Ronald den Boer – Woningstichting stelt met opsplitsing stadsvernieuwing veilig – DHA – Minister geeft toestemming + Stichting Huurdersbelang DH – Splitsing WS

Woningstichting Den Helder stelt met opsplitsing stadsvernieuwing veilig

Na 95 jaar verandert Woningstichting Den Helder ingrijpend van vorm. Ze heeft toestemming gekregen van de landelijke Autoriteit Woningcorporaties om zich per 1 januari op te splitsen.

Dat betekent, dat bijna 7900 sociale huur en zorgwoningen bij het ’oude’ Woningstichting blijven, maar ruim 3355 duurdere woningen, bedrijfspanden, garages en maatschappelijk vastgoed ondergebracht gaan worden in een BV, Helder Vastgoed genaamd. Ook alle personeel van Woningstichting, het kantoor aan de Middenweg, de ontwikkelingsactiviteiten en alle reeds bestaande BV’s van Woningstichting komen onder de vlag van Helder Vastgoed.

De opsplitsing heeft voor het personeel en de zittende huurders geen gevolgen, benadrukt financieel directeur Peter Kramer van Woningstichting. ,,De huren en rechten van alle huurders blijven dezelfde, de cao’s en arbeidscontracten van de werknemers blijven gehandhaafd.’’

De opsplitsing is belangrijk voor Woningstichting én voor Den Helder, stelt Kramer. Doordat in het verleden woningcorporaties elders in het land door speculatie en miskopen aan de rand van de afgrond belandden, is de nieuwe Woningwet uiterst streng geworden. Woningstichting zou feitelijk niet meer mogen doen, dan haar bezit beheren en af en toe wat sociale huurwoningen neerzetten. ,,We zouden bijvoorbeeld moeten stoppen met het stadshart en Nieuw Den Helder te vernieuwen. Toch belangrijke investeringen. Via de BV kunnen we daarmee wel doorgaan. Daarnaast mogen we nieuwe huurders met middeninkomens (vanaf 36.000 euro/jaar, red.), die niet in aanmerking komen voor sociale huur en veroordeeld zijn tot te dure woningen van duizend euro per maand, straks meer betaalbare huizen aanbieden.’’

Dat de hele organisatie van Woningstichting mee verhuist naar de BV heeft praktische redenen. ,,Woningstichting kan op papier wel mensen van de BV inhuren, zoals voor onderhoud, maar omgekeerd niet.’’ De BV wordt beslist geen commerciële projectontwikkelaar, aldus Kramer. ,,We blijven aan tal van regels gebonden, kunnen niet speculeren en wat we in de BV overhouden vloeit terug naar Woningstichting.’’

Volgens de Autoriteit Woningcorporaties heeft de nieuwe BV een solide financiële basis. Woningstichting is de derde corporatie in ons land, die toestemming krijgt tot splitsing van activiteiten.

Noordhollands Dagblad, 15 december 2017, 20:00

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Toch een vreemde constructie, al het “verhuurpersoneel” bij de BV.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/woningstichting-den-helder-stelt-met-opsplitsing-stadsvernieuwing-veilig

Minister geeft Woningstichting toestemming te splitsen

Den Helder – Woningstichting Den Helder heeft na ruim drie jaar toestemming van de minister om te splitsen in een Toegelaten instelling en Helder Vastgoed BV. Ook de Raad van Commissarissen, de Stichting Huurdersbelang, de Ondernemingsraad en de gemeente stemmen in met de splitsing.

Per 1 januari 2018 is deze splitsing een feit. De splitsing heeft geen gevolgen voor de positie van de huurders.

De nieuwe Woningwet schrijft voor, dat corporaties (Toegelaten Instellingen) zich in principe alleen nog mogen bezig houden met sociale volkshuisvesting. Woningstichting houdt zich primair bezig met sociale volkshuisvesting, maar vindt het ook ontzettend belangrijk, dat de herstructurering van Nieuw Den Helder en de revitalisering van het stadshart doorgaan en dat behalve de primaire doelgroep ook de middeninkomens over huurwoningen kunnen beschikken.

Maatschappelijk doel

In deze delen van onze stad onderneemt Woningstichting activiteiten, die eigenlijk thuis horen bij commerciële partijen. Het gaat om activiteiten met een maatschappelijk doel, zoals de bouw van gezondheidscentra, een bibliotheek, maar ook de bouw van duurdere woningen voor de huisvesting van de – voor het draagvlak van Den Helder zo belangrijke – middeninkomens. Woningstichting zou niets liever zien, dan dat commerciële partijen deze taken overnemen, maar jammer genoeg komen er geen commerciële partijen naar Den Helder om er te investeren. Daarom wil Woningstichting zelf deze activiteiten continueren.

Om dat te kunnen blijven doen maakte Woningstichting ging de keus om juridisch te splitsen. Achtduizend woningen en het zorg onroerend goed blijven bij de klassieke corporatie, de Toegelaten Instelling. De overige tweeduizend woningen en het overige bezit van Woningstichting gaan over naar de commercieel maatschappelijke tak, Helder Vastgoed BV, die de genoemde activiteiten wél mag blijven uitvoeren.
Alle huurders hebben inmiddels gehoord, of hun woning bij Helder Vastgoed BV gaat horen, dan wel bij de Toegelaten Instelling blijft.

