Staf RSMuseum – Spreekrecht gemeenteraad Den Helder + Gemeenteraadsvergadering, 23 April 2018 + Gerben van ’t Hek – PVV wethouder? + Hans Boskeljon – Schaduwspringen

Spreekrecht Burgers gemeenteraad Den Helder, 23 April 2018

Gepubliceerd op 29 apr. 2018

Reacties:
https://youtu.be/zAGNQre5GkY

Gemeenteraadsvergadering, 23 April 2018

Gepubliceerd op 29 apr. 2018

Reacties:
https://youtu.be/9sy3TzTStZY

PVV wethouder in Den Helder, maar voor hoe lang?

En de primeur gaat naar Den Helder; de eerste gemeente waar de PVV door de ’muur van negeren’ heen breekt en lokaal mee gaat regeren. De komende jaren mag Chris Jansen er als wethouder zelfs op de centjes passen.

Voor een partij die ruim tien jaar – in elk geval qua geluid – (landelijk) dominant oppositie voert, leek zo’n primeur onvermijdelijk. Zeker toen de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen in alle 30 gemeenten waarin de partij op het formulier prijkte de raad haalde. En gezien de snelheid waarmee de partij Chris Jansen naar voren schoof, stond hij als nieuwe wethouder kennelijk al klaar in de coulissen.

Een beloning voor volharding kan de entree in de kop van Noord-Holland echter niet worden genoemd. Ook al ziet Wilders Den Helder ongetwijfeld als brughoofd, de PVV profiteert vooral van een formatiesoap waarin twee informateurs sneefden en een achterkamertjes coalitie van liefst zes partijen werd gevormd.

Eén waarin de PVV uitgerekend met ’gezworen tegenstander’ ChristenUnie de nipte meerderheid volmaakte. Eveneens een primeur, dit onmogelijke verbond van ideologische tegenstanders. Zelfs op lokaal niveau, waar toch al vele vreemde politieke huwelijken zijn gesloten, ongekend en nog nooit vertoond.

Dat Chris Jansen óók de primeur krijgt om als eerste PVV-wethouder te sneuvelen als deze fantasiecoalitie straks ploft, is geen vraag. Hooguit hoe snel dat gebeurt.

Lees ook:
Chris Jansen wethouder financiën namens PVV Den Helder

Reacties:

Anton Jansen
Dat het NHD al jaren een fervent anti PVV krantje is is ondertussen genoegzaam bekend maar met dit artikel en aanverwante stelling
druipt het er wel heel erg van af. Wel eens van democratie
gehoord Gerben ?

Andy de Ronde
Dit is inderdaad niet erg neutraal geschreven.

Evert van Bunnik
En dat Anton Jansen al jáááren fervent “in Wilders” is, is ook al jaren genoegzaam bekend. Dit past gewoon niet: Een partij behoort zich -zeker lokaal!- eerst een aantal jaren te bewijzen als ”stabiele partij”, d.w.z. een partij die zich in Raad c.q. Gemeente kan handhaven met een stabiel aantal zetels. En dat stabiele kan je van de PVV in Den Helder (als nieuwkomer!) nu nog niet zeggen c.q. bewijzen. Kortom, er wordt mijns inziens te vroeg gejuicht. Dag Anton, slaap en droom lekker!!

Henri Stroet · Docent bij Clup Welzijn Purmerend
Het NHD is mij niet anti-PVV genoeg.

Kees Stuij · Wieringerwerf
Een goed geschreven stuk van bus. Niets mis mee.

Kees Stuij · Wieringerwerf
NHD

Stan Wittebol · ROC Schagen
“als deze fantasiecoalitie straks ploft, is geen vraag. Hooguit hoe snel dat gebeurt.”
Zozo, meneer van ’t hek heeft een glazenbol aangeschaft merk ik.
Wat een slappe hap.

