Russian TV – RT News, October 31 2023

RT News, October 31, 2023

First published on October 31st, 2023 at 19:14 UTC

channel image

thedeadgene

thedeadgene

October 31, 2023
RT.com

Reacties
https://www.bitchute.com/video/R3RTw59o3CtD/

Jim Hoft – BREAKING

Donald Trump Presenteert Geheime informatie over Buiten Landse Inmenging
In de Verkiezingen van 2016 en 2020 tijdens het Aan Klacht Proces van 6 januari

Dit is Het, Mensen!! Het is Nu aan Jake!!

ui, die Donderdag is In Gediend door de Raad Man van Trump
Onder Leiding van Advocaten John F Lauro en Todd Blanche, is Trump Van Plan
Om tijdens het Proces Geclassificeerd Bewijs In te Brengen
Dit Bewijs zou Activiteiten van Buiten Landse In Vloed Onthullen, die Zo Wel
De Amerikaanse Presidents Verkiezingen van 2016 als 2020 hebben Beïnvloed
Waar Door Zijn In Spanningen om de Verkiezings Resultaten Ongedaan te Maken
Worden Onder Bouwd

Halper Hayes Verzette Zich tegen de Wijd Verbreide Over Tuiging
Dat de Zaak van Trump Uit Sluitend Gebaseerd is op Politieke Samen Zwering Theorieën
Met het Argument, dat Er Belangrijke Vragen Zijn over de Integriteit
Van de Verkiezingen, die Aan Dacht Vereisen
Ze Voerde Verder aan, dat de Huidige Aan Klacht Trump Onbedoeld
Een Platform heeft Gegeven om zijn Zaak te Presenteren
En Mogelijke Onregel Matigheden bij de Verkiezingen aan het Licht te Brengen

Tijdens het Interview beweerde Halper Hayes Deel Uit te Maken
Van een Task Force van het Ministerie van Defensie (DoD)
En Beweerde dat Space Force Bewijs had dat de Frauduleuze Aard
Van de Verkiezingen van 2020 Bewees
De Gateway Pundit kan deze Beschuldigingen Op dit Moment
Niet Bevestigen of Ontkennen

Volgens Halper Hayes had Trump Er Voor Gekozen
Om Dergelijk Bewijs Niet Vroeg Tijdig Openbaar te Maken
Om Burgerlijke Onrust te Voor Komen, In de Overtuiging
Dat Dit Tot een Burger Oorlog zou Kunnen Leiden

2020 Election Fraud Read
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=231588

PDF
Operation Disclosure Official | Judy Byington Restored Republic via A GCR, October 31, 2023

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=RT
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russia+Today
https://robscholtemuseum.nl/?s=RT+News
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russian+TV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Russia