Regio Noordkop | Stijn Vos – Gemeente Polis Den Helder had Aan Besteed Moeten Worden: 1,2 Miljoen Onrecht Matig Uit Gegeven

Gemeente Polis Den Helder had Aan Besteed moeten worden: 1,2 Miljoen Onrecht Matig Uit Gegeven

Den Helder – De Gemeente Den Helder heeft Onterecht Gebruik Gemaakt van een ‘Uit Sluitend Recht’ bij het Contract met Zorg Verzekeraar Univé voor de Gemeente Polis. Dat stelt het College. De Over Een Komst had Eigenlijk Aan Besteed Moet Worden. De Uit Gaven van de Gemeente zijn voor een Deel van 2022 daar om Onrecht Matig en Om dat er Niet voor 2023 een Nieuwe Aan Besteding kon worden Op Gezet is Dit Ook het Geval voor het Komende Jaar. In Totaal gaat het Om een Onrecht Matige Uit Gave van 1,2 Miljoen Euro, maar de Uit Leg van het College roept Vraag Tekens Op.

Het Uit Sluitend Recht houdt Kort gGezegd in, dat een Overheids Instantie Er Voor Kiest om een Vaste Partij Aan te Stellen om een Taak Uit te Voeren. In dat Geval is er Geen Aan Besteding Nodig, maar Dit mag Enkel onder Strenge Voor Waarden. In het Geval van de Gemeente Polis, een Zorg Verzekering via de Gemeente voor Mensen met een Laag In Komen, is er voor Gekozen om Dit Sinds 2017 via Uit Sluitend Recht bij Univé Onder te Brengen. De Redenen Hier Voor zijn Divers, maar zijn Onder Andere, dat er een Hoge Klant Te Vredenheid is en de Inwoners niet steeds van verzekeraar hoeven te wisselen als ze gebruik maken van de polis. Daarnaast zijn het vaak verzekeraars die veel actief zijn in een gebied die de voordelig polis kunnen aanbieden.

Het college laat echter nu in een brief aan de raad weten dat huisadvocaat AKD in november vorig jaar heeft geconcludeerd dat de gemeentepolis helemaal niet via een uitsluitend recht bij Univé belegd had mogen worden. Dat zou te maken hebben met het type product: “Er is namelijk geen sprake van een concessie voor diensten. Daarvoor mag alleen een uitsluitend recht aan een ondernemer worden verleend voor bepaalde specifieke activiteiten ten aanzien van gas en warmte, elektriciteit en postdiensten. Verzekeringsdiensten vallen daar niet onder”, aldus het college. Daarom moet de polis vanaf nu worden aanbesteed. Voor 2023 is ervoor gekozen om het contract toch te verlengen, omdat pas in november werd ontdekt dat er sprake was van een fout en er geen nieuwe polissen meer konden worden afgesloten.

De onrechtmatige situatie zou vanaf mei 2022 ontstaan zijn, toen het contract afliep. In totaal zorgt het ervoor dat de gemeente een onrechtmatige uitgave van ruim 1,2 miljoen euro doet, die uiteindelijk consequenties zou kunnen hebben voor het oordeel van de accountant op de jaarrekening. Wethouder Pieter Kos verwacht geen ernstige gevolgen, omdat de gemeente het probleem zelf constateert en werkt aan een oplossing. Kos hoopt dat de gemeente opnieuw een contract kan afsluiten met Univé, omdat zij bekend zijn in de regio. Volgens hem is het vooral belangrijk dat mensen met een laag inkomen een voordelige verzekering kunnen afsluiten. In het ergste geval kan de provincie bij een negatief oordeel over de jaarrekening het toezicht aanscherpen.

Uit Leg Gemeente Rammelt

Ondanks de verzachtende woorden van de wethouder lijkt de uitleg van het college aan alle kanten te rammelen. Landelijk adviesbureau BS&F, gespecialiseerd in het sociaal domein en onder andere de gemeentepolis, zegt namelijk dat uitsluitend recht wel degelijk mogelijk is. Het is ook het advies van BS&F geweest op basis waarvan Den Helder heeft besloten om in 2017 voor vijf jaar lang het uitsluitend recht aan Univé te verlenen. De organisatie heeft verschillende handleidingen voor gemeenten wat de gemeentepolis betreft, onder andere met betrekking tot de regels aangaande de Europese aanbesteding. De conclusie van BS&F is dat het aangaan van een uitsluitend recht om verschillende redenen wenselijk is en wel degelijk juridisch verantwoord.