Evert van Bunnik
Je hebt al stemrecht? Nee? Hou je dan buiten onze volwassen discussie, hoewel je -ook als volwassene- wel enig inzicht en/of studie Gemeenterecht moet hebben gedaan voordat je een mening kunt hebben.
En ik zal je maar vast antwoorden: Ik heb Staats- én Gemeenterecht gestudeerd. Ik weet dus waarover ik schrijf.

John Winters
Evert van Bunnik En je kreeg welgeteld 7 stemmen bij de laatste verkiezingen. Zelfs je buren hebben niet op je gestemd. Kun je nagaan hoeveel vertrouwen men in je heeft.

Evert van Bunnik
John Winters Da’s geklets van Anton Jansen van zeker 4 jaar terug! Je bent dus een doodgewone trol! Verder raad ik je aan artikel-gerelateerd (ook zo’n Anton Jansen-term) te reageren. Voor mij ben je door het ijs gezakt(=door de mand gevallen).

Stan Wittebol · ROC Schagen
Evert van Bunnik, Zo zo, meneer heeft gestudeerd, ben je nu de enige meelt recht van spreken?
Ik ben al meerdere jaren stemgerechtigd, dus ik praat mee.
Excuses voor het mengen in je “volwassene” discussie, miserabel ventje.

Hellen van der Gragt · HOGWARDS
Evert van Bunnik dus er kan pas een mening zijn als er gestudeerd is,ik zou die studie staatsrecht maar eens over doen als ik u was
Ik zou willen dat meer jongeren belangstellingen hebben voor de politiek en zich daar over uit durven spreken zonder dat ze daarvoor eerst een corpsbal hoeven te worden die van mening is dat op de universiteit gezond verstand en en wijsheid wordt uitgedeeld

Evert van Bunnik
Stan Wittebol Verander dan je foto, je komt zo niet als volwassen over!

Evert van Bunnik
Hellen van der Gragt Ook Hellen zakt nu door het ijs (oftewel: valt door de mand).

Stan Wittebol · ROC Schagen
Evert van Bunnik Mag ik lekker zelf bepalen hoe ik eruit zie?
Naar mijn idee ben je zelf nog niet helemaal volwassen evert…

Dirck Tabac · Geestelijk directeur bij De Roverheid
Stan Wittebol , laat die foto maar staan, ik kreeg tenminste iets meer voorkeur stemmen dan Evert!
Ook jongeren hebben rechten.

Dirck Tabac · Geestelijk directeur bij De Roverheid
Evert van Bunnik , ik kan ook deze boeken bij Kluwer kopen en lezen of voor 50 cent op 27 april kopen…. meer is dat niet waard…. volgens mijn!

Willem Post · BK Ingenieurs
Politieke media? ‘…de PVV profiteert vooral van een formatiesoap waarin twee informateurs sneefden en een achterkamertjescoalitie van liefst zes partijen werd gevormd.’ dit kwam iig niet door de pvv, die bestond toen nog niet in DenHelder. Dus jankende politici, dit is jullie eigen schuld!
Een fractiemedewerker verwoordde dit mooi:
‘Voor de verkiezingen kwam naar buiten dat degene die zich nu zo beet genomen voelen al een coalitie rond hadden.
BvDH is telkens duidelijk geweest dat zij een coalitie met de VVD niet zien zitten.
Nagel ging zijn eigenwijze weg en bleef drammen. Dan is loslaten en omdenken de enige oplossing.
Regelmatig denk ik de afgelopen dagen terug aan de coup die er in september 2015 gepleegd werd door de partijen die nu het hardst huilen. In de zomervakantie van 2015 werd er een nieuwe coalitie gevormd en de voorzitter van een locale partij losgeweekt van de coalitie (grotendeels dezelfde die het nu alsnog gaan doen)….
Toen vonden de partijen die zich nu zo verbolgen uitlaten het heel normaal dat zij deze coup pleegde’

John Winters
Ja, Gerben dat wordt lastig dat je vriendjes aan de kant zitten in Den Helder. Krijg je geen leuke tips meer voor jouw artikeltjes. Nu wreekt zich dat je nooit serieuze banden hebt opgebouwd met de oppositie. Maar dat vond je niet nodig, want dat was toch alleen dom rascistisch volk. Gelukkig trekt de kiezer zich niets aan van de artikelen in jouw dorpsblaadje.

