Theo Knippenberg – Leugens (45): D is a Deer, a female deer

Priesters en nonnen hebben een grote rol gespeeld in mijn jeugd. Als kind verbaasde ik me al over de blijkbaar-niet-te-onderdrukken neiging van deze treurige singles om zich te bemoeien met onze huwelijken, relaties en sekslevens. En vooral met het seksleven van kinderen (handen boven de dekens) en vrouwen (onderworpen aan de man).
Dyl leerde mij het middeleeuwse ‘alfabet van vrouwenondeugden’.
Het werd geschreven door de Heilige Antoninus, aartsbisschop van Florence in de 15e eeuw, in zijn ´Summa Theologica´, een boek met allerlei advies over het huwelijk.

Hier volgen de drieëntwintig omschrijvingen van het fenomeen ´vrouw´, door Antoninus. De J en de W bestonden toen nog niet:
A. Avidum animal (gretig dier)
B. Bestiale baratrum (beestachtige afgrond)
C. Concupiscentia carnis (wellust van het vlees)
D. Dolorosum duellum (smartelijke tweestrijd)
E. Aestuans aestus (vlammende hartstocht)
F. Falsa fides (onoprechte trouw)
G. Garrulum guttur (praatzieke tong)
H. Herrinys armata (gewapende furie)
I. Invidiosus ignis (vurige afgunst)
K. Kalumniarum chaos (baaierd van roddel)
L. Lepida lues (bekoorlijke pest)
M. Monstruosum mendacium (monsterachtige leugen)
N. Naufragii nutrix (veroorzaakster van schipbreuk)
O. Opifex odii (aanstichtster van haat)
P. Prima peccatrix (eerste zondares)
Q. Quietis quassatio (onruststookster)
R. Ruina regnorum (ondergang van koninkrijken)
S. Silva superbiae (woud van hoogmoed)
T. Truculenta tyrannis (grimmige tirannie)
V. Vanitas vanitatum (ijdelheid der ijdelheden)
X. Xantia Xersis (Xerxes als beeld van nietsontziende gedrevenheid)
Y. Ymago idolorum (beeld van afgoden)
Z. Zelus zelotypus (jaloerse naijver)

Antoninus schiep dit gewrocht in kreupel Latijn als waarschuwing tegen de verderfelijkheid van de vrouw, die al bij Eva begint. Hij spreekt zelfs de hoop uit dat de vrouwen zelf dit alfabet aan hun kinderen zullen leren, als een soort middeleeuws leesplankje.
En, ongelooflijk, of juist volstrekt begrijpelijk, groeide deze ´Summa Theologica´ uit tot een van de belangrijkste werken in de katholieke kerk. En Antoninus zelf werd in 1523 heilig verklaard.

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leugens