Theo Knippenberg – Leugens (15): Wooden ships

Kleine Dyl was alleen thuis, die ochtend, en hij verveelde zich. Dus pakte hij een klomp van zijn vader om er een bootje van te maken. De grote mast stond al fier vastgespijkerd in de klomp, en hij was net bezig een gat te zagen in de neus voor de boegspriet, toen door de open bovenste helft van de deur het hoofd van een ruiter en de kop van een paard naar binnen staken.
´Is hier niemand in huis?´ vroeg de ruiter.
Dyl keek op. ´Jawel´, zei hij, ´anderhalve mens en een paardenkop´.
´Hoezo?´ vroeg de ruiter verbaasd.
´Nou, ik zie hier een hele mens en die ben ik; verder zie ik een halve mens, te weten uw hoofd en borst, en daarbij nog de kop van uw paard´.
Toen concentreerde hij zich weer op de klomp.
´Waar zijn jouw vader en moeder?´ vroeg de man na een tijdje.
´Vader gaat van kwaad tot erger en moeder is bezig met ons in schade of schande te brengen´.
´Dat begrijp ik niet´, bekende de ruiter.
Dyl legde uit, zonder op te kijken:
´Vader graaft de voren van zijn land dieper, om de jagers, die zijn koren plat trappen, van kwaad in erger te doen vallen. Moeder is brood terugbrengen dat ze geleend heeft: als zij te veel teruggeeft, dan is het onze schade en geeft ze te weinig, dan is het onze schande´.
Toen vroeg de man hem de weg naar het volgende dorp.
´Daar, waar de ganzen lopen´, zei Dyl.
De ruiter reed weg, maar toen hij bij de ganzen aan kwam galopperen sprongen ze allemaal in het water.
Dyl was net begonnen om van vaders andere klomp een rijtuig te maken, toen de man terugkwam.
´De ganzen zwemmen allemaal in het water. Daar kan ik niet rijden´.
Dyl zei, zonder op te kijken:
´U moest rijden waar de ganzen liepen, niet waar ze zwommen natuurlijk´.
De paardenkop hinnikte.
´Ik heb een afspraak met een dame in het volgende dorp. Een hele belangrijke afspraak´, zei de ruiter. Hij klonk nu lichtelijk wanhopig.´ Wijs mij dan tenminste de weg die naar dat dorp gaat´.
´Ik weet niet waar u vandaan komt`, zei Dyl, ´ Maar hier bij ons blijven de wegen liggen, en zijn ’t de mensen die gaan. Al ziet u de dame in kwestie waarschijnlijk het liefst gaan liggen.´

Informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leugens