Stichting JAS – Keek op de Week (50) met lijsttrekker Meskers, gelukswethouder en… + Ed Dekker – ‘Hollands Kroon moet veranderen’

Hollands Kroon – Keek op de Week in Hollands Kroon van week 50 van 2017 (10-17 dec.)

1. Plaat-voor-de-kop-Meskers herbenoemd en blijft in het zadel

Ja, de oude VVD van oom Frits Bolkestein is definitief ter ziele, wat moge blijken uit het weer aanstellen van Meskers als lijsttrekker voor de VVD bij de komende gemeenteraad verkiezingen. Deze man is volkomen geflopt als wethouder, vluchtte (trad vrijwillig af) bijtijds om te voorkomen, dat zijn bestuurlijke wandaden aan de orde gesteld zouden worden in de raadsvergadering d.d. 2 november 2017 en uitgerekend zo’n figuur wordt lijsttrekker. Een grotere minachting voor de mensen bestaat niet.

Als er een ding is, dat de VVD bewezen heeft, en dat is zowel plaatselijk als landelijk, dat zij volkomen lak en ook maar het minste greintje gevoel heeft voor wat onder de mensen leeft, wat echt gemeentelijke politiek is en wat de gevolgen zijn van het VVD wanbeleid voor menigeen, die ooit op deze roverspartij stemde.

De huidige VVD is uitsluitend gericht op vriendjespolitiek, het super grootkapitaal zoals landeigenaren, windmolen initiators, massa telers en high tech communicatiefirma’s. De burgerij wordt opzij gezet, leeg gezogen en dat alles ten faveur van hun heilig ideaal: de €. Dit alles is eenvoudig na te gaan aan de hand van de artikelen, die Stichting JAS de afgelopen 4 jaar geschreven heeft over het gedrocht Hollands Kroon met daarin de rol van de VVD.

2. Geluk in Hollands Kroon?

In oktober presteerde de gemeente Schagen een gelukswethouder (heeft ook andere taken) te benoemen en eveneens een coördinator, die Vrouwe Fortuna daarbij een beetje moet helpen. De wethouder reageerde enigszins vertraagd enthousiast, maar hij zag in, dat geluk onder de burgers een interessant politiek item is en derhalve een der meest essentiële taken van een gemeente.

Er is een geluksprofessor van de Erasmus universiteit aan te pas gekomen en vriendje Balkenende kreeg een door de ambtenarij van Schagen samengesteld geluksboek aangeboden. Stichting JAS wil niet verder in gaan op deze wetenschappelijk onderbouwde Utopiaanse ‘denkrichting,’ maar wil als waarschuwing voor al te hoog gestelde verwachtingen een quote van de grote Erasmus uit rond 1500 aanhalen, waarin hij stelt, dat de mensen geen idee hebben ‘met hoeveel dwaasheid en waan geregeerd wordt’. Bismarck bedoelde ook zoiets, toen hij zei, dat men ’bij het maken van wetten en worst niet moest toekijken’.

Natuurlijk durft stichting JAS dan ook niet in te gaan tegen de hoog geleerde Erasmus universiteitsprofessor Veenhoven; hij heeft er voor gestudeerd niet waar en wie zijn wij dan? Kortom, iedereen vanaf nu gelukkig in Schagen, maar de een net een beetje meer, dan de ander – verdwijnt nu ook het regeren met dwaasheid en waan; en zeker nu de ambtenarij van Schagen dat geluksboek heeft samengesteld?

En nu Hollands Kroon? Is er geluk in Hollands Kroon en hoe voelt men zich hier? De vraag, die gesteld moet worden is, of het bestuur in Hollands Kroon bij zou kunnen dragen aan het geluksgevoel van de mensen? Kunnen zij dat? Het antwoord is eenvoudig – neen, dat kunnen en willen zij niet.

Buiten het feit, dat geluk c.q. geluksgevoel een emotioneel menselijk en dus individueel fenomeen is, dat continu aan allerlei verschillende invloeden onderworpen is, kan een bestuur, en zeker dat van Hollands Kroon, niet bijdragen aan geluksgevoel van de mensen. Hoogstens een tijdelijk prettig gevoel, maar als de contouren van de nawerking van een prettige maatregel zichtbaar worden, is het meestal huilen met de pet op. Het enige, wat HK kan doen, qua geluksgevoel op bestuurlijk gebied, is de mensen minder ongelukkig maken –, maar meer dan een 4+ zal het hier niet worden.

