Stop World Control | David Sorensen – Zijn Beatrix en de Politieke Top Betrokken bij het Ritueel Vermoorden van Kinderen?

Onder Hoede van Koningin, nu Prinses, Beatrix (foto stopworldcontrol.com)

Zijn Beatrix en de Politieke Top Betrokken bij het Ritueel Vermoorden van Kinderen?

Internationaal

Onder Staand Uitgebreide Rapport is Opgesteld in Samenwerking met Advocaten, Artsen en Wetenschappers in Binnen en Buiten Land. De Auteur werkt Samen met de Amerikaanse Constitutional Law Group, die meer Corrupte Rechters, Politici en Wet Hand Havers achter Slot en Grendel hebben gezet, dan Wie ook ter Wereld. Zij hebben Direct Contact met de Amerikaanse Overheid.

Indien U zelf een Advocaat, Rechter, Arts, Wetenschapper of Politicus bent ,die wil mee helpen om dit Kwaad aan te pakken, sluit U dan aan bij ons Internationaal Netwerk. Neem Contact met ons op via Onder Staande Knop.

Contact Formulier

Getuigen Wereld Wijd bevestigen Ritueel Misbruik door de Overheid

We beginnen met een samenvattende inleiding.  Alle bewijzen hiervoor staat in het rapport.

De VARA, VPRO en EO zonden in het verleden verbijsterende documentaires uit, over wellicht het ergste kwaad op aarde: het ritueel misbruiken en vermoorden van kinderen, door de overheid en hooggeplaatsten in ons land.

Vanuit de Amerikaanse geheime diensten CIA, FBI en NSA zijn leidinggevenden naar voren gestapt om te verklaren dat dit op grote schaal gebeurt, over de hele wereld (zie videos in het rapport). Zij onthullen dat er wereldwijd georganiseerde netwerken zijn, die miljoenen kinderen verhandelen, voor de rijksten en machtigsten op aarde. De meeste kinderen worden verkocht als ‘speelgoed’ om naar believen te misbruiken, terwijl anderen worden geofferd tijdens satanische rituelen.

In de verklaringen van de vele ooggetuigen komen bekende namen naar voren, zoals voormalig Koningin Beatrix, Prins Bernhard, Rutte, Wilders, Van Dissel, en vele andere hooggeplaatsten uit justitie, politie, leger, religie en onderwijs.

De ooggetuigen verklaringen komen niet van zomaar iemand. Onder de getuigen bevinden zich bijvoorbeeld een voormalig juriste van de Nederlandse justitie, een voormalig topzakenman in financiën, en een internationaal foto model. Deze mensen kennen elkaar niet, maar hun onthullingen stemmen tot in detail overeen. Bovendien worden hun verklaringen bevestigd door diverse getuigenissen uit het buitenland. De Belgische Rijkswacht beaamde tevens de juistheid van de informatie van een belangrijke getuige (zie onderstaand rapport).

ritueel misbruik overheid arrestatie

Diverse getuigenissen werden afgelegd voor het Internationaal Tribunaal voor Misdaden door Kerk en Staat (ITCCS). Naar aanleiding van deze ooggetuigenverklaringen werden door teams van het ITCCS in samenwerking met lokale politie 19 arrestaties verricht en 8 kinderen bevrijd. Tevens werden massa graven van kinderen ontdekt, in Nederland.

Zie bewijsvoering in onderstaand rapport.

De diverse onderstaande ooggetuigenverklaringen noodzaken elk integer mens om dit buitensporige kwaad ernstig te nemen. Een enkel getuigenis kan nog betwijfeld worden, maar als de CIA, FBI, NSA, leden van rijkswacht en politie, juristen, en vele ooggetuigen exact hetzelfde naar buiten brengen, dan is er daadwerkelijk iets aan de hand. De reden dat het ritueel misbruiken en vermoorden van kinderen, zo lang heeft kunnen bestaan, is omdat de meeste mensen het niet willen geloven.

Dit wordt dan ook regelmatig tegen de slachtoffers gezegd. ‘Niemand zal je ooit geloven.’

Het doel van onderstaand uitgebreide rapport is om elke twijfel over deze extreme misdaden door de overheid weg te nemen. Als de meerderheid van de bevolking in ons land dit ontdekt, kunnen we met zijn allen een einde maken aan deze gruweldaden. Ik nodig je dan ook van harte uit de tijd te nemen om alles aandachtig door te nemen en het te delen in je omgeving.

Rituele Kinder Offers door de Geschiedenis heen

Het idee van ritueel misbruik en moord van kinderen door de overheid, klinkt voor velen van ons als waanzin in de oren. Daarom zal ik de historische realiteit van deze gruwelijke praktijk even toelichten. Het komt immers van oudsher voor in vele culturen, overal ter wereld.

Hieronder zie je een ets getiteld ‘Het offer van de eerstgeborene van de Koning‘. De Indiaanse overheden van Florida offerden een kind, voor het oog van de Europese pioniers. ‘America’ 1599, door Theodore De Bry.

In Zuid Amerika kwam dit ook veelvuldig voor, bijvoorbeeld bij de Azteken. De overheden offerden kinderen aan hun demonische goden. Het opengesneden kind is zichtbaar onderaan de afbeelding.

child sacrifice south america

Onderstaand is een weergave van het ritueel slachten van kinderen in India, wederom uitgevoerd door de overheid (…).

Kinderen werden in diverse culturen vermoord als offer voor een zogenaamde ‘god’ of beter gezegd duistere entiteit, die Bäal, Moloch of Molek werd genoemd. Deze afgod wordt afgebeeld als een mens met het hoofd van een stier. Hij werd onder andere vereerd door de Kanäanieten, de Feniciërs en de Babyloniërs. Ook vandaag worden kinderen in hoge kringen geofferd aan deze demonische entiteit.

baal child

In de Bijbel wordt Moloch diverse malen vermeld, evenals in vele historische geschriften uit de oudheid.