Personeel

De medewerkers van Woningstichting komen per 1 januari 2018 in dienst van Helder Vastgoed BV. Voor beheertaken (verhuur, onderhoud etc.) huurt de Toegelaten Instelling personeel van Helder Vastgoed BV in.

Van de 330 corporaties die Nederland telt zijn er slechts drie die voor een juridische splitsing kozen. Woningstichting is daar één van. Woningstichting kan dit doen omdat haar taak voor de doelgroep hiermee niet in de knel komt en Woningstichting haar huishoudboekje op orde heeft.

Den Helder Actueel, 16 december 2017 – 07:12

Reacties:

Dick Berts
16 december 2017 at 09:33

DOODENG! Het gaat hier om vastgoed dat oorspronkelijk van de gemeente Den Helder was, van ons allemaal dus. Ooit is met zo oerstom geweest om daar een stichting van te maken. Weg openbaarheid, weg politieke zeggenschap. En nu gaan ze dus nog een stap verder. Woningstichting deels als commercieel bedrijf en niet meer in het belang van ons allemaal, maar in het belang van enkelen. En dat is een stad waarin de politieke zeggenschap over de stadsvernieuwing via Zeestad constructies al tot nul is gereduceerd. Zeestad werd opgericht door de vanwege fraude opgesloten gedeputeerde Ton Hooimaijers. Azijnzeiker?? Man, man, man kijk toch eens wat er gebeurt in deze stad, het is werkelijk bij de spinnen af.

Hijneken
16 december 2017 at 09:38
Het begin van het einde, ik weet alleen nog niet precies voor wie.

Dick Berts
16 december 2017 at 09:48
“Woningstichting zou niets liever zien dan dat commerciële partijen deze taken overnemen (bouwactiviteiten met een maatschappelijk doel DB), maar jammer genoeg komen er geen commerciële partijen naar Den Helder om er te investeren. Daarom wil Woningstichting zelf deze activiteiten continueren”. Nu gaat iedereen weer roepen dat ik overal Rob Scholte bijhaal, maar in dit geval is dat uiterst relevant. Scholte is vooral kunstenaar in hart en nieren en gelukkig niet iemand wiens leven om geld draait. Maar hij vraagt geen cent subsidie en is formeel een commerciele partij die in Den Helder wil bouwen voor een maatschappelijk doel. Sinds hij kritisch is op het college en roept dat in dit maffia gat alles aan elkaar plakt, wordt hij gesloopt. En wie helpt daarbij?? Woningstichting! Alles dat niet bij de kliek hoort moet de stad uitgewerkt worden. Mensen word eens wakker!! Alleen vanwege dit soort dingen blijf ik over de zaak Scholte schrijven, want het raakt de diepste ellende van deze stad, die vrijwel niemand onder ogen durft te zien.

Corina
16 december 2017 at 12:02
Dat Rob Scholte geen subsidie ontvangt is zo. Ligt dit niet aan het feit dat hij weinig betaald aan de gemeente voor het hele postkantoor?

Fred
16 december 2017 at 12:42
Subsidie , moet je aanvragen , die krijg je niet zomaar. .Dus het feit van weinig betalen heeft daar geen invloed op .

Corina
16 december 2017 at 14:44
Ik heb begrepen dat hij geen subsidie heeft aangevraagd (nodig heeft) vanwege zijn lage lasten.

Fred
16 december 2017 at 15:15
Weet je niet. Hij kan het ook wel aangevraag hebben, en niet gekregen. Als Scholte dat zelf niet zegt, of wil zeggen, is het alleen maar raden.

Dick Berts
16 december 2017 at 10:16
Zou de wethouder onroerend-goed Lolke Kuipers, die deze functie in strijd met de regelgeving combineert met directeur-eigenaar zijn van een commercieel onroerend goed bedrijf, eens willen onthullen welke adviezen hij de minister heeft gegeven over het commercieel worden van het belangrijkste deel van ‘onze’ Woningstichting??

Judge X
16 december 2017 at 10:37
Zie hier de ‘ondersteuning’ van Woning Stichting, met betrekking tot koop Postkantoor door Tuin.
Financiële garantstelling van WS die op 1 januari 2018 over gaat naar Helder Vastgoed BV.
Hoe ‘Helder’ wilt u het hebben.

Jonathan
16 december 2017 at 11:19
Ik denk dat ze bij Woningstichting straks raar op gaan kijken als Zeestad opgeheven wordt. Dat zit er met de huidige peilingenoir de verkiezingen dik in.

Glijn
16 december 2017 at 12:17
Wederom een geslaagde poging om de gemeenteraad buitenspel te zetten.
Ton Hooimaijers,Lolke Kuipers, Koen Schuiling en Kees Visser hebben allemaal dezelfde ziekte.
Pijn in hun buik van het lachen.
Zeker weten dat we weer een paar nietszeggende antwoorden van dit college krijgen.
De rijken worden steeds rijker en de armen mogen tot nu toe nog gratis over de dijk wandelen.
Kijken naar de buitenkant van de schouwburg is ook kosteloos.
Maar een Rob Scholte Museum o nee nee iets voor ons allen nee nee dat vooral niet.
Levert te weinig op voor de bouwbroers.

