton en het gebouw te slopen. Met als gevolg, dat de buurt achterblijft met een financiële strop, maar ook met een enorme geestelijke kater, wat de buurman samen met de gemeente hebben veroorzaakt.
Die mensen gaan voor gerechtigheid en daar kan en behoort gemeenteraad die mensen in bij te staan, maar tot nog toe nog steeds niet gebeurd, en probeert meneer Vriend als raadslid zelfs hun reeds bewezen gerechtigheid op een listige manier nog verder onderuit te halen.
Dat mag en zal de gemeenteraad van Hollands Kroon toch niet laten gebeuren .

Met vriendelijke doch zeer bedenkelijke groet,
Theo Moras

Stichting JAS, zondag 24 december 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/12/komt-het-recht-van-inspreken-eigenlijk.html

https://www.hollandskroonactueel.nl/2017/12/24/cda-hollands-kroon-wil-inspreekrecht-inwoners-hollands-kroon-inperken/

https://robscholtemuseum.nl/?s=jaap+nawijn

2 Comments

  1. Prachtige ontwikkelingen! Nog nooit is zo zichtbaar geweest dat democratie niet meer bestaat. Zelfs de schijndemocratie wordt afgeschaft. Referenda en inspraak werden al volstrekt genegeerd door de politiek. Maar zelfs de illusie dat burgers iets te vertellen hebben wordt onze op macht beluste politici nu teveel…..

  2. Inspreken is een recht van elke burger, in een democratie, om de politiek te wijzen op feiten die de burger aangaat, die anders door dezelfde politiek genegeerd worden omdat dit niet in hun straatje past.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image