Staf RSMuseum – Comité van Aanbeveling Van de Wint’s Baken van Nauerna met Koen Schuiling, Johan Remkes, Franc Weerwind e.a. opgeheven na toetreding Rob Scholte, directeur RSMuseum

Stichting Baken van Nauerna

Zandvoort, 19 april 2017

Aan de leden van het Comité van aanbeveling

In juli 2016 maakten wij publiek bekend dat mijn verkenning naar de haalbaarheid van het Baken van Nauerna zou worden voortgezet, met de steun van het bestuur en gedragen door u als lid van het Comité,

Met veel genoegen presenteren wij u het resultaat van de Verkenning in de vorm van De Verbeelding en De Toelichting d.d. 1 april 2017. Een tussenstand, en in afwachting van de uitkomst van het overleg tussen BGN en Afvalzorg, en in afwachting van de zoektocht naar de nodige financiën.

We hadden in juni 2016 een verzoek tot meeliften in het ontwerp bestemmingsplan Nauernasche Polder bij de Gemeenteraad van Zaandam ingediend, maar hebben dit op verzoek van ambtelijk en bestuurlijk Zaandam ingetrokken. Omdat het verplichte overleg Afvalzorg met BGN nog niet had plaatsgevonden. Hoewel het bestemmingsplan nog steeds in de ontwerp fase is, zullen wij nu geen verzoek tot meeliften indienen, maar eerst de vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad afwachten. Afhankelijk van, en de uitkomst van het overleg Afvalzorg-BGN, en het verkrijgen van voldoende middelen zullen wij te zijner tijd een omgevingsvergunning indienen, die dan aan het vastgestelde bestemmingsplan Nauernasche Polder kan worden getoetst.

Buiten ons om bent u in 2016 door BNG benaderd met het verzoek terug te treden als lid van het Comité van Aanbeveling, omdat het bestuur van BNG aangaf tegen het plaatsen van Baken op Nauerna te zijn. We zijn blij dat u zich niet heeft laten intimideren.
Om te voorkomen dat u nog meer ongewenste post moet ontvangen, willen wij u voor uw vasthoudendheid belonen met het uitbrengen van De Verbeelding en De Toelichting en tegelijk het Comité van aanbeveling opheffen en u bedanken voor het in mij en ons gestelde vertrouwen. Wij zullen de ‘kopgroep’ bestaande uit mevrouw Verbeet en de heren Krom en Van Eeden vragen met naam in functie te blijven.
De lange looptijd heeft al de nodige mutaties in functies laten zien en er zullen tot de realisatie in 2022 zeker nog de nodige wijzigingen zijn. Daarom zullen wij u op het adres waarop u deze Verbeelding en Toelichting ontvangt op de hoogte houden. Wilt u op uw privéadres geïnformeerd worden over de voortgang, laat ons dat dan even weten.

Met vriendelijke groet,

Enno Neef

stichting Baken van Nauerna
Ir. J.J. Kuindersstraat 11 F11
2041 AE Zandvoort

E-mail: info@bakenvannauerna.nl
Internet: http://www.bakenvannauerna.nl
IBAN NL 15 ABNA 0413 0705 22
KvK 66547482

PDF’s:

Baken van Nauerna De Verbeelding
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJZy03akt1Nmp4T3M/view?usp=sharing

Baken van Nauerna De Toelichting
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJTnNfazZ0eDViM1E/view?usp=sharing

———————————————————————————————————

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Date: 7 mei 2017 21:17
Re: Vraagje
To: Enno Neef <ennoneef@gmail.com>

Dag Enno,

Dank voor de brochures en PDF’s.

Even een vraagje n.a.v. je begeleidende brief.

Begrijp ik nu goed, dat het Comité van Aanbeveling, waar ik sinds kort deel van uitmaakte, inmiddels is opgeheven?

Mag ik, als dit klopt, dan ook weten waarom?

Vriendelijke groet,

R

Rob Scholte

p/a
Rob Scholte Museum
Middenweg 172 -174
1782 BL Den Helder
31 / 6 – 30427250

https://robscholtemuseum.nl/
https://www.facebook.com/robscholtemuseum/
https://twitter.com/RSMuseum
https://www.linkedin.com/in/rob-scholte-2482a1a0

PS
Had dit eigenlijk telefonisch willen vragen, maar mij ontbreekt enig telefoonnummer van je.

———————————————————————————————————

From: Enno Neef <ennoneef@gmail.com>
Date: 7 mei 2017 21:52
Re: Vraagje
To: Rob Scholte <robscholte@mac.com>

Dag Rob,
Alle leden zijn buiten ons om door de boze buren van het bestuur van Nauerna benaderd en gevraagd zich terug te trekken uit het CvA..
Alleen de BM van Zaanstad en de CEO van de Port of Amsterdam hebben zich teruggetrokken.
Geke Faber ging toch al weg en ook Dertje Meijer werd vervangen.
De rest (de huidige CvA) heeft al dan niet na een toelichting van mij besloten om gewoon aan te blijven.
Maar een aantal waren toch geïrriteerd, dat zij niet gewoon stil cva steun lid konden zijn. (o.a. Marjan Minnesma)
Omdat het Steuneffect van het CvA voor het Baken met de publicaties V&T feitelijk is gerealiseerd, heb ik maar besloten om formeel alleen de kopgroep van drie actief te houden en de rest op non actief te zetten.
Maar je reactie horende zal ik je zeker bij een volgende publicatie waar het CvA expliciet wordt vermeld opnemen.
groeten,
Enno

———————————————————————————————————

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Date: 7 mei 2017 21:52
Re: Vraagje
To: Enno Neef <ennoneef@gmail.com>

Dag Enno,

Telefonisch contact blijf je dus onmogelijk houden.