Fred
16 december 2017 at 12:31
Waar ik nieuwsgierig in ben, is dat van de 330 woningstichtingen in ons land , er maar drie hiervoor gestemd hebben dit te gaan doen, Waarom , hebben die andere 327 dat niet gedaan ? Hebben die 327 iets gezien , gelezen wat deze drie niet hebben gezien ? Adders onder gras of zo .

Peter
16 december 2017 at 13:03
Als dat zo is Fred, 327 corporaties niet, is dat toch een teken aan de wand. Ik zou wel eens willen weten waarom er 2000 woningen in de vastgoed tak worden geschoven? Zijn dit woningen die destijds met subsidies zijn gebouwd t.b.v. sociale woningbouw? Zijn de gronden onder deze woningen tegen een lage grondprijs door de WS verkregen? Gemeentes rekenden nl. destijds lage vierkante meter prijzen voor sociale woningbouw. Wordt hierdoor feitelijke en van oorsprong gemeenschaps gelden onttrokken voor commercieel gewin in de Vastgoed tak die afgesplitst wordt? Mooie vragen voor de Raad aan het college. Immers De Gemeente heeft destijds wellicht gronden uitgegeven tegen een lagere prijs die markt conform toen gebruikelijk was. Deze door de WS verkregen subsidies zouden zomaar aan de gemeenschap kunnen worden onttrokken voor het gewin van een aantal bouwondernemers in Den Helder.

Judge X
16 december 2017 at 13:16
Dat zijn inderdaad interessante hypotheses die u hier opwerpt Peter.

Peter
16 december 2017 at 14:36
Ik kan niet inschatten om welke woningen het gaat. Maar als het om sociale huurwoningen gaat die in de BV worden overgebracht betreft dit woningen die afbetaald zijn door huurpenningen van sociale minima welke ook nog eens huursubsidies en de latere toelage hebben ontvangen. Dus, drie stromen aan gemeenschapsgelden: goedkopere gronden, subsidie voor de sociale woningbouw (de z.g. subsidie contigenten) en via de huurtoelage. Deze woningen worden nu overgeheveld ten furore van een commerciële BV om zodoende bouwprojecten te financieren c.q. als onderpand te dienen. Lijkt me stug dat dit mag, dus een schone taak voor de Raad om het college hierover aan de tand te voelen. Een aantal bouwondernemers gaat hiervan profiteren in Den Helder. Wellicht is de vraag van Wouters ook hierbij beantwoord. Tuin heeft de bieding Postkantoor gedaan met steun van Woningstichting staat er te lezen. Wouters wilde graag weten welke steun. Zou dus mogelijk de nieuwe BV kunnen zijn met als onderpand de 2000 sociale huurwoningen. Althans als dat het geval is, maar kan me niet voorstellen dat WS 2000 woningen heeft gebouwd in de vrije sector.

Fred
16 december 2017 at 15:05
Ik ook niet , de brief die ik heb van WS , spreekt alleen van 2000 meest wat duurdere huurwoningen. Niet welke en ook niet waar. Dat kan overal zijn waar WS woningen heeft.

Judge X
16 december 2017 at 13:14
Het staat allemaal in het artikel Fred, lees het nog maar eens grondig.

Fred
16 december 2017 at 13:39
Ik , ben in het bezit van de brief , die woningstichting aan zijn huurders heeft gezonden. Peter, Woningstichting, heeft ongeveer èèn vijfde van zijn woningvoorraad in de BV geschoven. Dat zijn 2000 meest wat duurdere huurwoningen, het Bedrijfsonroerend goed (BOG) Het maatschappelijk onroerend goed(MOG) garages en alle medewerkers gaan over naar Helder vastgoed. Wat over blijft is een TI met een kleine 8000 woningen inclusief Zorg Onroerend Goed (ZOG) Tot zover de brief. Er staat nog veel meer in , maar bijna de helft van Den Helder kan dat zelf in hun eigen brief lezen. Daar hebben zij mij niet voor nodig. Die 2000 duurdere woningen,, hebben ze in de BV nodig als financiele body , om hun taak als BV te kunnen uitvoeren.

Peter
16 december 2017 at 13:48
Had wellicht een rake opmerking Fred. Bericht werd niet geplaatst en kreeg deze mededeling: Ongeldig beveiligingstoken.

Fred
16 december 2017 at 13:55
Ik ben geen moderator. Voor deze problemen , moet je denk ik bij Ronald zijn. Maar ik meen , dat jij daar al keer meer hebt gehad. Ik kan je niet helpen.

Ronald Boutkan
16 december 2017 at 14:04
doe toch niet steeds zo paranoïde Peter. Er zijn geen berichten van je tegengehouden of verwijderd, er ligt niets van je in de spambak of wachtend op goedkeuring. Er zijn geen problemen meer met de beveiliging van de site, dus als er iets mis gaat lijkt me de kans heel groot dat het aan jouw kant gebeurt.

Peter
16 december 2017 at 14:27
Oke Ronald. Ligt dus niet aan DHA. Was al bang dat er hier ook al censuur zou gelden. Ga het wederom proberen.

