Ronald den Boer – ‘Niet in diensttelefoon van wethouder Visser gekeken’

DEN HELDER – Burgemeester en wethouders hebben geen inzage gehad in de privégegevens op de diensttelefoon van wethouder Geurt Visser. Het is Visser zelf geweest die toegaf seksueel getinte teksten en foto’s in zijn telefoon te hebben staan, nadat het college hem daar op aansprak.

Dat zeggen goed ingevoerde bronnen. Het college kreeg meldingen van mensen die erotische danwel dubbelzinnige boodschappen van Visser hadden ontvangen en dat ook konden laten zien. Daarop is de wethouder aangesproken. Immers, zijn gedrag tegenover ambtenaren en mensen buiten het stadhuis zou onprofessioneel zijn en schadelijk voor het aanzien van het wethoudersambt en het openbaar bestuur.

Visser heeft daarop toegegeven dat hij zijn diensttelefoon gebruikte voor erotische foto’s en berichten. Van een daadwerkelijk controleren van Vissers diensttelefoon door leden van het college is geen sprake geweest, aldus bronnen. Visser kondigde vrijdag niettemin aan aangifte te doen bij de rijksrecherche, omdat er volgens hem in zijn telefoon is gesnuffeld.

Maandagavond is een extra raadsvergadering. Dan zal het college opnieuw uitleggen dat Visser zelf vrijwillig ontslag nam, in de hoop dat daarmee zijn gedrag niet bekend zou worden. Hij zou ook zelf tegenover het college hebben bevestigd dat hij zijn ontslagbrief getekend had opgestuurd. Achteraf bleek dat niet waar te zijn en kondigde hij vorige week onverwacht aan op dat ontslag terug te komen.

NHD, 1-6-2015, 15:44 (Update 1-6-2015, 16:08)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27411354.ece/Niet-in-diensttelefoon-van-wethouder-Visser-gekeken?lref=SL_1