Ronald den Boer – Leden zetten fractie Stadspartij vaster in het zadel

DEN HELDER – De huidige fractie van de Stadspartij in de gemeenteraad en hun aanvoerder Peter Reenders zitten sinds donderdagavond vaster in het zadel. Moties om het zestal en het bestuur weg te sturen, alsmede de kersverse coalitie van Stadspartij met VVD, CDA, D66 en PvdA weer op te blazen en terug te keren naar de oude collegepartners, werden tijdens een ledenvergadering massaal afgewezen. Datzelfde lot was een motie beschoren om Reenders ’van z’n verplichtingen’ te ontheffen.

Tijdens de bij vlagen chaotische bijeenkomst in de kantine van sporthal De Brug vlogen de beschuldigingen tussen de pro-Reendersaanhang en die van de vijf uit de fractie gezette raadsleden over en weer. Beide kampen verweten elkaar te liegen. Het betrof onder meer het tijdstip waarop Reenders is gaan praten over een andere coalitie, de integriteit van zowel fractieleden als dissidenten, de al dan niet dubieuze rol van oud-voorzitter Arie Pronk, het vermogen tot samenwerken binnen de toen nog elfkoppige fractie en het wel of niet verkwanselen van de speerpunten van de Stadspartij. Een oproep van enkele leden om het schelden en moddergooien te staken bleef vergeefs.

Stemming

Uiteindelijk slaagde het Stadspartijbestuur er in tot een stemming te komen. Toen bleek dat de aanhang van de huidige fractie en hun leider Peter Reenders aanzienlijk groter was én over veel meer volmachten beschikte. De motie om de coalitie op te blazen en de oude in ere te herstellen sneuvelde met 58 tegen en 19 voor, de motie om Reenders uit zijn functie te zetten met 61-13 plus drie onthoudingen en de motie om fractie en bestuur naar huis te sturen kreeg evenmin voldoende steun.

Daarop diende Dolf Salverda namens de fractie een motie in om de dissidente raadsleden, oud-voorzitter Pronk en het lid Remco Duijnker uit de Stadspartij te zetten. In de motie werden tal van beschuldigingen gedaan. Zo werd onder meer gesteld dat enkele dissidenten destijds via ex-wethouder Geurt Visser baantjes voor zichzelf en (schoon)familie wilden regelen. Ook zou Duijnker, als schoonvader van Carlo Assorgia, een dubieuze rol als adviseur van Visser hebben gespeeld.

Vuur

De motie gooide olie op het vuur en leidde weer tot beschuldigingen uit het andere kamp dat een van Reenders’ fractieleden zich schuldig heeft gemaakt aan malversaties en ’vrouwentransport’. Op aandrang van leden en het bestuur trok Salverda tenslotte de motie weer in.

NHD, 16-10-2015, 0:35 (Update 16-10-2015, 0:38)

Reacties:

Johan Jong
De commentaren kunnen allemaal waar zijn maar als buitenstaander zie ik een kleuterklasje. Deze partij hoort toch niet in de politiek komop zeg laten ze gaan pokeren daar mag je liegen en bedriegen politiek bedrijven is voor verstandige mensen niet voor kleuters die elkaar de lollie afpakken.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Het is duidelijk. De Stadspartij is een ondemocratische partij gebleken:
1. Ze vormde al een nieuwe coalitie en college voordat de leden hun zegje konden doen;
2. Het bestuur manipuleerde vrolijk met de zes van Reenders mee, maar ging ook doodleuk de ledenvergaderingen voorzitten; een van de zes zat notabene in het bestuur;
3. Supersnel (eind augustus) gingen de zes overleggen met de verliezers van de verkiezingen; superlangzaam kwamen de ledenvergaderingen tot stand: valse manipulatie om te zorgen dat alles onafwendbaar was;
4. De beloften aan de kiezer: geen nieuw stadhuis (ook niet onder voorwaarden) en gratis parkeren zijn fors gebroken;
5. De 7000 kiezers speelden geen enkele rol in de besprekingen, men keek niet verder dan de sporthal lang was;
6. Bewonersgroepen, met name rond station/postkantoor droegen in belangrijke mate bij aan de grote winst van de Stadspartij. Er was veel contact en belangstelling tot de verkiezingen. Daarna zagen Reenders en de zes ze niet meer staan.
7. In de kwestie Geurt Visser heeft het college, met instemming van de zes, de Raad volledig vals geinformeerd: de reden van ontslag was niet vermeende pikanteriën, maar functioneringszaken. De Raad vals informeren is een politieke doodzonde. Ook het niet verlenen van hoor en wederhoor is onbeschaafd (nog niet gebeurd).
8. Het opzeggen per sms was buitengewoon onbeschoft; excuses zijn niet gemaakt.
9. De Stadspartij heeft geen enkele ruggengraat getoond bij alle sabotage, stokerijen en moties van wantrouwen door de oppositie, en wierp ze als dank wethouderzetels toe.
10. De Stadspartij doet aan grove verspilling van gemeenschapsgeld met het aanvaarden van zes wethouders, plus het bij de vuilnisbak zetten van twee goed functionerende wethouders, via wachtgeld.
11. De Stadspartij heeft een college en coalitie gecreëerd die haaks staan op de verkiezingsuitslag; daarmee draagt ze sterk bij aan de demotivatie van de Helderse kiezer en het slechte imago van de Helderse politiek, ook in het land.