Fred
16 december 2017 at 13:51
Om het kort te houden, Woningstichting mag volgens de woningwet geen commercieele zaken ontwikkelen ( Bouwen) Dat mag een BV wel. En die BV heeft woningstichting als zuster zelf , en wel, Helder Vastgoed BV. En om die van gelden te voorzien om die werkzaamheden te kunnen doen,, zijn de duurdere segmenten van woningstichting in de bv geschoven. Immers een stichting mag geen winst maken. Een BV wel. En met de huuropbrengst uit die duurdere en daarmee de wist uit de woningen , kunnen die plannen uitgevoerd worden..

Dick Berts
16 december 2017 at 15:24
Er komt weer een Wet openbaarheid van bestuur verzoek aan van ondergetekende. Ik wil wel eens weten wat wethouder onroerend-goed annex particulier projectontwikkelaar Lolke Kuipers en zijn trawanten de minister allemaal wijs hebben gemaakt, voordat die zijn toestemming gaf om op een zeer ongebruikelijke manier zo’n belangrijk deel van Woningstichting om te zetten in een commerciele bv. Wedden dat de gemeente NIETS openbaar wil maken. Deze stad is immers niet meer van zijn burgers…..

Fred
16 december 2017 at 15:39
Als je nu al verwacht , dat de gemeente je weer het bos instuurd met jouw verzoek, dan ga daar toch mee naar degene die de toestemming heeft gegeven ?

Dick Berts
16 december 2017 at 15:52
Fred, de chinezen zeggen: “Soms is verliezen winnen”. Ik wil het wangedrag van Den Helder graag blootleggen. Uiteindelijk beslist de rechter over de openbaarheid van de door mij gevraagde stukken. Los van de vraag bij welke overheidsinstelling ik mijn verzoek heb ingediend. Bovendien vind ik het leuk om te kijken wat de Commissie voor Bezwaarschriften doet. Die stelde mij in het verleden steeds in het ongelijk, terwijl ik het in alle gevallen bij de rechter won. Maar misschien zit er nu wel een eerlijke commissie. Dat geloof ik niet meteen, maar je mag dat ook niet uitsluiten.

Fred
16 december 2017 at 16:01
Wat mij een beetje prikt , is dat zij hier al drie jaar mee bezig zijn, en dat het nu er toestemming voor is pas naar buiten komt.

Dick Berts
16 december 2017 at 16:05
Als het om onroerend goed gaat – en daar zit het grote geld natuurlijk- is NIETS meer openbaar in dit maffia gat.

Fred
16 december 2017 at 16:48
Maar… Laten we even de kerk in het midden houden. Het artikel van redaktie dha , Kom wel in grote mate overeen , met de brief die door woningstichting is verstuurd naar haar huurders, maar die niet helemaal hetzelfde is, of delen niet vermeld. Daarom , is discussie over dit onderwerp, heel moeilijk , daar niet iedereen precies weet wat er nu wel of niet in het artikel staat, of in de orginele brief staat. Dus publiceer eerst eens de orginele brief met bijlage, die hier ook ontbreekt. En dan pas kan discussie mogelijk zijn.

Judge X
16 december 2017 at 18:19
Misschien heeft u hier wat aan Fred:
http://www.shbdenhelder.nl/splitsing-ws-46.html

Fred
17 december 2017 at 09:21
De link die Judge geplaatst heeft, is heel wat uitgebreider , dan het stukje van de redaktie. Het voorkomt verkeerde beeldvorming en daarmee scheve reactie’s.

Fred
17 december 2017 at 08:50
Dak je Judge. Nu hebben de mensen die geen brief gehad hebben een beter overzicht op de zaak.

strandloper
17 december 2017 at 00:23
Zijn met deze constructie grepen uit de kas zoals minister Vogelaar destijds deed niet meer mogelijk? Deze vraag kan ik hier wel stellen, echter een antwoord daarop van iemand die het kan weten (in dit geval bijvoorbeeld de heer Waltmann) zul je nooit krijgen. Dat is ook van toepassing op alle vragen die hier worden gesteld in algemene zin en van raadsleden aan het college. Niemand krijgt meer antwoord en als het echt niet anders kan krijg je een antwoord, dat geen antwoord is. Dat maakt nu ook naast besturen van bedrijven ook besturen van gemeenten en non-profit organisatie verdacht. Deze status van zwijgzaamheid bij de verantwoordelijken (machthebbers) en het onbeantwoord blijven van de vragen van hen die afhankelijk zijn, zal vroeg of laat ontploffen.

Dick Berts
17 december 2017 at 13:20
Onvoorstelbaar dat de Stichting Huurdersbelangen met exact hetzelfde juichverhaal komt als de Woningstichting zelf. Terwijl de overdracht van huurders met hun huizen van een stichting naar een op winst beluste b.v. natuurlijk nooit in het belang van huurders kan zijn. Aan alle kanten gaat hier iets geweldig fout….

Dick Berts
17 december 2017 at 13:58
Stichting Huurdersbelangen in plaats van Vereniging Huurdersbelangen. Eigenlijk weet je dan al genoeg….