‘Zij hebben altaren voor Baäl gebouwd in het Ben-Hinnomdal. Daar hebben zij zelfs hun kinderen verbrand als offers aan Moloch, iets dat Ik nooit heb bevolen, wat Ik Mij zelfs niet kan voorstellen. Wat een gruwelijk kwaad!
Jeremia 32:35, de Bijbel

Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen.
Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters.
Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän.’
– Psalm 106:37, de Bijbel

Kinderen werden levend in brandende ovens geworpen, in de buik van Molek.

moloch fire

Er waren ook afgodsbeelden met uitgestrekte handen, die gloeiendheet gemaakt werden, zoals rechtsonder deze afbeelding te zien is. In het holle beeld was een oven, die men opstookte tot de handen witgloeiend werden. Dan werden de kinderen daarin gelegd. Dat ging gepaard met luide muziek en gezang om het geschreeuw van de kinderen te overstemmen.

Zelfs in de Middeleeuwen was het martelen en offeren van kinderen nog gangbaar, zoals blijkt uit onderstaande afbeeldingen.

child sacrifice middle ages

Ook in Afrika was het offeren van kinderen een veel voorkomende praktijk. Onderstaande tekening laat zien hoe kolonisten getuige waren van deze gruwelen.

africa sacrifice

Door de opkomst van het christelijk geloof, waarin naastenliefde en zorg voor de zwakkeren centraal staat, kwam er in de westerse wereld een einde aan deze publieke gruwelen. Hooggeplaatsten in de samenleving bleven deze praktijken echter in het geheim voortzetten, zoals blijkt uit onderstaande getuigenissen…

Satanisch Ritueel Misbruik als Sleutel voor Geld en Macht

Het Eerste Getuigenis komt van Voormalig Top Zaken Man in Financiën Ronald Bernard. Deze Man bewoog zich in de Hogere Kringen van de Financiele Wereld, waar hij Grote Geld Bedragen verhandelde voor de Rijke Elite. Op Zeker Ogenblik kreeg hij het Aanbod om Zelf ook Onbeperkte Rijkdom te verwerven. Er was echter een Voorwaarde

hij moest zijn Geweten Heel Diep begraven. Dan zouden Alle Deuren voor hem open zwaaien.

Wat bleek? Hij werd Uitgenodigd om Deel te hebben aan het Satanisch Ritueel Misbruiken en Vermoorden van Kinderen. Tot zijn verbijstering kwam hij tot de Ontdekking, dat dit een Praktijk is, die Kenmerkend is voor de Hogere Kringen van onze Wereld. Het is het Ticket naar Onbeperkte Rijkdom. Bernard stapte uit deze Perverse Wereld van Meedogenloze Lust naar Macht, Ten Koste van Alles.

ronald bernard

Ronald Bernard

Published 4 nov. 2017

Excerpts from the Interviews and Lecture. Sources and Information.

Revelations by an Insider (1) https://youtu.be/Oczqtf6X2eE
Revelations by an Insider (2) https://youtu.be/3C-KHt9vi5k
Revelations by an Insider (3)
https://youtu.be/Y0Fwe4YkMa4
Complete B of Joy Lecture 2016
https://youtu.be/457akZFYnHo
United People Foundation 
https://www.unitedpeople-foundation.org/en
B of Joy
https://bofjoy.net
Facebook GroupFriends of Ronald Bernard
https://www.facebook.com/groups/1967725993487129/?fref=nf

Reacties
https://youtu.be/afB9e5jmFdI

Ronald Bernard getuigt hoe hij in de hogere kringen van de samenleving werd uitgenodigd om deel te hebben aan het ritueel misbruiken en vermoorden van kinderen. Dan zouden voor hem alle deuren naar rijkdom en macht opengaan.

Nederlands Koningshuis organiseert Rituele Kinder Moorden

De onthulling door Ronald Bernard wordt bevestigd door een schokkend getuigenis van een voormalig juriste binnen de Nederlandse justitie: Anne Marie van Blijenburgh. Zij getuigde in 2014 hoe ze driemaal aanwezig was bij bijeenkomsten, waar kinderen op een podium werden verkracht en vermoord. Haar getuigenis werd afgelegd voor het Tribunaal voor Misdaden door Kerk en Staat (ITCCS), opgericht door de mensenrechten activist Kevin Annett. Intussen bestaat dat tribunaal niet langer, omdat Annett zich nu richt op het strijden voor de rechten van de inheemse Canadese bevolking. Ten tijde van het Tribunaal werden echter diverse getuigenissen opgenomen over ritueel misbruik en moord door de overheid.

Volgens deze juriste werd het verkrachten en vermoorden van kinderen gefinancierd door niemand minder dan Beatrix, de voormalige koningin van Nederland.

anne marie van blijenburgh

Anne Marie van Blijenburgh (foto Stop World Control)

Reacties
https://rumble.com/veuvfh-getuigenis-anne-marie-van-blijenburgh.html?mref=l3g1r&mc=af8u8

Anne Marie van Blijenburgh getuigt hoe ze drie Maal Aanwezig was bij Ritueel  Misbruik en Moord van Kinderen, door Leden van het Nederlandse Koning Huis en de Top van Politiek, Justitie en andere Hoog Geplaatsten in Nederland.

Mijn naam is Anne Marie van Blijenburgh. Ik ben 24 jaar getrouwd geweest met Kees van Korlaar. Samen met zijn 3 broers vormt Kees van Korlaar een Criminele Organisatie genaamd het Octopus Syndicaat. Dit is in Nederland een andere term voor Ndrangheta, een misdaadnetwerk gelinkt aan de Italiaanse maffia). Ze zijn vanaf 1960 tot op de dag van vandaag nog steeds actief.”=

In opdracht van Koningin Beatrix hebben zij kinderen geronseld, die ten aanzien van een publiek werden gemarteld, verkracht en vermoord. Deze kinderen werden geregeld via jeugd detentie centra in Nederland.

In een recent interview vertelde Kevin Annett van het voormalige ITCCS dat er zich ook een getuige had gemeld die werkzaam was bij een jeugdgevangenis en het verhaal van Van Blijenburgh bevestigt. Volgens deze getuige gaf koningin Beatrix de opdracht om kinderen over te plaatsen of werkzaam te stellen binnen het koninklijk paleis, waarna ze telkens spoorloos verdwenen.

“In Zwolle werd het kind door de criminelen van het station gehaald en naar een gebouw gebracht dat volledig leek op een echt hotel, maar niet operationeel was als hotel, hoewel er mensen in de lobby waren en net deden of het een hotel was.”

