Sam Kooy – Nawijn ontvangt brief over Wieringer kermis

Onderstaande brief ontving burgemeester Nawijn over de gebeurtenissen rond de kermis van Wieringen en zijn rol in diverse andere zaken.

Geachte heer Nawijn,

Uw ambt als burgemeester moet u veel voldoening geven uw CV nakijkend. Je zou je als inwoner van de gemeente Hollands Kroon gaan afvragen hoever uw genoegen gaat als leidinggevende en voorzitter aan een club wethouders en dito raadslieden.
Het is mij redelijk goed bekend hoe te fungeren als manager binnen een organisatie. Of die nu ligt binnen het particuliere bedrijfsleven of binnen de overheid maakt niet zoveel uit. Evenwel de benadering naar de mensen is daarbij wel essentieel en heel verschillend. Wat ondergetekende betreft krijg je daar in een stad als Amsterdam een goede, maar keiharde zakelijke, les in.
U bent in de jaren, dat u voorzitter en burgemeester bent van Hollands Kroon in nogal ruime mate “in the picture” geweest.
Om uw herinnering enigszins op te frissen en omdat er heden nogal wat aan de hand is hierna een zeer beperkte compilatie.

Als deelnemer in beslisonderwerpen binnen het college maakt ook u uiteraard deel uit van bijv. het onderwerp Zorg. Natuurlijk is dit een onderdeel van de portefeuille van Van Gent. Dat is de inwoner van Hollands Kroon langzamerhand wel bekend. U vond, aangaande dit onderwerp, vanuit Den Haag, dat er onmiddellijk politie ingrijpen was gewenst en gerechtvaardigd tijdens de bezetting door zorgmedewerkers/sters van het gemeentehuis in Kleine Sluis ? Een advies uwerzijds in de richting van de wethouder of wie dan ook om die mensen op een normale wijze te woord te staan kwam helaas niet in u op. Gewoon de beuk erin. Dat was zo ongeveer het credo. Eruit, want anders …..! Een opstoot van je welste was uiteindelijk door uw toedoen het resultaat.

Dan uw beledigende woorden, in de richting van de heer en mevrouw Lombaard. Weet u nog ? Uw microfoon stond nog open en u vond deze gewone burgers maar een “stelletje zure gekken”. Misschien een woordje te kort of te veel, maar hierin was u heel oprecht. Echt gemeende waarheid. Luid en duidelijk verstaanbaar en met volle overtuiging bijna publiekelijk op tafel gezegd en gelegd. Een net schriftelijk excuus ? Nee, dat was er bij u niet bij. Een telefoontje moest maar genoeg zijn. Terug krabbelen : Nooit ! U zou via justitie nog het nodige horen van de  fam. Lombaard. Althans, dat waren zij van plan. Het publiek zou graag hebben geweten hoe dit was afgelopen. Maar tot vandaag de dag is alles kennelijk in de prullenmand of wel onder de mat verdwenen.
Natuurlijk de scholen en de zwembaden. Geweldige affaires. Opstand vooral binnen de vorige gemeente Wieringen, die vooral de vroegere maar nog steeds bestaande ‘eiland verbondenheid’ weergaf. Prachtig was dat. Van Dijk, die vorige wethouder accomodatie beleid, toverde uit zijn hoed, hoe hij wel eens eventjes een mooie grote school zou gaan bouwen op het sportvelden complex, waar nota bene de bijeenkomst werd gehouden. Je moet zeggen: hij durfde wél in het hol van de leeuw in Hippolytushoef. Natuurlijk stond u, heer Nawijn, 100% achter die Van Dijk ! Gewoon die arrogante eilanders wel eens eventjes de les lezen en de mond snoeren. Maar tot heden liep het anders af !

Dan het B en W in de weg zittende zwembad gedoe. Gewoon dicht smijten nietwaar heer Nawijn. Als collegelid was u het daarmee uiteraard volledig eens. Zelfs Remkes heeft enkele ambtenaren in dienst, die het college van Hollands Kroon er al op hebben gewezen fiks op te letten op de kosten van gebouwen. Dus, aangestuurd door u, werden de “zwembaden” zwart op wit benoemd. Het college geeft de hele handel de tijd tot oktober 2017 en besluit dan, uiteraard in de raad, tot sluiting. Tenminste als HOZE niet haar afspraken nakomt. Nee, beter: haar deer de gemeenteraad – lees: B en W – gegeven opdracht heeft voldaan ! Prachtig toch ? Mooie gelegenheid voor enkelen binnen het college om door de dan te behalen ferme bezuinigingen een gooi te doen naar een burgemeesterspost. Maar dan komt het. Na de sloop van o.a. De Venne een geweldig nieuw wedstrijdbad in Kleine Sluis voor een miljoen of wat. Die miljoenen zijn geen enkel probleem. Het college hield toch geld over na de sloop van die overdekte baden. Mede onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester, u dus, met vooropgezet doel, op touw gezet. Proficiat. Maar linea recta ten koste van de burgerij. Uw burgerij burgemeester Nawijn. Maar diezelfde burgers hadden die snode plannen alras in de gaten. Erger, zij hadden in de gaten met wat voor soort politieke moves zij te maken kregen. Zij waren véél slimmer, dan die B en W’ers hadden ingepland. Gelukkig anticipeerden te langen leste een aantal raadsleden daarop. Er is wat betreft de zwembaden nog enige hoop. De WMO adviescommissie heeft kortgeleden aan B en W geadviseerd de zwembaden open te houden. Dit om reden van gezondheid van met name de WMO klanten. Dus heer Nawijn: u zult mogelijk met Westerkamp uw verlies moeten dulden.

