Solace – Vrijblijvende offerte aan Edith Schippers + Is neuken nou een “event triggered trap”?

Enkeling – Edith Schippers, Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vrijblijvende offerte aan Edith Schippers

Onderwerp Vrijblijvende offerte

Geachte mevrouw Schippers,

Bij deze daag ik u voor de rechter. Het is niet zo, dat ik u als persoon niet graag mag. Ik zie u juist als een zeer goed mens. Maar tijdens uw bewind als Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Wvggz tot stand gekomen. De wet, die dwang en drang op mensen mogelijk maakt.

Ik ben zelf vanaf november 2006 gediagnosticeerd als psychiatrisch patiënt. Hier heb ik mij vanaf het begin tegen verzet, wat gedwongen medicatie tot gevolg heeft gehad. In de loop van de tijd aangesterkt weet ik nu, dat ik al die tijd zonder medicatie en zonder gedwongen psychiatrische zorg had gekund. De psychiatrie weigert mijn situatie te zien als een zuivere materiële belangentegenstelling. Het haalt er medische terminologie bij, die niet is gegrond in de werkelijkheid. Het maakt gebruik van dwang en drang, opdat dit niet aan het licht kan komen. Het enige, dat mij daarom rest, is mij eraan te onttrekken.

Het treft niet alleen u, als voormalig minister van VWS, maar het hele kabinet, maar u als voormalig individueel minister tekent toch ook voor het volledige kabinetsbeleid. Bureaucratie verhult dit en geeft niet thuis als je hun er op aanspreekt. Psychiatrie, Volkshuisvesting en gemeentelijk beleid spelen onder een hoedje om de psychiatrisch patiënt een surrogaat toekomstbeeld voor te spiegelen.

Omdat ik weet, dat het rechtssysteem zo in elkaar zit, dat de staat wellicht niet thuis hoeft te geven, als ik de staat voor de rechter daag, wil ik een individueel bewindspersoon voor de rechter dagen. Ik wil financiële genoegdoening voor de jaren, dat ik onterecht en tegen mijn zin psychiatrische zorg heb ontvangen.

U kunt een rechtszaak eventueel voorkomen door mij als privé persoon financiële genoegdoening te geven. Ik heb dit onrecht immers als privé persoon moeten ondergaan, tegen een instituut als de gezondheidszorg, waar u als minister vier jaar lang verantwoordelijk voor bent geweest. Ik neem aan, dat financiële genoegdoening ook zeer zal helpen in de beoordeling van mijn zaak door een Wvggz rechter.

Inmiddels ben ik, tegen de wil van de GGZ in, buiten de muren van een gesloten inrichting. Volgens hun redenering ben ik dus nog steeds ziek, terwijl ik zeker weet, dat ik volledig gezond ben. Ik ga u zeker voor de rechter dagen als u de kant van de GGZ kiest.

U kunt mij het beste bereiken door mij een email te sturen, omdat ik een postadres vanwege mijn eigen veiligheid niet openbaar kan maken. Ook wil ik u er op wijzen, dat ik op 21 augustus jongstleden politiek asiel heb aangevraagd in de Peruaanse ambassade in Berlijn.

Bedenk: de ziel en de mens ontmoeten elkaar in het recht. Daar heb je in principe geen rechter voor nodig. We kunnen er ook onder elkaar uit komen. Daarbij moeten we er volgens mij voor waken, ons uit te laten spelen door belangen, die er voor ons beiden niet toe doen. Ik mag u namelijk graag en zou u graag beter leren kennen. Voor u zou een financiële schikking helpen te leven met een zuiver geweten. Ook de voordelen, die het u oplevert voor uw verdere persoonlijke groei wil ik benoemen. Voor mij zou het genoegdoening geven, voor mij als universitair geschoold iemand, de gederfde inkomsten terug te kunnen krijgen voor de lange periode, dat voor mij min of meer beroepsverboden golden.

Ik hoop binnenkort van u te vernemen.

Hoogachtend,

Alwin Bruins

alwin.bruins@icloud.com

Nota Bene

Mijn bedrijfsnaam Solace Healing
Huidig bedrijfsdoel Edith Schippers aan de haak slaan
Bedrijfscommunicatiestijl Geen stijl

Met andere woorden: als u zich niet laat genezen, daag ik u voor de rechter. Financiële genoegdoening voor in het verleden begane fouten is een aspect van elke genezing. Zo kan ik iedereen wel voor de rechter dagen. Ik kan dus een goed gevulde portefeuille tegemoet zien. Voor zover de door u begane fouten niet aantoonbaar zijn voor de rechter, vraag ik u hierover openheid van zaken te geven.

Solace: healing at your fingertips, 6 oktober 2020

https://solace.blog/2020/10/06/vrijblijvende-offerte-aan-edith-schippers/

Is neuken nou een “event triggered trap“?

 

Is neuken nou een “event triggered trap” (foto Solace)

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Solace
https://robscholtemuseum.nl/?s=Edith+Schippers