SC – ‘Toren beter toegankelijk’ + Redactie JAS – Keek op de Week ( 31) met Agriport, Waddenbelevingspunt en… + SC – Kolhorn heeft bier + Gemeente blijft Converse trouw

Toren beter toegankelijk’

Schager Courant, 31 juli 2018

Schager Courant, 31 juli 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Keek op de Week ( 31) met Agriport, Waddenbelevingspunt en…

Dieptepunten in Hollands Kroon van week 31 van 2018 (31juli tot 5 aug.).

1. Onbeperkt bouwen op Agriport, terwijl er leegstand is op andere bedrijventerreinen vlak in de buurt.

Weet u, beste lezer, waarom ooit de naam Agriport gegeven is aan het huidige industrie/groothandel/hightech communicatie center/ kassenbouw gebied langs de A7 direct benoorden de gemeente Medemblik?

Agriport werd de naam, omdat volgens de oorspronkelijke opzet dit gebied uitsluitend bestemd was voor bedrijven met een directe functie in agrarische activiteiten (bv. teelt in kassen van tomaten) of bedrijven, die een indirecte functie hadden in de agrarische sector, zoals transportbedrijven, die de op Agriport gekweekte producten vervoeren.

In 2013 lukte het een geslepen zakenman zijn bedrijfje in dakdekmaterialen etc., zich op dit terrein te vestigen om de zuiver zakelijke reden, dat de grond op Agriport slechts €90/m2 kostte, terwijl in ‘s mans oorspronkelijke plan, zich op het Zevenhuis bedrijventerrein van de gemeente Hoorn te gaan vestigen, de grond hem daar €180 /m2 zou gaan kosten. Via een stroman, in dit geval een agrarisch bedrijf, wordt er door dat agrarisch bedrijf gebouwd, dat later het gebouwde complex verhuurde/verkocht aan de niet agrarische dakdekker. Men kan zich voorts afvragen, of het gebouw destijds niet onder valse voorwendselen qua functionaliteit gebouwd is, immers zoiets moet toch in de bouwaanvraag staan. Hebben ambtenaren toen soms geslapen of moesten zij hun mond houden? (zie: Stichting JAS – Bedrijven omzeilen eisen Agriport d.d. 5 juni 2013). Inmiddels weten wij wel beter. Vestigingseisen zouden aangescherpt worden maar zijn nooit nageleefd. Een standaard tactiek in Hollands Kroon – er loopt iets fout en dat wordt achteraf gecorrigeerd op papier en als de gemoederen gesust zijn gaan we vrolijk verder met het bedrog, stommiteiten en klunzigheden.

Inmiddels hebben Microsoft en Google er hun niet agrarische militair strategische doelwitten gevestigd, die interessanter zijn voor de vijand dan de hele marinehaven in Den Helder.
Voorts komt er een gebouwen complexje bij, dat 12 onderkomens moet bieden aan diverse, hoogst waarschijnlijk, niet agrarische firma´s. Op zich lijkt dat logisch qua vestigingsnoodzakelijkheid voor hightech ondersteunende firma’s, maar waarom eigenlijk daar?

Als U van bedrijventerreinen bij Wieringerwerf langs de A7, o.a. de Robbenplaat, bekijkt, kunt U zien dat daar veel leeg staat c.q. onbebouwd is. En waarom dan een bedrijvencomplex bouwen op Agriport. Wieringerwerf ligt maar een paar kilometer van Agriport!
Welke rol speelt vrindje Meskers hier op de achtergrond?

2. Het onbereikbare en levensgevaarlijke Waddenbelevingspunt van Meskers.

Groen Links klimt in de gordijnen, omdat behoeftigen en slecht ter been zijnden dat fantastische Waddenbelevingspunt (bouwkosten €300.000) alleen met gevaar voor eigen leven kunnen bereiken. Dat Meskers, dat destijds niet gezien heeft, kan men de man niet kwalijk nemen; als er maar geld van de belastingbetaler over de schutting gegooid kan worden is het hem goed en hij mag daarom als beloning nu zelfs Economische Zaken in Hollands Kroon bestieren.

Groen Links lijkt nu woordvoerder en belangenbehartiger van de hulpbehoevenden geworden, maar JAS vraagt zich af hoe deze club hiertoe gekomen is. Hebben de mensen erover geklaagd, dat ‘de Meskers toren’ slecht te bestijgen is, of zijn het zuiver politieke overwegingen? Als men al zware verrekijkers nodig heeft om wat grijze zeehonden op de modderige platen te kunnen waarnemen en daar een uitkijktoren voor bouwt met een lange smalle toevoerweg op de top van de dijk, die als men van die top afrijdt en naar beneden stort op het basalt en rotsblokken dit niet overleeft. Het is beter om vanuit een oogpunt van veiligheid het betreden van de dijk en toren voor niet alleen behoeftigen, maar voor iedereen te gaan verbieden.
Technisch gezien is overigens de oplossing vrij eenvoudig: Aanpassing uitkijktoren, maar vooral de aanpassing van de toevoerweg door verbreding van de weg en plaatsing van relingen aan weerszijden. Kosten?