En dan komt een zekere Frans van der Gragt, een nog niet bekende lagere ambtenaar, die weer een voetje wil halen bij zijn baas. Dit met zijn plan om zijn zinnen door te zetten en de Kermis in Hippolytushoef de nek om te draaien. Jullie daar op Wieringen hebben genoeg tijd gehad om daar over na te denken. Zegt tenminste die Frans van der Gragt. Hij doelt dan op de veiligheid van de botsauto’s, welk onderdeel in de portefeuille zit van de burgemeester. En natuurlijk, u, heer Nawijn, zet uw handtekening onder het veiligheidsbesluit. Uw pakkie-an dus. “Goed zo Frans. Perfect gedaan. Heb je goed onthouden, jongen, wat jij vorig jaar hebt gezegd. Die Wieringers zijn een stelletje dommeriken. Hadden ze maar beter moeten luisteren. Door jou krijgen we die Wieringers wel op de knieën. En geen gedonder met overleg en zo. We gaan gewoon kort door de bocht. Want aan overleg ? Doen we nu niet aan. Zijn we volgend jaar van elk gezeur verlost. En zeg er ook eventjes bij dat die kroeg, ‘Het Stamineeke’, best eens de oorzaak kan zijn van al het gedonder. Nou dan heb jij die Wieringers helemaal te pakken. Trek ik mijn handen er van af, snap je. Krijgen ze onderling ook nog heibel. Maar dat zoeken ze zelf maar uit. Wat dat betreft zijn ze geheel zelfstandig !

Geachte heer Nawijn,
De kern van mijn verhaal is u uiteraard wel duidelijk gezien uw achterliggende geschiedenis. Het is evenwel te treurig voor woorden, dat u een al meer dan een eeuw oud Wieringer festijn persoonlijk de grond in boort. Gewoon de nek omdraait. Dat u kinderen een pleziertje van een kermis attractie, die na wat mindere jaren, weer ouderwets begon te worden, en altijd één van de mooiste in de kop van Noord Holland is geweest, gewoon ontneemt. Dát voor die vijf luttele dagen.
Wat is de oorzaak van uw laakbare houding jegens de inwoners van Hollands Kroon ? Wat is de oorzaak van het grote aantal rechtszaken, waarbij de gemeente Hollands Kroon tegen haar inwoners en andersom is betrokken ? Wat is de oorzaak van het grootste aantal geheime stukken per inwoner van alle gemeenten in Noord Holland. ? Wat is de oorzaak, dat de gemeente niet het heft in handen nam om hierover te gaan praten als die kermis voor de ambtenaren zo’n probleem was.
U legt de Wieringer kermis lam wegens door u verklaarde onveiligheid. U ontneemt de exploitanten hun verdiensten over die dagen. Nogmaals: u brengt de al meer dan 100 jaar bestaande specifieke Wieringer attractie om persoonlijke redenen om zeep. En dan komt het: diezelfde door u genoemde veiligheid rondom het door Meskers te bouwen Wadden belevingspunt bij Den Oever wordt met voeten getreden. Erger: wordt zelfs door een ambtenaar met de naam Kerstens ontkend ! Er wordt dus door u op grove wijze met twee maten gemeten ! Leg dat eens uit !
Ondergetekende heeft mede om die reden alsnog bezwaar aangetekend tegen de bouw van datzelfde punt.

Als ik u was zou ik de websites van Hollands Kroon nieuws en Jas.nl eens grondig doorlezen. Kunt u ervaren hoe het publiek over u denkt. Hoe er in de media over u wordt geschreven. Als ik u was zou ik mijn biezen pakken en een andere baan zoeken. 90% Van de inwoners van Hollands Kroon wil u weg. Als zogenoemde ‘burgervader’ in de juiste betekenis van het woord, bent u voor de inwoners van Hollands Kroon niet de juiste persoon.

Vriendelijke groet

Sam Kooy
Schilderend 117
1791 BE Den Burg.

Den Burg, 26 juli 2017

Stichting JAS, 26 juli 2017

http://www.stichting-jas.nl/2017/07/nawijn-ontvangt-brief-over-wieringer.html

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image