“Het kind kreeg wat te drinken en met dat drankje werd het gedrogeerd. Naast het hotel was een gebouw waar de voorstelling zou plaatsvinden. In dat gebouw gingen de mensen zitten en op een zeker moment werd het kind door de criminelen naar binnen gebracht. Het werd gemarteld, verkracht en op brute wijze vermoord voor de  ogen van de toeschouwers.”

Volgens de getuige organiseerden de Korlaar broers de moordpartijen op aanvraag van Koningin Beatrix die het geheel bovendien financierde.

De criminelen vroegen Johan Friso of hij zijn familieleden en vrienden ook mee wilde nemen, dus de ruimte zat vol met hooggeplaatste Nederlanders: ministers, hoge ambtenaren en allerlei mensen die de criminelen op de foto konden zetten, om ze daar later mee te chanteren om zo crimineel voordeel te verkrijgen.

De namen, die Van Blijenburgh noemt naast prins Friso, zijn zijn Psychiater Guus Pareau Dumont; Friso S vrouw Mabel Wisse Smit, in Gezelschap van een Oudere man, waarschijnlijk George Soros, Donner en Ernst Hirsch Ballin, beide voormalig minister van Justitie; Mr. Van den Emster, hij was jarenlang voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak in Nederland; Dick Berlijn, Oud Commandant van het Leger, Gerlof Leistra, journalist van het Weekblad Elsevier, Carla Eradus, de Vrouw van de Psychiater van Johan Friso, tevens Rechter en de Presidente van de Rechtbank in Amsterdam, Mark Rutte, de Huidige Minister President en Geert Wilders, Parlement Lid en Politiek Leider van de PVV.

Ernst Hirsch Ballin, voormalig minister van Justitie

Mr Van den Emster, voormalig voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak in Nederland

Dick Berlijn, oud commandant van het leger

Geert Wilders, parlementslid en politiek leider van de PVV

Mark Rutte, de Huidige Minister President

Er waren steeds ongeveer vijftig mensen als ik daar naar toe werd gebracht. Ik ben er drie keer mee naar toe genomen. Ik heb elke keer dat ik er was, gezien dat er een kind werd gedood. Ik heb gezien dat er twee jongens en een meisje zijn gedood. Ik veronderstel dat dit Nederlandse kinderen waren. Ik veronderstel dat zij uit detentiecentra kwamen en werden geworven op de manier zoals ik dit zojuist heb beschreven.

Van Blijenburgh zegt al ruim tien jaar geleden de krant De Telegraaf benaderd te hebben om dit verhaal naar buiten te brengen. De betrokken journalist sprak met alle jeugd gevangenissen en bevestigde dat er inderdaad kinderen geselecteerd werden, waarvan verondersteld werd dat zij aan het hof van Beatrix zouden gaan werken. Blijkbaar waren medewerkers van deze jeugd detentie centra echter na verloop van tijd achterdochtig geworden, omdat men nooit meer iets vernam van deze kinderen.

Er werd tegen deze journalist zelfs gekscherend verteld dat Beatrix ze blijkbaar opat, omdat deze kinderen, telkens nadat ze op de trein naar Zwolle waren gezet, met hun dossiers spoorloos verdwenen.

De getuige zegt te weten waar de lichamen werden gedumpt. “Ze werden eerst in een koelcontainer gegooid die achter het gebouw stond. Na een aantal ‘Voorstellingen’ werd deze container naar België gebracht waar men een stuk land had, waar de lijken in een massagraf werden begraven.” In het interview van 15 oktober 2016 zegt Kevin Annett later met de getuige op de locatie van een van deze massa graven geweest te zijn.

Van Blijenburgh wil niks liever dan dat de betrokken criminelen levenslang worden opgesloten. Ze heeft naar eigen zeggen de misdaden al vanaf 2004 bij de autoriteiten gemeld, maar elke instantie weigerde de zaak te onderzoeken.

Ik heb met elke politieagent gesproken die ik maar kon vinden, elke ambtenaar van justitie, ik heb Interpol hierover ingelicht, ik ben zelfs naar de rechtbank gegaan om te kijken of ik een openbare aanklager kon vinden die de zaak zou kunnen onderzoeken. De rechtbank vertelde me dat het mijn probleem niet was. Het was het probleem van de samenleving en de rechtbank wilde geen opdracht aan de aanklager geven om dit te onderzoeken.

Ik heb letterlijk alles gedaan om dit opgehelderd te krijgen. Ik heb het idee dat alles gesaboteerd werd, omdat koningin Beatrix en het Nederlandse hof erbij betrokken waren. Telkens als er iemand de zaak wilde onderzoeken, werden ze op de schouders getikt en werd hen gezegd: “Doe dit niet, want koningin Beatrix wil het niet hebben.”

Van Blijenburgh geeft aan heel, heel boos te zijn. “Als je had gezien wat ik heb gezien (…) het zal altijd bij me blijven. Ik kan het niet van me af zetten, want het is een van de wreedste dingen die ik ooit gezien heb. Het is verschrikkelijk, het is echt verschrikkelijk. De idioten.”

Ze vertelt, dat ze door haar toenmalige man gedrogeerd werd en mee werd genomen naar deze voorstellingen. Op weg terug naar huis, een rit van 100 kilometer, kwam ze plotseling weer bij haar positieven en realiseerde zich dat ze net getuige was geweest van een moord op een kind. Ze barstte in tranen uit. Haar man zat achter het stuur en sloeg zijn arm om haar heen en zei “Maak je niet druk, dat zijn kinderen van een achterstandsgezin, het zijn wezen, het is uitschot, het maakt niet uit dat ze vermoord zijn.”

Volgens Van Blijenburgh is haar ex man nog steeds betrokken bij dergelijke moorden. “Als je je realiseert hoeveel mensen sinds 2004 vermoord zijn, (…) het is 10 jaar geleden, ze vermoorden misschien 10 tot 20 mensen per jaar, als het niet meer is. Het is verschrikkelijk. Ik heb de politie verteld over vier plaatsen in Nederland, die als massa graf gebruikt worden. Nooit, nooit heeft enige politie agent de moeite genomen om te gaan kijken.”

De derde getuige is tevens slachtoffer van deze onmenselijke praktijken: Nathalie Augustina. Jarenlang was zij een zeer gewild topmodel, die werkte met grote modemerken zoals Dior, Cartier, Issey Miyake, Chanel, Kenzo, Armani, Comme des Garçon. Nathalie trok de aandacht van hooggeplaatste politici, magnaten, beroemde acteurs zoals Keanu Reeves en zangers als Julio Iglesias, Jeffrey Epstein.

