Rypke Zeilmaker – Natura 2000: Actiegroep Schoorlse bos prikt door propaganda geldbelust Staatsbosbeheer

Actiegroep tegen Staatsbosbeheer prikt door de propaganda heen van ‘natuurherstel’

Een prachtig burgerinitiatief Schoorlse bos moet blijven (http://schoorlsebosmoetblijven.nl/) verzet zich tegen de kap van wel 100 hectare bos in de Schoorlse Duinen door Staatsbosbeheer, de zelfde club die afgelopen maand nog riep dat ze 100 duizend hectare klimaat bos willen bij planten. Terwijl Staatsbosbeheer zich al jaren onttrekt aan de herplantplicht uit de Boswet en uit naam van ‘natuurherstel’ vele honderden hectares bos wegkapt per jaar.

In plaats van de natuur te melken voor hun directie-salarissen kunnen die natuurclubs beter eens bezuinigen op hun leugenachtige marketing.

De reden dat ze die houtoogst labelen als ‘natuurherstel’ heeft 1 reden: subsidiegeld. Voor natuurherstel kun je namelijk SNL-subsidies krijgen, of subsidies uit de Europese LIFE+-pot. Zo slaat Staatsbosbeheer een dubbelklapper. Ze krijgen dan niet alleen geld voor de houtverkoop. Ze kunnen nu ook die herstel-subsidies beuren.

“Tevens hebben wij sterk de indruk dat de procedure voor inspraak gemanipuleerd is. Er is geen M.E.R (Milieu Effect Rapportage) gemaakt. Alsof de oude vorm -het huidige bos- niet zou worden aangetast. De presentaties worden onder het mom van “beschermende maatregelen voor de natuur” aan de burgers verkocht.”

Die indruk zou zomaar eens juist kunnen zijn

Stikstof depositie? Laat me niet lachen

Vervolgens liegen ze met een onderzoeksbureau wat bij elkaar over stikstof-depositie, zodat het op papier wat lijkt en juridisch valt door te drukken. Net als Natuurmonumenten op Schiermonnikoog, omdat die daar de laatste 6 boeren hun land in beslag wil nemen EN subsidie voor de introductie van exotische grazers als bizons.

Ook Natuurmonumenten zaagt zich zo met LIFE-subsidies een gat in de rondte, en schroeft in enkele jaren zo de commerciUele houtverkoop al op met 3 miljoen euro.

Terwijl de meeste stikstof-depositie langs de kust vanaf zee komt, als wij het RIVM mogen geloven (http://climategate.nl/2015/10/25/niet-boeren-maar-algen-hoofdoorzaak-stikstofdepositie-duinen/). En niet van boerenbedrijven. Daarnaast is dat hele verhaal van stikstof depositie door boerenbedrijven wetenschappelijk drijfzand, gebaseerd op gammele modellen zonder validatie met deugdelijke data.

De Wageningse onderzoekers die deze modellen samenstelden kunnen/willen niet eens meer de data overhandigen, waarop die modellen leunen.

“The dog ate my data”.

In mijn onderzoek Sjoemelnatuur zie je hoe aan de beleidsfabriek gelieerde onderzoeks-instituten als het Planbureau voor de Leefomgeving niet terugdeinzen voor wetenschappelijk gesjoemel, om zo een door de klant gewenst resultaat te fabriceren dat ‘draagvlak’ maakt voor beleid. Een ander geval bij Wageningen UR bericht ik morgen over.

Data manipuleren voor ambtenaren is normaal bij overheidsinstituten. Het Planbureau voor de Leefomgeving deed het bij de natuur.

De Natuur= Goed, dus jij bent slecht mens

Hier op Climategate (http://climategate.nl) voeren wij al 7 jaar strijd tegen de mentaliteit ‘waarheid is waar je mee wegkomt’, die de natuursector de laatste 15 jaar in toenemende mate corrumpeert. Die corrumpering verloopt evenredig met de mate waarin zij zich door de overheid lieten inkapselen met subsidies en baantjes, en als vehikel van Agenda 21: kosmopolitisch milieu-gedoe uit de VN-koker waar we die windturbines aan danken.

In eigen gelederen is dat besef nog in de verste verte niet doorgedrongen omdat er te veel types werken – Goedmensen- die geloven dat biodiversiteit is gebaat bij morele superioriteit.

Goedmensen verwarren namelijk de naturalistische drogredenering met een ecologisch correcte natuurvisie. De naturalistische drogreden stelt: ‘De Natuur is Goed’. Die geeft een morele kwalificatie aan een object/subject, vergelijkbaar met ‘Windmolens zijn Goed’ en ‘Het Dier is Goed’. Omdat Goedmensen menen dat zij voor De Natuur staan, de Algoedheid, is iemand met een andere visie dus slecht, tegen De Natuur of zelfs tegen de hele Planeet.

In boeren-Nederlands heet dat ‘verwaandheid’. Overtuigd zijn van je eigen Goede Natuur.

Morele chantage is machtsbasis valse elite

Dat is DE karaktereigenschap van de valse elite, die zelf vulgair is geworden, geldzuchtig, de titel van elite niet meer waard. Dus schoppen ze tegen Boeman Bleker, bij gebrek aan vermogen tot zelfreflectie. Het is wel een zeer succesvolle debattruc, waarmee ze bijna iedereen in het defensief dwingen tot ‘nee ik ben geen racist, maarrrr, of nee ik ben geen seksist, maarrrrr of nee ik ben geen klimaat ontkenner, maarrrrrr’

De gehele machtsbasis van de valse elite leunt dus eigenlijk op een slechte debat-truc: subjectivering en morele chantage. Iemand direct uitschelden voor slecht mens in vele gedaantes, om objectieve discussie te vermijden.

De naturalistische drogredenering verkoopt goed. De Natuur is Goed, de Mens is Slecht

De naturalistische drogredenering: De Natuur is Goed, de Mens is Slecht. Ik ben voor De Natuur dus jij bent slecht

Miljarden euro’s door putje

Uit de (naturalistische) drogreden komt ook de miljarden euro’s kostende strijd voort tegen stikstofdepositie en de oorlog tegen onze boerenstand. Zonder dat ook maar 1 van die Wageningse fanatici als Wim de Vries (de bron van deze ellende)de vraag bij zichzelf stelt: wat is daar in godesnaam het rendement van voor de natuur, als je ook hectares grond voor natuur kon kopen?

De reden is: ‘het milieu’ en dit soort regulering, daarmee houden ze zichzelf en enkele ambtenaren met adviesbaantjes aan het werk. Natuurlijk, tussen zwart en wit liggen 50 tinten grijs. Maar omwille van de duidelijkheid dienen wij juist daarom de zaken scherp te stellen.

De elite is vulgair geworden. Wij hebben een nieuwe elite nodig, die deze titel rechtvaardigt met haar mentaliteit en daden.

Climategate, december 2, 2016 9:37

Reacties:

Turris
december 2, 2016 10:45 am
Het vertrouwen van de burger in Nederland in de politiek / overheid neemt jaarlijks af, zo klagen de apparatchiks bij DWDD/ Pauw/ NPO/NOS . Hoe zou dat toch komen……?

http://climategate.nl/2016/12/02/steeds-meer-mensen-prikken-propaganda-geldbelust-staatsbosbeheer/

http://www.nlslash.nl/mwenb/Sjoemelnatuur.pdf

PDF:
Rypke Zeilmaker – Sjoemelnatuur