Tejo Moerings – Het profiel van een kunstenaar

Een kunstenaar is iemand die aan het verwachtingspatroon van de doorsnee niet-kunstenaar beantwoord:

Een kunstenaar praat raar,
Een kunstenaar is arm dus loopt er flodderig bij,
Een kunstenaar verkoopt lucht,
Wat de kunstenaar kan, kan m’n nichtje van vijf ook,
Een kunstenaar die niet arm is wordt gesubsidieerd,
Een kunstenaar spoort niet,
Kunstenaars dragen niets bij aan het Bruto Nationaal Product,
Integendeel, een kunstenaar houdt zijn handen op,
Kunstenaars zijn links,
Kunstenaars zijn maanziek,
Kunstenaars…

Hoe het wel zit:

Kunstenaars zijn ondernemend, kunstenaars moeten kennis hebben van bijna alles dat een onderneming draaiende houdt, want kunstenaars zijn vooral zelfstandigen met of zonder personeel.
Van kunstenaars wordt verwacht dat ze over hun werk kunnen vertellen en dat van anderen. Kunstenaars moeten materialenkennis hebben, ze moeten precies weten waarmee ze bezig zijn. Kunstenaars moeten hun praktijk bewust inrichten, want de tijd dat kunstenaars gesubsidieerd werden, ligt nu alweer dertig jaar achter ons. O ja, er bestond tot voor kort nog een aparte bijstandsregeling. Maar een kunstenaar kan niet werken met een inkomen van 850 euro netto per maand. Daarvoor mocht hij nog eens 25% bijverdienen, dat is 212 euro! Onmogelijk…

Wat doet een kunstenaar? Een kunstenaar maakt beelden. Plat of 3 dimensionaal, een kunstenaar onderzoekt, heeft zijn kunsthistorische zaakjes op orde. Waarom maakt een kunstenaar beelden die hoogstens als decoratie dienen? Die kunstenaars heb je, ze kopiëren en plakken inderdaad. Maar een kunstenaar die zichzelf serieus neemt, innoveert, doet onderzoek naar nieuwe uitingsmiddelen, of probeert een beeldtaal te ontwikkelen die ’n totaal andere invalshoek genereert. Kunstenaars denken vaak mee met architecten en ontwerpers over nieuwe vormen en oplossingen, kunstenaars worden ingezet om creatieve oplossingen te vinden binnen Zorg en Welzijn, buurtcohesie, sociale activering. Een ondernemende kunstenaar moet in staat zijn om zijn visie op andere partijen over te brengen op een manier die tot samenwerking uitnodigt. Kunstenaars zijn internationaal georiënteerd, ze reizen veel en vaak. Dat moet ook wel, want Nederland is een relatief beperkte markt voor kunstenaars en hun producten. De kunstwereld is niet gericht op Nederland, die neemt een onbelangrijke plaats in.

In de vorige eeuw, maakten Nederlandse kunstenaars deel uit van de internationale kunstwereld. Schilders als Karel Appel, Jan Cremer, Rob Scholte, Constant en in mindere mate Armando, Peter Struyken en Corneille waren wereldberoemd. Ik vergeet er geheid nog een paar, maar dit is geen palmares voor hippe kunstenaars. De hedendaagse kunstenaar in de wereldranglijst is met een lampje te zoeken. Ja je hebt Joep van Lieshout, Marlene Dumas en nog een paar obscure namen, maar verder geen kunstenaars van belang. Dat komt door de afbraak van de Kunst sinds het no nonsens beleid van Lubbers cum suis. Helaas is het Nederlandse Volk grotendeels tegen Kunst met een grote K, maar daar meer over in een volgend blog of zo.

Wat doet een kunstenaar eigenlijk? Een kunstenaar maakt kunst. Zover weten we het wel, boeiend hoor. In ons land werken ongeveer 60.000 kunstenaars – beroepskunstenaars welteverstaan. Kunstenaars die amper kunnen leven van hun werk en er dus bijbaantjes op na houden of zich ook op de commerciële kant richten zoals grafische vormgeving, webdesign en reclame. Kunstenaars schilderen, maken sculpturen en installaties, kunstenaars maken muziek, componeren of zijn filmmakers. Kunstenaars hebben één makke… ze doen zelden mee aan politiek of besluitvorming. Kunstenaars zijn geen lobbyisten… Kunstenaars pogen met hun werk een bijdrage te leveren aan het politieke klimaat, ze schrijven soms mee aan de opiniepagina’s van de kwaliteitspers, maar daar blijft het zo’n beetje bij.

Kortom, kunstenaars hebben een belangrijke rol in de samenleving. Ze maken de wereld een beetje veel mooier. Ze hebben visie, ze kunnen zich een beeld vormen, ze zijn hoogopgeleid, talentvol en vaak hoogbegaafd.

Solipsus Logico Publicãre, zaterdag 24 augustus 2013, 15:08

http://publisharttextbureau.blogspot.nl/2013/08/het-profiel-van-een-kunstenaar.html