Ronald den Boer – Woningstichting Den Helder ziet ’winst’ halveren + Redactie DHA – 4 Miljoen winst voor Woningstichting

Woningstichting Den Helder ziet ’winst’ halveren

Den Helder – Woningstichting heeft vorig jaar een miljoen euro winst gemaakt. Dat is de helft minder dan de 2,1 miljoen euro die de Helderse corporatie in 2014 over hield.

Het betreft hier de echte winst – het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Want op papier behaalde Woningstichting een winst van liefst 36,6 miljoen euro. Maar dat betreft puur een boekhoudkundig verhaal, weet financieel directeur Peter Kramer. Corporaties moeten verplicht op een nieuwe manier hun huishoudboekje opstellen. Daarin wordt al het vastgoed dat zij bezitten tegen marktwaarde opgenomen. En die waarde is vorig jaar flink gestegen. Zo heeft Woningstichting nu voor liefst 812 miljoen euro aan woningen en is haar totale bezit aan gebouwen 1,1 miljard euro waard. Maar in de dagelijkse praktijk zegt het niks, aldus Kramer.

Bankbiljet

,,Een baksteen is geen bankbiljet. Die waarde is alleen van belang als je het te gelde maakt, dus bezit verkoopt. Dat doen we slechts beperkt. Met de opbrengst uit huur betalen we de rente op leningen,belastingen en heffingen, het beheer en onderhoud van onze woningen. En met de verkoop van woningen dekken we de verliezen af bij nieuwbouwprojecten.’’

Vorig jaar verkocht Woningstichting 65 huurwoningen, zeven minder dan het jaar ervoor. Die leverden ruim 2,7 miljoen euro op, iets meer dan de helft dan ze had begroot. Op 1 januari had de corporatie nog 9445 sociale huurwoningen in bezit en 204 woningen met huren in de vrije sector. De verwachting is dat over vier jaar het bezit aan sociale huurwoningen met nog eens ruim vierhonderd woningen is gezakt – door verkoop en sloop.

Beste

Blijkens het jaarverslag is Woningstichting landelijk een van de beste jongetjes van de klas.

Ze wordt door haar huurders hoger gewaardeerd dan gemiddeld, huurverhogingen blijven beperkt, de bedrijfskosten zijn lager dan gebruikelijk en de financiële resultaten relatief beter.

NHD, 20-5-2016, 23:27 (Update 20-5-2016, 23:27)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28115069.ece/Woningstichting-Den-Helder-ziet-winst-halveren?lref=SL_1

4 Miljoen winst voor Woningstichting

Den Helder – Woningstichting maakte in 2016 een winst van 4,062 miljoen euro. Het behaalde resultaat wordt volledig terug geïnvesteerd in de stad Den Helder.

Herstructurering van de binnenstad van Den Helder laat staan de wijk Nieuw Den Helder, maar ook veel andere investeringen worden niet door marktpartijen opgepakt terwijl dit voor de aantrekkelijkheid van de stad en de verhuurbaarheid van onze woningen toch echt noodzakelijk is. Woningstichting wil daarom doorgaan met het investeren op een breed terrein. In samenspraak met de gemeente kan een corporatie het beste sturing geven aan de leefbaarheid van een buurt of wijk.

Algemeen directeur Robbert Waltmann: “Onze doelgroep, huishoudens die niet zelfstandig in een betaalbaar onderdak kunnen voorzien, is erg gebaat bij een goede, betaalbare huurwoning en een gezonde, leefbare woonomgeving. Dit bieden wij door de huur betaalbaar te houden -gemiddeld 68% van wat de huren maximaal mogen zijn-, binnenkort bij de meeste van onze huurders gratis zonnepanelen te plaatsen en in de leefbaarheid van de wijken te investeren.”

Splitsing

Financieel directeur Peter Kramer: “Of wij in de toekomst mogen blijven investeren in de leefbaarheid van de wijken hangt af van een besluit dat de minister later dit jaar zal nemen. Om door te kunnen gaan is het belangrijk dat Woningstichting Den Helder juridisch gesplitst mag worden. Het splitsen van Woningstichting in een klassieke corporatie en een commercieel-maatschappelijke BV zorgt er voor dat nog steeds geïnvesteerd kan blijven worden op een breder vlak dan alleen sociale woningbouw, zij het in mindere mate dan vroeger het geval was. Een ander belangrijk voordeel van de BV is dat het toewijzingsbeleid ruimer is. Er komen meer betaalbare huurwoningen beschikbaar voor de middeninkomens. Daar is iedereen bij gebaat in Den Helder.”

