Stadspartij Den Helder – Schriftelijke vragen over digitalisering

Vragen conform Art. 36 RvO over digitalisering van gemeentelijke dossiers.

Afgelopen dinsdag mochten wij, als raadsleden, een bezoek brengen aan de Sociale Dienst van onze gemeente. Een zeer leerzaam moment, waarbij wij een kijkje achter de schermen kregen over het werk van de medewerkers op deze afdeling. Prachtig om te zien, hoe enthousiaste medewerkers zoeken naar de beste oplossing voor de cliënten, die bij hen aan kloppen met hun probleem.

Bij dit bezoek viel ons op, dat er vrijwel uitsluitend gewerkt werd met papier en stapels mappen in plaats van uitsluitend digitaal te werken.
Wij maken ons ernstig zorgen over deze situatie, mede met het oog op het invoeren van het nieuwe werken na de verbouwing van het huidige stadhuis.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

• Waarom is er bij de afdeling Sociale Dienst het vastleggen van de dossiers nog niet gedigitaliseerd?
• Hoe is dat bij andere afdelingen binnen het stadhuis geregeld?
• Bent u het met ons eens, dat wanneer wij over 2 jaar na de verbouwing van het stadhuis het nieuwe werken gaan invoeren, dit alleen mogelijk is als alle documenten op het stadhuis gedigitaliseerd zijn?
• Hoe denkt u de digitale achterstand in 2 jaar te kunnen wegwerken?
• Kan deze achterstand weg gewerkt worden door het bestaande al overbezette ambtelijke apparaat of is inhuur nodig?
• Hoeveel geld denkt u, dat er bij de komende begrotingen gereserveerd moet worden om de genoemde achterstand in 2 jaar in te lopen?

Namens de Stadspartij Den Helder,
Peter Reenders

Stadspartij Den Helder, geplaatst op 17 juli 2017

http://www.stadspartijdenhelder.nl/vragen-aan-college-digitalisering-gemeentelijke-dossiers-2/