Ronald den Boer – ‘Rob Scholte zit eigen museum in de weg”

29-11-2014, 10:00 (Update 29-11-2014, 10:00)

DEN HELDER – Kunstenaar Rob Scholte zit zelf de komst van een eigen permanent museum in het oude postkantoor in de weg. Zijn onverzettelijkheid in het overleg met de gemeente maakt het heel moeilijk om tot een voor alle partijen goede oplossing te komen. Dat stelt wethouder Jacqueline van Dongen in een e-mail aan alle fractievoorzitters van de coalitie, die in het bezit is van deze krant. Van Dongen schrijft: ,,We willen allemaal, behalve Scholte, dat is eigenlijk hoe het nu is.’’

Ze zegt ’te balen’ van Scholtes onbeleefde houding en de uitspraken die hij na het overleg deed in de Helderse Courant. ,,We zouden volgende week weer contact hebben, maar het heeft geen zin nog een week te rekken als er zo wordt gedacht.’’ En: ,,Wij hebben intern zoveel moeite gedaan, zijn constructief het gesprek in gegaan. (…) We willen tot iets moois komen, maar zo is er geen basis’’, aldus de interne e-mail.

Scholte wil het oude postkantoor 25 jaar gratis in bruikleen hebben en het voor eigen rekening opknappen en exploiteren. De gemeente wil het postkantoor zelf renoveren als onderdeel van een aantrekkelijk stationsgebied, dat goed aansluit op de vernieuwde Beatrixstraat.

Grip
Het stadsbestuur houdt het postkantoor in eigendom en wil via huurcontracten met onder anderen Rob Scholte grip houden op het gebruik ervan. Als Scholte een beter idee heeft moet hij een goed onderbouwd businessplan kunnen overleggen, maar dat doet hij volgens de wethouder niet. ,,Scholte biedt geen houvast, geeft geen enkel getal, zelfs niet over verwachte bezoekersaantallen. Dat is echt geen werken aan de toekomst van de stad op zo’n belangrijke plek.’’

Wilskracht
En: ,,Ik baal er van omdat wij ontzettend ons best doen als college en daar ambtelijk echt de steun en wilskracht bij hebben gevonden.’’

Van Stadspartij-fractievoorzitter Peter Reenders krijgt de wethouder alvast alle begrip en steun. Reenders schrijft terug: ,,Ook ik heb hem (Scholte, red.) meerdere malen en ook een keer tegen zijn advocaat gezegd dat Rob wel mee moet bewegen. Zijn advocaat begrijpt dat. Rob handelt anders. Wij moeten de regie houden over hoe het oude postkantoor er uit gaat zien. Als Rob wel 250.000 euro kan ophoesten voor een verbouwing kan hij ook huur betalen omdat wij de verbouwing doen.’’

Volgens Reenders gaat de gemeente over het uiterlijk van het gebouw en het onderhoud en is de inrichting een zaak van Scholte en andere huurders. ,,Als hij niet wil meebewegen dan creëert hij zelf zijn probleem. Het kan betekenen, hoe jammer het ook is, dat hij zichzelf in de weg staat om een eigen museum te creëren.’’

Buren
Volgens Van Dongen vroeg Scholte ’mij wel om een van de buren er vast uit te zetten zodat hij zelf meer ruimte krijgt’. ,,En zo werken wij dus niet. Ik moet er niet aan denken dat Den Helder en Scholte vanuit deze basis 25 jaar moeten gaan samenwerken. Dat mogen we de stad niet aandoen’’, aldus de wethouder in de e-mailwisseling.
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27243665.ece

 

19 Reacties:

jandan •
er is ook nog de Kunsthal in de koningstraat, heeft hij daar al mee gepraat om tot een vorm van samenwerking te komen?

HenkvanKuijk jandan •
Je hebt geen idee van de ruimte nodig voor een museum, Jandan, even komen kijken.

superb1938 •
Eén punt is waterdicht, namelijk dat er gewoon overlegd moet worden en blijven met Rob Scholte over zijn museum en ergens in het centrum. Willemsoord, Beatrixstraat ? Ruimte zat !
Zie het artikel “De ontdekking van Den Helder”.

