Stichting Adviesman – WOB verzoek over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder, 10 februari 2021 + Gemeente Den Helder – Antwoord op WOB verzoek, 12 maart 2021 (PDF)

Het Rob Scholte Museum, hier voor de ontruiming en gedeeltelijke sloop, was tot april 2018 gevestigd in voormalig Postkantoor Den Helder (foto Klaas5 | Flickriver)
Het door aannemingsbedrijf A Tuin gekochte Rob Scholte Museum, hier met de inmiddels door Gemeente Den Helder gesloopte originele laagbouw (links) nog intact, staat al meer dan twee jaar met hard board dicht getimmerd te pronken in het Stadshart; de mast, waaraan de groene vlag van Tuin ooit hing, die het rood van het RSMuseum moest en zou opvolgen, brak af tijdens een herfststorm en werd nadien nooit vervangen (foto Staf RSMuseum)

WOB verzoek over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder

WOB verzoek van Stichting Adviesman over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (1) (foto Staf RSMuseum)WOB verzoek van Stichting Adviesman over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (2) (foto Staf RSMuseum)WOB verzoek van Stichting Adviesman over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (3) (foto Staf RSMuseum)

Antwoord op WOB verzoek over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder, 12 maart 2021

Antwoord Gemeente Den Helder op WOB verzoek over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (1) (foto Staf RSMuseum)Antwoord Gemeente Den Helder op WOB verzoek over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder (1) (foto Staf RSMuseum)

PDF

PDF
Stichting Adviesman – WOB verzoek over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder, 10 februari 2021
Gemeente Den Helder – Antwoord op WOB verzoek over Rob Scholte Museum | Postkantoor Den Helder, 12 maart 2021

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Adviesman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemingsbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontruiming+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sloop+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vlag+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vlag+Aannemingsbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rood
https://robscholtemuseum.nl/?s=Groen

2 Comments

  1. Ik zal nooit mijn eerste WOB verzoek bij de gemeente Den Helder vergeten.

    “Meneer Berts, dat is dan 80 euro kopieerkosten” (onafhankelijk journalist, dus vijand).

    “Voor de Helderse Courant is het gratis” (vriendendienst).

  2. Het is lang geleden, maar even nog om aan te tonen hoe in een maffia-dorp alles aan elkaar plakt; Ik heb twee keer een WOB zaak uitgevochten met de gemeente Den Helder. Het ging daarbij om informatie waarvan de openbaarheid in redelijkheid niet kon worden betwist, maar die mij toch geweigerd werd. In beide gevallen werd ik door de ‘onafhankelijke’ gemeentelijke bezwaarschriftencommissie in het ongelijk gesteld en door de rechtbank Alkmaar vervolgens in het gelijk gesteld…

    Zonder openbaarheid van overheidsinformatie bestaat er geen democratie.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.