Silence Out Loud (35 = Slot): Mail van Joost Zwagerman aan Rob Scholte 1 februari 2015 om 12.48

Hierbij ter info overigens de eindlijst, Rob, voor silence out loud, met dus ook de gegevens voor bruikleen, gericht aan de conservator van Kr’burgh, voor ‘On speaking terms’.

Op de lijst staan nog niet alle werken van alle kunstenaars. Bijkomende namen oa: Danielle Kwaaitaal, Marieke Barnas, Carel Visser (bnruikleen Rijksmuseum Twente) en Gavin Turk (idem). Volgens mij dreigt het heel mooi te worden, de tentoonstelling…!

PS
Silence out loud. Tentoonstellingslijst

Aan de wand in iedere zaal dichtregels of proza-regels van onder anderen:
Gerrit Kouwenaar, Hans Faverey, J Bernlef, JC van Schagen (‘In den beginne was het stil; religieus geïnspireerde stilte), Paul Snoek, Bert Schierbeek, Leonard Nolens, Pieter Boskma, Herman Gorter, Hugo Claus, CO Jellema, en diverse andere dichters. Ik verzamel die citaten.

Bij de entree, tegenover de balie:
Marina Abramovic en Ulay – Relation work and detour (werk in collectie Rabo Kunstzone – is afgesproken)
En:
Howard Halle – Zonder titel (collectie Fred Wagemans)

De zalen boven:

Thema: wit, de stilste kleur
Dan Brown – Zonder titel (collectie De Heus-Zomer)
Ger van Elk – La piéce (1971) (collectie Kröller-Müller, zelf nog geen mail gestuurd voor vraag om bruikleen, ik stel voor dat Marianne dit vraagt)
Sies Bleker – Zonder titel (1) (Bruikleen Fred Wagemans)
Sies Bleker – Zonder titel (voor Tineke) – (Bruikleen Fred Wagemans)
Jan Andriesse – Amstel 2002 (Collectie Rabo Bank)
Jan Andriesse – Chinees perspectief (collectie De Pont)
Zero – Armando (bruikleen Centraal Museum, Utrecht)
Luc Tuymans – Niets (overhemd op etalagemodel, met achterop het shirt ‘niets’) (bruikleen Luc Tuymans, kunstenaar is akkoord: contactpersoon: Bram)
R-62-13 – Jan Schoonhoven (bruikleen Bommel van Dam)
George Meertens – Wachten (collectie kunstenaar, afspraak is gemaakt)
Slavomir Elsner – zonder titel (collectie De Geus, is akkoord, contact persoon Ilse de Heus)

Vide: zoeken naar stilte; gevangen in stilte
Heads- Rob Sweere, (stilte toren die met twee mensen tegelijk is te bestijgen; contact via de mail is gelegd met Marianne over praktische details)
Twee foto’s uit de reeks ‘Invisible Man’ van Michiel Voet (NB: heb contact gehad met de kunstenaar, en hij geeft de twee of drie werken graag in bruikleen voor de tentoonstelling:
De onzichtbare man 16 (2013)
De onzichtbare man 28 (2014)

Groep werken, voor nog nader te bepaken zaal:
Marlène Dumas – Crucifix (collectie De Heus)
Desiree Dolron – Pièta (collectie De Heus)
La Religieuse – Francois Bonvin (collectie Centraal Museum, bruikleen is akkoord)
Pieta – Paul van Dongen (bruikleen De Pont)
Theirry de Cordier – Het Niets van het kruis (bruikleen De Pont)

