Team Loterijverlies – 155.000 bedrogen Staatsloterij spelers starten individuele rechtszaken bij alle rechtbanken

155.000 bedrogen Staatsloterij spelers starten individuele rechtszaken bij alle rechtbanken

Door de weigerachtige opstelling van de Staatsloterij om met enige daadwerkelijke en reële compensatie te komen voor het door haar gepleegde bedrog tussen 2000 en 2008, zijn ruim 155.000 bedrogen deelnemers door het gehele land afzonderlijke rechtszaken opgestart. Van Groningen tot Maastricht, van Arnhem tot Alkmaar, werkelijk overal zijn rechtszaken aangespannen door individuele bedrogen spelers. De komende tijd worden er pallets vol met processtukken bij de Staatsloterij afgeleverd. De Staatsloterij dacht, dat dit nooit zou gebeuren en schreef dat onder meer samen met het Ministerie van Financiën bij de gratis trekking in 2017. Met die gedachte heeft de Staatsloterij zich vergaloppeerd, omdat het nu wél gebeurt. De Staatsloterij heeft niet alleen in de periode 2000 tot aan 2008 haar kaarten verkeerd geschud door het toevoegen van miljoenen loten, die nooit verkocht waren aan de verkochte lotnummers, maar daar wel prijzen over te trekken om haar loterij zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar nu ook door telkens zich schuldig te maken aan misleidende handelingen om te proberen het bedrog gratis af te doen.

We zijn natuurlijk allemaal zwaar besodemieterd

Een echtpaar van boven de 85 jaar is ‘heel erg blij, dat er actie wordt ondernomen tegen de Staatsloterij. Het bedrog houdt ons nog steeds bezig. Wij hebben vertrouwen in Loterijverlies en ook altijd gehad, ondanks de pogingen van overheidswege dat vertrouwen te beschadigen’. Een mevrouw, die eveneens anoniem wil blijven, uit Schagen (75 jaar) wil ook, dat er snel daadwerkelijke compensatie komt, omdat ‘We zijn natuurlijk allemaal zwaar besodemieterd’. Dat het gedrag van de Staatsloterij een staatsbedrijf onwaardig is, onderschrijft ook een man (76) uit Haren, die het vreselijk vindt, dat het zo ver heeft moeten komen.
Deze spelers van vaak zelfs ouder dan 90 jaar hebben de weg gekozen om te procederen tegen de Staatsloterij.

Gezien de winst bij de Hoge Raad, die door Ferdy Roet is behaald en de daarop volgende winst door een individuele speler, lijkt het inmiddels om een loterij zonder nieten te gaan. Desondanks denkt de Staatsloterij met acties samen met het Ministerie van Financiën, waartoe de Staatsloterij feitelijk gezien ook behoort, de claim de nek om te kunnen draaien met puur machtsvertoon, bedrog en samenspanning met andere staatsorganen. Denk daarbij onder meer aan het opleggen van kansloze belastingaanslagen van vele miljoenen. Tegen een FIOD ambtenaar loopt er inmiddels een rechtszaak vanwege valsheid in geschrifte en meineed. Deze ambtenaren lijken zichzelf ten onrechte onaantastbaar te voelen.

Doordat de Staatsloterij nu 155.000 spelers door het hele land direct tegenover zich heeft staan lijkt het er sterk op, dat het kwartje definitief de kant op gaat vallen van de bedrogen deelnemers en dat de Staatsloterij aan het kortste eind zal trekken en definitief voor het door haar gepleegde jaren lange bedrog zal moeten boeten. Dat de Staatsloterij bang is voor deze rechtszaken en dat zij steeds meer in het nauw wordt gedreven, blijkt wel uit het feit, dat de Staatsloterij op elk klein punt een incident opwerpt in al lopende zaken door individuele spelers. In de haast wordt er ook nog eens informatie naar Bart Mos, journalist van De Telegraaf en ‘goede vriend’ van de Staatsloterij, gelekt, kennelijk met als doel via propaganda de claim proberen te niet te doen.

De Staatsloterij en het Ministerie van Financiën zetten lijn van bedrog voort

De Staatsloterij heeft zich, sinds de winst van Loterijverlies bij de Hoge Raad, schuldig gemaakt aan een veelheid van corrupte handelingen, samen met onder meer het Ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld om, dat de Staatsloterij deed, alsof zij wilde schikken, terwijl de afspraak met het Ministerie van Financiën was gemaakt, dat er alleen gereageerd zou worden. Verder deed het Ministerie van Financiën, alsof zij er niks mee te maken had en een schikking zou toejuichen, aldus Eric Wiebes in de Tweede Kamer. Terwijl Wiebes en consorten aan alle touwtjes trokken en hun schriftelijke akkoord gaven voor de zogenaamde gratis Bijzondere Trekking. Dit alles is in lijn met het onbetrouwbare track record van Wiebes, zoals tevens in de toeslagenaffaire en de zogenaamde afdoeningen van de aardbevingsschade in Groningen.

Jasper Leedekerken, advocaat van de Staatsloterij, heeft pure leugens en nonsens verkondigd over Loterijverlies. Nota bene was Leedekerken opgedragen om te doen, alsof er sprake zou zijn geweest van moeizame onderhandelingen, terwijl de Staatsloterij nooit met een concreet aanbod kwam. Verder deed Leedekerken, alsof er slechts een marginaal bedrag ter beschikking zou zijn – zijnde het eigen vermogen van Staatsloterij – terwijl de Staat garant stond en Wiebes daarover dus eveneens loog, omdat hij niet aan de Tweede Kamer meldde, dat de Staat garant staat voor alle schade voortvloeiend uit het arrest van de Hoge Raad. Volgens Loterijverlies kan ook niet anders geconcludeerd worden dan dat de Staatsloterij en het ministerie van Financiën de lijn van bedrog tot het bittere einde wensen voort te zetten. Ze zullen echter van een koude kermis thuiskomen.

Meer nieuws

Op onze website vindt u onder het kopje ‘Nieuws’ meer nieuws van de afgelopen tijd. Of ga direct naar http://www.loterijverlies.nl/nieuws. Uiteraard houden wij u via onze website of via onze informatiebrief op de hoogte van de voortgang van deze rechtszaak.

Contact

Meer informatie dan in deze informatiebrief staat, is op dit moment niet voorhanden. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst op onze website of die al beantwoord is onder ‘Veelgestelde vragen’ of onder ‘Nieuws’.

Tot de volgende informatiebrief!

Team Loterijverlies

https://www.loterijverlies.nl/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdy+Roet
https://robscholtemuseum.nl/?s=+Loterijverlies
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jasper+Leedekerken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staatsloterij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eric+Wiebes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Financiën
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoge+Raad
https://robscholtemuseum.nl/?s=FIOD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bart+Mos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kansspelautoriteit