Telstaronline – Burgemeester wil John Thuring uit de gemeenteraad zetten + Hedzer Faber – Geurt Visser ’op persoonlijke titel’ in raad Pijnacker-Nootdorp + Ruud van de Wint – Kroontjespen

Burgemeester wil John Thuring uit de gemeenteraad zetten

Pijnacker-Nootdorp – John Thuring moet de gemeenteraad verlaten. Dat heeft burgemeester Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp via een zogenoemde ‘waarschuwing’ duidelijk gemaakt in een brief aan het raadslid van 3 oktober j.l. Thuring zou niet voldoen aan de eis, dat je als raadslid ‘ingezetene’ moet zijn van de gemeente, waar je in gemeenteraad zit.

Het raadslid voor Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp is beledigd, boos maar vooral verdrietig. Natuurlijk had hij, achteraf gezien, meteen duidelijkheid moeten geven, hoe het precies zat. Hij heeft de wijziging van zijn woonadres bij de gemeente gemeld en voldeed aan de regels voor het raadslidmaatschap. Hij heeft onderschat, hoe het blijkbaar in de politiek werkt. Hij wil gewoon heel graag de raadsperiode 2014-2018 in maart volgend jaar netjes afronden. De 67 jarige Thuring accepteert de ‘waarschuwing’ niet en zal desnoods naar de Raad van State gaan om de verwijdering uit de gemeenteraad aan te vechten.

Geen onderzoek

Ook fractievoorzitter Ina Mantjes van Gemeentebelangen is bijzonder verbolgen over de gang van zaken. “John Thuring is een zeer aimabele keurige man met een grote staat van dienst als fotograaf. Een man, die zelfs hoffotograaf is geweest en bij officiële gelegenheden door koning Willem Alexander gedag wordt gezegd in de trant van: dag meneer Thuring, hoe is het met u? En zo’n man wordt door onze burgemeester neer gezet als een rommelaar en fraudeur, die je niet moet geloven als hij zegt, dat hij het grootste deel van de week in Pijnacker verblijft. De burgemeester schrijft letterlijk aan John, dat het voor de komende periode tot maart 2018 geen duurzame situatie lijkt te zijn, dat hij naar redelijke verwachting de meeste malen in Pijnacker-Nootdorp zal overnachten. Met andere woorden: je zegt wel, dat je dat gaat doen, maar dat doe je toch niet. Een pure aanname is dat en tegelijk ook een ernstige verdachtmaking.”

Ina Mantjes vervolgt: “De burgemeester komt met een hele zware maatregel, maar uit de stukken – of het ontbreken daarvan – blijkt, dat er helemaal geen onderzoek is gedaan, waarop ze haar beslissing kan baseren. Ik heb diverse malen namens John nadrukkelijk om het dossier gevraagd, maar ze ging daar niet op in. Nu blijkt waarom: er is geen dossier, omdat er blijkbaar ook geen adequaat onderzoek is geweest.”

Telefoontje

Terug naar het begin. Begin september krijgt John Thuring een telefoontje vanuit het gemeentekantoor. Hij wordt uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester op 8 september. Er wordt niet bij gezegd, waar het over gaat, dus John denkt dat het een ‘bijpraat gesprek’ is dat de burgemeester wel vaker voert met raadsleden.

Gezellig, leuk, denkt John nog. Maar ter plekke confronteert de burgemeester hem ermee, dat ze signalen heeft gekregen, dat hij niet meer in Pijnacker-Nootdorp zou wonen, maar in Voorburg.

John Thuring voelt zich overvallen en legt uit, dat hij en zijn vrouw en zoon eind februari van 2017 plotseling hun tijdelijke huurwoning aan de Sulky in Nootdorp moesten verlaten, omdat de verhuurder de woning kon verkopen. In Pijnacker-Nootdorp kon het gezin geen geschikte woning vinden, maar wel in Voorburg. Sinds eind februari wonen zijn vrouw en zoon daar.

