Russian TV – RT News, September 25, 2022

Ukraine (foto Telegram)

Ukraine (foto Giphy)
Ukraine (foto NBC News)

Ukraine (gif NRC)
Ukraine (oto NRC)

Ukraine (gif NRC)

Ukraine (gif El Conidential)

RT News, September 25, 2022

Published 25 sep. 2022

RT News

Reacties
https://youtu.be/BiivTgiifAA

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=RT
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russia+Today
https://robscholtemuseum.nl/?s=RT+News
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russian+TV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russia