Anton Hagen
17 december 2017 at 18:14
ja, beste Dick dan weten we inderdaad genoeg,
Een stichting kiest het bestuur met vriendjes onder elkaar zodat het in de ,,familie” blijft.
Een vereniging kiest het bestuur bij een ledenvergadering waarbij de leden dus de dienst uitmaken.
Bij een stichting is het ouwe jongens krentenbrood onder elkaar en zij spelen elkaar het balletje toe,c.q de eventuele winst enz,enz.
Er zullen dus ook NOOIT personen tot het bestuur van een stichting kunnen toetreden welke ook maar enige kritiek hebben betreffende het doen en laten van die stichting.
Het is een ZEER ONDEMOCRATISCHE wijze van iets oprichten,zonder leden dus.

Hotmail 2
17 december 2017 at 19:09
Anton lees even op de site van shbdenhelder onder de knop organisatie(doelstellingen)

Anton Hagen.
18 december 2017 at 06:44
Hotmail 2,Heb het gelezen en het heeft er inderdaad alle schijn van dat het bij deze stichting wel min of meer democratisch toegaat.
Al blijf ik mijn twijfels houden.
Ben zelf geen huurder en heb derhalve dus geen ervaring met deze stichting.
maar over het algemeen zijn stichtingen de meest ondemocratische vorm van iets oprichten.
Vriendjes kiezen vriendjes enz,enz,Dat zult u met mijn eens moeten zijn.
Kijk naar het Kon Huis met hun stichtingen om hun geld zo belastingvrij te kunnen wegwerken.

Roel Prins
17 december 2017 at 18:53
Weet iemand of deze gelukkige huurders voortaan een hogere verhoging van hun huur aangeboden kunnen krijgen ? Overigens gaat het hier al net zo als bij de energietransitie. De financiering van de veronderstelde vooruitgang roomt het inkomen/ spaarpotten van de laagst betaalden af en hevelt vermogen over naar zij die hun schapen al op het droge hebben.

Hotmail 2
17 december 2017 at 19:13
Er is genoeg te vinden op de site van Follow the money.

Fred
18 december 2017 at 09:02
Kijk even in jouw brievenbus beneden. Roel, daar ligt de originele brief, met een antwoord op jou vraag. Graag gedaan.

Roel Prins
18 december 2017 at 20:19
Many thanks

Judge X
17 december 2017 at 23:46
Info:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/rechten-huurdersorganisatie-bewonerscommissie

http://www.shbdenhelder.nl/woonlasten-onderzoek-41.html

https://www.visitaties.nl/data/files/8WXvAXz4IXKeiMjr204g/L1399%20Bestuurlijke%20reactie%20Woningstichting%20Den%20Helder%20op%20visitatierapport%202016%20.pdf

Peter
18 december 2017 at 07:38
Komt er gewoon op neer dat in een BV er een “pot” is gecreëerd om financieringen mogelijk te maken van projecten die via de reguliere geldverstrekkers nauwelijks te financieren zijn. Op zich prima natuurlijk mits het met eigen vermogen is die via de “normale” weg is verkregen. Nu worden 2000 duurdere woningen overgeheveld van een Stichting naar de BV. Een Stichting die destijds is opgericht met als doel Sociale Woningbouw (huur) voor de minima. Drie geldstromen, opgebouwd uit gemeenschapschaps gelden, maakten deze bouw van sociale huurwoningen en afbetaling hypotheek ervan mogelijk: goedkope gronden t.b.v. sociale woningbouw, de woning contigenten van het Rijk en huursubsidies/toelages. Komt er dus op neer dat de 2000 woningen worden onttrokken aan de gemeenschap ten furore van een BV met als oogmerk het maken van winsten. Een ieder wordt zand in de ogen gestrooid, immers er staat ter lezen dat de BV is opgericht ten dienste van bijzondere projecten Den Helder ter verbetering omdat andere externe commerciële bedrijven dit nalaten. Nonsens natuurlijk. Voorbeeld is het Postkantoor en het begin van de BV. Tuin koopt en het wordt gefinancierd en mogelijk gemaakt door de BV. De woningen die in het postkantoor gesticht gaan worden zullen eerst te koop worden aangeboden. Lukt dit niet of ten dele dan zullen ze bij de 2000 huurwoningen worden gevoegd. Tuin had zonder deze constructie nimmer een bod op het Postkantoor hebben gedaan. De eerste ronde gaf hij immers niet thuis en pas nadat het Rijk toestemming voor de splitsing gaf kwam uiteindelijk wel de bieding van Tuin. Schrijnend dat gemeensschaps gelden worden aangewend om commerciële bouwondernemers zich te laten verrijken. En niemand die wat doet, immers geen enkele reactie van een raadslid. Waarom niet? Belangen?

Roel Prins
18 december 2017 at 20:17
De gemeenteraad bestaat deels uit lobbyisten, deels uit volgers die niet begrijpen/ noch geinteresseerd zijn en een enkeling, zoals Michiel, die hardop strijd levert. Steun hem en Behoorlijk Bestuur.