John Thuring schrijft zich zelf op 7 maart in bij zijn broer Hans Thuring in Pijnacker, omdat hij daar het grootste gedeelte van de week woont. Hij is daar naar eigen zeggen door de weeks waarna hij zich in het weekend bij het gezin in Voorburg voegt. Hiermee blijft hij ingezetene van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en kan hij, daar is John van overtuigd, zijn raadsperiode afronden. “Het is geen ideale situatie, maar ik wilde graag deel blijven uitmaken van de fractie en de gemeenteraad om de periode netjes af te kunnen maken”, aldus Thuring.

Hij laat echter na om in maart de verhuizing bij de gemeenteraad te melden en stelt ook zijn eigen fractie niet op de hoogte van deze nieuwe woonsituatie. Thuring erkent, dat dit onhandig was en heeft daarvoor bij het gesprek op 8 september en een paar dagen later ook tegenover zijn fractiegenoten zijn excuses aangeboden. Hij was daarin te naïef geweest en heeft het politiek onvoldoende aangevoeld. “Ik heb het niet met opzet niet gemeld, maar het is natuurlijk wel heel stom geweest van me. Ik kan daar nu niets meer aan veranderen en vind het heel vervelend, dat ik daardoor niet alleen mezelf, maar ook mijn fractie en partij in de problemen heb gebracht.”

Anonieme tip

De ‘verhuizing’ kwam aan het licht via een tip aan de burgemeester begin september, die vervolgens John Thuring op het matje riep voor een gesprek. Zowel John Thuring als Ina Mantjes tasten in het duister, wie die tip heeft gegeven. De burgemeester weet volgens Mantjes wie het is, maar zij wil niet vertellen wie het is.

Opmerkelijk is, dat de redactie van Telstar/Eendracht op vrijdag 9 of zaterdag 10 september een kant en klaar artikel binnen kreeg van een journaliste van Zicht op Haaglanden met als titel: “Raadslid misleidt vriend en vijand”.

In dit verhaal komen John Thuring, Ina Mantjes en ook diverse fractievoorzitters van andere partijen aan het woord. De teneur van het artikel is, dat Thuring de kluit opzettelijk heeft belazerd en eigenlijk afstand zou moeten doen van zijn raadszetel en de bij behorende vergoeding. Thuring zegt in dat artikel, dat hij dat niet van plan is, omdat hij voldoet aan de vereisten en graag de raadsperiode wil afronden.

Op 15 september volgt er een tweede gesprek tussen John Thuring en de burgemeester, nu ook in aanwezigheid van fractievoorzitter Ina Mantjes. Thuring geeft andermaal aan, dat hij de raadsperiode graag wil afmaken en door de weeks van maandag tot en met donderdag bij zijn broer in Pijnacker verblijft. Hij geeft daarnaast aan, dat hij ook via de jeu de boules vereniging Folâtre meerdere malen per week in Pijnacker actief is. Hij zegt, dat hij zich heel betrokken voelt bij de gemeente, waar hij al jaren woont en dat hij het gemeenteraadswerk met volle overgave wil blijven doen. De burgemeester geeft aan, dat zij nog nadere informatie zal opvragen bij de betrokken ambtenaar en dat er een vervolggesprek komt.

Ziekte

“Omdat ik enige tijd geleden getroffen ben door de ziekte van Parkinson en het syndroom van Sjögren is het voor mij lastig om in de vergadering het woord te voeren, maar ik blijf mijn bijdragen leveren. Ik lees alle stukken, doe wel mijn zegje in de fractie en ik ben bij alle vergaderingen”, zegt hij thuis op donderdag 19 oktober in Pijnacker.

Hij laat zijn kamer op de bovenverdieping zien, compleet met bed, kledingkast, bureau, computer en andere werkbenodigdheden. “Ik ben heel blij, dat mijn broer en schoonzus bereid zijn geweest om mij hier een jaar door de weeks in huis te nemen, maar ik zal wel blij zijn als ik na de verkiezingen in 2018 me gewoon bij mijn vrouw en zoon in Voorburg kan voegen. Ook is het huis daar gelijkvloers en dat is gezien mijn ziekte ook beter voor me.”

