Schager Courant – Petitie tegen kap A7 veel getekend + Klaas Johannes – Bomenkap + Co Kamst – Zonnepanelen i.p.v. gezonde bomen + LADA – SCHRIFTELIJKE VRAGEN + HKA – LADA wil actie

Petitie tegen de kap A7 veel getekend

Schager Courant, 15 november 2017

Schager Courant, 15 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Bomenkap

Schager Courant, 18 november 2017

Schager Courant, 18 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Zonnepanelen in plaats van gezonde bomen

Schager Courant, 18 november 2017

Schager Courant, 18 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

Onderwerp Bomenkap A7

Geachte leden van het college,

De kap van ruim 3 hectare bomen langs de A7 ter hoogte van Den Oever, waarmee Rijkswaterstaat ruimte vrij wil maken voor het plaatsen van een zonneweide, waarmee nieuwe spui pompen op de Afsluitdijk van energie moet worden voorzien, roept bij de fractie van LADA vragen op. Rijkswaterstaat geeft aan, dat ter compensatie herplant op andere plaatsen zal plaats vinden.

1)
Bent u het met de LADA-fractie eens dat deze bomen voor Den Oever een belangrijke functie vervullen in het afschermen van het dorp met de A7 wat betreft zicht, geluidshinder en afvangen van fijnstof?

2)
Zo nee, wat is dan uw opvatting?

3)
Bent u betrokken bij deze plannen?

4)
Zo ja, wat is uw standpunt?

5)
Zo nee, bent u bereid om op korte termijn met Rijkswaterstaat in gesprek te gaan?

6)
Waarom moet juist op deze locatie de zonneweide aangelegd worden?

7)
Zijn de voor herplant bestemde locaties daarvoor niet geschikt?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren
Peter Couwenhoven

Lada 2010, 15-11-2017

http://lada2010.nl/2017/11/vragen-omtrent-bomenkap-a7-den-oever/

Reacties :

Sam Kooy zei
Ach toch , Lada opeens in de barricaden ? Deze club is gezien de geschiedenis van de afgelopen 5 jaren ongeloofwaardig. Opzouten met van Gameren.
woensdag, 15 november, 2017

Anoniem zei
We hebben toch ook groen(s)links in Hollands Kroon?
Waar zijn die als ze nodig zijn?
donderdag, 16 november, 2017

P.v.d.Munnik zei
Anoniem, ik kan u verzekeren dat Jan Eichhorn, raadslid van Groen Links, er alles aan doet om de misstanden in Hollands Kroon aan de kaak te stellen. Helaas is het zeer lastig om als eenmansfractie misstanden aan te pakken, dan moeten er wel medestanders zijn. We weten allemaal hoe het zit, de VVD, het CDA en in mindere mate de PvdA maken al jaren de dienst uit in HK.
In maart gemeenteraadsverkiezingen, dus weer een kans voor de inwoners van HK iets aan de huidige misstanden te doen.
donderdag, 16 november, 2017

Frank Ottens zei
Beetje dom van anoniem, het enige raadslid dat weleens kritische vragen stelt / kanttekeningen plaatst, is nota bene dhr. Eichhorn van GL…. De rest zit er voor de kat z’n … Vul zelf maar in.
donderdag, 16 november, 2017

h.oldeboom zei
Stemmen op Groen Links in de aanstaande gemeenteraadsverkiezing 2018 in HK lijkt mij geen slechte keuze – dhr. Eichhorn is integer en de enige die iets voor de burgers over lijkt te hebben temeer daar hier op milieugebied in de praktijk veel te verbeteren is. Waarmee ik niet wil zeggen dat u op GL tevens landelijk moet stemmen; we hebben al de laars in de nek van de EU (VVD, CDA, PvdA, D’66 en CU) maar onder GL zal de druk van de hak van de laars in uw nek zeker niet minder worden.
donderdag, 16 november, 2017

moeder van 3 zei
Het best is helemaal niet te stemmen.
On topic, na de windturbine farce rollen we nu ongemerkt in een zonne energie farce..
Want zonne energie is NOG STEEDS NIET rendabel
vrijdag, 17 november, 2017

Anoniem zei
Groen(s)linkers zijn wolven in schaapskleren. Als het aan hen ligt mogen we binnenkort al onze dure auto’s in gaan leveren omdat je niet op accu’s langs de wegen gaat. In 12 grote steden mag je niet meer met een diesel naar binnen. Economische schade? Ja natuurlijk.
Open haardje aan? De kogel kun je krijgen. Ons hele land staat vol met zwaaipalen; wie gaat deze ergernis ooit weghalen? Kijk naar Duitsland dat is ons voorland. Ze willen nog 200.000 DUIZEND families gaan herenigen. Wie gaat dit allemaal betalen? Juist ja de burgers. Bovendien zijn het ploflims die we binnen halen. En allemaal een uitkering graag.
Hoe kan Duitsland na de 2e wereldoorlog een volk binnenhalen die je grootste vijand is? Ik kan het niet uitleggen aan mijn kinderen. Binnenkort zijn WIJ een derde wereldland. Dit zou op school onderwezen moeten worden. In parijs mag geen Kerstmarkt meer gehouden worden want Ploflims!?
Zo, ik ben weer een potje nijdig op deze mooie ochtend, ik stop ermee.
Wat mis ik Pim, Theo, Hans en Gregorius. Vermoord!
vrijdag, 17 november, 2017

Mr. X zei
Inderdaad, laatste anoniem – het socialisme heeft de laatste honderd jaar het grootst aantal moordpartijen, moorden op de eigen bevolking, volkerenmoord, dictatuur en onderdrukking gekend – en dat zal nooit ophouden. Zie momenteel Venezuela, Noord-Korea en helaas wederom het camouflage socialisme in Merkel-Duitsland waarvan de schaduw zich langzaam verspreidt in ook ons land. Maar leren zullen de roden het nooit; het lijkt mij een vorm van genetisch bepaalde haat en daarmee ben je geboren.
zaterdag, 18 november, 2017

JAS, woensdag 15 november 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/11/lada-stelt-vragen-over-bomenkap-bij-den.html

LADA wil actie college om kap bomen Den Oever tegen te gaan

Den Oever – Het houdt de gemoederen stevig bezig in Den Oever, de geplande kap van de bomen langs de A7 ter hoogte van de Afsluitdijk, die moeten plaats maken voor een zonneweide. Deze zonneweide gaat dan de nieuwe spui pompen, die bij de grootscheepse renovatie van de Afsluitdijk worden geplaatst van energie voorzien. Rijkswaterstaat heeft wel aangegeven, dat er herplant van bomen op een andere plaats gaat plaats vinden.

LADA wil van het college van Hollands Kroon weten, of zij het met de tegenstanders van de kap eens is dat deze boven voor Den Oever een belangrijke functie vervullen in het afschermen van het dorp met de A7 wat betreft zicht, geluidshinder en afvangen van fijnstof. Maar ook wil LADA weten of zij betrokken zijn bij deze plannen door Rijkswaterstaat, en wat het standpunt van het college is.

LADA wil dat het college op zo kort mogelijk termijn met Rijkswaterstaat in gesprek gaat om over deze plannen te gaan praten, over waarom juist deze locatie is gekozen om als zonneweide dienst te gaan doen, maar ook waarom de voor herplant gekozen locaties niet geschikt zijn om als zonneweide te fungeren.

Lees ook:
Reportage, Wieringers zijn boos om bomenkap bij Afsluitdijk, ‘die bomen zijn belangrijk voor ons milieu.’
https://www.hollandskroonactueel.nl/2017/11/08/reportage-wieringers-boos-om-bomenkap-bij-afsluitdijk-die-bomen-zijn-belangrijk-voor-ons-milieu/

Hollands Kroon Actueel, 15 november 2017

https://www.hollandskroonactueel.nl/2017/11/15/lada-wil-actie-college-om-kap-bomen-den-oever-tegen-te-gaan/