Portetten, nog nader te bepalen zaal:
Andere zaalgroep:
Desiree Dolron – reeks Xteriors (afgesproken met de kunstenaar)
Henrik Kerstens – twee de ‘Vermeeriaanse’ portretten, keuze van de kunstenaar zelf bruikleen collectie Henrik Kerstens)
Thorsten Brinkmann- mannenportret en vrouwenportret (collectie Jhim; de titels heb ik nog niet doorgekregen)
Amie Dicke- The ring and the finger (Collectie Defares, bruikleen via galerie Stigter en Van Doesburg )
Thom Puckey – Kim de Weijer as amputee with three pistols
Margriet Luyten – M 23 02 04 2/5 (bruikleen De Pont)
Rineke Dijkstra – Bart 7 januari 1995 (collectie Bommel van Dam)
Zonder titel – Schilte en Portielje (afspraak is gemaakt met kunstenaars)
Schilte en Portielje – Zonder titel (collectie Joost Zwagerman, in depot Kranenburgh)
Koos Breukel- Fieret – (collectie Joost Zwagerman, in depot Kranenburgh)
Ria Pacquee – Curten of silence (Muhka, Antwerpen, door mij nog niet aangevraagd)
Berlinde de Bruyckere – Het hart uitgerukt (collectie De Pont)

Aparte beeldengroep, stilleven:
Ode aan Morandi 1 – Klaas Gubbels
Ode aan Morandi 2- Klaas Gubbels (afspraak met kunstenaar is gemaakt)

Bovenkant trap naar beneden:
Rob Scholte – On Speaking Terms (collectie Wim van Kerkhof, c/o Librero Nederland bv, Mgr Zwijsenplein 2, Kerkdriel – Marianne kan contact met hem opnemen, kunstenaar weet ervan en is akkoord)

Derde groep werken de schijnbare stilte
Daan van Golden, tweemaal La perruche (eenmaal bruikleen De Heus, eenmaal bruikleen Rabo Collectie)
Evi Vingerling – drie werken (de titels van de drie werken heeft evi vingerling als het goed is vorig jaar oktober doorgegeven aan Marianne – zo niet)
Maaike Schoorel – éen nieuw werk, plus;
The meditation room
Zelfportret als alice (collectie Drake; bruikleen via galerie Stigter en Van Doesburg)
George Meertens – Stilte van water (afspraak met kunstenaar is gemaakt, zie andere titel van hem)
Kosmos – Armando (collectie Bommel van Dam)
Das Schweigen – Joseph Beuys (collectie Caldic, nog geen bruikleen-aanvraag gedaan, maar Kees heeft goede betrekkingen met Caldic)

Zaal drie, het gedeelte vóór de vide: stille kamers, stille landschappen
Wait until dark – Isabella Werkhoven (kunstenaar is akkoord; bruikleen afhandelen met kunstenaar)
Whole of the moon – Isabella Werkhoven (idem)
Luc Tuymans –Silent Music (bruikleen Stedelijk Museum Amsterdam)
Lara de Moor –Wachtkamer (bruikleen Lara de Moor)
Eigen groep:
Collectie werken door Jeroen Henneman, kunstenaar is akkoord, Marianne kan contact zoeken met Drie werken van Jeroen Henneman, uit de collectie van Jeroen Henneman):
Combraye
Complemtary Forms
De snelheid van het licht
Bovenlicht
Stacks
Vallend M

Soutterain, de grote benedenzaal:
Het Grote Zwijgen: de diverse verschijningsvormen van de stilte, cq: de verbeelding van de stilte

Aparte zaal:

Staging Silence – Hans op de Beeck (contact is geled met assistent van Hans op de beeck:

Aparte zaal: drie werken van sterk verstilde aard in een verder lege zaal: stilleven van Spilliaert, abstract werk van De Keyser, sculptuur van Casaer: creëren tesamen een verstilde sfeer.
De blauwe teil – Leon Spilliaert (collectie MuZee, Oostende. Bruikleen zal makkelijk gaan, aangezien de tentoonstelling naar MuZee gaat)
Tornado (1981) – Raoul de Keyser (collectie De Pont, bruikleen geregeld)
Hert – Paul Casaer (collectie Muhka, Antwerpen, bruikleen door mij nog niet aangevraagd)