Het college wijst in haar brief nu echter met haar vinger naar het adviesbureau en stelt dat de onrechtmatige situatie juist is ontstaan omdat zij haar advies heeft opgevolgd: “Tot recent ging de gemeente er van uit dat een uitsluitend recht voor dit product kon worden afgegeven. Dit op basis van advisering van BS&F die hierover is geadviseerd door gerenommeerd advocatenkantoor. En omdat de gemeente Den Helder dit in 2017 ook al had gedaan.” Dat roept al meteen de eerste vraagtekens op, want wat is er nu precies veranderd dat er sinds mei 2022 een onrechtmatige situatie is ontstaan? Volgens de gemeentelijke woordvoerder Kay Korevaar is er geen sprake geweest van een wijziging van de wet- en regelgeving. De huisadvocaat zou simpelweg een ander inzicht hebben dan het landelijk adviesbureau BS&F.

Ook dat is moeilijk te geloven. Als er niks is veranderd zou ook de situatie tussen 2017 en 2022 onrechtmatig zijn. Dat is expliciet niet het geval volgens het college. Volgens de huisadvocaat gaat het immers om het product, de gemeentepolis, die niet via een uitsluitend recht mag worden belegd. Dat product is niet veranderd. Dit staat haaks op de uitleg die de gemeente geeft wanneer zij hiernaar gevraagd wordt: “Er is voor 30 mei 2022 financieel rechtmatig gehandeld; in lijn met de advisering van BS&F. Het uitsluitend recht liep destijds nog. Zoals in de raadsinformatiebrief staat vermeld, heeft onze huisadvocaat, AKD, ons in november 2022 gewezen op dat er geen verder uitsluitend recht mag worden verleend.” Hoe het kan dat het contract sinds mei opeens onrechtmatig is kan de gemeente dus niet beantwoorden.

Stil Zwijgende Verlenging?

Wat is er dan wel aan de hand? Gezien de beperkte reactie die de gemeente geeft blijft dat voor nu speculeren. Toch zijn er wel degelijk aanwijzingen dat de informatie in de brief aan de gemeenteraad onvolledig, dan wel onjuist is. In het advies van BS&F uit 2016, waar het college in haar brief aan de raad naar verwijst, staat onder andere een passage over het wijzigen van de wetgeving rondom stilzwijgende verlengingen. Het stilzwijgend verlengen van het contract mag sinds medio 2016 namelijk niet meer zomaar, wanneer de waarde van een contract gewijzigd is. Gezien het feit dat het contract in mei 2022 afliep en er dus een verlenging heeft plaatsgevonden lijkt het erop dat er in Den Helder sprake is geweest van een onrechtmatige stilzwijgende verlenging.

Het college schrijft hier echter niets over in haar brief aan de raad. Sterker nog, er wordt juist gewezen naar het advies van BS&F als oorzaak voor het ontstaan van de onrechtmatige situatie. In werkelijkheid staat in het betreffende advies wel degelijk expliciet genoemd dat het stilzwijgend verlengen van een dergelijk contract niet meer mag. Gevraagd of de onrechtmatige situatie is ontstaan door de stilzwijgende verlenging zegt Korevaar dat hiervoor geen aanwijzingen zijn. Hij benadrukt dat het simpelweg gaat om een verschil in inzicht tussen de huisadvocaat en het adviesbureau en dat de gemeente altijd de intentie heeft gehad om rechtmatig te handelen.

Dat de situatie pas nu en niet al in november toen deze ontdekt werd aan de raad is gecommuniceerd is volgens de woordvoerder zo omdat eerst in kaart moest worden gebracht wat precies de gevolgen zouden zijn. Als er in november direct een aanbesteding was uitgezet was er alsnog onvoldoende tijd geweest om voor 2023 een nieuw contract af te sluiten. De aanbesteding heeft volgens het college een doorlooptijd van drie tot vier maanden.

Ook adviesbureau BS&F is gevraagd om een reactie. Volgens de organisatie is het advies om een uitsluitend recht af te spreken gebaseerd op grondig onderzoek. Daarnaast werkt het bedrijf voor ongeveer 320 gemeenten. Veel gemeenten kiezen er net als Den Helder voor om een afspraak te maken met één verzekeraar. Voor zover duidelijk is heeft nog geen andere gemeente hetzelfde gesignaleerd als Den Helder. Voor een inhoudelijke reactie op de kwestie heeft BS&F meer tijd nodig.

Gerelateerd

Regio Noordkop/ 8 mei 2020

<p”>

17 juni 2020

>/span>

Photo of Stijn Vos

Stijn Vos

Stijn Vos is Werkzaam als Politiek Verslag Gever bij Regio Noordkop.
E-mail stijn@regionoordkop.nl

Regio Noordkop, 25 mei 2023

Reacties


RB
10 februari 2023 om 15:37
Fout op Fout, (…) Mickey Mouse Zooi!


