Staf RSMuseum – Persbericht Rob Scholte Museum: Rechtbank Alkmaar bevestigt huurcontract Rob Scholte Museum

Rob Scholte heeft een tussenvonnis gekregen in de bodemprocedure over de ontruiming van het museum en het gezin, vanuit het oude postkantoor in Den Helder.

De Rechtbank in Alkmaar is van oordeel, dat Rob Scholte een huurcontract heeft voor het oude postkantoor in Den Helder. De rechter heeft de uitspraak gedaan op woensdag 12 september j.l., waarbij de Rechtbank op meerdere punten tot het oordeel is gekomen, dat Gemeente Den Helder, zowel 2007 voor de woning/studio als in 2012 voor het museum een huurovereenkomst met Rob heeft gesloten voor het pand aan de Middenweg 172-174 te Den Helder.

Uit de uitspraak van de Rechtbank blijkt, dat Rob Scholte een huurcontract heeft vanwege de tegenprestaties, die uitdrukkelijk en vastomlijnd zijn opgenomen. De overeengekomen verplichtingen in het contract bedienen zich volgens de rechter van een terminologie, die absoluut niet past bij de voorstelling van zaken, die de Gemeente Den Helder geeft als zou het een bruikleen- of gebruiksovereenkomst betreffen.

“Uit voorgaande volgt dat naar oordeel van De Rechtbank tussen partijen geen bruikleenovereenkomsten maar huurovereenkomsten tot stand zijn gekomen.”

“In dit verband merkt de Rechtbank nog op dat eventuele onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de overeenkomst(en) voor rekening van de gemeente komen nu de overeenkomsten, naar de Rechtbank begrijpt, door haar zijn opgesteld en zij geacht moet worden de juridische deskundigheid in huis te hebben om deugdelijke en coherente juridische teksten te vervaardigen.”

De rechter oordeelt, dat de verdere behandeling en afdoening door het Kantongerecht moet worden gedaan.

Met deze uitspraak van de Rechtbank in Alkmaar is de uitzetting van Rob Scholte, zijn gezin en museum uit het oude postkantoor in Den Helder onrechtmatig. De gemeente wist voorafgaand aan de uitzetting, dat zij slechts een voorlopige uitspraak in handen had en dat er nog een uitspraak in de bodemprocedure nodig was om een definitief oordeel te verkrijgen.

De beslaglegging op de kunstcollectie van Rob Scholte Museum, de voorraden en materialen van Rob zelf komen door deze uitspraak in een volstrekt ander daglicht te staan. Ook de recente dreiging van Gemeente Den Helder om de huisraad en persoonlijke spullen van het gezin Scholte, waaronder door Gemeente ook de museuminventaris, archieven en bibliotheek van het Rob Scholte Museum worden gerekend, te verkopen en/of te vernietigen, zijn met deze rechterlijke uitspraak uiteraard volstrekt onverenigbaar.

Rob Scholte en zijn vrouw Lijsje zijn samen met hun gezin blij, dat de Rechtbank in Alkmaar uitspraak heeft gedaan en zij in het gelijk zijn gesteld. Zij hopen, dat hiermee een einde komt aan de zware tijd, die hun gezin als gevolg van de onrechtmatige ontruiming door Gemeente Den Helder heeft moeten doorstaan.

Staf RSMuseum
Den Helder, 14 september 2018

Meer informatie:
Marcel Albers
tel. 06-20402026
Marc Nihot
tel. 06-47240484
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staf+RSMuseum

1 Comment

  1. Deze uitspraak WIL niemand begrijpen……

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image