Even vragen bij het Waddenfonds Meskers, die hebben poen zat (van de belastingbetaler).

Nog dol komischer en dramatischer wordt het als U zelf eens gaat kijken en vanaf Tante Pietje de Dokweg omhooggaat en meteen op het hoogste punt tussen het houten ‘remmingwerk’ doorloopt en linksaf gaat. Na 50 meter aan de linkerhand weet je niet wat je ziet! Daar staat op de dijk een stevig houten, tientallen jaren oud Waddenbelevingspunt met beschutting tegen wind uit alle windrichtingen.

3. Wettelijk toegestane snelheid tractoren in Hollands Kroon 60 km/hr?

Deze week heeft een bedrijf de toestand van de Stoomweg onderzocht. Er zijn gaten geboord om de fundatie te onderzoeken en hoogtemetingen verricht om de inzakking te bepalen. Tijdens het gesprek ,dat stichting JAS had met de aannemer over de toestand van de weg, was het interessant vast te stellen, dat als een moderne vrachtwagen of touringcar op luchtvering voorbij kwam, niet of nauwelijks stoten, trillingen of schokken voelbaar waren.
Reed daarentegen een moderne zware trekker met een twee- of drie assige aanhanger voorbij, dan werden afhankelijk van de beladingsgraad aanmerkelijke trillingen of schokken gevoeld. In de praktijk zijn de ergste klappen op het wegdek, en daarmee de intensiefste schades aan de weg te wijten aan sterke trekkers, die lege aanhangers achter zich aanslepend, die dansend en springend meegezeuld worden. Het werd duidelijk tijdens de waarnemingen/gesprek, dat vele trekkers een kennelijk toegestane maximum snelheid mogen hanteren, die meestal net iets onder de 60 km/uur ligt en het voor die trekkers niet uitmaakt ,of zij een aanhanger achter zich hebben of niet.

Is er een opwaardering in de APV voor de maximumsnelheid van trekkers naar 60 km/uur en accepteert Hollands Kroon dan tegelijkertijd beschadiging van het wegdek door weggebruik, waar een weg niet voor ontworpen is? M.a.w. het opzettelijk te hard rijden met een verkeerd of onbeladen aanhanger is uiteindelijk een opzettelijke beschadiging van de openbare weg en derhalve strafbaar. Buiten het feit, dat deze snelheid van deze lompe apparaten te hoog is om adequaat te kunnen reageren als ergens een kind oversteekt of een stel fietsers op de weg niet goed opletten.

Nawijn zou in het periodiek overleg met justitie en politie dit puntje eens op kunnen brengen; de man is toch bevlogen door veiligheid?

Stichting JAS, maandag 6 augustus 2018

Reacties :

Anoniem zei
Oom agent is er voor om de snelheid te controleren. Dat gebeurt ook regelmatig behalve bij trekkers, die mogen van oom agent rustig 60 km/u rijden ook in een 30 km zone. De trekkers storen zich ook niet aan wegversmallingen, bedoeld om de snelheid te reduceren, ze zijn immers veel groter en zwaarder. De nietig autotootjes stoppen wel.
De trekkers razen vaak op vol vermogen door dorpskernen, de veelal oude niet onderheide woningen vertonen steeds meer scheuren. Het ligt volgens gemeente en oom agent beslist niet aan trekkers en zwaar vrachtverkeer. Waaraan dan wel kunnen ze dan weer niet vertellen. Zo werkt dat als je je agrarische vrienden wilt beschermen. Als je de vergiftiging via de gewassen van de boeren al hebt overleefd dan rijden ze je wel dood.

http://www.stichting-jas.nl/2018/08/keek-op-de-week-31-met-agriport.html

Kolhorn heeft haar eigen bier

Schager Courant, 8 augustus 2018

Schager Courant, 8 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Gemeente blijft Converse trouw

Schager Courant, 8 augustus 2018

Schager Courant, 8 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/theo-meskers-theomeskers-niet-voor-rolstoelers-martijn-gijsbertsen-niet-gedroomde-trekpleister-geen-aanpassingen-groenlinks-dh-duur-wadden-belevingspunt-ontoegankelijk/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image