Het steekt Thuring enorm dat de burgemeester in de waarschuwingsbrief van 3 oktober niet uitgaat van vertrouwen. “Ik voel me heel onheus bejegend. Dat begon al met de uitnodiging voor het eerste gesprek, waarbij niet was aangegeven, waar het over zou gaan. Als ik dat had geweten, dan had ik me meteen laten bijstaan door een adviseur. De waarschuwingsbrief is een opsomming van aannames en stellingen, die niet worden onderbouwd. De burgemeester trekt zomaar mijn integriteit in twijfel en dat stoort me heel erg. Ze heeft het in de brief er over, dat ik nog maar kort in bezit zou zijn van de sleutels van deze woning. Dat ging om de sleutel van de voordeur. Voor die tijd ging ik met de sleutel van de achterdeur het huis in. Waar hebben we het over? En ook dat ze gewoon zegt, dat ik het afgelopen half jaar niet in Pijnacker heb vertoefd en dat ik dat het komende half jaar ook wel niet zal doen. Hoe kun je dat schrijven?”

Ina Mantjes zegt nogmaals dat de burgemeester een vergaande maatregel van iemand uit de gemeenteraad verwijderen dient te onderbouwen met onderzoek. “Als partij juichen wij het toe als de gemeente fraude en ook woonfraude aanpakt, maar dan wel op basis van adequaat onderzoek en niet op basis van aannames. De waarschuwingsbrief rammelt echt aan alle kanten. Ze voert elf overwegingen aan om naar een conclusie toe te werken. Deze overwegingen zijn in hoofdzaak aannames, maar bewijs, dat John niet daadwerkelijk in Pijnacker woont, ontbreekt.”

Presidium

Hoe nu verder? John Thuring heeft direct op de waarschuwingsbrief van de burgemeester gereageerd met een brief op 5 oktober, waarin hij aangaf dit niet te accepteren en de raad om een oordeel moest worden gevraagd. Dat was namelijk ook de procedure, die in de brief werd geschetst. De burgemeester wilde de zaak eerst agenderen op donderdagavond 19 oktober, maar dat was midden in het herfstreces en hij had nog steeds niet het dossier ontvangen. Hij kon hier dus niet mee akkoord gaan.

De burgemeester heeft daarna een extra presidium ingelast op maandag 23 oktober. Dat is een vertrouwelijk overlegorgaan, dat bestaat uit de burgemeester en alle fractievoorzitters. Ina Mantjes is het er absoluut niet mee eens, dat dit onderwerp in beslotenheid wordt besproken: ze vindt net als John, dat de zaak klip en klaar in een openbare raadsvergadering besproken moet worden, zoals ook in de waarschuwingsbrief staat vermeld.

De betreffende stukken voor de vergadering van het presidium zijn sinds maandag 16 oktober digitaal ter inzage voor de fractievoorzitters, maar wel vertrouwelijk. Ina Mantjes kan dus niet zeggen welke stukken het zijn, maar ze kan wel zeggen welke stukken ze mist. Dat is een onderzoeksrapport naar de feitelijke woonsituatie, conform de Circulaire BRP en Woonfraude. “Eerder heeft de burgemeester aangegeven een onderzoek te starten, maar daar is niets van gebleken”, aldus Mantjes.

De Telegraaf

Ina Mantjes vindt het zeer frappant dat zij dinsdag 17 oktober, een dag na het plaatsen van de vertrouwelijke stukken, werd gebeld door een journaliste van de Telegraaf, die een dag later met een artikel naar buiten kwam over de kwestie met daarbij een foto van voormalig gemeenteraadslid Geurt Visser in zijn hoedanigheid van loco-burgemeester van Den Helder. “Het is algemeen bekend dat deze journaliste een nauwe band heeft met een aantal raadsleden. Zo popte er in het verleden wel vaker artikelen op in de Telegraaf over politiek gevoelige onderwerpen, bijvoorbeeld over Avalex. En altijd beschikte deze journaliste over inside informatie, ook nu weer.”

