Simon Abramsz. – Koen, maak je mijn schoen?

‘Koen, maak je mijn schoen?’ –
‘Ja, juffrouw, ik zal ’t dadelijk doen!’ –
‘Koen, maak je ‘m sterk?’ –
‘Ja, juffrouw, dat is mijn dagelijksch werk.’ –

‘Koen, is mijn schoen klaar?’ –
‘Ja, juffrouw, betaal maar.’ –
‘Koen, ik heb geen geld ontvangen.’ –
‘Nu, dan blijft uw schoen daar hangen,
Want op klanten zonder geld,
Daar ben ik niet op gesteld.’ –
‘Dag, Koen!’ –
‘Dag, juffrouw zonder schoen!’

Uit: Simon Abramsz., Rijmpjes en versjes uit de oude doos. J.M. Meulenhoff, Amsterdam z.j. [1937?]

Als PDF:
http://www.dbnl.org/tekst/abra007rijm02_01/abra007rijm02_01.pdf

http://www.dbnl.org/tekst/abra007rijm02_01/abra007rijm02_01_0053.php