RvdP •
We hebben het over een bedrag van € 250.000 voor verbouwing?
Absurd. Hier kun je niets mee uithalen bij een gebouw van dat formaat.
Sloop dat hok en het foeilelijke station en doe het in 1 keer goed.

Jaap Bakker RvdP •
Goed plan dat slopen in een keer goed uit te voeren. Misschien is het een aardig idee om er een oudejaars 2014 spektakel van te maken door het met springstoffen en veelkleurige vuurwerk in een keer neer te halen. Dit dan

hotmail2 Jaap Bakker •
Moet je een tripple A pand slopen!!!!. Volgens een oud wethouder kan het wel een half miljoen per jaar opbrengen.Hij of jij is/bent een beeeeetje dom

superb1938 hotmail2 •
Tripple A ? We dromen lekker door !

HenkvanKuijk •
1. Als je als wethouder in gesprek gaat, maar je leest het vooraf al opgestelde standpunt voor, dan is er geen sprake van een open gesprek, maar van een hard paaltje in de grond. Dat helemaal niet beweegt. Heel aardig was ook geweest als eerst de raad om haar mening was gevraagd, voordat het college een standpunt meedeelde aan Scholte. Ook een taak voor dhr Reenders trouwens, de raad had geen inspraak, hijzelf misschien wel.
2. Als er wilskracht en steun verworven is in de ambtenarij, dan is dat een vreemde opmerking: een ambtenaar dient elk politiek plan met wilskracht te steunen, anders moet je geen ambtenaar worden.
3. De gemeente geeft zelf ook geen enkel getal (ook niet vanuit de steun van de ambtenaren, en er is wel om gevraagd), en zit zichzelf daarmee danig in de weg.
4. De gemeente wil in de portemonnee van Scholte kijken, maar geeft zelf in het geheel niet aan hoeveel ze zelf in de portemonnee heeft voor het postkantoor (bijvoorbeeld: voor hoeveel geld zou Zeestad renovatie moeten doen?). In de kadernota is er geen financiële ruimte voor gemaakt, waar is het geld?? Verenigingen op de nullijn. En, wat heeft het gesprek van Van Dongen met de Provincie over financiën opgeleverd? Onbekend. Hoort nu op tafel te liggen.
5. Bij een creatief initiatief kun je niet op voorhand zeggen hoeveel bezoekers er zullen komen. Ooit deed de gemeente dit zelf over pretpark Willemsoord, en zat ze er volkomen naast. De uitdaging is om een kans tot ontwikkeling van een museum te bieden, creatieve ruimte dus, voor initiatiefnemers in de stad. Contact met de basis, bewoners, is daarbij erg belangrijk. Zeestad heeft bewezen daar geen gevoel voor te hebben (zie blokje stadhuis in stadswinkel). En de wethouder moet ook meer contact maken, en had aanwezig moeten zijn bij de recente presentatie van Rob’s plan in het postkantoor. Daar werd veel van gedachten gewisseld, aan de basis, met veel bewoners en kunstenaars. En met diverse raadsleden.
6. Een wethouder (en college) die diverse voorbereidingen voor de bouw van een nieuw stadhuis (o.a. aanhouding bestemmingsplan, handhaving projectleiders nieuw stadhuis, blokje stadhuis in stadswinkel ) kweekt wantrouwen. Binnenkort moet de gemeente zich verweren bij de Raad van State waarom ze postkantoor en station wil afbreken, absurd als je tegen de bewoners en Rob Scholte zegt dat niet te doen. De Raad van State meldde mij deze week dat het bestemmingsplan (dat in voorbereiding is) zo kan worden ingetrokken, procedure gestopt, einde rompslomp.
7. “Midden in de samenleving” en “participatie zo vroeg mogelijk” van dit college zijn nog niet waar te nemen: het college heeft al een standpunt bepaald zonder ook maar één burger te raadplegen via inspraak. Daarnaast liggen er al waardevolle inspraakresultaten van twee avonden over de stationsomgeving, niets over gehoord, noch van college, noch van raadsleden.

superb1938 HenkvanKuijk •
Waarom gaat Henk niet de gemeenteraad in ? Wie schrijft die blijft en dat kan Henk als geen ander.