Geurt Visser, de vroegere voorman van Gemeentebelangen, is na de verkiezingen van 2014 naar Den Helder vertrokken om daar wethouder te worden, maar werd daar tussentijds tot aftreden gedwongen, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan ongewenste intimiteiten richting meerdere vrouwelijke ambtenaren. Uitgerekend deze Geurt Visser is de eerste in lijn ‘op de kieslijst’ om terug te keren in de gemeenteraad zodra John Thuring gedwongen zou worden de raad te verlaten.

Geurt Visser zegt in het artikel in De Telegraaf, dat hij een terugkeer zeker niet uitsluit, terwijl hij naar verluidt beoogd lijsttrekker is voor een lokale partij in Den Helder en van plan zou zijn daar heen te verhuizen. “Los van het feit, dat wij het debat in de gemeenteraad met vertrouwen tegemoet zien, zit onze fractie uiteraard niet te wachten op de terugkeer van Geurt Visser in de gemeentelijke politiek”, aldus Ina Mantjes.
De fractievoorzitter van Gemeentebelangen zit wel met de zaak in haar maag. “Vooral voor John vind ik het vreselijk, dat hij zo wordt behandeld. Dit moeten we met z’n allen toch niet willen. Maar ook politiek gezien heb ik het idee, dat wij als bestuur van onze mooie gemeente de afgelopen weken in een foute film verzeild zijn geraakt. Een soort lokale ‘House of cards.”

Vraagtekens

Mantjes zet namelijk bij een aantal zaken de nodige vraagtekens. “Dat hele proces is direct na het zomerreces begonnen. De anonieme tip over John en het zagen aan de stoelpoten van onze wethouder. Ik houd niet van samenzweringstheorieën, maar toeval bestaat niet. En juist in zo’n situatie hoort een burgemeester boven de partijen te staan en verbindend op te treden. Wij hebben het hier over een fractie, die deel uitmaakte van het college, dus ook het aanzien en de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur is in het geding. Ik ben teleurgesteld, hoe die rol tot nu toe is ingevuld, maar ik blijf positief, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Daarom hoopt Ina Mantjes dat de burgemeester de waarschuwingsbrief wegens motiveringsgebrek zal intrekken en haar excuses aan John zal aanbieden. “En doet zij dat niet, dan is het aan de gemeenteraad om een keurig en integer gemeenteraadslid als John Thuring de gelegenheid te geven zijn raadsperiode netjes af te maken, zodat hij zich in maart 2018 met opgeheven hoofd bij zijn gezin in Voorburg kan voegen. Daar gaan we voor!”

In de gedrukte editie van Telstar/Eendracht is een reactie van de burgemeester te lezen:
https://www.jambooty.be/en/document/2006131.

Telstaronline, wo 25 okt 2017, 12:40

Reacties:

Leen Hoogerdijk Ik ken John al een aantal via CdP Folâtre, en hij is geen man die de boel besodemieterd maar komt altijd eerlijk en oprecht over. Deze beschuldigingen worden niet onderbouwd maar er wordt iets “aangenomen” uit een onbekende bron.

Marc de Haan
Hij is verhuisd naar buiten de gemeente en heeft dat niet gemeld. Dat is geen aanname maar een feit. Daar is het fout gegaan. Daarna lijkt het van alle kanten kinderachtig moeilijk doen.

Leen Hoogerdijk
volgens mij staat hij ingeschreven bij zijn broer, dat heeft hij niet gemeld. (volgens het bericht). Het blijft kinderachtig.

Roy Bruijns
Leen Hoogerdijk dus de regels van je eigen gemeente raad vind jij kinderachtig … apart … Hij had gewoon moeten aftreden op het moment dat hij of wie ook verhuisd buiten de gemeente . Simpel

Marc de Haan
Ik gok dat als de burgermeester dit gedaan had het dorp te klein geweest was. En dat deze fractie dan direct om aftreden geschreeuwd had.