Dick Berts
18 december 2017 at 13:38
De kliek die Den Helder in een dodelijke wurggreep houdt, speelt aan de lopende band spelletjes met het geld van de burger. Eentje daarvan is Rob Scholte -die steeds wint- via proces- en advocaatkosten kapot maken. Ook dit laat de gemeenteraad gewoon gebeuren…

Judge X
18 december 2017 at 14:30
U bedoeld toch wel Stadspartij, VVD, D66, CDA en PvdA in de gemeenteraad neem ik aan.
Op DHA kunt u gewoon meer dan 120 lettertekens gebruiken hoor, fijn voor een genuanceerd verhaal.

Dick Berts
18 december 2017 at 19:50
Het is niet alleen de politiek maar ook de bouw maffia c.a.

Judge X
18 december 2017 at 23:18
Mijn punt is dat het voor de lezers duidelijk moet blijven, dat de gemeenteraad óók bestaat uit een oppositie met minderheid, die wel dicht bij de gevoelens van de burger staat en die vecht voor wat het waard is.
Die minderheid van de gemeenteraad, moeten we volgend jaar de kans geven om daadwerkelijk een andere koers te varen !
‘De’ gemeenteraad bestaat dus ook uit een betrouwbaar deel; het zou dus wel welkom zijn als dat bij aanhaling van ‘de gemeenteraad ‘ ook steeds duidelijk uit de verf kwam journalist Berts. 😉

Judge X
18 december 2017 at 23:32
Intussen is op de Stemming-peiler van deze site, het aantal stemmers op LOKAAL deze week weer met 1% naar 55% gestegen en 21 maart komt dichterbij. 🙂

HZdwg
19 december 2017 at 10:16
Judge, die stemmingspeiler zou weleens een vertekend beeld kunnen geven, omdat zich wel of niet laten horen bij die peiling al een zekere selectie inhoudt. Kiezers die zich niet in lokale politiek verdiepen en zonder nadenken altijd op een landelijke partij stemmen zijn in die peiling ondervertegenwoordigd.
Opdat er iets verandert na de gemeentelijke verkiezingen moeten er twee dingen gebeuren.
Ten eerste moeten de lokale partijen hard aan het werk om de gewoontestemmers wakker te schudden. Laat ze al ruim vóór de verkiezingen de kiezer inprenten: stem niet uit gewoonte, stem niet klakkeloos, kijk goed waar je op stemt, gebruik gemeentelijke verkiezingen niet als opiniepeiling over de landelijke politiek (gezamenlijke actie van de lokale pertijen, misschien een idee?)
Ten tweede zullen de lokale partijen met lijsten van capabele en vertrouwenwekkende personen moeten komen.

Judge X
19 december 2017 at 12:17
Ik ben blij dat u in deze aansluit HZdwg en u slaat de spijker op z’n kop betreffende het sluiten der rijen van de Lokale Oppositie + CU, ik hoop en ben eigenlijk overtuigd dat uw aanbevelingen door LO +CU ter harte zullen worden genomen.
Ten aanzien van de Stemming-peiler denk ik dat deze redelijk richting geeft, maar er zijn nog een tweetal receptoren binnen deze peiler – naast de gene die u noemt – die nog in de switch-off stand staan, waar ik – of misschien een ander – later nog op zal wijzen (strategisch).
Ik hoop eigenlijk ook dat DHA na de jaarwisseling met een Stemming-peiler zal verschijnen, waar alle deelnemende partijen worden geëxposeerd, want dan krijgen we pas echt een duidelijk beeld.

We gaan volgend jaar een revolutie ontketenen, het is de enige en laatste kans !!!
De macht ligt bij de burger ! 🙂

Peter
19 december 2017 at 15:44
Alles blijft bij het oude. VVD zal de touwtjes in handen blijven houden gesteund door partijen waarvan de leden hopen een afvallend baantje op te rapen. Merendeel van de Helderse kiezers heeft helemaal geen weet van het reilen en zeilen van Schouwburg, Stadhuis, Postkantoor enz. Het merendeel vind bijv. Schuiling een prima burgemeester en hoorde zelfs mensen zeggen dat we nog nooit zo’n goeie en betrokken burrie hebben gehad. Ze refereerden naar de veiligheid in de stad waarbij hij meteen actie onderneemt door het sluiten van panden na het vinden van wietteelt. En moet zeggen, dat doet Schuiling slim. Scoren met open deuren in trappen. Dit soort dingen blijft positief hangen bij de burgerij. Dus Judge X, alles blijft bij het oude ook al hoop ik anders uiteraard.

Judge X
19 december 2017 at 16:30
Verhalen met beweringen zonder enige ondersteuning van van cijfers, onderzoek of verwijzing naar herkomst van het geconcludeerde zijn niet interessant Peter.
Ik hecht meer waarde aan mensen met inzicht en een thermometer zoals HZdwg.
Nog 3 maanden ! 🙂

HZdwg
19 december 2017 at 19:31
Het aantal zetels dat de Stadspartij haalde bij de vorige verkiezing wijst erop dat een flinke verschuiving niet onmogelijk is. Maar dat een deel van de kiezers ertegenaan kijkt zoals Peter beschrijft, dat geloof ik onmiddellijk. Dat de lokale oppositie er niet op mag rekenen dat ze zetels cadeau zal krijgen, daar wilde ik ook voor waarschuwen. Alleen als ze goed campagne voeren en met sterke lijsten komen hebben ze enige kans op succes.

