Ronald den Boer – Waarom zoveel drukte over stadhuis Den Helder?

Den Helder – In een stad waar altijd wel iemand klaagt of ergens tegen is, houdt geen onderwerp de gemoederen zo lang en zo heftig bezig als de nieuwbouw danwel renovatie van het stadhuis. Vanwaar toch die opwinding over een kantoorgebouw?

Gezagsgetrouw

De marinestad was tot eind jaren tachtig gezagsgetrouw. Behoudens een verdwaalde eenling telde de gemeenteraad uitsluitend gevestigde landelijke partijen. De ene keer werd de VVD de grootste, een volgende keer de PvdA. Het onderhuids aanwezige ongenoegen in de samenleving vertaalde zich pas in 1990 in een mega-overwinning voor D66. De raadsleden Jan Dop, Krijn Harte en Henk Mosk zagen hun vele plannen en positieve ideeën voor een mooier Den Helder beloond worden met elf zetels. Veel kiezers raakten teleurgesteld. Zij vestigden hun hoop op échte nieuwkomers en stapten in de decennia erna over naar senioren partijen, Leefbaar Den Helder, Trots op Nederland en, in 2014, de Stadspartij.

Buurthuis

Wat maakt dat in Den Helder geen ander onderwerp al jarenlang het maatschappelijk debat beheerst als een gebouw voor ambtenaren en stadsbestuurders? Waarschijnlijk het feit dát het juist over een onderkomen voor ambtenaren en stadsbestuurders gaat. Betrof het een ziekenhuis, bibliotheek, verpleeghuis, buurthuis of een andere maatschappelijke voorziening, dan waren weliswaar altijd wel mensen tegen geweest, maar zou het Den Helder niet tot op het bot verdelen.

Voor veel boze kiezers staat een stadhuis symbool voor ’ze doen maar wat’ en ’ze luisteren toch niet naar ons’. Een onderkomen voor goedbetaalde baantjes jagers en pluche plakkers, voor bureaucratische ambtenaren die vooral bezig zijn om de gewone man het leven zuur te maken. Waarom ’moeten zij er luxe bij zitten van onze belastingcenten?’

Miljoenen

Miljoenen euro’s zijn er de afgelopen zes jaar over de schutting gegooid aan onderzoeken, plannen, ontwerpers en andere inhuur krachten voor een nieuw stadhuis dat er nooit is gekomen. Het onderwerp werd voer voor een brede maatschappelijke discussie. Ongeveer zevenduizend mensen spraken zich uit vóór een van de ontwerpen voor het nieuwe stadhuis. Een even groot aantal stemde bij de raadsverkiezingen op de Stadspartij, die juist tégen nieuwbouw is en vóór renovatie van het huidige gebouw aan de Drs. F. Bijlweg.

De discussie etterde nadien gewoon door. Afgelopen week werd een bestuurscrisis – de zoveelste in Den Helder – ternauwernood afgewend. Burgemeester en wethouders – in meerderheid voorstander van nieuwbouw – kondigden aan een motie van Stadspartij en oppositie over te nemen voor een stadhuisrenovatie van maximaal negen miljoen euro.

Rotte vis

Het zal de discussie niet doen verstommen. Op internet fora, waar de nuance al jarenlang zoek is geraakt en voorstanders van nieuwbouw voor rotte vis worden uitgemaakt, gingen de eerste complottheorieën al weer rond. Het wordt – wellicht -pas rustig in de stad als de renovatie voltooid is én binnen het vastgestelde budget.

NHD, 24 december 2016 8:00 , Laatste update : 24 december 2016 8:00

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28889481.ece/Waarom-zoveel-drukte-over-stadhuis-Den-Helder_?lref=SR_1

2 Comments

  1. Jop N. Roggeveen 28 december 2016 op 11:11

    Burgers hebben het vertrouwen in zowel de overheid en de pers verloren omdat die het er naar gemaakt hebben…. Dit speelt niet alleen in Den Helder. De kwaliteit van geleverde arbeid heeft niet te maken met de kwaliteit van de werkplek! (misschien wel integendeel!!)

  2. Jop, in Den Helder is er zelfs geen verschil meer tussen overheid en pers. Burgemeester Schuiling fungeert hier af en toe zelfs openlijk als redactiechef van de Helderse Courant. Ronald den Boer is zijn controlerende taak zo uit het oog verloren, dat hij niet eens meer beseft hoe extreem raar zoiets is.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.