Door leden van sommige van de rijkste families van deze wereld en leden van koningshuizen, werd ze geregeld gedrogeerd voor seksfeesten van de elite en verkracht door velen van hen.

In 2018 maakte ze haar verhaal bekend in het boek NATHALIE – Bekentenissen van een topmodel’ (verkrijgbaar bij Wehkamp). Dat schreef ze samen met de bekende onderzoeksjournalist Robin de Ruiter. Deze scherpzinnige onderzoeker voorspelde in 2008 (!) reeds tot in detail de gehele corona pandemie, in zijn boek ‘De Coronacrisis’.

Nathalie Augustina

Reacties
https://rumble.com/vekv0z-getuigenis-van-nathalie-augustina-misbruik-door-de-top-van-politiek.html?mref=l3g1r&mc=af8u8

Nathalie Augustina getuigt over Georganiseerd Systematisch Seksueel Misbruik van Kinderen door de Koninklijke Familie, en de Top van de politiek, Justitie, Politie en het Leger in Nederland

Nathalie groeide op als weeskind en werd in een pedofiel pleeggezin geplaatst. Deze mensen brachten haar, samen met veel andere kinderen, regelmatig naar het Binnenhof in Den Haag. Daar zijn ondergrondse ruimtes die de ‘sekskelder’ genoemd worden. Daar werden ze verkracht.

Samen met andere kinderen werd ze ook regelmatig naar Amerikaans Nederlandse militaire kampen gebracht, waar ze werden behandeld met ‘mind programming’. Sommige kinderen worden geprogrammeerd als ‘SeX Kitten’, enkel bedoeld voor verkrachting. Anderen werden extra voorbereid om de mode, film, of muziek wereld in te gaan.

Nathalie spreekt over honderdduizenden meisjes en jongens die systematisch door de koninklijke, politieke en militaire overheden verkracht worden.

Ze werden naar feestjes van de rijken gebracht, waar ze op een podium verkracht werden. Nathalie verhaalt hoe sommige kinderen door de elite verkracht worden tot de dood, en gemarteld worden tot de dood, en hoe alles gefilmd wordt. Dat is een directe bevestiging van het getuigenis van Anne Marie van Blijenburgh.

Nathalie vertelt dat ze naar plaatsen werd gebracht van ‘alles wat maar koninklijk, adelijk, elite, hoofden van politiek en militair is’.

Ze getuigt hoe ze naar militaire locaties gebracht werd, waar vele kinderen in een aula kwamen. De toenmalige Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink, kwam daar binnen met zijn vrienden. De Mannen, die alleen maar ‘Jongetjes deden’ kozen Jongens uit, de Mannen, die alleen maar ‘meisjes deden’ kozen meisjes uit, waar onder Nathalie Augustina.

Dat zijn Allemaal heel erg Gruwelijke Dingen, en de Waarheid is Nog Erger, dan wat men wil weten.”

Nathalie zegt, dat ze naar Nederland is terug gekeerd omdat ze zag, dat er een Politieke partij voor Pedofilie Goed Gekeurd was door de Nederlandse Regering. Deze Partij heeft het ‘Handboek voor Pedofilie’ gepubliceerd, dat onder andere uitlegt hoe je Baby S van Nul tot Drie Jaar kunt Verkrachten.

Ze werd gerechtelijk bevochten door een organisatie ‘Wetenschappelijke Journalistiek voor Pedofilie, die beweert. dat Seksuele Relaties tussen Jonge Kinderen en Volwassenen bij dragen aan het voorbereiden van Kinderen, zoals ze gewenst zijn door de ‘Nederlandse Pedofiele Staat’. Deze Organisatie wordt Gesubsidieerd door de Nederlandse Regering, het Openbaar Ministerie en de VVD.

Misbruik en Moord als Druk Middel

Vele getuigen en insiders onthullen, dat het martelen, misbruiken en vermoorden van kinderen wordt gebruikt als een strategie om controle te krijgen over leiders in de samenleving. Hoog Geplaatsen worden opgezet om deel te nemen aan deze praktijken, wat vervolgens op film vast gelegd wordt. Deze beelden worden dan later gebruikt om politieke druk uit te oefenen of voor afpersing. Deze wereld wijd toegepaste methode werd onder andere bevestigd door een lid van de beruchte bende van Dutroux, Michel Nihoul.

<h6″>Michel Nihoul, lid van de Bende van Marc DutrouxIk heb de controle over de overheid. Iedereen heeft compromitterende dossiers over elkaar, die op het juiste moment als pressiemiddel gebruikt kunnen worden.”
Michel Nihoul, Der Spiegel, 2001

Netwerk van Tunnels onder het Binnenhof

Volgens Nathalie bestaan er onder het Binnenhof in Den Haag vele ondergrondse gangen en ruimtes, waar ze jarenlang, samen met vele andere kinderen, misbruikt werd door de politieke overheden. Het bestaan van ondergrondse structuren in het Binnenhof wordt bevestigd door deze video. Of het deze specifieke tunnels betreft weet ik niet, maar dit toont slechts aan dat er inderdaad ondergrondse structuren onder het Binnenhof zijn.

Reacties
https://youtu.be/5lVjyxgXGmw

Monarch Mind Control

Een volgend element in het getuigenis van Augustina, is Monarch Mind Control, ook wel MK Ultra genoemd. Onder Staande video geeft een dieper beeld in deze methode, waarbij kinderen geprogrammeerd worden om slaven van de rijken te zijn. Veel Politici, Modellen, Muzikanten, Acteurs en zo voort worden op deze manier voorbereid.

Reacties
https://youtu.be/xGkSXmH2By4

CIA en het Leger leveren Kinderen aan de Rijken

Nathalie getuigt hoe ze zag dat veel kinderen naar de Amerikaans Nederlandse militaire basissen werden gebracht. Dat wordt bevestigd door onderstaande video, waarin de CIA Officier John Kiriakou aan het woord is. Hij legt uit dat er binnen de CIA geen ethiek bestaat. Er zijn geen morele grenzen. De essentie van de CIA is immers dat elke wet overtreden moet worden, om je spionage werk te kunnen uitoefenen

In Ruil voor Informatie of Medewerking, eisen Invloed Rijke Mensen Geld, Macht, en Kinderen.