Wilt u desondanks toch iets doen aan Uw geluksgevoel zijn daar in maart 2018 de gemeentelijke verkiezingen – men zou kunnen overwegen de oude kliek definitief naar huis te sturen -; beroerder kan het toch niet worden!
3. Wieringermeer Progressief in plaats van Hollands Kroon Progressief?!

Geen vluchteling uit een partij, maar vluchteling en schaamte voor de huidige partijnaam. Daar komt in het kort de reden op neer van de naamsverandering van Hollands Kroon Progressief naar Wieringermeer Progressief, aldus het fractielid Dorien Sijbenga–Van den Outenaar.

Zo onlangs ex VVD Kamerlid IJbeltje Berkmoes – Duindam ontkwam aan de tentakels van de VVD octopus in Den Haag -, zo ontvlucht Dorien de kleffe sfeer van de nog springlevende Paulowna raad in Hollands Kroon, waar naar democratisch Ruttiaans voorbeeld de oppositie doodgezwegen wordt en de coalitie vergaande mandaten aan B&W overgedragen heeft. Belangen van burgers uit de Wieringermeer, Wieringen en Nieuwe Niedorp, maar ook die van de gewone burger uit Anna Paulowna zijn niet ter zake doende gebleken de afgelopen jaren, vandaar dat Dorien zich nu lijkt te richten op haar specifieke woonomgeving de ex gemeente Wieringermeer.

Stichting JAS hoopt, dat deze actie niet tot nog meer versnippering leidt, want dan lachen de usurpators CDA, VVD en PvdA alsnog in hun vuistje, zodat zij verder kunnen gaan met het kleineren en minachten van de bevolking.

Vergeet niet, dat deze 3 oudgedienden door de politieke wol geverfd zijn en je scheren, waar je bij staat, zonder dat je het merkt; zie maar wat het schoothondje LADA en het middag dutters Senioren in HK is overkomen.
4. Monumenten in Hollands Kroon

Er is in dit land een Cuijpers genootschap/vereniging, dat zich bezig houdt met het indiceren en onderhouden van aangewezen monumenten. Het genootschap heeft geen overheidsstatus, maar wel een zodanige kennis van zowel architectuur als van de Monumentenwet, dat zij zich sterk genoeg acht vast te stellen dat in Hollands Kroon monumenten zijn welke niet of onvoldoende door de gemeente vastgelegd zijn als monument en/of onvoldoende onderhouden worden. Het zou hier o.a. gaan om het ex gemeentehuis van de Wieringermeer in Wieringerwerf.

Dit is een naoorlogs gemeentehuis, omdat de Moffen en nu de huidige EU ‘collega’s’ in de oorlog zo vriendelijk waren de Wieringermeer onder te laten lopen, waarbij het eerste gemeentehuis vernield werd. Het gemeentehuis zou niet of onvoldoende onderhouden worden en niet aangewezen zijn door Hollands Kroon als monument.

Maar nu komt het: Over deze kwestie schrijft het genootschap de gemeente aan, waarbij zij HK ter verantwoording roept zich in feite aan de Monumentenwet te houden, waarop vervolgens de gemeente doodgewoon geen antwoord geeft. Het genootschap legt nu aan HK een dwangsom van €1260 op, waarover de rechter gaat beslissen.

JAS: Hieruit zijn 3 overbekende bestuursgedragingen te halen:
4.1. Het standaard geen antwoord geven op brieven van burgerij/instellingen etc.
4.2. Het op een rechtszaak aan laten komen van geschillen.
4.3. Het kennelijk op geheel eigen houtje functioneren van de zelfsturende ambtenaren groepen.

Dit bestuurlijk handelen kennen wij en wat zei onlangs een verantwoordelijke wethouder na het ‘verlies’ van Meskers en Westerkamp uit B&W?; ze hadden nu toch tijd genoeg na het vertrek van hun 2 vrinden, omdat de meeste klussen afgehandeld waren?

Stichting JAS, zondag 17 december 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/12/keek-op-de-week-50-met-lijsttrekker.html

‘Hollands Kroon moet veranderen’

Schager Courant, 16 december 2017

Schager Courant, 16 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image