Ronald den Boer – Overleg Den Helder met kunstenaar Rob Scholte vastgelopen

Scholte heeft volgens de gemeente via zijn advocaat laten weten niet te willen meewerken aan een zogeheten mediation. Dit overleg tussen advocaten van beide partijen onder leiding van een onderafhankelijke (juridische) bemiddelaar, moest duidelijkheid geven over de schadeclaims van de kunstenaar. Scholte zegt onder meer schade te hebben opgelopen doordat de gemeente eerdere beloften niet is nagekomen.

Ook zou hij niet willen dat de gemeente een eventuele schadevergoeding in mindering brengt op de verkoopprijs van het gebouw. Scholte eist bovendien dat de medehuurders van het gebouw, onder wie kunstenaars en musicalvereniging Showboat, per direct uit het postkantoor vertrekken opdat hij zijn museum kan uitbreiden. Hij beroept zich daarbij op eerdere afspraken hierover. De gemeente zegt er best aan te willen meewerken, maar niet eerder dan dat er duidelijkheid is over de schadeclaims van Scholte en dus uitzicht op overeenstemming tussen beide partijen.

Immers, anders zouden de medehuurders al op straat zijn gezet voordat vaststaat dat Scholte in het postkantoor blijft. Vanuit de gemeenteraad is er volgens burgemeester en wethouders in november vorig jaar juist op aangedrongen die medehuurders met respect te behandelen en een mediation te houden om de meningsverschillen tussen Scholte en de gemeente op te lossen.

Het college zegt in een verklaring teleurgesteld te zijn in het vastlopen van de gesprekken. Het wil graag het postkantoor aan Scholte verkopen en ook graag zijn museum voor Den Helder behouden. Wethouder vastgoed Lolke Kuipers heeft vorige week Scholte bezocht en zegt desgevraagd onder de indruk te zijn geweest van het museum en de bevlogenheid van de kunstenaar. ,,Het is echt doodzonde dat het maar niet lukt om er uit te komen. Wellicht lukt dat beter als hij er een paar goede adviseurs bij neemt.”

De gemeente gaat nu, zoals eerder met de gemeenteraad is afgesproken, het oude postkantoor op de markt brengen ‘voor cultuur, werken en wonen.’ Gehoopt wordt dat er ook dan nog kansen liggen voor Scholte. ,,Misschien dat er een nieuwe eigenaar komt die zijn museum alle ruimte geeft.” Zodra er een koper/bestemming wordt gevonden zal de gemeente van Scholte eisen dat hij uit het postkantoor vertrekt.

Scholte was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Hij verblijft in het buitenland.

NHD, 2-2-2016, 17:10 (Update 2-2-2016, 23:02)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27776960.ece/Overleg-Den-Helder-met-kunstenaar-Rob-Scholte-vastgelopen?lref=SL_4