Theo Teerenstra · Zwolle
Het blijft 1 grote sneue boel daar, ik vertel hier waar ik nu al 8 jaar woon nooit waar ik 50 jaar gewoond heb, levert vaak een bak negatieve reacties op. Overigens draait het college hier volop, worden besluiten genomen en volop gebouwd. In DH gebeurd niks en zal nooit wat gebeuren. Als ik er eens in de paar jaar op bezoek kom valt het wel erg op dat het verpauperd is (onkruid en zwerfvuil) grote gaten in de stad. Ik kan het iedereen aanbevelen, ren weg zo hard je kunt.

Orio Orio
Gerben ? Hoe ? …..nooit van gehoord!!

Noordhollands Dagblad, 27 apr. 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/opinie-pvv-wethouder-den-helder-maar-voor-hoe-lang

Schaduwspringen

Ik ben persoonlijk blij, dat de beoogde coalitie niet doorgaat, maar ik vind dat (alle partijen) er ook van kunnen leren. Fractievoorzitter Pieter Kos gaf in de motivatie tot het uitstappen uit de beoogde coalitie een aantal uitstekende redenen aan waarom deze coalitie niet de meest voor de hand liggende was.

Hij vervolgde daarna zijn analyse met een perspectief, dat in zijn ogen wel kansen had. Dit betrof globaal het ‘model Huiberts’ van Beter, CDA, Seniorenpartij, Stadspartij & VVD of PvdA (19 of 17 zetels). Een aantal landelijke partijen zien de best haalbare coalitie echter die van Beter, CDA, VVD, Stadspartij en PvdA (19), maar dat geeft weer wat deining bij de achterbannen van Beter en de Stadspartij, die graag willen dat het ‘Lokale zetel aantal’ boven dat van het landelijke aantal ligt in de nieuw te bakken coalitie.

Anderzijds ligt de door Pieter Kos genoemde formatie weer gevoelig bij een aantal landelijke partijen. Dit onder meer vanwege de familieband Assorgia en schoonvader Duijnker, alsmede de vermeende (rancuneuze) agenda van de laatste. Qua zetelaantallen en gevoeligheden dus een soort prisoners dilemma, waardoor de zaak nu in een soort impasse zit. Toch zal er een meerderheidsstadsbestuur moeten komen met vertrouwen in elkaar. Als de PVV en de CU bereid zijn geweest om zwaar over hun principiële schaduw te stappen, dan moet er in de complexe constellatie landelijk/lokaal toch ook een coalitie te formeren zijn?

Wethouders

Nu is het aantal wethoudersposten in een stad als Den Helder uitstekend te vervullen met vier personen en kost elke wethouder extra direct en indirect (wachtgeld) ongeveer 180.000 euro per jaar. Een kwestie om daar dus zuinig mee om te springen, want voor dat geld, bijna twee ton structureel, kun je veel en belangrijke maatschappelijke dingen regelen in je stad. Door de versplintering en de complexe landelijk/lokale constellatie is een compacte coalitie echter een utopie. Waar kunnen beide kampen dan uiteindelijk wel mee uit de voeten, als ze naar voorbeeld van de PVV en de CU bereid zijn allemaal een stukje mee te doen aan het schaduwspringen?

Dan ligt er een mogelijkheid voor een extra brede coalitie, die mogelijk ook kan rekenen op de steun van de achterbannen van de lokale partijen. Deze zou kunnen bestaan uit Beter, CDA, VVD, Senioren, Stadspartij en de PvdA. Dan hebben we een zes partijen coalitie van 21 zetels, waar iedereen wel wat terugvindt van zijn wensen, bestaande uit drie lokale en drie landelijke partijen in de verdeling 10 om 11.