PS
Had dit eigenlijk telefonisch willen vragen, maar mij ontbreekt enig telefoonnummer van je.

Daarom ga ik vooralsnog schriftelijk verder:

Ik ben nimmer benaderd door de boze buren van het bestuur van Nauerna.
Mij is dus ook nooit gevraagd me terug te trekken.
Wie bedoel je met de boze buren van het bestuur van Nauerna?
Waarom vroegen de boze buren van het bestuur van Nauerna de leden van het CvA zich terug te trekken?
Waarom trokken de BM van Zaanstad en de CEO van de Port of Amsterdam zich terug?

een aantal waren toch geïrriteerd, dat zij niet gewoon stil cva steun lid konden zijn. (o.a. Marjan Minnesma)
Waarom waren ze (o.a. Marjan Minnesma) geïrriteerd, dat zij niet gewoon stil CvA konden zijn?
Wat is er verkeerd om publiek lid van het CvA te zijn?

Is het Steuneffect van het CvA met de publicaties V&T feitelijk is gerealiseerd?
Waarom dan wel, er staat nog altijd geen Baken van Nauerna?

Waarom heb je besloten om formeel alleen de kopgroep van drie actief te houden en de rest op non actief te zetten?

Waarom ga je mijn reactie horende bij een volgende publicatie waar het CvA expliciet wordt vermeld opnemen?
En waarin dan wel?
Heb ik daar overigens om gevraagd?
Waarom geef je me geen telefoonnummer van jezelf?

Heeft de plotselinge opheffing van CvA soms iets te maken met de reactie op mijn deelname aan het CvA?
Met name die van Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder?

Groetjes,

R

———————————————————————————————————

From: Enno Neef <ennoneef@gmail.com>
Date: 7 mei 2017 23:18
Re: Vraagje
To: Rob Scholte <robscholte@mac.com>

dag Rob,
ikbelje morgen of overmorgen.
mijn mobiel is 06xxxxxxxx
Je vragen zijn terecht, maar in 1 1/2 jaar zijn er zoveel mutaties, dat ik als vz secr penn en administratie meer met gelul dan met de inhoud en het verwerven van geld bezig ben.
groet
enno

———————————————————————————————————

Het door Enno Neef aangekondigde telefoontje bleef uit. Tot nu heeft Rob Scholte nooit meer iets van hem en zijn Stichting Baken van Nauerna vernomen.

Staf RSMuseum

1 Comment

 1. Geachte heer Scholte,

  De communicatie omtrent het Baken van Nauerna kwam ons onder ogen.
  Hieronder treft u de brief aan gericht aan de leden van het comité van aanbeveling, verstuurd op 25 september 2016.

  Hoogachtend,
  Belangengroep Nauerna

  —-

  Aan de leden van het comité van aanbeveling van het Baken van Nauerna

  De vereniging Belangengroep Nauerna heeft kennis genomen van het initiatief van de Stichting Baken van Nauerna om een kunstwerk te plaatsen in Park Nauerna.
  Dit kunstwerk zou deel moeten gaan uitmaken van de inrichting van het park.
  Belangengroep Nauerna is bij dit initiatief niet betrokken.
  Belangengroep Nauerna is partij bij de Overeenkomst Nauerna, in welke overeenkomst is opgenomen (artikel 2.3.6), dat de inrichting van het park in nauw overleg met Belangengroep Nauerna dient te geschieden.
  Ook Gemeente Zaanstad, Provincie Noord Holland, Havenbedrijf Amsterdam NV en NV Afvalzorg zijn partij bij de Overeenkomst Nauerna.

  De Overeenkomst Nauerna brengt mee dat het Afvalzorg niet vrij staat zelfstandig toestemming te geven aan De Stichting Baken van Nauerna om dit kunstwerk te plaatsen, zelfs niet als daar een vergunning voor mocht worden verstrekt.
  In dit licht is het opmerkelijk dat zowel de burgemeester van Zaanstad, als de directeur van NV Afvalzorg, als de directeur van het Havenbedrijf Amsterdam alsmede de Commissaris van de Koning te Noord Holland, allen partij bij de Overeenkomst Nauerna en allen op titel van hun toenmalige of huidige functie, zonder overleg met de bewoners van Nauerna zijn overgegaan tot aanbeveling van een kunstwerk met grote invloed op de inrichting van het park en op de leefomgeving van Nauerna.

  Belangengroep Nauerna neemt intensief deel in een projectgroep die zich bezighoudt met de inrichting van het park. Dit initiatief is door Afvalzorg in deze projectgroep niet ter sprake gebracht, doch wordt thans buiten de projectgroep om met steun van een comité van aanbeveling breeduit gepresenteerd en “in de markt gezet”.
  Onder de bewoners van Nauerna bestaan grote bezwaren tegen de plaatsing van dit kunstwerk in het park, voornamelijk vanwege het overheersende karakter ervan op de inrichting waarvoor het ontwerp in nauw overleg tussen Afvalzorg, Belangengroep Nauerna en landschapsarchitecten tot stand is gekomen. De belangengroep is voornemens alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dit kunstwerk geplaatst wordt.

  Mogelijk heeft u zich het bovenstaande niet gerealiseerd bij uw toetreding tot het comité van aanbeveling. De belangengroep acht het lidmaatschap van dit comité van aanbeveling voor de partijen bij de Overeenkomst Nauerna niet in overeenstemming met de inhoud en de strekking van de overeenkomst en zij doet een krachtig appel op alle leden van het comité, en meer in het bijzonder op de vertegenwoordigers van de partijen bij de Overeenkomst Nauerna, om zich uit dit comité terug te trekken.
  Wij zien uw reactie graag tegemoet.

  Hoogachtend,

  Het bestuur van Belangengroep Nauerna

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.