Stijn Vos – Veiling Rob Scholte levert Ruim Zes Ton op (Update)

Veiling Rob Scholte levert Ruim Zes Ton op (Update)

Den Helder – De executie verkoop van de kunst collectie van het Rob Scholte Museum heeft € 614.467,66 opgebracht. De veilin gopbrengst ligt daar mee ruim boven de in 2018 door de gemeente getaxeerde executie waarde van € 350.000,-. Volgens het college is de hele zaak rondom de ontruiming van het voormalig Postkantoor op de Middenweg 172 – 174 nu afgerond.

De openbare executieverkoop ging op 1 november 2022 van start. Via veilinghuis BVA auctions kon iedereen, die het werk van Scholte wilde bezitten een bod uit brengen op één of meerdere kunst werken. Tot het laatste moment wilde Scholte de veiling tegen houden. Een veiling, waar bij de 8.000 delen tellende collectie per individueel kunst werk wordt verkocht zou volgens hem een enorme waarde vernietiging betekenen. Als de collectie in zijn geheel zou worden aangeboden zou dat enkele miljoenen kunnen op brengen, aldus Scholtes echtgenote Lijsje Snijder.

De gemeente had de kunst werken laten taxeren en kwam uit op een bedrag van € 350.000,-. In december 2022 oordeelde de rechter, dat Scholte € 420.000,- moest terug betalen aan de gemeente. Dit zijn onder andere onbetaalde rekeningen, de kosten voor de ontruiming van zijn museum en de op slag van de kunst werken. Ook had de kunstenaar nog een schuld bij zijn advocaten. De netto veiling opbrengst van alle veilingen bedraagt uiteindelijk ruim zes ton, significant meer dan de taxatie waarde. Dit betreft de voorlopige netto veiling opbrengst: Kosten als BTW, courtage en op geld zijn hier op al in mindering gebracht.

De veiling opbrengst komt ten goede aan de schuld eisers en wordt door de deurwaarder verdeeld. De wijze van verdeling is aan wettelijke regels gebonden. De komende periode zal de verdeling van de veiling opbrengst plaats vinden. Het college zegt, dat het deel van de opbrengst dat aan de gemeente wordt toe bedeeld wordt gebruikt om de gemaakte ontruimings kosten en executie kosten in te lossen. Volgens het college is de zaak hier mee af gedaan: “Deze veiling vormde het sluit stuk van een intensief traject over de ontruiming van het voormalig Postkantoor op de Middenweg 172-174. Alle rechterlijke uitspraken over deze kwestie staan inmiddels in rechte vast. De termijn om cassatie beroep in te stellen, is ongebruikt verstreken.”

Is de Kous Echt Af Gedaan? (Update)

In een aan vullende verklaring laat het college weten, dat de kwestie tussen de gemeente en Rob Scholte misschien toch niet volledig ten einde is. Volgens wethouder Michiel Wouters is de veiling opbrengst nog steeds veel te laag om de volledige schuld af te lossen, die veel hoger is dan € 420.000,-. Dat betekent, dat er ook na de verdeling een rekening open blijft staan.

Het college zegt, dat de gemeente die schuld kan vergeven, maar ook dat zij verder kan procederen. Wat de volgende stappen zullen zijn, is nog niet besloten. De reden, dat het college nog geen streep onder de kwestie zet, is dat Scholte ook een claim zegt te hebben op de gemeente. Wanneer de gemeente haar claim laat vallen, verzwakt dit de juridische positie. Wouters zegt, dat de eerste prioriteit is om met de advocaat van Scholte in gesprek te gaan over de verdeling van de veiling opbrengst.

Photo of Stijn Vos

Stijn Vos

Stijn Vos is Werkzaam als Politiek Verslaggever bij Regio Noordkop. Email stijn@regionoordkop.nl

Regio Noordkop, 15 maart 2023

https://www.regionoordkop.nl/15/03/2023/veiling-rob-scholte-levert-ruim-zes-ton-op/