Den Helder Actueel, 1 jun 2017 – 06:06

Reacties:

Dick Berts
1 juni 2017 at 09:38
Als je goed leest, dan voel je tussen de regels door, dat Woningstichting zelf ook wel weet dat ze volstrekt immoreel bezig is. Een groot afkletsverhaal dat moet verhullen dat huurders (vaak de financieel zwaksten in de samenleving) worden uitgemolken via onnodig hoge huren. Leuk dat alles zogenaamd weer wordt geinvesteerd in de binnenstad. Maar waarom moeten alleen huurders daarvoor opdraaien?? En hoeveel wordt daarbij niet op een schandelijke manier verkwist. Neem nou de afgrijselijke beelden die Woningstichting geplaatst heeft, als afscheidscadeau voor haar vorige directeur. MEGA ego gedrag. De parlementaire enquete naar Woningbouwverenigingen heeft NIETS geholpen, ze zijn nog steeds volkomen ontaard.

Dick Berts
1 juni 2017 at 09:46
Onze huren zijn gemiddeld maar 68% van wat ze maximaal mogen zijn, aldus het afkletsverhaal. Stink er niet in. Woningstichting schat de maximale huren te hoog in. Bovendien is het belachelijk om de ene absurditeit goed te kletsen door de andere. De huren in Nederland zijn de afgelopen jaren op een meer dan schandelijke manier opgelopen. Echt een bloedschande. (Zit zelf overigens in een kleine koopflat).

Dick Berts
1 juni 2017 at 10:02
En als de Woningstichting zuinig aan had gedaan (salarissen directie bijvoorbeeld) dan was de winst ten koste van de huurders nog vele malen hoger geweest. Die vier miljoen geven dus ook nog een vertekend beeld…

Bodelo
1 juni 2017 at 11:21
Dick, stel dat de directie elk 6 ton per jaar verdient. En dat dat teruggebracht wordt naar 3 ton. Hoeveel krijgen de huurders dan volgens jou?

Dick Berts
1 juni 2017 at 11:32
In het huidige totaal verrotte systeem NIETS! In een normale wereld zouden de huren dan 3 ton gedeeld door het aantal huurders verlaagd kunnen worden.

RB
1 juni 2017 at 12:38
wees tenminste blij dat het een stichting is en dus de winst weer naar in de gemeente terug geïnvesteerd wordt, bij bijvoorbeeld de zorgverzekeringen die een NV zijn gaat de winst op in alle zakken van aandeelhouders en bestuur (grootaandeelhouders)

Judge X
2 juni 2017 at 01:31
Woning Stichting is een Nep Stichting en laat het grootste deel van z’n winsten afvloeien naar de vele BV’s die het heeft.
De stelling dat de directeur / directie 6 ton per jaar zou kunnen verdienen,is een vlieger die niet op gaat vanwege ‘De Balkenende-norm’.
In het vooruitzicht van de genoemde norm,zag directeur Gerrit Seegers zich in 2010 genoodzaakt om afscheid te nemen van WS en werd directeur van Dozy – één van die BV’s – om zijn hoge inkomen veilig te stellen.
En dan zie ik hier figuren juichend reageren,terwijl we en masse links en rechts financieel worden uitgekleed …… echt treurige domheid ! 🙁

Bodelo
1 juni 2017 at 13:52
Klopt Dick! Als je als huurder in een lemen hut woont hou je nog aardig wat van die 3 ton over ………………

Hijneken
1 juni 2017 at 12:04
De (meeste) huren worden jaarlijks verhoogd met zo’n 2 á 3%. De huren lopen daardoor stevig op terwijl de gemiddelde huurder vaak geen keuze heeft. Niet zelden wordt meer dan 1/4 van het inkomen betaald aan huurpeningen en dat is te veel. Bovendien worden veel huurwoningen verkocht waardoor er weer minder huurhuizen beschikbaar komen.

Maar de Woningstichting? Ik denk niet dat zij zich daar druk om maken, Den Haag dicteert en de Woningstichting protesteert niet, dacht ik.

Bodelo
1 juni 2017 at 13:53
U bent niet helemaal op de hoogte beste Hijneken; Den Haag dicteert maar WS protesteert wel degelijk. Of bent U de Vogelaar heffing nu alweer vergeten?

Hijneken
2 juni 2017 at 08:39
Dat klopt, vandaar mij ‘dacht ik’ aan het einde van mijn reactie.