Peter
19 december 2017 at 20:35
Uiteraard kan ik mijn gevoel niet staven met cijfers Judge. Landelijk zouden er ook aardverschuivingen plaats vinden. Ten dele ook gebeurd, PVDA is afgestraft voor het heulen met de VVD in Rutte II en VVD heeft ook fors zetels verloren. Maar VVD zit toch weer met Rutte III vooraan in de bankjes. Nu weer met steun van o.a. CU. In mijn vorige stukje doelde ik ook hierop. Lokaal voorspel ik exact hetzelfde, al zal VVD minder verliezen omdat deze in Den Helder een hondstrouwe achterban heeft. En zal het erom hangen dan krijgt men weer steun van de hielen likkers partijen. Daarnaast zijn er veel te veel belangen die er achter de gordijnen van de Raadszaal heersen. Bouwondernemers, vastgoedknapen, een bank die bepaalde ondernemers heeft overgefinancierd in de crisis enz. Deze moeten allemaal bediend worden de komende tijd en dat kan alleen de gevestigde orde doen die er nu zit en blijft zitten.

Dick Berts
19 december 2017 at 00:38
Sta je net op het punt om Alexander Pechtold te vragen, wat hij van de combinatiefunctie D66 wethouder onroerend goed annex particulier projectontwikkelaar vindt…..

Judge X
19 december 2017 at 08:45
🙂 😀 😛 ….. precair moment …. 😉

HZdwg
19 december 2017 at 10:25
Die ooit zo veelbelovende partij, en zie wat het geworden is.

Fred
19 december 2017 at 09:10
Besmettelijk . Lijkt wel of gedonder met huizen een D66 kwaaltje is .Ik zou ook wel zo,n goede vriendje willen hebben.

Fred
19 december 2017 at 09:57
Bij D66, zit alles, als beton gegoten. Handelaren in heipalen!

https://denhelderactueel.nl/2017/12/minister-geeft-woningstichting-toestemming-splitsen/

Splitsing WS

In de bijlage A wordt meer informatie gegeven over de splitsing

In bijlage B vindt u antwoorden op veel gestelde vragen

Bijlage A

Woningstichting Den Helder heeft na ruim drie jaar toestemming van de minister om te splitsen in een Toegelaten instelling (Tl) en een BV en ongeveer een vijfde deel van haar bezit over te hevelen naar de BV. De directie sprak hierover in een eerder stadium al met de Stichting Huurdersbelang, die vervolgens instemde met de overheveling. In deze bijlage geven we de laatste stand van zaken en benadrukken, dat de veranderingen geen gevolgen hebben voor uw positie ais huurder.

Waarom overheveling

Door het uitvoeren van activiteiten met een maatschappelijk doel. zoals de bouw van gezondheidscentra en een bibliotheek, en door de bouw en het beheer van duurdere woningen draagt Woningstichting bij aan de revitalisering van het stadshart. Daarnaast wil Woningstichting betaalbare huisvesting bieden aan middeninkomens. Woningstichting vindt het ontzettend belangrijk, dat deze activiteiten ook in de toekomst doorgaan en zou graag zien, dat commerciële partijen deze taken overnemen. Maar jammer genoeg komen er geen commerciële partijen naar Den Helder om er te investeren. Daarom wil Woningstichting hiermee doorgaan. De nieuwe Woningwet staat dit echter niet toe. In ieder geval niet binnen de Tl. Corporaties (TI’s) mogen zich in principe alleen nog bezig houden met sociale volkshuisvesting. Er bestaat wel een mogelijkheid om de taken te continueren via een aparte dochter BV.

Woningstichting heeft zo’n dochter BV. Dat is Helder Vastgoed BV. Om vanuit deze BV de voor de stad zo belangrijke commercieel maatschappelijke taken te continueren is het nodig, dat de BV voldoende financiële ‘body’ krijgt. Daartoe wil Woningstichting een vijfde deel van haar bezit overhevelen naar Helder Vastgoed BV. Woningstichting kan dit doen, omdat haar taak voor de doelgroep hiermee niet in de knel komt en Woningstichting haar huishoudboekje op orde heeft.

Instemming

De Raad van Commissarissen (RvC), de Stichting Huurdersbelang. de Ondernemingsraad (OR) en de gemeente gaven eerder hun goedkeuring voor de overheveling. op voorwaarde, dat er voldoende woningen voor de primaire doelgroep in de Tl zouden achterblijver ook op langere termijn en dat zowel de Tl als de BV financieel gezond zijn en blijven. Omdat Woningstichting aantoonbaar aan deze voorwaarden voldoet, kon Woningstichting bij de minister een verzoek indienen om juridisch te mogen splitsen. Na een lange periode van onzekerheid gaf de minister ons via de Autoriteit Woningcorporaties recent de verlangde toestemming voor de juridische splitsing. Op voorwaarde, dat de OR en de RvC het splitsingsbesluit definitief goedkeuren, zal Woningstichting per 1 januari 2018 zijn gesplitst in de klassieke corporatie (Woningstichting Den Helder) en een commercieel maatschappelijke tak (Helder Vastgoed BV).

