Ronald den Boer – ‘Onbevangen in Raad van Toezicht Schouwburg’ + Ronald Boutkan – PvdA wil Onderzoek naar Raad van Toezicht De Kampanje

Van Links naar Rechts, Voorzitter CDA Bestuur Den Helder Fia Smit, Presentator Kees Turnhout, Burgemeester Koen Schuiling, Marja Doedens van Maritime Campus en Lijst Trekker CDA Provinciale Staten Jaap Bond (foto CDA)

Onbevangen in Raad van Toezicht Schouwburg

Helderse Courant, 9 december 2017

Helderse Courant, 9 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

PvdA wil Onderzoek naar Raad van Toezicht De Kampanje

Den Helder – De Partij van de Arbeid wil dat er onderzoek komt naar het handelen en functioneren van de Raad van Toezicht van schouwburg De Kampanje. Een motie, die het college oproept dit te regelen, is aangekondigd voor de raadsvergadering van maandagavond.

Uit het rapport van de Reken Kamer Commissie kwam naar voren, dat de uiteindelijke investeringen bij de verhuizing van het theater naar Willemsoord ruim twee keer zo hoog zijn uitgevallen als gepland: namelijk € 2,4 miljoen. “Dit is veroorzaakt door het besluit van Theater de Kampanje om Gebouw 60 C, Dansschool Rik Niks, op eigen kosten te herbestemmen tot kleine zaal, en door het betalen van een uitkoopregeling aan de exploitatiehouder van de Werf. Als gevolg hiervan is de liquiditeitspositie van het theater sterk achteruit gegaan en was te kwalificeren als kritisch”, zo stelt de fractie.

De directeur/bestuurder legde verantwoording af aan zijn Raad van Toezicht, maar in het recente rapport van de Rekenkamercommissie blijft de rol van deze RvT onderbelicht. De PvdA hoopt, dat de raad hen steunt bij het verzoek aan de Rekenkamercommissie Den Helder aanvullend onderzoek te doen naar het handelen van de Raad van Toezicht van Theater de Kampanje ten tijde van het project “Theater De KampanjeuWillemsoord”.

Den Helder Actueel, 9 december 2017 – 07:17

Reacties

Fred
9 december 2017 at 09:06
Nu , met de verkiezingen in aantocht, effe snel een wit voetje halen. Beetje aan de late kant . Nu dat het fout dreigt te lopen bij de schouwburg, worden ze wakker .Er is vaak genoeg aan de bel getrokken , van jongens er klopt iets niet. Maar iedereen deed alsof zijn neus bloede, en keek de andere kant op .

Peter
9 december 2017 at 11:34
Inderdaad. PVDA was destijds ruimschoots aanwezig bij de besluitvorming nieuwbouw c.q. verplaatsing Schouwburg. En nu de raad van toezicht aan de tand willen voelen, riekt naar wit voetje halen voor de verkiezingen. Dat was gewoon een hamerstuk destijds wat nauwelijks een discussie opwierp destijds. Ik heb het op de LOS zitten bekijken en het verbaasde me toen dat er niemand was die een reactie had. het agendapunt was toen weg gemoffeld onder het hoofdstuk Stadsvernieuwingen. Was slim bedacht en daarom wellicht aan een ieder voorbij gegaan in de besluitvorming. Immers was je tegen de verplaatsing dan was je ook tegen de stadsvernieuwingen en niemand die die schijn tegen zich wilde hebben. Nogmaals, heel slim gespeeld destijds.