Als een CIA Officier protesteert, krijgt hij van zijn baas te horen. ‘Doe je werk. Stel geen vragen. Doe wat je moet doen.’ Zodoende worden er door de CIA Kinderen geleverd aan de rijke elite.

Voormalig hoofd van de FBI in Los Angeles, Ted Gunderson, onthult in onder staande video de wijd verspreide realiteit van satanisch ritueel misbruik, en de Internationale Handel in kinderen, voor de Rijke Top van de Wereld.

Slachtoffer Joost Knevel noemt Jaap van Dissel

Het volgende getuigenis is afkomstig van Joost Knevel, een man wiens kinderjaren verwoest werden door satanische pedofielen. Evenals Nathalie, Ronald en Anne Marie was hij er getuige van hoe kinderen voor zijn ogen werden vermoord. Ook hij noemt namen van de hoogste top van onze samenleving, als schuldigen binnen de wereld van satanisch ritueel misbruik.

Als een van de leiders van dit gebeuren, noemt hij Jaap van Dissel.

Knevel contacteerde de onderzoeksjournalist Micha Kat, die zich al jaren inzet om deze afschuwelijke praktijken in Nederland te ontmaskeren. Hieronder een video waarin diverse emails van Joost Knevel besproken worden, alsmede berichten van Britse journalisten die aan deze zaak meewerken.

joost knevel

JOOST KNEVEL

Reacties
https://rumble.com/velf0z-bewijs-voor-pedofilie-en-moord-door-jaap-van-dissel.html?mref=l3g1r&mc=af8u8

Joost Knevel getuigt hoe hij Jaren Lang Seksueel Misbruikt werd door Hoog Geplaatsten in Nederland, en hoe voor zijn Ogen Kinderen werden Vermoord door Jaap van Dissel en Frans Bastiaansen.

Joost schrijft in deze Emails hoe Van Dissel zijn ‘Handel Waar‘ kwam bekijken. Een van de Meisjes had echter Thuis Gepraat en Van Dissel vroeg aan een Aanwezige Dokter met de Naam Kleuters hoe hij haar het Best kon Vermoorden. De arts antwoordde: ‘Gewoon Draaien.

Van Dissel zei ‘Dit Meisje is heel Eerlijk geweest Thuis en als ik Ergens Niet Tegen Kan is het Eerlijk Zijn.’

Vervolgens draaide hij het Meisje de Nek om. Joost beschrijft hoe hij het zag gebeuren. ‘Krak naar Links. Wij in Shock.’ Het Meisje werd in een zak gestopt en de dokter intimideert de andere kinderen: ‘Zal ik jou ook in zo’n zak doen?

Deze emails bevestigen bovendien de verklaringen van Anne Marie, Ronald en Nathalie, dat de Koninklijke Families hierbij betrokken zijn:

Puzzel is Af, ik weet het Allemaal.
MK Ultra Hypnose
Janine Hennis Plasschaert was daar ook
Allemaal Schat Rijk
Lintjes Koninklijke Familie
Veel Leed

Hij beschrijft verder, dat kinderen van de elite die bij deze afschuwelijke praktijken betrokken zijn, later hoge posities krijgen in de maatschappij. Van Dissel is nu de baas van het RIVM en heeft de macht over een heel land, tijdens een frauduleuze pandemie.

Zo werkt het: doe mee en je krijgt rijkdom en macht.

Jaren lang Misbruikt in Bekende Kastelen

Kasteel Het Nijenhuis (foto Foursquare)

Toos Nijenhuis werd gedurende haar Hele Lagere School Tijd met Grote Regelmaat mee genomen naar allerlei Kastelen in Nederland, zoals het Kasteel De Sprengenberg bij Haarle en Kasteel Goedenraad in het Limburgse Eys. Maar ze ging ook Regelmatig naar het Buitenland, naar Kastelen en Paleizen in Wales, Schotland, Frankrijk, Duitsland en zelfs naar Saoedi Arabië en Australië. Buitenlandse Kastelen, die Toos noemt zijn Caernarfon Castle vlakbij Ford William in Schotland en Slot Hohrenschwangau in Beieren.

Ook noemt ze Namen van de Deelnemers, die tot de Hoogste Kringen van de Samenleving behoren.

Ze noemt de Naam van Prins Bernard (de Vader van Beatrix), Kardinaal Alfrink, Lord Mountbatten (Familie van Prins Philip, de Echtgenoot van de Britse Koningin), Menachem Mendel Schneerson (Hoogste Rabbijn van de Joods Orthodoxe Kerk) en de Paus (Paul IV of St John Paul II).

Kardinaal Alfrink

Lord Mountbatten

Prins Bernard
Menachem Mendel Schneerson

Toos vertelt dat veel kastelen en paleizen speciale martelkamers en ruimtes hebben, waar kinderen gevangen worden gehouden. Volgens Toos hing er in elke Ruimte een camera. Dat zou betekenen dat haar getuigenverklaring bevestigd kan worden door filmmateriaal, als het ooit beschikbaar komt en iemand bereid is om dit materiaal te onderzoeken.

toos nijenhuis

Toos Nijenhuis

Reacties
https://youtu.be/-A1o1Egi20c

Toos Nijenhuis werd haar Hele Jeugd Misbruikt en Gemarteld door Leden van het Nederlandse Koning Huis en Hoog Geplaatsten, waar onder Leiders binnen de Rooms Katholieke en Joods Orthodoxe Kerk

Martel Kamers in Bekende Kastelen

Toos haar Getuigenis over Martel Ruimtes in Kastelen brengt ons bij deze Afbeelding. Enerzijds zien we een Ondergronds Zwembad, in het Grootste Kasteel van Amerika: Biltmore Estate. Het is eigendom van de Vanderbilts, die ooit Amerika S rijkste familie waren. Daarbij zie je twee schilderijen die deel uitmaken van de bizarre kunstcollectie van een invloedrijke man uit Washington DC John Podesta. Hij was stafchef van het Witte Huis, onder President Clinton en adviseur van President Obama.

De kunstwerken laten kinderen zien die gemarteld worden in een zwembad () dat opvallende overeenkomsten vertoont met het zwembad in het Biltmore kasteel.