Kortom, de Stadpartij is onbeschoft, manipulerend en onbetrouwbaar gebleken, wat is goedgekeurd door de leden. Van 11 naar nul dus. De kiezer vergeet niet.

Corneel Buitendam
Ook duidelijk: Henk van Kuijk weet het weer beter! Wanneer stelt hij zich kandidaat voor de Helderse Raad? Met Sint Juttemis zeker!?

Bert de Jong · De Schooten, Noord-Holland, Netherlands
de beste stuurlui…. maar ik ben altijd benieuwd hoe Henk het ziet ook door zn gekleurde bril..xD

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Bert de Jong Als je het hebt over een gekleurde bril, Bert, dan ben je natuurlijk wel zo sportief en kundig om even hier op te schrijven wat er aan de punten hierboven niet klopt. Wat ik schrijf is altijd gebaseerd op feiten. Ga je gang.

Monique Kohn · Den Helder
Corneel Buitendam: op de persoon spelen, stellen dat je alleen kritiek mag hebben als je het zelf beter doet. Bert de Jong: stellen dat je alleen kritiek mag hebben als je het zelf beter doet (in het ruime sop) en op de persoon spelen. Er valt blijkbaar niets te zeggen over de punten die Henk opnoemt, want die kloppen gewoon als een bus, dus gaan jullie maar op de persoon spelen?

Sjoerd Hansum · Johannes College Den Helder
Corneel Buitendam Helemaal mee eens met je korte reactie Corneel. Maar…., Henk baseert zich alleen op de feiten ! Enige vorm van arrogantie is Henk niet vreemd en dat breekt je zelfs in de plaatselijke politiek een keer op. Zelfs Henk ! En Henk is intelligent zat om dat te weten !

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Sjoerd Hansum Opnieuw op de persoon spelen: “arrogantie” (is geen sprake van, ben gewoon Helders burger met commentaar op feiten gebaseerd); inderdaad Monique, als mensen geen argumenten hebben, gaan ze op de persoon spelen. (kan ik wel tegen, er is veel waardering voor mijn woorden van de voormalige 7000 kiezers voor de Stadspartij, die zien het verraad ook wel). En Sjoerd, wat breekt mij op in de politiek? Ik bedrijf juist geen politiek, maar licht de hypocrisie en verraad aan kiezer door. En leidde twee inspraakavonden objectief over het stationsgebied. Ik zal alleen niet meer meewerken aan schijnparticipatie van een college dat haaks staat op de verkiezingsuitslag, met de verliezers op wethoudersposten.

Willem Ruiten
Ondemocratisch Henk ?, als ik de telling van de stemming bekijk dan komt dat toch behoorlijk democratisch over, tenminste als je er van uit gaat dat de leden een eigen mening hebben.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Willem Ruiten De leden hebben niet gekozen, hadden NUL inspraak over de gang van zaken, was maar schijn. Immers, echte inspraak is invloed VOORAF, die was er niet: eerst was alles hermetisch dichtgetimmerd, het was gewoon “slik deze coalitie of stik.” Met partijdig voorzitterschap (twee petten). En de leden stonken er dom, ja dom dus, in. En aan de 7000 kiezers had men vooraf helemaal geen boodschap. Qua inspraak doen wij geen zaken meer met de Stadspartij, nee, we zullen keihard een nieuw stadhuis (zie de Trots windvanen) bestrijden. Van medestander tot tegenstander, is snel gegaan.