Inbreng

Maar zes wethouders voor een stad als Den Helder is echt bizar veel en kost daarnaast ook ruim drie-en-een-halve ton structureel, die anders aan nuttige zaken kan worden besteed. Bij het schaduwspringen zou dus ook het claimen van wethoudersposten betrokken moeten worden, mogelijk in ruil voor een extra programmatische inbreng. Indachtig de prima analyse van Pieter Kos over de benodigde ervaring en kwaliteit van wethouders, zijn daar wel mogelijkheden.

Als we bij het schaduwspringen een gezonde dosis wethouderservaring mixen met een stevige hoeveelheid stadsbelang, waarvan ik overtuigd ben. dat dit bij alle raadsleden in voldoende mate aanwezig is, dan zou dit kansen moeten hebben. Immers, geen enkele partij zal in de onderhavige situatie 100% zijn zin kunnen krijgen. Dus als Beter en de Senioren indikken tot 1 wethouderspost en ook de PvdA voldoende vertrouwen zou hebben in de kwaliteiten van Pieter Kos, dan zouden we het in het stadsbelang met vier wethouders af kunnen. Twee lokale en twee landelijke wethouders, waarvan er minstens drie met voldoende ervaring verwacht mogen worden.

Hoofdlijnen

Vanuit de overeenkomsten zou in no time een hoofdlijnen akkoord kunnen worden gesloten, waarbij voor de harde nootjes gewoon een raadsmeerderheid gezocht zal moeten worden. Vanuit de transparante gedachte, waar alle partijen dan zo de mond van vol hebben, lijken me dan de heren Ronald Boutkan en Hedzer Faber het meest geschikt in de rol van duo-formateur, waarbij de eerste informerende gesprekken direct op zaterdagochtend live op de LOS radio gehouden kunnen worden.

Een politieke uitdaging…? Jazeker, maar als samenwerken en vernieuwende politiek ons stadsbestuur menens is, zij bereid zijn het stadsbelang te laten prevaleren boven het eigen belang, ze het vertrouwen van de burger weer terug willen winnen en ze transparantie nu ook in daad willen uitoefenen. dan zullen ze dit zeker in overweging nemen.

Hans Boskeljon
Maatschappelijk betrokken stadsgenoot & voormalig PvdA wethouder stadsontwikkeling

Den Helder Actueel, 30 april 2018 – 16:43

Reacties:

Kees Jan
30 april 2018 at 17:02
De “Club” heeft al iemand naar voren geschoven om de macht bij de landelijke partijen te houden.. niet minder dan ex-wethouder Boskeljon, u weet wel, de oud wethouder van de PvdA die via de stadspartij inmiddels wethouderskandidaat is geworden bij GroenLinks. (De “Oude” politieke club die we kunnen missen als kiespijn”)
.
ook verteld Boskeljon leugens over bepaalde mensen. Duijnker is helemaal de schoonvader van Assorgia niet. En in het coalitieakkoord vind ik niets rancuneus terug van Duijnker. Het is Schuiling die Duijnker niet moet, en als vriendje van de burgemeester ga je als Boskeljon-etje er natuurlijk in mee.
.
De PVV en CU hebben bewezen dat ze over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Dit is een goede basis van 5 zetels om een coalitie mee te starten. Met de grote winnaar van de verkiezingen daarbij zitten we al op 11 zetels. Er moeten er dus minimaal nog 5 bij…..
.
Het CDA (CDA) zou ook over hun schaduw heen kunnen stappen en de samenwerking aangaan met de CU en PVV. En waarom luisteren naar Den Haag, de politici in Den Helder zitten er voor onze stad. Niet voor Den Haag!!!
En omdat Boskeljon graag een goede verdeling wil hebben tussen landelijk en Lokaal fietsen we de Seniorenpartij en Behoorlijk Bestuur naar binnen.
.
Boskeljon ook blij; 3 landelijke partijen; CDA, PVV en CU. Aan de andere zijde de lokale partijen; Beter voor Den Helder, Seniorenpartij en Behoorlijk Bestuur. Totaal 19 zetels…. iedereen blij….