Jurist X
10 februari 2023 om 18:06
Dit betekent Ook het Vertrek van Wet Houder Pieter Kos (…) Immers heeft deze Meer Er Varing als de Reeds Verdwenen D66 Wet Houder de Koning. Deze Laatste Wet Houders is Naar Huis Gestuurd, om dat hij Na Drie Maanden zijn Portefeuille van de Haven Niet Machtig Was ()
Het is Niet Zo Maar een Klein Foutje () Een Europese Aan Besteding is Zo als Ook in het Artikel Gezegd Verplicht. Waar bij het Termijn van de Aan Besteding Ook Vast Ligt. Het Niet Op Nieuw Aan Besteden is Dan Ook Na Latigheid van dit College.
Dat een Huis Advocaat Er Tussen Moet komen Om dit Soort fouten Recht te Zetten, is Dan Ook Schandalig. Ook het Weer Niet Juist Informeren van de Raad, en Fouten bij een Ander in de Schoenen te Schuiven is Kwaad Aardig.
Gaat er Dan Helemaal Niets Goed in deze Gemeente? Ook bij de WMO zouden Achter Standen zijn Weg Gewerkt, () maar Onder Tussen zijn er Nog Meer dan Honderd Mensen, die Langer als de Wettelijk Termijn Moeten Wachten.
Hebben Raad Leden en Journalisten Stront in de Ogen, of Knijpen Ze Die Met Een Dicht als het Over Gemeentelijk Beleid Gaat?
Bij het Googelen van de Gemeentelijke Huis Advocaat van AKD uit Amsterdam, kwamen Twee Artikelen naar Boven, die Wel Op Merkelijk zijn.
De Advocaat van AKD, was Gisteren op het Gemeente Huis AanWezig Om over Integriteit te Praten. Zo als Dit Naar Boven kwam bij de Kalender van de Gemeente Raad.. Hij kwam Praten over Integriteit () Zou Dit OnderWerp Dan Ook Met Een Besproken Zijn, of Heeft de Wet Houder Dit Bewust tot Van Daag Achter Gehouden? Zo Dat de Raads Leden Niet Aan de Huis Advocaat konden Vragen Wat de Juridische Gevolgen Kunnen Zijn.
Immers is dit Onder Werp uit het Artikel Belangrijker dan Integriteit, want Die is Binnen Gemeente Den Helder Toch Al Ver te Zoeken ()
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Evenement/2023/02/09/Bij Een Komst Integriteit-voor-Raad-en-Commissie Leden
Als We Het Dan Ook Meteen over Integriteit hebben, dan is het Verbazend. dat AKD de Huis Advocaat is Geworden van Gemeente Den Helder. Want AKD is Sinds 2018 Reeds Advocaat van Rob Scholte, die Toe Vallig of Niet, Enkele Dagen Geleden een Artikel Plaatste over het Advocaten Kantoor AKD. Uit deze Publicatie blijkt, dat Zij Scholte Bij Staan in de Aan Giften, die hij heeft Gedaan tegen Gemeente Den Helder ()
https://robscholtemuseum.nl/R-&-LBrief-aan-Parket-met-Aan Gifte-tot-Bij-Ontruiming-en-Diefstal-Betrokken-Gemeente-Den-Helder-Burgemeester-K-Schuiling-en-Advocaat-ECW-van-der-Poel-van-Schenkeveld-Advocaten/
Uit de Raad Stukken blijkt, dat Advocaten Kantoor AKD, Na de Aan Gifte van Scholte de Gemeentelijke Advocaat is Geworden.
Gezien de Relatie tussen Gemeente Den Helder en Scholte zal In Deze Geen Toe Stemming hebben Gegeven om AKD Ook de Huis Advocaat van Gemeente Den Helder te Laten Worden. Deze Toe Stemming is Conform de Gedrag Regels Advocatuur van Nederlandse Orde van Advocaten Wel Nodig.
Het is Dan Ook de Vraag Welke Politieke Partij Eindelijk Eens Gaat Doen, Waar Ze voor Betaald Worden. Het Streng Controleren van College van Burgemeester en Wethouders, met de Bij Behorende Ambtenaren. ( ) Laat Daar is een Groots Scheeps Onder Zoek naar Komen (…) Dan Niet Wachten, tot Het Bijna Weer Verkiezingen is.


GH

10 februari 2023 om 18:07
Complimenten voor de Redacteur, die Er Al Vaker Blijk van heeft Gegeven een Uit Leg van het College Niet bij Voor Baat voor Zoete Koek te sSikken, en Dus doet Wat hij Hoort te Doen: de Plaatselijke Politiek met een Kritische Blik Volgen, (…)

https://www.regionoordkop.nl/10/02/2023/gemeentepolis-den-helder-had-aanbesteed-moeten-worden-12-miljoen-onrechtmatig-uitgegeven/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stijn+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Regio+Noordkop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos