Sandra Wilhelmina De Booij – Enthousiast

Enthousiast

Een over dadig enthousiasme,
een water val aan woorden.
Als een kolkende rivier,
van diep liggende intimiteiten.

Ook harde feiten,
aan een gesloten.
Als de vol dongen waarheid,
die zweven tussen heden en verleden.

Een over dadig enthousiasme
De harde waarheid,
die al tijd in het midden ligt.
Te veel gepraat,
mijn hoofd voor bij.

Maakt me zo kwetsbaar,
daar waar ik sterk
zou moeten zijn
De harde waarheid,
die altijd in het midden ligt.

Te veel gepraat,
mijn hoofd voor bij.
Maakt me zo kwetsbaar.
Daar waar ik sterk,
zou moeten zijn.

LinkedIn, 18 februari 2022, 12:37

https://www.linkedin.com/posts/sandra-wilhelmina-de-booij-0721381b3_enthousiast-een-overdadig-enthousiasme-activity-7032667048694423552-T0wG

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sandra+Wilhelmina+De+Booij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Enthousiasme