Willem Ruiten
Henk van Kuijk we mogen er dus vanuit gaan dat er van de 77 leden er 58 hele dome leden bij zitten die geen eigen mening hebben, dat vind ik nogal wat, ben ik toch blij dat op dit forum alleen maar objectieve mensen zitten die het wel allemaal weten,

Monique Kohn · Den Helder
Willem Ruiten .. de stemming over de eerste motie ging over opblazen of laten zitten van deze nieuwe coalitie, een gepasseerd station gezien het feit dat de nieuwe coalitie al zit. De tweede motie ging over het ontzetten van Reenders als fractievoorzitter, maar daar gaan de leden helemaal niet over (geen idee waarom daarover toch gestemd werd). En de derde motie ging over het naar huis sturen van iedereen die aan de nieuwe coalitie had meegewerkt, maar dat zou neerkomen op de keuze tussen in de coalitie blijven zitten of oppositie gaan voeren. Met andere woorden, de leden zijn gewoon voor voldongen feiten gesteld, ze hadden weinig tot niets te kiezen omdat de keuze al voor hen gemaakt was. En die solotour van Reenders, gewoon de oude coalitie per sms opblazen en deze nieuwe coalitie vormen, zonder ruggespraak met de achterban, dat is inderdaad ondemocratisch.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Willem Ruiten Ik wilde je keurig en genuanceerd antwoorden, maar Monique deed het al voor me; duidelijker kan niet. Het is inderdaad buitengewoon dom dat die 58 niet inzien dat ze de koers van 11 naar 0 hebben ingezet met hun stemmen; namelijk het goedkeuren van manipulatie, onbeschoft en beschamend tweepettenbeleid van Reenders c.s. en bestuur: de ledenvergadering zo ver mogelijk opschuiven, in ieder geval ver voorbij de installatie van een nieuw college, zodat de leden wel voor moesten stemmen. Als je je echter zo als groepslammeren opstelt…. dan ben je heel dom, en ik zeg dat niet gauw van mensen. Nog dommer is de 7000 kiezers waar je voor staat duidelijk bot in de steek laten. Ik ben er een van, maar NOOIT MEER Stadspartij. Verder: de imitatie van Trots is verbijsterend, niks geleerd.

Willem Ruiten
Monique Kohn mooi verhaal hoor, maar toch valt er wat te kiezen zoals in de eerste stemming 19 leden voor hebben gestemd, dus kom niet aan met dat er niet te kiezen valt, er waren er toch 58 die het waarschijnlijk verstandiger vonden om tegen te stemmen .
en een protest stem ik ook een stem!.

Willem Ruiten
Henk van Kuijk wat de 58 nee stemmers waarschijnlijk wel hebben begrepen is dat het voor het imago van Den Helder desastreus zou zijn als we van de ene in de andere bestuurschaos zouden verdagen, iets wat de dissidenten totaal niet hebben of willen begrijpen met met al dat stemmingsmakerij van de afgelopen dagen.
Waarschijnlijk was er niemand onder de dissidenten die het vermogen had om te denken dat het misschien beter zou zijn om te gaan hergroeperen een nieuwe partij op te richten en de volgende verkiezingen de kiezer te laten spreken, nee vanwege ons eigen trots is het beter je gram te halen en zelfs dat is niet gelukt.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Willem Ruiten Dissidenten, leuk woord, dat precies aangeeft waar het om ging: zij wilden de met de kiezer afgesproken koers houden, en de zes en het bestuur niet. Die laatsten zijn dus de dissidenten, niet-eenstemmigen, afwijkenden. Die toch stiekem wel een nieuw stadhuispaleisje wilden bouwen, en nu D66 op hun wenken bedienen, samen met kameleons Kos en Van Dongen. Dus begint een harde oppositie van ons tegen die getruukte plannen (7 miljoen renovatiekosten is de grote wisseltruuk van Reenders Trots nu).
En die 58 snappen niet dat heel veel kiezers zich nu belazerd voelen: hoezo, belabberd imago???