sukkels
30 april 2018 at 19:55
er zijn wel meer mensen in den helder die duijnker niet moeten ga maar eens vragen bij windkracht 13 en ijzerhandel vos wat voor een machtswellusteling deze ex ambtenaar van de gemeente den helder is walgelijk figuur die niet voor niets is weg getrapt bij de gemeente

Henk van Kuijk
30 april 2018 at 17:34
Bizar dat GroenLinks hier een zogenaamd boven de formatie hangende rol speelt, terwijl hij actief moet praten met andere partijen en een formateur. Dhr Boskeljon is deelnemer aan het proces, geen “maatschappelijk betrokken stadgenoot”. Wat direct de vraag oproept: waar staat GroenLinks eigenlijk? Ik hoorde nu net de Stadspartij op radio 1, als breker, teveel eer, dat deden ze te vaak al, maar wat is de voorkeur van GroenLinks? Niet die van een stadgenoot graag. Ook niet een zwaar afgestrafte partij die eventjes over betrouwbaarheid en ervaring andere partijen scherp de maat neemt, wees eens bescheiden in je rol, heer Kos. Alle problemen zijn ontstaan omdat het CDA niet als enige Haagse Partij met de lokalen wil, omdat ze als vanouds een dominant Haags blok wil.

Dick Berts
30 april 2018 at 17:58
Conclusie: een volstrekt gratuit, inhoudsloos coalitieakkoord en een discussie die alleen maar gaat over welke poppetjes een wethouderssalaris mogen cashen voor wat vrijblijvend gezwam in de ruimte. Om een einde te maken aan dit drama, moeten we de wethouderssalarissen halveren en op zoek gaan naar een compleet nieuwe generatie politici. De oude generatie politici is alleen maar met zichzelf bezig (en met wat enge vriendjes).

Gekke Henkie
30 april 2018 at 18:48
Zelden ben ik het zo met u eens geweest, heer Berts. Het bemachtigen van een wethouderssalaris wordt door veel plaatselijke politici belangrijker geacht dan het dienen van het belang van de kiezer. Halveren dat salaris! Maar dan krijg je ongetwijfeld dezelfde discussie zoals die speelt in de bankensector: kwaliteit kost nu eenmaal geld, zo luidt dan het verweer. Betalen we dit niet, dan trekken onze gedoodverfde kandidaten naar een andere gemeente. Wel, ben ik dan geneigd te zeggen: opgerot staat netjes!

RB
30 april 2018 at 18:00
waarom wil iedereen die oplichters van een vvd er toch in hebben……

Judge X
30 april 2018 at 18:08
Hedzer Faber staat waarschijnlijk te dansen na het lezen van het artikel van Hans Boesskeljon.
Maar ik denk dat collega journalist Ronald Boutkan, graag deze beker van verderving aan zich voorbij zal laten gaan.
Onze “maatschappelijk betrokken stadsgenoot” heeft ‘Dè column van vandaag’ zeker nog niet GOED gelezen …. 😀

Jan
30 april 2018 at 18:17
De PVV die heeft geen vriendjes en is dus niet belast met stads intriges van vorige elite (met achterkamertjes politieke ervaring dat dan weer wel!). Deze hebben dus goede of wellicht zelfs de beste kaarten om Den Helder objectief en effectief aan beter bestuur te helpen. Met het concept coalitie akkoord hebben zij bewezen bruggenbouwers te kunnen zijn ! Dus niet negeren maar mee laten regeren 😉

Hans Boskeljon
30 april 2018 at 18:28
Korte reactie: Henk: ik ben niet (nooit) meer beschikbaar als wethouder. Verder vertegenwoordig ik niemand, ook GL niet.
Judge X: nee, 60 seconden niet gelezen, want geen abonnement…
Verder mogen jullie lekker los gaan hoor…

Judge X
30 april 2018 at 18:53
60 seconden ?, abonnement ?
https://denhelderactueel.nl/2018/04/dit-is-een-column/

Fred
30 april 2018 at 19:05
Ik ben NIET ( NOOIT ) meer beschikbaar als wethouder !! Waarvan Akte !! Er is namelijk geen behoefte aan betweterige Dinosaurussen.