Waarom hangen er in het Zwembad van het Biltmore Kasteel Zo Veel Touwen? Waarom is er Rood Bruin vuil op de Bodem van het Zwembad, dat lijkt op Opgedroogd Bloed? Waarom maakte Gloria Vanderbilt, wijlen eigenaar van dit kasteel, een groot aantal kunstwerken van beschadigde babypoppen die opgesloten zitten in plexiglas hokken?

Opmerkelijk is ook, dat net over dit Kasteel een Kinder Boek werd geschreven. Het verhaalt over een Meisje met slechts Vier Vingers en YTTenen, die werd gevonden op het landgoed van de Vanderbilts. Ze is er Getuige van hoe een Man met Zwarte Cape Meerdere Kinderen laat verdwijnen op het Kasteel (…)

De Voormalige Top Man uit de Amerikaanse Regering, en Vertrouwens Persoon van Bill Clinton en Barack Obama, heeft Niet Alleen Schilderijen van Gemartelde Kinderen in zijn Huis. Hij bezit ook onder staande ‘Kunst‘ ()

De X Dossiers Netwerken van Kinder Misbruik in België

In 2004 zond de BNN VARA een Programma uit met de naam ‘De X Dossiers’. Daarin werden getuigen aan het woord gelaten, die verklaarden van kindsbeen af verkracht te zijn geweest door hooggeplaatsten in België. Een van deze getuigen, een jonge vrouw uit Gent, bracht met haar verklaring over netwerken van misbruik en moord, in 1997 België in rep en roer.

Regina Lauf

Reacties
https://youtu.be/paXmQLKxklE

Regina Louf getuigde voor de Belgische Rijkswacht hoe ze Getuige was van het Misbruiken en Vermoorden van Kinderen. De Rijkswacht bevestigde de Juistheid van haar Informatie en er waren Duidelijke Sporen, die naar de Daders zouden leiden. Toen legde de Overheid het Onderzoek stil ()

In België verdwenen tussen 1973 en 1995 minstens 43 Kinderen, die Soms Later Vermoord zijn terug gevonden. Regina Louf uit Gent legde in 1996 Anoniem Zeer Gedetailleerde Verklaringen af over de Moord op Drie Meisjes, Christine van Hees, Carine Dellaert en Katrien de Cuyper. De Rijkswacht bevestigde, dat ze over Kennis beschikte, die alleen een Oog Getuige kon hebben en er waren Duidelijke Sporen naar de Daders. Toen greep de Overheid in, het Onderzoek werd Onmiddellijk Stop Gezet. De Media werd in geschakeld om deze Oog Getuige als een Gestoorde Fantaste af te schilderen.

Misbruik door de Top van de Britse Politiek

De Laatste Getuigenis, die ik zal delen, komt uit het Verenigd Koninkrijk. Richard Kerr bevesigt Letterlijk Alles wat we Tot Nu Toe hebben gezien. Hij werd Jaren Lang Systematisch Verkracht door Zeer Machtige Personen uit de Britse Politiek. Wonder boven Wonder overleefde hij het, en na Tien Tallen Jaren vond hij de Kracht om met zijn Verhaal naar buiten te komen. ()

Richard Kerr

Reacties
https://youtu.be/Rt4a9ie5MGk

Richard Kerr werd als kind jarenlang misbruikt door topfiguren uit de politiek, het leger, geheime diensten en politie van Engeland.

Net als Anne Marie, Ronald, Nathalie, Regina, en Joost getuigt Richard over een uitgebreid netwerk van sadistische pedofilie binnen de hoogste kringen van de samenleving. Als tiener werd hij jarenlang als een object, een zogezegde ’toy-boy’ (speelgoedjongen), uitgewisseld tussen hooggeplaatsen in Engeland. Als een van de locaties waar hij heengebracht werd noemt hij ‘Dolphin Square’, een luxueus complex voor militaire politie en de Britse geheime dienst. Na dertig jaar keerde hij, samen met zijn therapeut, naar deze en andere plaatsen terug, om zijn verleden te verwerken.

Top Man UNICEF, Verenigde Naties en WHO is Kinder Verkrachter

Af en toe wordt een van de hoge figuren betrapt en gearresteerd, zoals gebeurde met Peter Dalglish. Hij bekleedde hoge posities binnen de Verenigde Naties, UNICEF en de Wereld Gezondheids Organisatie, en was oprichter van een internationale beweging, die straatkinderen helpt. Hij werd bekroond met de Orde van Canada, voor zijn uitmuntende humanitaire werk.

In werkelijkheid bleken zijn activiteiten dekmantels te zijn voor misbruik van onbeschermde kinderen.

De politie van Nepal had een tip gekregen en kon dit monster op heterdaad betrappen, terwijl hij twee jongens van 12 en 14 aan het molesteren was. Hij kreeg slechts negen jaar celstraf.

Vladimir Putin klaagt Nederland aan voor Promoten Pedofilie

Reacties
https://rumble.com/velf4b-vladimir-putin-confronteert-mark-rutte-met-pedofilie-partij-in-nederland.html?mref=l3g1r&mc=af8u8

De Russische President Vladimir Putin sprak zich tijdens een Officieel Bezoek van Mark Rutte aan Rusland Streng uit over het Feit, dat de Nederlandse Regering toe staat, dat een Politieke Partij Pedofilie promoot.

Ik kan me Moeilijk voorstellen, dat een Rechter in Moskou het Functioneren zou toe staan van een Organisatie, die Pedofilie propagandeert. In Nederland kan Dat. Er bestaat zo N Organisatie.”

Stelt U zich eens voor, dat bij ons zo N Organisatie zou verschijnen, die Pedofilie propagandeert? Ik denk, dat in Diverse Gebieden van de Russische Federatie mensen de Wapens zouden op pakken.”

Rutte promoot Kinder Misbruik reeds Zijn Leven Lang

Het is Geen Geheim, dat Mark Rutte Al zijn Hele Leven Lang bezig is met het Legaliseren van Kinder Verkrachting. Van 1988 tot 1991 was hij Voorzitter van de JOVD, de Jongeren Tak van de VVD. Deze Vereniging publiceerde onderstaand document. Daarin wordt gepleit om de leeftijdsgrens voor pedofilie te verlagen tot 12 jaar, en zelfs die leeftijd moet herbezien worden, vonden deze liberale jongeren. Met andere woorden: Mark Rutte en zijn liberale vrienden willen dat volwassenen ongestraft kinderen jonger dan twaalf moeten kunnen verleiden en seksueel misbruiken.