Aukelien Jellema
10 december 2017 at 20:20
Geachte Peter,
Denkt u niet dat het zinvol is om nog even de raadstukken (en filmpjes) uit die tijd na te lezen / te zien?
De PvdA-fractie (waarvan ik toen deel uitmaakte) heeft indertijd tégen de garantstelling van 6 miljoen euro voor de schouwburg gestemd. Je roept echt maar wat, als je stelt dat het een ‘hamerstuk ‘ was. Er zijn felle debatten over gevoerd maar de garantiestelling van 6 miljoen lening voor Willemsoord / De Schouwburg was een ‘wensen en bedenkingen’ procedure. Er werd dus niet gestemd.
In de vergadering van 14 mei 2012 is door de PvdA een amendement ingediend (om NIET met de garantiestelling akkoord te gaan) maar dat amendement heeft het niet gehaald:
De fracties van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten dienen bij amendement (A 9.2) een wens/bedenking in, inhoudende niet garant te staan voor de lening van € 6.000.000,- aan Willemsoord BV ten behoeve van de realisering van de nieuwe schouwburg op Willemsoord.
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten.
Kijk nog even de woordvoering terug van de gemeenteraadsvergadering van 14 mei 2012. De fractievoorzitter van de PvdA gaf het helder aan: de businesscase van de schouwburg gaf nauwelijks tot géén info over de exploitatie van de nieuw te bouwen schouwburg. Die werd ook niet gegeven, noch door het college, noch door de schouwburg zelf. We moesten er 4 keer (!) om vragen. De PvdA rekende uit dat het minstens 300.000 euro duurder zou worden, met die exploitatie van de nieuwe schouwburg. Bizar dat er nu om 3 ton wordt gevraagd….
De VVD sprak in diezelfde raadsvergadering, bij monde van dhr Fritzsche, dat we als raad niet zo moesten somberen. De businesscase was volgends Fritzsche ‘tot 4 decimalen achter de komma uitgelegd en toegelicht’. Hij roemde de voorzichtigheid waarmee de directie en de Raad van Toezicht zouden hadden geopereerd. Directie, Raad van Toezicht en vooral ook de accountant hadden de VVD helemaal overtuigd: het zou allemaal goed komen met de exploitatie van de schouwburg.
En dan óók nog de eigenstandige uitbreiding van de bouw, met het erbij trekken van de ruimte van de voormalige dansschool Rik NIks. Het was allemaal puur opportunisme, grotesk en van alle realiteitszin gespeend.
En dan wilt u effe de Zwarte Piet naar de PvdA toeschuiven? Ik zou u willen oproepen om bij de feiten te blijven. Maar ja…. dat selectieve geheugen van de mens. Soms komt een mens dat goed uit. Maar er zijn situaties – zoals de historie van het tot stand komen van de Helderse schouwburg op Willemsoord – waarvoor het goed zou zijn als die wat langer in het collectieve geheugen zouden blijven hangen.

strandloper
12 december 2017 at 01:58
In 2012 was de PvdA tegen een garantstelling ten behoeve van de schouwburg en in 2017 zijn zij voor extra ondersteuning om de verliezen op te vangen. Curieuze club die PvdA om het voorzichtig uit te drukken.

Peter
12 december 2017 at 07:50
Beste Aukelien, je vat het op als een aanval op de PVDA. Echter dit is niet het geval. Ik reageer op het bovenstaande waar het gaat om een onderwerp van de PVDA. Ik blijf erbij dat het destijds een hamerstuk was hetgeen me verbaasde. Het werd heel makkelijk aangenomen. Je geeft het feitelijk zelf al aan, PVDA was niet tegen de verplaatsing van de Schouwburg maar tegen de garantstelling van 6 miljoen. Ik heb het duidelijk over instemming verplaatsing. Nogmaals, het was perfect onder het kopje Stadsvernieuwing ingepakt en dit totaalplan werd aangenomen. Er waren Raadsleden die later aangaven de Schouwburg verplaatsing niet te hebben gelezen. Zegt overigens genoeg over de betrokkenheid van hen. Toen er geen weg meer terug was begon inderdaad de discussie over de garantstelling, de verplaatsing was toen al een feit. En verwijzend naar de reactie van Strandloper, was het destijds niet een schijnvertoning van de PVDA om een punt te maken van de garantstelling? Toestemmen in de verplaatsing, niet of slecht te hebben gelezen doet er niet toe, en vervolgens gaan ageren omtrent de financiering? Vervolgens in 2017 instemmen in extra gelden sterkt mijn opvatting omtrent de opmerking van de schijnvertoning in 2012.

Helder Onafhankelijk!
9 december 2017 at 11:36
De PvdA wil nog wel een extra onderzoekje naar de RVT, maar gaat ondertussen wel akkoord met de jaarlijkse verhoging van de subsidie met € 300.000,00
De Kampanje zal het met de extra subsidie niet gaan redden. De komende jaren zal de subsidie veel verder omhoog moeten gaan om het faillissement te voorkomen.
De Kampanje wordt een tweede Dok51, een project dat door de gemeenteraad wordt ondersteund zonder kennis van zaken. Waarbij de prognose van omzetcijfers dusdanig zijn verhoogd dat iedereen in het project zou geloven.
Het was geen mooie show, maar het doek valt voor schouwburg de Kampanje..

flipfluitketel
10 december 2017 at 17:05
Ach ja maakt niet uit als het scholte museum er maar komt dat zal de cultuur in den helder een geweldige impuls geven 🙁

Helder Onafhankelijk!
10 december 2017 at 17:35
Beste Henk van der Veen (Woningstichting),
Zoals u weet doet Helder Onafhankelijk! geen uitspraken over het Rob Scholte Museum. Uw opmerking laten we dan geheel aan u.
Maar laten we het anders stellen. Het kunstproject de Nollen en Hortus Overzee zijn cultureel belangrijker dan de gehele schouwburg. Omdat beide cultuurinstellingen meer bezoekers/toeristen naar Den Helder haalt dan de hele Kampanje.
De Kampanje had nooit verplaatst mogen worden, omdat ook Helder Onafhankelijk! altijd gesteld heeft dat het niet financieel haalbaar zou zijn.
Woningstichting moest en zou het terrein van de oude Schouwburg gaan ontwikkelen. Waar blijft de woningstichting nu? Er was een kneiterhard contract, slopen is bouwen.
Helder Onafhankelijk! zal direct na de verkiezingen het nieuwe college wijzen op het contract wat in 2013/2014 door Woningstichting Den Helder met de gemeente is aangegaan.

Henk van der Veen
11 december 2017 at 11:59
Beste Helder Onafhankelijk (mijnheer Nihot),
U richt een bericht aan mij in de veronderstelling dat de bovenstaande reactie door mij zal zijn geplaatst. Ik heb altijd al het vermoeden gehad dat u uiterst slecht bent in het lezen van stukken en als u ze wel gelezen heeft deze niet juist kunt interpreteren. Tijdens uw lidmaatschap van de Helderse gemeenteraad heeft u in alle fracties (4 of 5) waar u in die 4 jaar heeft gezeten dat ook bewezen.
Het mag u inmiddels duidelijk zijn dat ik zelden reageer op dit forum en als ik al reageer zal ik dat ook zeker niet anoniem doen. Nu u echter meent dat ik een fluitketel ben moet ik wel reageren en ik kan u verzekeren dat ik geen fluitketel ben.
Wat betreft het “kneiterharde” contract waar u over schrijft, zal het u ongetwijfeld een keer opgevallen moeten zijn dat er al gestart is met de bouw (fase 1) en dat ook het vervolg Fase 2 t/m 4 al een aantal malen met beeldmateriaal in de pers heeft gestaan en er al kandidaten zijn voor de winkels in de Spoorstraat.
U hoeft dus wat mij betreft niet gekozen te worden om Woningstichting te wijzen op een contract, wat trouwens niet met de gemeente is afgesloten maar met Zeestad (en die wij altijd nakomen, misschien een idee voor uw partij?)
Met vriendelijke groet,
Henk van der Veen

Fred
11 december 2017 at 13:11
Zeestad…, Is dat geen 100% gemeente ?

Judge X
11 december 2017 at 14:06
WS, daar kun je op ‘bouwen’ …. ?

Helder Onafhankelijk!
11 december 2017 at 14:34
Beste Henk van der Veen,
Als ik de stukken van de gemeenteraad van Den Helder in de perioden 2010-2014 niet goed had gelezen, dan had u nu niet z’n hekel aan mij gehad.
Helder Onafhankelijk! is overigens de 3e partij waarvoor ik in de gemeenteraad heb deelgenomen. In de tijd dat ik voor Trots op Nederland in de raad ben gekozen hadden wij een aantal speerpunten die u totaal niet goed uitkwam. Wij waren tegen nieuwbouw van het stadhuis op de stationslocatie en tegen de bouw van de wijk in de Californie buurt. Tegen de belofte aan de kiezer in, gingen 3 van de 5 raadsleden overstag. Samen met Danielle Pater zijn wij toen overgestapt naar de Stadspartij, omdat deze op dat moment wel de belofte aan de kiezer ondersteunde.
De stadspartij (Peter Reenders) verkocht zijn ziel aan een club vriendjes waar Woningstichting een belangrijk deel van uitmaakte. Achteraf kan ik wel zeggen het “bouwkartel” van Den Helder. Om reden dat Pieter Bakker, Rachel Post en ondergetekende zich tegen dit kartel verzetten moesten wij weg uit de Stadspartij. Daarna hebben wij Helder Onafhankelijk! opgericht. En inmiddels zijn in deze raadsperioden nog 5 raadsleden van de Stadspartij eruit gegooid omdat ze hun ziel niet wilde verkopen.
Uiteraard hoopt u dat Helder Onafhankelijk! in maart 2018 niet terug komt in de gemeenteraad van Den Helder. Dit is namelijk schadelijk voor Woningstichting Den Helder en inmiddels de nieuwe verhuurder onder de vleugels van WSDH, Helder Vastgoed BV. Want u kunt dan niet meer ongestoord uw gang gaan in Den Helder.
Slopen van de Kampanje betekende meteen bouwen. Niet eerst jarenlang het terrein braak laten liggen. En u kunt dan wel zeggen we zijn begonnen aan fase 1. Fase 1, 2 en 3 hadden volgens afspraak al (bijna) af moeten zijn. Dus waar blijven de beloofde supermarkten in halter Bellevue?
Ook is Woningstichting en onderliggende BV’s verantwoordelijk voor het verval van de Koningstraat. 15 jaar heeft u de Koningstraat laten verpauperen. 15 jaar lang heeft u de horecaondernemers het leven zuur gemaakt, om ze maar te laten verdwijnen naar Willemsoord. En nu blijkt dat uw zakenpartner en tevens eigenaar van Odeklonje de nieuwe horecazaken op Willemsoord gaat bouwen en verhuren. Een concurrentie constructie die echt niet kan.
Het is nu duidelijk dat de verplaatsing van de Schouwburg één grote flop is geweest. Na Willemsoord het 2e schip van bijleg. Het volgende schip van bijleg is al onderweg en is gebouwd door Woningstichting Den Helder, genaamd de bibliotheek. Ook deze zal de komende jaren bij de gemeente aankloppen omdat zij de huur niet meer kunnen betalen.
En dan nog wat Henk van der Veen, Woningstichting loopt al jaren te brullen dat er geen investeerders willen investeren in de gemeente Den Helder. Dit is onjuist! Onlangs heeft Helder Onafhankelijk! met een investeerder uit de regio gesproken. Die vertelde dat Woningstichting en de gemeente Den Helder absoluut geen zaken met zijn bedrijf wenste te doen. Ook heeft uw directeur letterlijk tegen een bevriend kunstenaar gezegd; “dat Woningstichting geen Amsterdammer eigenaar wil laten zijn van het Postkantoor”
Met vriendelijke groet,
Marc Nihot, lijstrekker Helder Onafhankelijk!

Fred
11 december 2017 at 19:37
Gaan Woningstichting van der Veen en Rob Scholte Museum Nihot elkaar nu hier op dit forum te lijf ? Kan nog spannend worden

Fred
12 december 2017 at 13:03
Als je kijkt , naar de kerstboom van bedrijven die zijn opgericht rondom de Schouwburg, Willemsoord en de gemeente, het zijn merendeels BV’s Al die BV’s kunnen failliet gaan , maar de schouwburg en de gemeente zelf blijven buiten schot.

Fred
9 december 2017 at 11:48
Voor hoeveel zitten de sponsors eigenlijk in de schouwburg, en wat als die wegvallen ! Er is nog niemand die daar aan gedacht heeft. Wie vult dat gat op , bij het wegvallen daarvan ? 1.6 miljoen subsidie , reken daarbij de sponsers , en ze redden het nog niet. De schouwburg moet , om niet om te vallen , met nog eens 300.000 eu bijgespijkerd worden. Het blijft een TANKER (schip) van bijleg, en de bevolking mag daar voor bloeden.

Judge X
9 december 2017 at 12:01
Eerst jarenlang landelijk en gemeentelijk de valse plannetjes van de VVD steunen,vlak voor de verkiezingen even uit die beerput kruipen om stemmen op te halen en na de verkiezingen arm in arm met VVD en D66 de burger weer verloochenen.
Intussen is oud PvdA-lid-wethouder Hans Boskeljon bij Groen-Links de achterdeur binnen geslopen en is daar nu campagneleider voor de verkiezingen met vrouwlief als lijsttrekker.
Van mij krijgen beide partijen nu een negatief kiesadvies.
Pas op burgers van Den Helder laat u niet belazeren !

Peter
9 december 2017 at 12:10
Fred, had net een opsomming gemaakt van alle subsidies die worden verstrekt. Maar kwam niet door de plaatsingsnormen.

Fred
9 december 2017 at 16:15
Jammer, Waarschijnlijk heb je iets aangeboord wat niet bovenwater mag komen of wat niet bewezen kan worden. Ik weet het niet , maar ik ben echt nieuwsgierig, hoeveel geld er nu eigenlijk werkelijk omgaat in dat schouwburg schandaal. Ik noem het maar zo , want het lijkt er op dat het daadwerkelijk een schandaal gaat worden.

Peter
10 december 2017 at 13:47
Drie keer getracht de waslijst aan subsidies, verkapte subsidies, “sponsoringen” enz. proberen te plaatsen. Krijg het er niet door. Stuitte ook op mogelijke verstrekkingen van landelijke fondsen voor instanties voor uitbeeldende kunsten.

Glijn
9 december 2017 at 12:13
De paniek bij de huidige coalitie wordt merkbaar.
Met de verkiezingen voor de deur beginnen ze op hun klompen aan te voelen dat de burgerij het gesjoemel met de schouwburg zat is.
Dat de raad van toezicht daarin een bedenkelijke rol heeft gespeeld is ook duidelijk.
Het voorstel van mevr. Biersteker is zo gek nog niet om daar meer controle op uit te oefenen.
Of zelfs de mogelijkheid om deze raad naar huis te sturen.
Ik wens de huidige oppositie veel succes bij de komende verkiezingen.

scherpe ogen en oren
10 december 2017 at 14:22
Misschien kan je de lijst publiceren op je Facebook Peter??

Peter
10 december 2017 at 15:36
Zitten niet zoveel mensen bij mijn op FB die dit aangaan. Maar het is te gek voor woorden dat een dergelijke lijst wordt geblokkeerd voor plaatsing. Maar ik kan alleen maar melden nu dat er heel veel Gemeensschaps gelden naar De Kampanje gaan. Rechtstreeks, verkapt via loonsubsidie, via zg. sponsoring (DH Airport en Port of Den Helder), via evenementen bijdragen en mogelijk via landelijke Cultuurfondsen. Daarnaast de “normale” sponsoringen als de Rabo e.d

Ronald Boutkan
10 december 2017 at 15:39
Ik twijfel of je met blokkeren nu op DHA doelt of niet, maar DHA blokkeert niets hoor. Er staat geen bericht van je in de wachtlijst, er is niets afgekeurd en er staat ook niets van je in de spam map.

Peter
10 december 2017 at 15:57
Ronald, drie keer heb ik de lijst ingestuurd. Drie keer krijg ik de melding: “niet geplaatst wegens beveiligingstook “. Wat het woord inhoud weet ik niet maar het is uiteraard frappant dat het drie keer om de lijst gaat en er hiervoor nooit wat is geweest van mij wat niet geplaatst werd. Begreep het al niet want je hebt zelf de Gemeente aan de tand gevoeld omtrent het puntensysteem toekenning subsidie éénmalige evenementen.

https://www.denhelderactueel.nl/2017/12/pvda-wil-onderzoek-naar-raad-toezicht-kampanje/

https://robscholtemuseum.nl/?s=kampanje

1 Comment

  1. En dat terwijl Van Dongen de meest gevaarlijke schijn of erger van belangenverstrengeling in deze stad, die van particulier projectontwikkelaar/wethouder onroerend goed Lolke Kuipers steeds steunt. Maar ja, dat is een vriendje van hem en die steun je. Wat ze ook doen…..

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image