Dikke Trol
30 april 2018 at 20:34
Get a live Fred met te veel tijd om handen. Betweterige dino.

Roel Prins
30 april 2018 at 19:13
Het bijzondere van de Helderse politiek is dat de landelijke partijen als deelnemers van de lobbycratie de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad hebben beperkt tot de hoogte van het gras in de parken. De coalitievorming gaat dan ook hierover. Tenzij er een krachtdadige partij onder krachtdadige leiding opstaat en de lobbycratie opdoekt. Dat gedoe van CU met PVV is niets anders dan het spel van kleuterschool leerlingen die geen flauwe notie hebben van datgene wat zich in de grote mensen wereld afspeelt. En dat is bijzonder zorgelijk. Shame on the Christelijke Zelfmoord Unie!

Dikke Trol
30 april 2018 at 20:32
De lokalen met slechts 8 zetels 2 restzetels en 2 gestolen senioren zetels claimen de overwinning. Dat zowel de CU als de PVV de sterktste Haagse banden hebben is al lang bekend. De baantjescarousel draait volop en met betrekking op het partijkartel meet men met twee maten.

Roel Prins
30 april 2018 at 19:16
De gedachte dat verslaggevers van de pers als formateur of iets dergelijks zouden moeten optreden bewijst maar weer eens het wereldvreemde van de Communistische?Marxistische partij die Groen Links heet. Volmaakt ongeschikt voor bestuur en een gevaar voor de democratie.

Wim
30 april 2018 at 21:13
Zo zie je maar waar het op uitdraait, het gaat al niet meer over Den Helder.
Maar om de poppetjes.
Bij voorbaat al een partij uitsluiten(die nog nooit in de Raad was) en waar toch veel Heldersen op gestemd hebben.
De doorsnee visie van de meeste kiezers over politici in Den Helder blijkt toch weer bewaarheid:
Veel beloven, weinig geven
doet een gek in vreugde levend!

strandloper
30 april 2018 at 23:26
“Over zijn eigen schaduw heen springen” is in 2012 reeds benoemd als een politiek cliché. Een taaljournalist heeft politici toen geadviseerd de uitdrukking niet meer te gebruiken. Daar kom ik nu mee, omdat de uitdrukking mij behoorlijk ging irriteren de afgelopen week. Iedereen gebruikt het nu in Den Helder bij alles wat over het politieke circus gaat in deze stad. Niet meer gebruiken alstublieft!
https://onzetaal.nl/taaladvies/over-zijn-eigen-schaduw-heen-springen/

Judge X
1 mei 2018 at 00:17
In geval van de Helderse politiek lukt dat springen ook niet meer Strandloper, het is eerder ‘over de schaduw struikelen’ geworden.

Bodelo
1 mei 2018 at 09:37
Ik vind het een alleraardigst verhaal van Hans met een blik vanuit een compleet andere hoek.
Dat er op de persoon gespeeld wordt zonder op de inhoud te reageren blijkt maar weer eens aan de reacties die gegeven worden op de korte toelichting van Hans zelf.
Wat ik verrassend vind is dat Hans vaststelt dat Duijnker kennelijk familiebanden heeft met Assorgia?

Simon. H
1 mei 2018 at 10:07
Het zou zomaar een goed stuk kunnen zijn I dien de schrijver n iet politiek betrokken zou zijn en ware het niet dat Kees Jan het prima gefileerd heeft waarvan akte

Bodelo
1 mei 2018 at 10:19
Ook U heeft het commentaar van Hans Boskeljon verderop niet gelezen? Hans geeft duidelijk aan geen wethouder te willen zijn en/of worden. Daaruit volgend heeft Kees Jan een stukje niet gefileerd?

https://denhelderactueel.nl/2018/04/schaduwspringen/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon