Schagen FM – Vaagheid blijft over Microsoft in Middenmeer + Stichting JAS – Keek op de Week (29) met Microsoft en over werkgelegenheid……………

Vaagheid blijft over Microsoft in Middenmeer

Hollands Kroon – Hoeveel Nederlandse bouwbedrijven lopen werk mis, doordat Microsoft de nieuwbouw van drie toekomstige datacenters in Middenmeer op een lager pitje heeft gezet.

De SP Statenleden Wim Hoogervorst en Anna de Groot vroegen dit aan het provinciebestuur naar aanleiding van berichtgeving, dat bij Microsoft een leegloop gaande is bij het personeel.

De werknemers, die zijn vertrokken, betreffen expats en vormden bijna de helft van de totale personele bezetting in het bedrijf.

Gedeputeerde Staten schrijven, dat Microsoft in Middenmeer een ’rustpauze’ heeft genomen, maar dat het bedrijf binnenkort de draad weer zal oppakken. Maar zekerheid hierover is er niet, omdat het bedrijf geen informatie hierover loslaat.

Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland is in gang gezet vanwege de uitbreidingsplannen van Microsoft.

Schagen FM, Gepubliceerd: 24-07-2017 | 12:00:00, Laatst gewijzigd: 24-07-2017 | 10:59:53

http://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3664473/nieuws/vaagheid_blijft_over_microsoft_in_middenmeer.html

Keek op de Week (29) met Microsoft en over werkgelegenheid……………

Hollands Kroon – Hoogte- en dieptepunten van week 29 van 2017 (15-7 tot 23-7).

Punt 1

Microsoft

Op 18 juli berichtte het NHD dat Microsoft het bouwtempo op Agriport gaat verhogen. Wat bedoelt men nu met verhogen bouwtempo? De indruk die in het Suffertje wordt gewekt is dat er meer gebouwd gaat worden maar net zo goed kan het zijn dat bedoeld wordt dat Microsoft de plannen definitief naar beneden bijgesteld heeft.

Na de overname van LinkedIn, waardoor Microsoft meer datacapaciteit verkreeg werden immers de Agriport activiteiten sterk verminderd en kwam er een bouwstop.

Nu vermoedt JAS, dat thans de capaciteit consequenties van de overname bekend zijn en dat nu de nieuwe plannen bekend en uitgewerkt gaan worden. Geen 1000 extra arbeidsplaatsen voor uit het buitenland afkomstige dataspecialisten (expats) en wellicht ook geen extra afslag op de A7 bij Agriport om de dames en heren gemakkelijk naar de werkplek te kunnen laten reizen?
U gelooft toch ook niet, dat die expats in Wieringerwerf gaan wonen? Dat zijn ‘internationale’ lieden, die niet zitten te wachten op plattelands voorzieningen; voor de kinderen zijn speciale scholen en zij leven veelal afgescheiden van de plaatselijke ‘inboorlingen’ en vertrekken bovendien na en paar jaar naar elders.
En wat het NHD met bouwvakkers van Microsoft, die overgeplaatst worden, bedoelt, is JAS een volledig raadsel; de Microsoft core business is data verwerking – niet het metselen van een muurtje! Geen 1000 arbeidsplaatsen op Agriport dus, en sowieso komen eventuele arbeidsplaatsen niet uit de kaartenbak van Meskers.

Punt 2

Kooyhaven

De voorganger van Meskers, de inmiddels vertrokken PvdA ex wethouder van der Laan, gewaagde het om bij de aanleg van Kooyhaven te spreken over werkgelegenheid voor 1000 man. Een getalletje, wat gaarne door Meskers overgenomen werd, want dat staat zo goed op je politieke CV. Inmiddels werken er nog net geen 1000 man; hooguit een straatveger, die de lege wegen schoon houdt. Waarmee de CV van Meskers naar –2000 (inclusief Microsoft) voor de werkgelegenheid in HK naar beneden moet worden bijgesteld.

Punt 3

Vogelverschrikkers

In de omgeving van Breezand leeft inmiddels een geëvolueerde vogelsoort, die het op de bollen voorzien heeft. De wetenschappelijk naam is nog niet bekend en wetenschappers zoeken verwoed naar de oorsprong van het dier; vermoed wordt, dat zij afstammen van de een ieder bekende ondersoort Gallus gallus domesticus. Deze krabbel grage vogelsoort heeft het voorzien op bolletjes en ter bestrijding zijn geluidskanonnen opgesteld. Jammer is het, dat de nieuw ontdekte vogelsoort qua omgevingsbeleving evolutionair is aangepast aan de door de mens veroorzaakte verandering in de natuurlijke habitat; m.a.w. de krabbelaars trekken zich niets aan van de door de geluidskanonnen geproduceerde decibels.

Dat de geluidskanon regels nu onder beheer van de gemeente HK of onder beheer van de Provincie vallen doet er niet toe; HET WERKT NIET. In deze moderne tijd moet naar een aangepast middel gezocht worden; zo vernam JAS, dat in Amerika als buizerd vermomde drones regelmatig een rondje draaien boven door vogels bedreigde agrarische percelen – iets om daarover in de verordeningen regels op nemen en de geluidskanonnen wegens hun ineffectiviteit en overlast gewoon verbieden!?

Stichting JAS, maandag 24 juli 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/07/keek-op-de-week-29-met-microsoft-en.html