Jan Leeuwenstein
Onze burgemeester is van ”geen woorden maar daden”. Dat is mooi natuurlijk, maar nu blijkt dat zij nadenken, niet op haar repertoire heeft. Het middel van het uit de raad verwijderen van een raadslid behoort te worden bewaard in een diepe kluis met tijdslot. Deze actie van de burgemeester, opgeteld bij het opblazen van de zetel van wethouder Minderhout, doet het ergste vermoeden. Zeker omdat overduidelijk is vastgesteld dat in de sportraad de wethouder door een vertegenwoordiger uit die raad, met dubbele VVD pet, in een hinderlaag is gelokt.
In deze twee op zijn minst dubieuze zaken, heeft de burgemeester, in het gunstigste geval alleen haar leesbril in de koelkast gelegd, die ze later niet meer kon terugvinden. Maar serieuzer, zij heeft onvoldoende kennis genomen van de feiten, in het wethouder geval niet ingegrepen, en bij de heer Thuring heeft zij zich door spionage roman wijsheden laten leiden.
Het lijkt erop dat er mysterieuze krachten in onze gemeente politiek zijn geslopen, die proberen door liquidatie van Gemeente Belangen de macht te grijpen.

Lisette Weber-Ziere
Ik ben de betreffende journaliste die het artikel bij TelStar aanleverde. De anonieme tip die ik ontving is uitgebreid onderzocht op waarheid. Daarbij heb ik onder andere Dhr. Thuring, zijn fractie en zijn familie ook gevraagd om commentaar. De situatie rond zijn woonsituatie is door hen allen bevestigd. Telkens is er sprake van ‘logeren bij zijn broer’. Niet wonen. De politieke conclusies die hieraan verbonden worden zijn uiteraard heel vervelend voor Dhr. Thuring, maar wel logisch. Hij verzweeg immers iets, en dat mag niet. Of dat de bedoeling was, hij eigenlijk ook ziek is en of hij spijt heeft doen er in deze context niet veel toe. Hij deed iets wat niet mag, en dat kost hem z’n zetel.

Annemarie Spiessens de Vries
3x raden wie die anonieme tip aanleverde …

Lisette Weber-Ziere
Dat is het met anonieme tips hè. Die bron delen we niet.

Martijn Mastenbroek
Ik geloof er geen snars van.

Annemarie Spiessens de Vries
Martijn, ik denk dat wij aan dezelfde persoon denken. Die is namelijk heel goed in de pers tippen.

Manuela Bijl
Nou Lisette, je kunt vast wel bevestigen dat Geurt Visser NIET je tipgever is? Dan is dat maar uit de lucht. En je kent vast ook de regel, één bron is geen bron?

Martijn Mastenbroek
Ik vraag mij af wat journaliste Lisette überhaupt heeft aangezet om ver buiten haar dorpsgrenzen in deze zaak te duiken. Opmerkelijk!

Arthur Venselaar
Het is natuurlijk ook niet niets hè, de afstand van Voorburg naar Pijnacker-Nootdorp. Denk alleen al aan de reiskosten!

Mart Post
Kunnen ze die burgemeester er niet uit zetten ??

Andreas De Leuke
Ik zou zeggen de burgemeester moet weg.

Annemarie Vorstenbos
Deiman Ik ken geen mensen die eerlijker zijn dan de fam.Thuring, John verblijft zeker wel in Pijnacker, dit is echt oneerlijk 😯

Marc de Haan
Pfff. Het is weer ouderwets kneuterig. Inclusief complot theoriën en Calimerogedrag.