Deze Man staat Al Vele Jaren aan de Top van het Hele Nederlandse Volk (…)

De jongerenafdeling van de VVD vond zelfs dat seks met dieren legaal en normaal moest worden (…)

Mark Rutte saboteerde Onderzoek naar Joris Demmink

In deze getuigenissen is de naam Joris Demmink al enkele malen gevallen. Volgens vele slachtoffers en getuigen speelde deze topambtenaar van justitie een belangrijke rol in het jarenlang systematisch verkrachten en vermoorden van kinderen.

Door de jaren heen werden steeds meer klachten ingediend tegen Demmink.

Er werd een onderzoek gestart, en in de Kamer werden ernstige vragen gesteld. Opeens kwam dat onderzoek tot een abrupt einde. Hoe kwam dat?

Omdat Mark Rutte daartoe opdracht gegeven had (…)

Promotie van Pedofilie

De promotie van pedofilie neemt steeds ernstigere vormen aan in de westerse samenleving. Hieronder zie je de nieuwste cartoon van ‘Liefde is (…)’

Volgens Linda Duits moeten Pedofielen in onze Samenleving aanvaard worden ()

Op scholen in diverse landen komen verklede travestieten kinderen indoctrineren met de pedofilie ideologie, en het denkbeeld dat elk kind zijn eigen seksuele geaardheid mag uitkiezen en operatief laten aanpassen, zonder medeweten van de ouders. Kinderen worden zelfs uitgenodigd om op het uitgestrekte lichaam van deze travestieten te gaan liggen.

Nederland Wereld Wijd bekend als Beer Put

Nederland staat wereldwijd niet enkel bekend vanwege de tulpen, kaas en windmolens. We hebben ook een vuile internationale reputatie verworven als ‘veilige haven voor kinderporno en seksueel misbruik’. Maar liefst 71% van alle kinderporno van de hele wereld staat op servers van Nederland! Anders gezegd.

De Nederlandse Regering vindt het prima, dat videos, die laten zie hoe kinderen misbruikt worden, vanuit Nederland over de hele wereld uitgezonden worden

Onderstaande documentaire laat zien hoe de wereld deze gruwelijke wantoestanden van Nederland aankaart

Sodom en Gomorra‘ van de Moderne Wereld

Een boek dat mede samengesteld werd door ex-CIA officier Robert David Steele, omschrijft Nederland als het Sodom en Gomorra van de moderne wereld. Het boek beschrijft – met bronnen – de extreem perverse praktijken van de Nederlandse koninklijke familie, zoals incest, verkrachting, moord, exhibitionisme, en wat nog meer. Ook de kindermoorden tijdens satanische rituelen komen uitgebreid aan bod.

Download Hier dit 55 pagina S tellende Document, dat de Internationaal beruchte Sodomie van het Nederlandse Konings Huis aan de kaak stelt.

Agent Koninklijke Marechaussee tegen Ritueel Misbruik

Tijdens de maand november in 2020 ondernam Melchior Verbon, een Sergeant Majoor van de Koninklijke Marechaussee, een wandeling van Rotterdam naar Den Haag. De opperwachtmeester wilde hiermee ‘kindermisbruik, kinderhandel, orgaanhandel en ritueel misbruik van kinderen’ onder de aandacht brengen.

Uiteraard kon het Algemeen Dagblad niet snel genoeg zijn om hem belachelijk te maken als ‘complotdenker’, en luid te verkondigen dat zijn werkgever het hier niet mee eens was.

In zijn oproep verwees Verbon naar mediaberichten waarin leden van de bestuurlijke en rechterlijke macht in verband worden gebracht met kindermisbruik en pedofilie. Hij noemt kindermisbruik en orgaanhandel ‘een grotere pandemie dan corona’.

Meer info op SergeantMajorTalks.com

Film Sound Of Freedom

Sound Of Freedom is een indrukwekkende langspeelfilm op basis van het ware verhaal van Tim Ballard. Deze voormalige CIA agent verliet zjin goedbetaalde baan om Speciale Eenheden op te richten, die gewapende reddingsmissies uitvoeren om kinderen te redden uit de klauwen van kinderhandelaars.

Bekijk hier de Trailer

Satanisme en Perversie van de Rijke Elite

Zoals Ronald Bernard aan het begin van dit rapport getuigde, is satanisme – ook wel het Luciferianisme genoemd – de duistere toegangspoort naar onbeperkte rijkdom en macht. Alleen zij die hieraan meedoen, krijgen toegang tot de hoge posities, en kansen om rijk te worden. Dat blijkt inderdaad, als we bijvoorbeeld kijken naar een van de rijkste families op aarde: de Rothschilds. Zij bezitten de banken van 165 landen. Een centrale bank staat boven alle andere commerciële banken. In feite beheersen de Rothschilds dus de geldstroom van de hele wereld. Op onderstaande foto zie je duidelijk hoe de machtsverhoudingen liggen, tussen de Rothschilds en bijvoorbeeld het Britse koningshuis.

De Multi Miljardair Evelyn de Rothschild prikt Schaamteloos met zijn Vinger op de Borst van Prins Charles!

Hoewel de betrokkenheid bij het satanisme zorgvuldig verborgen wordt voor de massa, lekten er op zeker ogenblik toch foto’s uit van een feest van de Rothschilds. Uit de beelden blijkt duidelijk waar we mee te maken hebben… Op 12 december 1972 organiseerde Marie Hélène de Rothschild een Surrealistisch Bal op Château de Ferrières, een van hun kastelen.

Bij het verwelkomen van de gasten droeg de gastvrouw het hoofd van een gehoornd dier, een bekend symbool binnen het satanisme.

Een Slachtoffer van Georganiseerd Misbruik door de rijke elite, onder de schuilnaam Roos, verklaarde, dat bij een van de rituelen haar vader aanwezg was, schijnbaar gedrogeerd, met een Herten Gewei op zijn Hoofd. Precies zoals we hier zijn bij de Rothschilds.

rothschild evil satanism

De Wijze, waarop Tafels waren Versierd, behoeft Geen Verdere Uitleg () Beeldjes van Kinderen, met Afgehakte Hoofden en Ledematen.

rothschild dinner child ritual

Op Andere Tafels lagen Naakte Mannequins ten toon gespreid (…)

naked woman dinner rothschild

Dat de rijkste familie ter wereld betrokken is bij satanisme, is geen geheim. Barones Philippine WP de Rothschild droeg regelmatig een halsketting met het hoofd van een duivel, geitebok of ram, de typische symbolen voor satan.

