Ronald den Boer – Wethouder Pieter Kos overleeft motie van wantrouwen

2-3-2015, 23:06 (Update 3-3-2015, 0:17)

DEN HELDER – Wethouder Pieter Kos (Stadspartij) heeft maandagavond ternauwernood met 16-15 een motie van wantrouwen van de oppositie overleefd.

Zijn positie was volgens D66 onhoudbaar geworden nadat bleek dat hij op 9 december zonder medeweten van burgemeester en collega-wethouders en gemeenteraad afspraken had gemaakt met kunstenaar Rob Scholte. Het betrof de toekomst en uitbreiding van Scholtes museum in het oude postkantoor. In een maandagmiddag verzonden raadsinformatiebrief stelde het college dat Kos niet vooraf gemachtigd was om namens de gemeente verplichtingen aan te gaan. Sterker, tot 2 februari wist het college niet eens van het bestaan van Kos’ afspraken met Scholte. In een door D66 aangevraagd debat over deze integriteitskwestie stelde fractievoorzitter Lolke Kuipers vast, na raadpleging van deskundigen, dat Kos de gemeente in ernstige problemen had gebracht. Hij stelde tevens de positie van fractievoorzitter Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur ter discussie. Die ondertekende als getuige het document met afspraken met Scholte. Daarmee manoeuvreerde Wouters zich volgens de oppositie in een onmogelijke positie omdat hij niet meer onafhankelijk zijn controlerende taak als raadslid kan uitvoeren. De oppositie diende tegen hem een motie van afkeuring in. Ook die werd door de coalitie verworpen met 16-15. De opstelling van de oppositie riep de woede op van de coalitie. Termen als flauwe vertoning en poppenkast vielen daarbij. Met name het verwijt dat wethouder en raadslid van de coalitie niet integer gehandeld zouden hebben viel slecht. Tjitske Biersteker (ChristenUnie) meldde emotioneel dat ze met moeite de drang kon weerstaan tegen collegaraadsleden van de oppositie moties van afkeuring in te dienen.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27326899.ece/Wethouder-Pieter-Kos-overleeft-motie-van-wantrouwen

Reacties:

HenkvanKuijk • één uur geleden
Het was maskers af vanavond. Wat de oppositie betreft. Voor de derde keer werd spijkerhard en onbehoorlijk de aanval ingezet op deze coalitie, onder fanatieke aanvoering van Dhr Kuipers, D66. Een fractievoorzitter die 42 manipulaties van de vorige coalitie met de mantel der liefde bedekte, las de raad de les over integriteit, “waarbij je alleen maar links of rechtsaf kan gaan, iets ertussen is er niet.” Met maar één intentie: samen met ALLE oppositiepartijen een wethouder onderuit halen met oneigenlijke middelen, en zo proberen de coalitie op te blazen. Maskers af, ook voor maatjes VVD, CDA, PvdA, en HO. Rachel Post van HO bestond het zelfs om de formatie er nog even bij te slepen. O, wat zijn de druiven nog uiterst zuur voor deze partijen, dat ze de macht zijn kwijtgeraakt en hun stadhuisspeeltje kwijt zijn. En maar ondermijnen en traineren. Maar met dit beschamende gedrag krijgen ze die macht niet gauw terug. Dhr Kuipers noemde in al zijn betogen wel 336 keer de naam “Kos”. Vreemd dat hij de naam “Schuiling” niet één keer noemde. Want kort na 9 december lazen we als burgers toch gewoon een persbericht dat het mes van de keel van Dhr Scholte was gehaald door het gemeentebestuur, afkomstig van de afdeling voorlichting, onder verantwoording van Burgemeester Schuiling? Die was dan toch goed op de hoogte (of moest dat zijn)? En dan waren meneer Kuipers en zijn politieke vrienden pas na drie maanden nu op de hoogte, zoals ze vanavond stelden?? Doorzichtige botte manipulatie. Over integriteit gesproken…. En waarom nam de burgemeester het niet op voor zijn wethouder, als hoofd van het college??
Wethouder Kos heeft er, met mandaat, voor gezorgd dat Rob Scholte niet is vertrokken. En wie zette hem het mes op de keel? De vorige coalitie. Het mes had er alleen eerder afgehaald kunnen zijn, door de huidige coalitie. Daardoor is tijdsdruk ontstaan. Raadslid Wouters (Behoorlijk Bestuur) besefte dat, en hielp terecht ruimte te scheppen. Het wordt zeer hoog tijd dat de oppositie hun verleden echt gaat verwerken, en met creatieve ideeën komt, in plaats van af te breken met trucages en schijnprocedures. En politiek fatsoen gaat tonen. Dat verdient de stad.