Duurdere woningen én medewerkers gaan over naar de BV

Ruim 2000 meest wat duurdere huurwoningen, het Bedrijfs Onroerend Goed (BOG), het Maatschappelijk Onroerend Goed (MOG), garages én alle medewerkers gaan over naar Helder Vastgoed BV. Wat ‘achter blijft’ is een Tl met een kleine 8000 woningen inclusief Zorg Onroerend Goed (ZOG). De omvang van de voorraad, die in de Tl blijft is ruimer dan de door de gemeente aangegeven noodzakelijke omvang. De totale omvang (van Tl en BV samen) van woningen met een sociale huurprijs blijft gelijk aan de huidige omvang. De overheveling verandert ook niets aan de rechten (en plichten) van de huurders. De huurders kunnen, zowel in de Tl als in de BV, terecht in diverse huurprijscategorieën. Wel verschillen de gemiddelde huurprijs en de samenstelling van de woningvoorraad in beide bedrijven: In de Tl ligt de gemiddelde huurprijs lager, dan in de BV, mede omdat alle duurdere appartementen naar de BV worden overgeheveld. Uitgangspunt is, dat de TI ook in de toekomst in staat blijft de doelgroep te huisvesten en dat, zowel de Tl als de BV, financieel gezond zijn en blijven. De BV dient in financieel opzicht onafhankelijk van de Tl te zijn. De Tl functioneert als regiecorporatie. Voor beheertaken (verhuur, onderhoud etc.) huurt de Tl personeel van Helder Vastgoed BV in. Beide takken krijgen een eigen administratie, begroting en meerjarenplanning. De huidige directie van Woningstichting blijft behalve de Tl ook Helder Vastgoed BV aansturen en de commissarissen houden toezicht op beide takken.

Voor huurders verandert er niets

Als alles gaat zoals gepland, dan is op 1 januari 2018 de overheveling een feit.

Uw woning gaat over naar Helder Vastgoed BV, maar het belangrijkste is, dat u uw huidige huur en al uw rechten (en plichten), zoals die nu gelden behoudt.

Bijlage B

Veel gestelde vragen:

  • Waarom richt Woningstichting een BV op?

De overheid constateerde in het verleden, dat een paar corporaties, waaronder Vestia, te grote risico’s namen met geld, bestemd voor huurders. Om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen nam de minister zware maatregelen. Gelukkig kwam uit het onderzoek ook naar voren, dat Woningstichting haar taak goed doet en dat zij haar huishoudboekje op orde heeft. Toch krijgt ook Woningstichting nu te maken met de nieuwe regels van de minister. Zo mag Woningstichting zelf bijvoorbeeld geen koopwoningen in het Helderse stadshart realiseren, terwijl deze juist zo belangrijk zijn voor de uitstraling van de stad. Een BV mag wél investeren in het stadshart. Vandaar dat Woningstichting voor een deel vanuit zo’n BV wil werken.

  • Waar staat Tl voor?

Tl staat voor Toegelaten Instelling. Alle corporaties in de huidige vorm vallen hier onder. In hun statuten staat, dat zij in de eerste plaatst zorg dragen voor het huisvesten van huishoudens, die niet zelfstandig in hun onderdak kunnen voorzien.

  • Krijgen de woningen, die naar de BV gaan (gemiddeld) een hogere (ander percentage) huurverhoging, dan de woningen Tl ?

Voor zittende huurders verandert er NIETS. De wettelijke grenzen van huurverhoging zijn per definitie in beide takken van kracht. Nieuwe huurders krijgen als gevolg van de samenstelling van de woningvoorraad van de BV in het algemeen wel iets hogere huren, dan nieuwe huurders van de Tl.

  • Gaat de BV commercieel werken, geld verdienen ?

De BV heeft geen commerciële doelstelling, waar het de BV woningen met een sociale huur betreft. Eventuele winsten van de BV komen ten goede aan de Tl.

  • Komen er verschillende aanspreekpunten (opgeven klachten etc.) voor de woningen van de BV en de Tl ?

Nee, voor zowel huurders van een BV-woning als huurders van een Tl-woning is het kcc het (eerste) aanspreekpunt.

  • Hebben huurders van BV-woningen dezelfde huurbescherming als huurders van sociale woningen?

Ja, de wet regelt de bescherming van huurders. De wet is van toepassing op alle huurwoningen, ongeacht of deze tot de Tl, dan wel de BV, behoren.

  • Kan ik als woningzoekende met mijn inschrijfnummer op zowel Tl woningen als BV woningen inschrijven?

Ja, u hoeft zich maar één keer in te schrijven om op alle woningen te kunnen reageren en u kunt uw opgebouwde punten voor woningen uit de beide takken inzetten.

Stichting Huurdersbelang Den Helder, 15 december 2017

http://www.shbdenhelder.nl/splitsing-ws-46.html

https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting+Den+Helder

1 Comment

  1. Exact hetzelfde juichverhaal van de Stichting Huurdersbelangen als van Woningstichting zelf. Terwijl de overdracht van huurders met hun woningen van een stichting naar een op winst beluste b.v. NOOIT in het belang van huurders kan zijn. Hier gaat wat geweldig fout. Zoals altijd bij onroerend goed in Den Helder, want daar zit het grote geld…

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image