De grote benedenzaal:
Zeven werken van Dirk Braeckman, keuze gemaakt in overleg met assistent van Dirk Braeckman, mijn keuze is aan haar doorgegeven, de titels volgen nog, nu kan Marianne contact opnemen met Sarah Bruyninckx)
Twee video’s Marijke van Warmerdam:
Roeren in de verte (collectie SMAK, Gent – heb nog geen contact opgenomen met SMAK. Ik stel voor dat Marianne de bruikleen regelt: toestemming van Marijke van Warmerdam)
Dream Machine (collectie Caldic, heb ik geen contact mee gezocht, maar kunstenaar is akkoord, Kees kent de mensen van Caldic goed, zei hij, dus ik stel voor dat ik hier niet zelf contact hoef te zoeken.)
Michael Borremans – The weight (video, bruikleen besproken met Zeno Gallery, kunstenaar is akkoord. Bruikleen kan via bruikleenformulier galerie Zeno, Antwerpen)
Robert Zandvliet – Zonder titel (bruikleen De Pont)
Robert Zandvliet – Pier en oceaan (bruikleen Rabo)
Tjebbe Beekman – De modernist (collectie De Bruijn. Heb ik geen contact mee gezocht, maar kunstenaar is akkoord met bruikleen)
Tjebbe Beekman – een tweede werk, dat Tjebbe zelf nog voor de tentoonstelling uitkiest, na overleg met hem.
Gert Jan Kocken – Zeebrugge (collectie ministerie van buitenlandse zaken’ volgens GJK is bruikleen mogelijk)
David Claerbout – De Borculooseweg te Ruurlo (collectie De pont)
7 werken van Sarah van Sonsbeeck, bruikleen mogelijk, alles afgesproken met de kunstenaar, contact via Stigter en van Doesburg, of direct: Sarah van Sonsbeeck)
Video Michaël Borremans, bruikleen via Zeno X Gallery,Antwerpen, contactpersoon Frank Demaegd.
Berndnaut Smilde – Nimbus 2014 (collectie De Hallen)
Elspeth Diederix – Cloud (collectie Defares,bruikleen wordt geregeld via Stiger en Van Doesburg, kunstenaar is akkoord. )
Guido Geelen – Martijn (sculptuur, in bezit van de kunstenaar; kunstenaar is akkoord, Marianne kan contact opnemen met Guido Geelen)
Ronald Ophuis – Yusuf carries…. (overleg gehad met de kunstenaar; kunstenaar is akkoord; Marianne kan contact met hem opnemen voor details bruikleen)
Ronald Ophuis – twee nieuwe werken, nog niet eerder getoond, kunstenaar maakt zelf de keuze, dit na overleg met Ophuis.
Willem Snitker- Stilte, een gat in het geluid (vrij naar het gedicht van Bert Schierbeek (collectie Pieter en Marieke Sanders, bruikleen is akkoord)

Oudbouw, de kleine vertrekken: de stilte van het landschap, de stilte van het lichaam.
Deze selectie komt nu dus elders in het museum, wellicht in een apart gedeelte van de grote benedenzaal:

Tweemal ‘Tree’ van Sandra Derks (kunstenaar is akkoord met bruikleen, Marianne kan contact opnemen.
Zes werken van Ina van Zeyl (in samenspraak met Ina van Zeyl, die akkoord is, Marianne kan contact opnemen)
Petite mort – Frank van Hemert (collectie Bommel van Dam)

Vertrek nummer twee: Friesland, de stilste provincie?
Willem van Althuis – Laaxum (reeks schilderijen van het vissershuisje van Laaxum, bruikleen via museum Belvedere, zij zoeken contact met de diverse eigenaars van de werken)
Christiaan Kuitwaard- zes kleine werken (bruikleen via de kunstenaar; is geregeld, Marianne kan contact opnemen.

De vitrinetafel met boeken, album Marike Jager en tekening Bruna:
‘Boek zonder woorden’ – Dick Bruna (collectie Centraal Museum, Utrecht)
‘Niks’ – K Schippers (bruikleen via Fred Wagemans)
‘The voices of silence’ – eerste engelstalige druk van André Malraux (eigen collectie)
‘The silent song’ – Marike Jager (gelimiteerde versie van het album op wit vinyl, in een oplage van 100 – gesigneerd exemplaar in vitrinetafel, afgesproken met arties)

Verre stilte
‘Those nine silent places’ – Jan Montyn (bruikleen dhr Rombouts van Zwetselaar, Marianne kan contact opnemen)