Willem Ruiten
Henk van Kuijk ik stem liever op een partij die zich in een continu veranderlijk wereld zich flexibel op stelt dan een partij die star blijft vashouden aan een verkiezings belofte.
We gaan met zijn allen prat op beloftes terwijl verleden in zowel landelijk en gemeente politiek uitwijzen dat politiek en beloftes niet samen gaan.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Willem Ruiten Jullie hebben gisteren de koers bepaald: van 11 naar 0. We spreken elkaar na de verkiezingen. Wees zo flexibel als Trots….

Willem Ruiten
Henk van Kuijk ik heb er bijna spijt van dat ik de vorige keer geen Stadspartij heb gestemt, ik had toen geen vertrouwen in de stadspartij inmiddels is dat vertrouwen gestegen doordat ze nu wel een stabiele coalitie hebben die in mijn ogen vooruit willen met deze stad in de plaats van de conservatieve houding van velen hier

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Willem Ruiten Ah dus progressief is dat je je geen bal aantrekt van het feit dat meer dan 70% van de bevolking geen nieuw stadhuis wil, kwalijk dat jij dat negeert. En ook jij negeert dus de verkiezingsuitslag, beschamend, net als die anderen.

Willem Ruiten
Henk van Kuijk wat mij meer intereseerd is waarom 70% tegen een nieuw stadhuis is dat niet vanwegen een nieuw stadhuis maar dat is tegen alles wat geld kost in deze gemeente of het nu een nieuw stadhuis of een nieuw theater of een nieuwe bibliotheek en dat bleek maar weer eens toen in een stelling werd gevraagd aan de burger wat men belangrijker vond, het opknappen van het stads hart of gratis parkeren in de binnenstad 52% wilt liever zijn auto gratis parkeren daarme stel ik dat men niet meer in het algemeen belang denk maar puur naar zijn eigen portomonee kijkt.
en dat zijn over het algemeen dezelfde mensen die al decenia lang roepen dat Den Helder een saaie stad is, waar nooit iets veranderd en waar nooit iemand wil gaan wonen omdat er niets beleven valt.
en als we nu niet vooruitstrevend waren en alles maar bij het oude lieten dan hadden we nu ook geen nieuwe Schouwburg op Willemsoord gehad waar de volks krant vandaag lovende woorden over uitsprak een theater die zich kan meten met ander top theaters in nederland, en ja misschien word niet iedere euro die het theater heeft gekost terugbetaald maar het heeft Den Helder wel weer op de kaart gezet en beetje bij beetje word Den Helder een aantrekkelijke gemeente om je te vestigen en niet alleen als burger maar ook als ondernemer

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Willem Ruiten Ik beschouw de Helderse burger als nuchter en aardig weldenkend, voor jou zijn het egoistische nitwits. Niet best, voor een Stadspartijer. En je blijkt graag stenen te stapelen, zonder je af te vragen of er draagvlak voor is. Typisch D66.

Arie Ruiter · Den Helder
Hoe je het ook wend of keert…1 ding is zeker….mijn stem krijgen zij nooit meer.

Monique Kohn · Den Helder
De mijne ook niet, ben helemaal klaar met die gasten.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Eigenlijk was het een genante vertoning hoe Dolf Salverda en N van Delft aan het handje liepen van P Reenders .
Deze twee mensen hebben het NIVEAU van een spruitje en horen zeker niet in de gemeente raad te zitten .
Daar zijn ze totaal ongeschikt voor .
Maar ja het is toch lekker elke maand +- 1250 euro op je bank rekening .
Maar ja als je een loop hondje van P Reenders bent is alles mogenlijk .
Deze hele vergadering was een aanfluiting en leek wel een poolse landdag en als deze mensen onze stad moeten besturen hou ik mijn hart vast .

Willem Ruiten
Goh ruud voor de rest alles goed met je?, je komt namelijk nogal geiriteerd over, mensen die zo ongenuanceerd gaan lopen schelden zijn vaak niet beter dan de mensen die het niveau van een ……. hebben

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27531656.ece/Leden-zetten-fractie-Stadspartij-vaster-in-het-zadel?lref=SR_1

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image