Jaap Bakker superb1938 •
Geachte superb1938, wilt u de kat niet op het spek binden. Ik moet er niet aan denken….

superb1938 Jaap Bakker •
Daar heeft u weer feitelijk gelijk in.

Jaap Bakker HenkvanKuijk •
Geachte heer van Kuijk, u houdt ook nooit op zo lijkt het.
Blijf bij uw leest en accepteer nu eens dat dit, door een stagiair met behulp van zijn doosje Lego-steentjes ontworpen, gedrocht nooit als museum zal dienen en dat het plaats zal moeten maken voor iets veel mooiers; een stadhuis!

superb1938 Jaap Bakker •
Helemaal met Jaap eens. Smaken verschillen uiteraard v.w.b. de buitenkant van het voormalige postkantoor.Het is geen lelijk gebouw, maar het staat op een totaal verkeerde plek. Het hoort op een industrieterrein of een allegaartje waar nu ook een pand staat waarop ‘Stadhuis’ staat. En reageren op de stukken van de beste Henk van Kuijk heeft totaal geen zin. Er is bij Henk maar één mening en die is van Henk zelf. Zijn ego is te groot om daar overheen te stappen.

HenkvanKuijk Jaap Bakker •
Oh… u zei laatst: blijf bij uw leest, en dat betekent: houd uw mening. En nu ik dat doe, is het weer niet goed.
En, het is nu al een museum hoor Jaap, al binnen geweest? Helaas nog zonder verwarming, want die bleek van Lego te zijn en ontworpen door een stagair. Is uw strip al uit? Jutter en het Paard van Troje? Voor Sint heb ik het nodig.

Jaap Bakker HenkvanKuijk •
Het is gebouw is momenteel een tentoonstellingsruimte, werkplaats anex galerie; door de gemeente tijdelijk in gebruik gegeven aan de heer Scholte en dus ook om die redenen geen museum. Wie ooit heeft bedacht de huidige exploitatie als museum aan te kunnen/mogen duiden is misleid of is zelf misleidend bezig.
Bovendien, geachte heer Van Kuijk, uw leest was en is niet die van de politiek of verwacht u daar in de toekomst extra inkomen mee te kunnen genereren; dit in navolging van die ‘nitwits’ in het huidige college..

HenkvanKuijk Jaap Bakker •
Jaap en Superb, het gebouw functioneert wel degelijk al als museum, ondanks de grote beperkingen. Als die weg zijn, is er veel meer mogelijk. En mijn leest blijft schrijven, om onwaarheden door te prikken.

Jaap Bakker HenkvanKuijk •
Integendeel geachte heer van Kuijk want het voldoet niet eens aan de definities ervan, want..
Een museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Wanneer u ons (de geachte superb1938 en mij), onderbouwd met voorbeelden, kunt aantonen op welke wijze de heer Scholte momenteel aan (al) deze vereisten voldoet mogen u en uw clubje dit gedrocht een museum noemen.
Ik wil u graag en ook met deze reactie opnieuw, behoeden voor het verkondigen van onjuistheden.

HenkvanKuijk Jaap Bakker •
Geachte heer Bakker: er komen werken van tal van andere kunstenaars in, niet alleen van dhr Scholte; er komt een kunstbibliotheek in, voor iedereen, zeker ook voor jongere kunstenaars-in-spé; werkateliers, ook voor jongeren; een zaal voor lezingen en optredens. Een grand-café voor ontmoeting en uitwisseling. En een natuur- en beeldentuin erachter, met zitplekken. Naar uw genoegen? Door het examen gekomen?

Jaap Bakker HenkvanKuijk •
Geachte heer van Kuijk; het antwoord is nee!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image