Simon Koorn – Fiets à parts + Theo Elsing – Now we ‘re talking! + Hilda Groeneveld – Over Joost van Roost + Eddie van Marum – Sintubin + Joop Kruize – Aan Theo

Fiets a pàrts

Beste allemaal,

Ik schreef onlangs al, dat het misschien interessant is te onderzoeken hoe ongebonden wetenschappers als Sintubin wel/niet zijn, of zijn KUL (KU Leuven) niet mogelijk net zo verweven is met ‘de_Olies’ als de TU-Delft en andere Nederlandse ‘wetenschappelijke’ en andere instellingen van (hoger) onderwijs en diverse hoog aangeschreven onderzoeksinstituten.
Op zich is het natuurlijk niet meer logisch, dat dergelijke instellingen ook contacten onderhouden met bedrijven en maatschappelijke organisaties, al was het maar, omdat hun gewezen/toekomstig afgestudeerden er mogelijk werken of komen te werken, dan wel om maatschappelijke binding te houden i.v.m. onderzoek. Maar het wordt natuurlijk een ander verhaal als onze onderwijs en onderzoek instituten en zich meer dan gemiddeld dienstbaar en afhankelijk gaan opstellen, of zelfs zo ver gaan met deze maatschappelijke organisaties en marktpartijen organisaties elkaar onderling de bal toe te spelen.

Je hoeft noch lang noch ver te zoeken om te zien, dat ook de banden van de KUL met Shell en mogelijk nog meer Exxon op z’n minst innig te noemen zijn.

Zoals ik dus al verwachtte, zijn de lijntjes van de olies (en met name Exxon en Shell) met de KUL (Leuven) kort. Zowel tussen de technische faculteiten als tussen de wetenschappen (aardwetenschappen).
In Den Haag stikt het, bij zowel Shell als Exxon, van de alumni technische wetenschappen en aardwetenschappen uit Leuven.
Daarnaast duiken, zowel Shell als Exxon, met regelmaat op in lijstjes van partnerships en sponsoren van de hoog bejaarde (oudste) Universiteit der Lage Landen.

Ik ga niet alles, wat je zo snel tegenkomt, hier opsommen, maar één bijzonder voorbeeld moet ik toch noemen:
De president-directeur van Exxon BeNelux (Joost van Roost) niet enkel een gevierd alumnus, maar is hij ook actief binnen het bestuur van de KUL:
“…
Buiten zijn functies als Directeur Aardgas en president-directeur ExxonMobil Benelux is hij ook nog CEO van Esso Nederland B.V. en CEO van ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Hij is eveneens Commissaris van de Nederlandse Aardolie Maatschappij NV, Gedelegeerd Commissaris van GasTerra BV en Voorzitter van Maatschap Groningen. De heer Van Roost zetelt ook nog als lid of bestuurslid in onder andere the American Chamber of Commerce in België, de Industriële Adviesraad van het departement Scheikunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en United Fund of Belgium.
…”
https://www.bestgraduates.nl/bedrijfsleven/het-verhaal-van/joost-van-roost/item459

Een vriendelijke groet,

Simon Koorn

Mail cc: Rob Scholte, 19 augustus 2017, 12:32

Now we ‘re talking!

Dank je wel! Now we ‘re talking!

Het was al duidelijk in de Tweede Kamer dat Sintubin zich over de essentiele zaken niet kritisch uitliet, maar in algemeenheden bleef steken.

To be continued….

Groeten Theo

Mail cc: Rob Scholte, 19 augustus 2017, 12:41

Over Joost van Roost

Over Joost van Roost (proost zou ik zeggen, knipogende emoticon):

Joost van Roost

Huidige functies Joost van Roost

2005-heden Commissaris GasTerra
2000-heden President-directeur Esso Nederland
-heden Bestuurslid Amerikaanse Kamer van Koophandel, België
-heden Commissaris Nederlandse Aardolie Maatschappij
-heden Trustee, United Fund of Belgium

Loopbaan Joost van Roost

1999-2000 Manager Nederland Joint Venture Natural Gas Exxon Mobil
1998-1999 Upstream Directeur Esso Benelux
1997-1998 Manager Europese Strategie Exxon International
1993-1997 Diverse functies, waaronder Directeur Centraal Amerika Esso, Exxon Mobil Amerika
1986-1992 Verschillende managersfuncties ExxonMobil Benelux
1983-1986 Divisiehoofd Supply Commercial Exxon Mobil
1974-1982 In Dienst als proces ingenieur, later Planning Analist Esso Benelux

Opleiding

1977 Electrical Engineering Universiteit Leuven
1978 Ingenieursopleiding Universiteit Michigan, MA
1983 Business Administration Universiteit Leuven

President-directeur Esso Nederland B.V.
Voorzitter, ExxonMobil Petroleum & Chemical, bvba
Lid Raad van Commissarissen, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
Vice-President bij de American Chamber of Commerce in Belgium
Bestuurder bij de American Chamber of Commerce in The Netherlands
Trustee bij United Fund of Belgium
Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme (CIEP)
Lid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Bron: http://jaarverslag2014.gasterra.nl/2014/gasterra/samenstelling-raad-van-commissarissen-gasterra/nevenfuncties-directieleden-en-hoofd-en-nevenfuncties-commissaris

Meer over belangenverstrengeling is te vinden onder http://www.ondergroningen.nl/update-lijst-met-instanties/ update oktober 2016

xHilda

Mail cc: Rob Scholte, 19 augustus 2017, 12:45

Sintubin

Ik denk, dat je zijn stellingen vrij kort en bondig in twijfel kunt trekken met de vraag, of zijn zienswijze gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek in Groningen zelf of op afgeleiden van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van diepe bevingen zonder dit te toetsen aan de situatie ter plaatse.

Bij dat laatste kun je i.d.d. spreken van broddelwerk vanwege de gestuurde onderzoeksvraagstelling door EZ, alsmede het blokkeren van de inzet van de juiste meetmethodieken.

Voor wat betreft de schadeafhandeling is het i.d.d. schandalig, dat niet alle schade door gaswinning vergoed wordt en is het schandalig, dat de NCG zich nog steeds inzet voor een schadeprotocol, waarbij slechts een klein deel van de geleden schade op basis van discutabele rekenmethodieken vergoed kan worden.

Groet’n,

Eddie

Mail cc: Rob Scholte, 19 augustus 2017, 12:48

Aan Theo

Theo,

Juist, ruim voor 2003 wist men van de risico’s en kans op schade.
De seismisch risico in Noord Nederland komen uit de vorige eeuw.

https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2017/08/Seismisch-risico-foto-Joop-Kruize.jpeg

Uit:

http://www.sciamachy-validation.org/bibliotheek/knmipubTR/TR205.pdf

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubTR/TR168.pdf

Ze geven een verklaring van de toen gemeten versnelling van 290 cm/s^2.!!!
En snelheden van 46 mm/s. (Roswinkel 19-2-1997). Meer als in Huizinge!!!
Knap werk. Een meetfoutje?
Maar ondanks de hoge gemeten waarden veranderde er blijkbaar weinig.
De “kans op een max magnitude van 3,8 was dus oneindig klein” in 1998.

Mail cc: Rob Scholte, 19 augustus 2017, 16:55