Ronald den Boer – Lachende wethouders bereiken in Den Helder veel meer

DEN HELDER – Het nieuwe dagelijks bestuur van Den Helder moet de komende jaren vooral proberen draagvlak te bereiken voor haar plannen. ,,Met een lach bereik je meer dan met een starre opstelling.’’ Dat geldt zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. Het is belangrijk geregeld ’de thermometer’ in de Helderse samenleving af te lezen.

Nieuwe coalitie opgeroepen niet star te regeren
Dat zei PvdA-fractievoorzitter Peter de Vrij maandagmiddag bij de bespreking van het coalitieakkoord en de installatie van nieuwe wethouders. En De Vrij kan het weten, want eerdere colleges, zeker ook die waarin de PvdA zat, is veelvuldig machtspolitiek en regentesk gedrag verweten: met een meerderheid in de gemeenteraad deed de mening van anderen er niet toe.

Op zijn beurt riep Hans Baanstra (D66) de oppositiepartijen op zich de komende tijd constructief op te stellen.

Tegenpartij

,,Aan een Tegenpartij hebben we niks’’, aldus de kersverse fractievoorzitter, met een verwijzing naar de roemruchte fictieve partij uit de jaren 80 van Van Kooten en De Bie.

De komende 2,5 jaar is het de beurt aan een verbond van Stadspartij, VVD, CDA, D66 en PvdA om te proberen Den Helder in alle opzichten vooruit te helpen. De zittende wethouders Jacqueline van Dongen en Pieter Kos (beiden Stadspartij) krijgen versterking van Lolke Kuipers (D66), Bob Haitsma (VVD), Edwin Krijns (CDA) en Trees van der Paard (PvdA).

Laatstgenoemde kreeg met 23 raadsstemmen het meeste vertrouwen, Krijns en Haitsma hadden er 22 en Kuipers 20.

Er mochten op de stembriefjes ook andere mensen voorgedragen worden, hetgeen ex-raadslid Marc Nihot vijf stemmen opleverde. Zelfs droeg iemand ex-wethouder Geurt Visser voor.

NHD, 6-10-2015, 0:11 (Update 6-10-2015, 0:11)

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Opvallend vanmiddag: de landelijke partijen heb ik nog nooit kunnen betrappen op 1 (één) positieve opmerking over het coalitiebeleid van de afgelopen anderhalf jaar. Wel waren ze alle druk met saboteren en aan poten zagen, moties van wantrouwen indienen, op hoge toon.
Vandaag de VVD: “We hebben regelmatig een handreiking gedaan naar de coalitie.” Het CDA: “We waren positief kritisch en constructief.”
De PvdA: “We vragen iedereen in de Raad en het college geen machtspolitiek te voeren.” (zei de grote verliezer van de verkiezingen, die geen enkel recht heeft op een wethouder)
Echt, mijn broek zakte wel drie keer af bij zoveel krokodillentranen en hypocrisie.
Maar de kroon spande de Burgemeester: “Ik begrijp dat het hele proces bij sommigen van u pijn doet, zo heb ik gemerkt vanavond. Als u mij dat verzoekt, dan kan ik proberen die pijn wat te verzachten.” Huh??? Een Burgemeester die in de vorige Raadsvergadering dhr Assorgia het woord ontnam met de woorden: “er is niet bij de griiffie vastgelegd wie nu de Stadspartij officieel vertegenwoordigt, dat moet eerst duidelijk zijn.” En die dan wel mede een nieuw college in elkaar knutselt en beëdigt samen met een paar anderen van de Stadspartij…. hoe kun je zo met gespleten tong praten en partijdig zijn. Hij heeft zelf mede de grote pijn veroorzaakt. En die bij de kiezers. We hebben een zeer partijdige, dus ongeschikte Burgemeester. En een tijdelijke Junta, na een coup. Niet legitiem, maar erdoor geritseld, vooral voor de ledenvergadering van de Stadspartij plaats zou vinden. Die manipulaties kennen we van voor de verkiezingen al. En Reenders cs. kijken in de spiegel van Trots. De geschiedenis herhaalt zich. Van het kiezersverraad.

Corneel Buitendam
Ja, u zoudt het natuurlijk beter doen!

Janna Boonstra · Dokkum
Corneel Buitendam. Tja, ik denk ook steeds, waar blijft de club van Henk van Kuijk.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Janna Boonstra Gelukkig dat er mensen zijn als Henk Kuijk die hun mond durven open te doen .

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Corneel Buitendam Ja Corneel, ik zou het beter doen. Ik zou als Burgemeester niet met twee tongen hebben gepraat; Ik zou de ledenvergadering van de Stadspartij hebben gerespecteerd, die uitspraak moet doen over wie de Stadspartij gaat vertegenwoordigen. En ik zou de verkiezingsuitslag hebben gerespecteerd. Nu zit er een college dat het tegengestelde is van de uitslag: respectloos machtspel van manipulatie. En ook de kiezer gaat het beter doen: die straft Reenders Trots genadeloos af over ruim twee jaar.

Corneel Buitendam
Henk van Kuijk Nou, dan ga ik er maar vanuit dat u bij de e.v. raadsverkiezingen met een lijst opkomt! U weet, mag ik aannemen, wat CdK Johan Remkes zeer onlangs gezegd heeft? Den Helder zou dan een mooie proeftuin zijn, als het wettelijk nu al kon! Kon u meteen “aan de bak”.

Corneel Buitendam
Ruud Van de Kerkhof Ja, veilig vanachter het toetsenbord!

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Corneel Buitendam Dhr Remkes kan zich beter zorgen maken over de VVD-partijdigheid van zijn Burgemeester hier, die is onrustbarend. In plaats van de Raad onder vuur te nemen. De Burgemeester heeft de Raad vals voorgelicht over de reden dat dhr Visser is weggestuurd, zonder hoor en wederhoor; deed aan belangenverstrengeling door aanstelling van de onderzoeker; en deed zaken met het ene deel van de Stadspartij en snoerde het andere deel de mond. En dhr Remkes kan zich gaan afvragen waarom er nu een besmet college zit, dat precies het tegenovergestelde is van de verkiezingsuitslag. En laat hij kijken naar het opkomstpercentage voor de Provincie. En hier.
En: waarom moet ik opeens met een nieuwe partij komen? Analyse van de harde feiten kan prima zo, uit journalistiek oogpunt. Overigens, ik ben wel eens gepolst om hier of daar op een lijst te staan. Ik zou het misschien doen, als ik de vrijheid kreeg om in de Raad even vrijuit de waarheid te spreken als hier.

Reyer Rensmaag · Werkt bij Zelfstandig kunstenaar
Volgens mij zijn het de enige die lachen de bevolking kijkt met verbazing toe,Wat een klucht.Je kan het niet eens bedenken.Ze kunnen zo optreden in de nieuwe schouwburg.

George Bethlehem · Den Helder
,,Met een lach bereik je meer dan met een starre opstelling.’’ kunnen we ook met een ons commedie bereik je meer dan met een kilo verstand.

Joost van den Vondel
De Heldenaren hebben veel plezier in hun leven en zijn altijd een spontaan en goedlachs volkje geweest. Zo ook hun wethouders. Wie richting Den Helder rijdt kan hun gelach al op grote afstand horen klinken.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27522504.ece/Lachende-wethouders-bereiken-in-Den-Helder-veel-meer