Hansje van der Blom
Het is jammer dat John Thuring zijn nieuwe woonadres niet op tijd heeft aangemeld. Het is verder opvallend, gezien de afstand Nootdorp-Voorburg, dat iemand 4 dagen per week zijn gezinssituatie ‘opgeeft’ en bij een broer intrekt, maar zeg nooit nooit. Ik lees ook over ‘nadere informatie ophalen bij een betrokken ambtenaar’ en dat er een vervolggesprek zou komen. Dit vervolggesprek is er zo te lezen nooit gekomen, wat vreemd is. Mocht de burgemeester van een ambtenaar hebben vernomen, dat meneer Thuring vaker in Voorburg verblijft dan gezegd wordt, dan zou dit toch in een vervolggesprek besproken moeten worden met de mogelijkheid van een weerwoord en niet gelijk middels een ‘ontslagbrief’. De burgemeester heeft op dit punt (openbaar!) wel iets uit te leggen. P.s. Het blijft voor mij sowieso kneuterig, dat iemand met een Nootdorp verleden (!) en nu slechts een paar kilometer verderop woont, voor de gemeenteraad wordt afgewezen. De regel is ooit ingesteld i.v.m. directe betrokkenheid en geen grote reisafstand te hoeven afleggen, waarvan hier in beide gevallen duidelijk sprake is.

Jorg Westerhoff
Pijnacker op zijn smalst……

Francine Horn
Triest dat John Turing zo behandeld wordt

https://www.facebook.com/telstaronline.pijnacker/posts/945317222287512

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/87007/burgemeester-wil-john-thuring-uit-de-gemeenteraad-zetten-

Geurt Visser ’op persoonlijke titel’ in raad Pijnacker-Nootdorp

Den Helder – Vijf maanden voor hij in Den Helder meedoet met de raadsverkiezingen, overweegt ex wethouder Geurt Visser een raadszetel te accepteren in de gemeenteraad van het Zuid-Hollandse Pijnacker-Nootdorp.

Bij de vorige verkiezingen was hij daar lijsttrekker voor Gemeentebelangen en kwam als fractievoorzitter in de gemeenteraad. Zijn zetel verviel, toen hij wethouder werd in Den Helder. Hij moest na acht maanden al vertrekken vanwege ’grensoverschrijdend gedrag’. Maar nu een van de achtergebleven fractiegenoten in opspraak is geraakt – hij bleek buiten Pijnacker te wonen – is Visser de eerste, die aanspraak kan maken op die zetel. De burgemeester heeft het raadslid inmiddels laten weten, dat hij de raad moet verlaten.

Geurt Visser: “Officieel heb ik nog niets gehoord, maar als ik de vraag krijg, zal ik het zeker overwegen.”

Ondertussen zit zijn oude fractie Gemeentebelangen helemaal niet op zijn terugkeer te wachten, zo meldde fractievoorzitter Ina Mantjes in gesprek met de lokale krant Telstar. Visser, geconfronteerd met dat artikel: “In dat geval zal ik op persoonlijke titel in de raad gaan zitten. Ik heb ruim duizend stemmen gekregen, meer dan de rest van de lijst bij elkaar. Ik ben het aan de kiezer verplicht om niet voor mijn verantwoordelijkheid weg te lopen.”

Een raadslidmaatschap in Zuid-Holland heeft geen gevolgen voor zijn politieke ambities in Den Helder. Als hij hier voor Gemeentebelangen wordt verkozen, verhuist hij opnieuw naar Den Helder, belooft Visser.

Noordhollands Dagblad, 25 oktober 2017, 15:10

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Lekker oprotten met die vent

Monique Kohn · Den Helder
En dat zeg je op basis van wat? Roddel en achterklap?

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Beste redactie, wegens “grensoverschrijdend gedrag” is feitelijk onjuiste berichtgeving. Het moet zijn: vermeend grensoverschrijdend gedrag, in de ogen van het college. Het is niet bewezen, en er was geen hoor en wederhoor, een belangrijk journalistiek principe dat het NHD dient te respecteren.

Fred Kwast
Gewoon een baantjes jager !

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/geurt-visser-op-persoonlijke-titel-raad-pijnacker-nootdorp

Kroontjespen

Kunstenaar: Ruud van de Wint
Straatnaam: Vijver Oranjeplein Pijnacker
Materiaal: Beton, Staal
Jaar van plaatsing: 1997

Omschrijving:
Het object bestaat uit een ellipsvormig sculptuur met vijf langwerpige, afgeronde gaten. Het geheel is in een ronde vijver geplaatst.

http://pijnacker-nootdorp.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/3124-kroontjespen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image