SC – Geld Microsoft + Mike Deutekom – Microsoft vraagt ideeën + Martijn Gijsbertsen – Glasvezel + Amper animo + JAS – Keek (19): burgemeester… + Liesanne Schoon – Petitie plus

Geld Microsoft naar doelen regio

Schager Courant, 12 mei 2018

Schager Courant, 12 mei 2018

Microsoft vraagt ideeën uit gemeente

Schager Courant, 17 mei 2018

Schager Courant, 17 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Glasvezel in buitengebied van Hollands Kroon eind 2020 klaar

Schager Courant, 17 mei 2018

Schager Courant, 17 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Amper animo voor burgemeesterskeuze

Schager Courant, 16 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Keek op de Week (19) de weg naar een nieuwe burgemeester…

Hoogte en dieptepunten in Hollands Kroon van week 19 van 2018 (5 mei tot 12 mei).

Welk type burgemeester past in de slecht passende lappendeken Hollands Kroon?

Stichting JAS heeft met genoegen kennis genomen van het feit, dat Nawijn vertrekt; nadat aanvankelijk Nawijn trek had zich beschikbaar te stellen voor nog een volgende periode heeft hij, om vooralsnog onduidelijke en vaag kenbaar gemaakte redenen, toch besloten met pensioen te gaan. Exit Nawijn dus in Hollands Kroon. Ergens jammer, dat iemand met zoveel geschikte VVD manipulatie ervaring het Nederlands bestuurscircuit verlaat en derhalve acht stichting JAS het niet geheel onwaarschijnlijk, dat de man in de toekomst elders weer opduikt in een genetwerkt bestuursbaantje.

Om nu de schijn van vooraf geregelde burgemeester bestuursbaantjes, zoals het geval was bij de aanstelling van Nawijn in Hollands Kroon, die o.a. weggestuurd is door de gemeenteraad van Heemskerk wegens declaratieproblemen met aan hemzelf te wijten dubbele woonlasten, te voorkomen, heeft men een benoemingsproces met profielschets opgesteld. De omschrijving van dat proces kunt U HIER (http://www.stichting-jas.nl/2018/05/welk-type-burgemeester-vindt-u-passen.html)vinden.

Enige opmerkingen bij deze procesbeschrijving:

Opmerkelijk zijn de data voor opstart van inbreng van de bevolking (9 -18 mei via ARGU). Op 15 mei (van 19.00 tot 20.00 uur) kunnen de inwoners ook aan de raadsleden bekend maken welk type burgemeester zij willen. Dit zal niet altijd stroken met wat de raad zelf voor ogen heeft. Het komt meer neer op ‘een verplicht nummer’ in deze ‘procedure-voorstelling’.

De wellicht doorslaggevende rol van de gemeenteraad blijft buiten beschouwing en doorslaggevende stemmingen/besprekingen zijn geheim. Tot slot van het liedje adviseert in december de vertrouwenscommissie de raad, die hierover schriftelijk in beslotenheid stemt. En aansluitend vindt een openbare raadsvergadering plaats waarin de keuze voor de kandidaat bekend gemaakt wordt.

Inzake de vertrouwenscommissie nog deze: De vertrouwenscommissie oordeelde bij de terugkeer van de voor zijn verantwoordelijkheden weggelopen wethouder financiën Meskers in december 2017 positief over zijn terugkeer in de raad. Dezelfde man is inmiddels weer wethouder economische zaken en dit alles onder het oog en met toestemming van vertrouwenscommissies en ‘democratisch’ gekozen partijen.

Voorts dient ingewreven te worden, dat het dezelfde CvdK Remke was, die ons met Nawijn opgescheept heeft en nog wel volgens zijn zeggen met een eenstemmige keuze door de toenmalige gemeenteraad. Nu begrijpt U wellicht waarom stemmingen geheim zijn, want later bleek Remkes gelogen te hebben, waardoor uiteindelijk Ravenstein (ex-Lada) geslachtofferd werd. Ravenstein werd door Remkes met een proces bedreigd, omdat hij uit de school geklapt had over de stemmingsuitslag en verdween van het politieke toneel. Remkes mag dus onder dekking van de wet liegen en de oprechten kunnen daarvoor gestraft worden; de andere leden van deze vertrouwenscommisssie hielden hun mond over de leugen van Remkes. Wat kunnen we nog geloven van een vertrouwenscommissie in Hollands Kroon met deze procedure?

Wat dat betreft lijkt Hollands Kroon een grote Griekse tragedie zij het, dat de spelers zich niet eens bewust zijn van het menselijk en bestuurlijk drama, waarin zij figureren. De indruk, die thans gewekt wordt, is dat als men maar een goede burgemeester kiest, het bestuurlijk gebeuren in Hollands Kroon gered is. Het is veeleer het stiekeme en gezapige, op eigenbelang gerichte decennia lange streven van met name coalities met CDA en VVD en (VVD Senioren) die daarbovenop in de vorige gemeenteraadsperiode raadsbevoegdheden/verantwoordelijkheden overgedragen heeft aan het college van B&W. En zoiets is alleen te begrijpen als vaststaat, dat de belangen van diezelfde VVD en CDA en aanverwante richtingen vooraf gewaarborgd zijn.

Advies Stichting JAS:
Inbreng burgers? Doe geen moeite als inwoner. Heeft geen zin!

Stichting JAS, maandag 14 mei 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/05/welk-type-burgemeester-vindt-u-passen.html

Petitie plus een protestlied

Schager Courant, 16 mei 2018

Schager Courant, 16 mei 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/schagen-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Microsoft
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Nawijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Keek