Baron Joseph de Rothschild – die de oprichting van de moderne staat Israël regelde en financierde – poseert hier samen met de bekende satanische kunstenares Marina Abramovic voor een schilderij met de titel:

‘Satan roept zijn hordes op uit de onderwereld’. 

Marina Abramovic is een Kunstenares, die Met Name door de Hoog Geplaatsten in onze Wereld Bijzonder Gewaardeerd wordt. Ze organiseert Feestjes voor Politici, Zaken Mensen en Hollywood Sterren, onder de NaamSpirit Cooking‘ (Koken met Geesten). Onder staand is een Foto van zo N Elitaire Party.

hollywood cannibalism

Er worden ook Mensen Na Gemaakt, die kunnen Op Gegeten worden. Naast Abramovic, die een Schepje ‘Bloed‘ neemt, staat Lady Gaga, die tijdens de Inzwering van Joseph Biden Biden het Amerikaanse Volkslied Zong.


Hoewel Abramovic ontkent Sataniste te zijn, spreekt haar ‘Kunst‘ voor zich: ze laat zich fotograferen met een Dode Geiten Kop, en ze schildert een Pentagram op haar Buik. Beide zijn uitgesproken Symbolen van Satanisme.

De Slang en Horens, waarmee Abramovic zich tooit spreken Boekdelen (…)

Een Bekend Standbeeld, dat wereldwijd gebruikt wordt binnen de Satanische Cultussen, is hieronder afgebeeld: een menselijk lichaam, met geitepoten en het hoofd van een geitebok.

Naast de Duivel Figuur staan (…) Twee Kinderen. Het Misbruiken en Offeren van Kinderen aan de Machten van Duisternis, is het Centrale Element in het Satanisme. Dat komt ook tot uiting in de kunst van Abramovic. Links zie je een beeld van een gebonden kind, doordrenkt met bloed.

De erkenning en waardering die Abramovic heeft in de hoge kringen, blijkt onder andere uit het feit dat ze in 2012 hoogstpersoonlijk verwelkomd werd door prinses Beatrix, in het Koninklijk Theater te Amsterdam.

Let trouwens even op de broche van Beatrix: een stukje pizza. Waarom draagt iemand van haar standing zoiets ordinairs als een puntje pizza? Op onderstaande foto draagt ze zelfs twee stukjes pizza op haar schouder.

In de wereld van pedofilie worden er codewoorden gebruikt. Het codewoord voor een jong meisje is () Pizza. Een jongen is een Hot Dog, terwijl een heel klein jongetje ‘Pasta’ is. Een Orgie met Jongetjes is ‘Pasta Saus’, en zo voort.

Over de Hele Wereld wordt het Woord en de Hashtag #PIZZAGATE gebruikt om de Misdaad van Kinder Misbruik door de Hoog Geplaatsten in de Wereld te bemoemen. Als je op Internet zoekt naar ‘Evidence for Pizzagate, dan zie je de Meest Verschrikkelijke Dingen. Wees Alsjeblieft Voorzichtig, want het kan Traumatiserend zijn. Bescherm Je Zelf.

Kort na zijn Aanstelling als President, maakte DonaldTrump bekend, dat zijn Administratie er een Prioriteit van zou maken om een Einde te maken aan deze Afschuwelijke Praktijken. In Onderstaand Nieuws Bericht werd Hier Verslag van gedaan, en de term Pizzagate wordt daarbij genoemd.

Tot hiertoe het eerste deel van een reeks uitvoerige rapporten over ritueel misbruik door de hooggeplaatsten in onze samenleving. Dit is slechts het bekende topje van de ijsberg. We beschikken over oneindig veel meer bewijsmateriaal, dat we stap voor stap zullen onthullen. Hoe Hollywood bijvoorbeeld doordrenkt is met deze walgelijke praktijken en hoe dit nu diepgaand aangepakt wordt.

Welke militaire goede machten vanuit Amerika en andere landen aan het werk zijn om al deze pedofiele netwerken op te rollen.

Hoe er niet alleen kinderen misbruikt worden, maar hoe de elite ze zelfs letterlijk opeet, als een exclusieve delicatesse. Hoe het bloed van gemartelde kinderen afgetapt en opgedronken wordt, omdat de aanwezige adrenochrome in dat bloed werkt als een levenselexir dat ouderen jong houdt. Hoe een bedrijf dat dit adrenochrome professioneel aftapt en verkoopt, tevens covid vaccins maakt.

En veel, veel, veel meer (…)

Maar ook (…) hoe er een ongekend wereldwijd ontwaken gaande is, dat het einde aankondigt van deze monsterlijke toestanden. En hoe we als mensheid kunnen zorgen dat dit voorgoed uitgeroeid wordt.

We leven in een historische tijd van onthulling, ontwaken en ontmanteling. Sluit je ogen niet voor wat er bekendgemaakt wordt, maar durf het te zien en maak het alsjeblieft overal om je heen bekend! De reden dat de mainstream media – die eigendom is van de elite – dit soort feiten als ‘complotdenken’ bestempelt, is omdat ze kost wat kost willen dat het verborgen blijft. Deze afschuwelijke misdaden konden slechts zo lang bestaan, omdat mensen altijd weer wegkeken en weigerden hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dat maakt ze medeplichtig en schuldig!

Kies de Kant van de Kinderen, Als Je Blieft

Pas als we dit met zijn allen gaan bekendmaken, op alle mogelijke manieren, kunnen de miljoenen kinderen verlost worden. Laat zien aan de slachtoffers dat ze niet langer alleen staan, maar dat er een leger van miljoenen strijders opstaat om hen te helpen.

Als je jurist, journalist, arts of wetsdienaar bent en je wilt meestrijden tegen dit gruwelijke kwaad, neem dan contact met ons op. Ook als je bewijsmateriaal hebt, of slachtoffer bent, voel je vrij ons te emailen.

https://stopworldcontrol.com/nl/ritueel/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image