Maar de jaarlijkse huurverhogingen Bodelo, ik vind dat het daar over moet gaan. En de WS-directie protesteert niet tegen haar vorstelijke en riante inkomen, dunkt mij.

Bodelo
2 juni 2017 at 15:44
Die huurverhoging wordt gedicteerd door de regering. Het is aan WS om te bepalen of ze de onderkant of bovenkant van de toegestane bandbreedte hanteren. WS kiest er meerdere keren voor om een geringe verhoging toe te passen.

Roel Prins
1 juni 2017 at 14:24
Heeft iemand al de moeite genomen om zich te verdiepen in de jaarrekeningen van WSDH? Waaruit bestaat de winst ? Hoeveel hebben de huurders daaraan bijgedragen ? Hoeveel hebben de Helderse belastingbetalers daaraan bijgedragen via het overmaken van eigendommen van de gemeente nasr WSDH. Hoeveel is het gevolg van virtuele waardestijgingen van onroerend gied ? Toch interessant om zich hierin te erdiepen. Overigens is het mijn ervaring dat de door WSDH verstrekte openbare jaarcijfers geen enkel waardevol houvast bieden.

Dick Berts
1 juni 2017 at 17:33
Natuurlijk niet! De hele bedoeling van dit jongleren met bedrijven, stichtingen, bv’s, cv’s en noem het maar op door Woningstichting, Zeestad en aanverwante ellende, is nou juist om gemeenschappelijk bezit en gemeenschapsgelden aan publieke controle te onttrekken, zodat de Henry Keijzers, die overal als paddenstoelen uit de grond schieten, hun afgrijselijke spelletjes kunnen spelen ten koste van de gewone man die het helaas niet snapt, anders had hij de tent allang compleet afgebroken.

RB
1 juni 2017 at 20:33
Dick, denk dat we hier niet meer omheen kunnen, het gehele mentaliteit is nu zo ongeveer ikke ikke ikke en de rest kan stikke geworden, van groot tot klein is er totaal geen respect voor, rekening houden met of medeleven voor een ander meer te vinden, hoe jammer ik het ook vind het lijkt een tendens van deze tijd, kinderen groeien op bij een ander, in een ballenbak of een kinderdag verblijf en leren geen normen en waarden meer dus het zal alleen nog maar erger worden……

Dick Berts
2 juni 2017 at 01:01
Helemaal eens, ook al zijn er hier en daar ook positieve ontwikkelingen.

Bert de Jong
2 juni 2017 at 06:11
ik snap de negatieve reacties nie erg ..behalve dan van de beroeps reaguurders die alleen maar zijken om hun gemoed te luchten of zichzelf te promoten als de toekomstige burgemeester van dit dorp tevens feliciteer ik woningstichting en hoop dat ze nu eindelijk eens gaan investeren in de vogelaarswijk van onze mooie stad

Dick Berts
2 juni 2017 at 06:46
De ‘beroeps’ reaguurders zijn niet het probleem, maar de beroeps slaven, die het heerlijk vinden om onderdrukt en uitgebuit te worden. Uit pure angst durven ze niet kritisch te zijn richting hun bovenbazen. Die blijven ze maar feliciteren en complimenten maken, wat ze ook flikken.

Bodelo
2 juni 2017 at 15:47
Een opmerkelijke reactie voor iemand die in dienst van defensie geweest …..

Dick Berts
2 juni 2017 at 16:07
De meeste bazen die ik heel lang geleden bij het Korps Mariniers hebt gehad waren wel erg naief ten opzichte van wat er in deze verkankerende samenleving gebeurt, maar goudeerlijk Bodelo. Snoeihard, maar recht door zee. Dat ligt me heel erg.

Bert de Jong
3 juni 2017 at 08:09
mijn ex baas was oud marinier en ik ken er meerdere ..goudeerlijk maar niet te beroerd om misstanden aan te kaarten..wat dat betreft mag alle jeugd van mij 2 jaar verplicht commando training krijgen xD

Judge X
2 juni 2017 at 08:24
Nee,u snapt er inderdaad weinig van,maar ach ….. daarom schrijft u zeiken waarschijnlijk ook met een lange ‘ij’. 🙂

Fred
2 juni 2017 at 12:17
Lange plas

roodborstje
2 juni 2017 at 09:33
Den Helder is toch één grote Vogelaarswijk?!

Hijneken
2 juni 2017 at 16:46
Een roodborstje zou daar niet misstaan… 😉

http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/4-miljoen-winst-woningstichting/