Roy Dames – Bolivia, the struggle for coca

Gepubliceerd op 3 apr. 2020

BOLIVIA, HET EERSTE LAND ZONDER COCA?

Een film over de strijd tussen de coca boeren met hun leider Evo Morales (de huidige president van Bolivia) en de toenmalige regering. Het was de tijd van Ronald Reagans War on drugs’. Dit programma behelsde de vernietiging van de coca teelt van de arme Boliviaanse boeren. Eeuwenlang telen ze coca en verkopen op kleine markten. De indianen eten de bladeren om hun zware werk te kunnen doen in de Amerikaanse tin mijnen op de hoogvlakte.

Reagan zag als oorzaak van het cocaïne gebruik de coca producerende landen. Terwijl Morales op het standpunt stond dat ‘het coca probleem een Westers probleem is en niet een Boliviaans’. De coca boeren moesten gedwongen overstappen naar andere gewassen. Zonder een infrastructuur om de ‘alternatieve gewassen’ op de buitenlandse markten te krijgen. Ook zonder de zekerheid van een redelijke prijs voor de producten. Vele kleine boeren verbouwde wat ‘alternatieve’ gewassen. Om hun regering, de US en de UN (FAO) tevreden te houden. Buiten het zicht van de autoriteiten verbouwde ze hun coca. Puur om te overleven. Ze leefden in feite van de coca, maar die werden vaak ook vernietigd door de met hulp van de US opererend Boliviaans Leger. Het leidde tot grote armoe onder de kleine boeren en uiteindelijk tot de verkiezing van Evo Morales tot president.

Reacties
https://youtu.be/ZbskWX4ZbhA

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Roy+Dames
https://robscholtemuseum.nl/?s=Evo+Morales
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bolivia
https://robscholtemuseum.nl/?s=coca
https://robscholtemuseum.nl/?s=cocaine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ronald+Reagan
https://robscholtemuseum.nl/?s=War+on+drugs