Ronald den Boer – Keuze stadhuis DH wie vertrouwt wie? + Opnieuw dreigt crisis in stadsbestuur + Ronald Boutkan – Meerderheid raad richting college inzake stadhuis: meedoen of opstappen!

Keuze stadhuis Den Helder: wie vertrouwt wie?

Den Helder – Wie vertrouwt wie? Feitelijk draait het daar maandag om als de gemeenteraad een keuze moet maken voor renovatie van het huidige stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg.

Verhaal zonder plaatjes en eentje met saaie plaatjes

Het is de keuze tussen het verhaal van directeur Aldo Meijer van Coare (Concept, architectuur en realisatie) en dat van bouwkosten deskundige David Meijer van bureau Vitruvius.

Aldo Meijer kondigde gisteravond tijdens een speciale commissievergadering aan dat álle noodzakelijke kosten van zo’n opknapbeurt binnen een budget van negen miljoen euro vallen. Dat is het geld dat Stadspartij en oppositie er aan willen uitgeven – en geen cent meer.

Daarvoor krijgt Den Helder een gebouw dat van asbest is ontdaan, lek en kier vrij gemaakt, nieuwe liften heeft, een extra trap, nieuwe verwarming en sanitair en ook nog is ingericht volgens het ’nieuwe werken’: veel open werk- en ontmoetingsruimten plus flex plekken.

Presentatie

De gemeenteraad moet hem op zijn ervaring en deskundigheid geloven. Coare leverde vooraf een niet-onderbouwde kostenberekening in op één A4-tje en zijn betoog deed Meijer tijdens de bijeenkomst uit de losse pols, zonder begeleidende lichtbeelden. ,,Er is geen presentatie, ik ben de presentatie’’, verklaarde hij.

Die beelden had zijn collega van Vitruvius wel, maar dat waren weer saaie plaatjes: getallenreeksen waarmee David Meijer zijn eerder ingediende twintig kantjes tellende rapport samenvatte. De boodschap: om alle minimaal gewenste werkzaamheden uit te voeren is tenminste 12,4 miljoen euro nodig.

Beide adviseurs gaan daarbij uit van een sober gebouw dat minder energie zal verbruiken – er komen onder meer led-verlichting en betere isolatie – maar de status van duurzaam niet echt mag dragen. ’Toeters en bellen’ voor meer duurzaamheid en comfort, zoals volledige klimaatbeheersing en zonnecollectoren vergen meer geld. Afhankelijk van de wensen 2,6 tot vier miljoen extra, aldus Vitruvius.

De feitelijke bouwkosten zijn volgens beide bureaus tussen de 8 (Coare) en 8,4 miljoen (Vitruvius). Het grote verschil in de eindsom zit in de bijkomende kosten. Vitruvius voert ook bouwleges, schoonmaak, dubbel zo hoge projectkosten en posten op om tegenvallers en meerwerk op te vangen.

Twijfels

Coare doet dat allemaal niet. Op vragen van met name VVD en CDA verzekerde Aldo Meijer meermalen dat álles binnen negen miljoen euro kan. Iets waarover zijn collega even later duidelijk zijn twijfels uitsprak.

NHD, 15-12-2016, 23:50 (Update 15-12-2016, 23:50)

Reacties:

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
De term “duurzaam” wordt hier alleen gebruikt voor energiebeheersing. Algemeen wordt aangenomen dat de meest duurzame variant van bouwen is: hergebruik van gebouwen en materialen. Daar had COARE het ook over: circulaire verbouw = hergebruik van materialen. Bij een aanbesteding volgens “fixed price” zijn de tegenvallers of meerkosten voor de aannemer; bij traditionele aanbesteding is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de meerkosten.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28864507.ece/Keuze-stadhuis-Den-Helder-wie-vertrouwt-wie_?lref=SR_1

Opnieuw dreigt crisis in stadsbestuur Den Helder

Den Helder – Voor de tweede maal in anderhalf jaar dreigt in Den Helder een bestuurscrisis en opnieuw speelt de Stadspartij daarin een hoofdrol.

De Stadspartij is als coalitiepartij medeondertekenaar van een motie van de oppositie, die maandag tijdens de raadsvergadering het college opdraagt het stadhuis te renoveren voor maximaal negen miljoen euro. Iets wat volgens de andere vier coalitiepartijen onmogelijk kan. Bovendien wordt in de motie geëist dat het college ter plekke meldt of ze het raadsbesluit uitvoert. Zo niet, dan wordt van de wethouders verwacht dat ze opstappen.

NHD, 16-12-2016, 18:56 (Update 16-12-2016, 18:56)

Reacties:

Frank Dijke · Brussels School of International Studies
Voeg Den Helder bij Noorderkroon. En bent van alle gezeik al van die debiele amateurs daar in de raad.

Koos Slootweg
Je bedoelt Hollands Kroon neem ik aan.

Frank Dijke · Brussels School of International Studies
Koos Slootweg. Ja schat.

Wilhelmina Kloosterhuis
Frank Dijke jij bent de mol en wil roet in het eten gooien……..zo stom zijn wij niet,. Zitten we straks met 2 nieuwe stadhuizen………die niet gebruikt worden. Arme bewoners…..

Wilhelmina Kloosterhuis
de crisis, misschien wordt die nu juist eens een keer opgelost……. trots op de oppositie!

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28867942.ece/Opnieuw-dreigt-crisis-in-stadsbestuur-Den-Helder?

Meerderheid raad richting college inzake stadhuis: meedoen of opstappen!

Den Helder – Een meerderheid van de gemeenteraad komt maandagavond met een motie waarin zij het college oproept de renovatie van het stadhuis uit te voeren volgens de plannen van Coare, dus binnen de eerder gestelde 9 miljoen euro. Als het college daar niet in meewil, mag het opstappen. Aldus de fracties van de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Stadspartij Den Helder, Beter voor Den Helder, Vermooten, GroenLinks, de Vrije Socialisten en raadslid Andries Pruiksma van de PvdA. Deze partijen hebben samen een meerderheid in de raad, namelijk 17 van de 31 zetels.

De motie vraagt het college op korte termijn een voorstel te doen voor de noodzakelijke kredietverlening, het programma van eisen als uitgangspunt te nemen voor de aanbesteding en een aanbesteding te starten op basis van twee onderhandse opdrachten aan een marktpartij die aantoonbaar ervaring heeft met de te beschrijven methode, zijnde een workshoptraject ten behoeve van draagvlak en inzicht en een traject dat leidt tot het definitief ontwerp. Er moet een tweede aanbestedingstraject worden gestart op basis van de ‘fixed price’ van € 9 miljoen, minus de kosten van de bovengenoemde onderhandse opdrachten geheel, volgens de filosofie van COARE (innovatief en EMVI).

Volgens de fracties wordt daarmee uitvoering gegeven aan de eerder dit jaar aangenomen moties over de renovatie van het stadhuis. Het opgestelde programma van eisen kan rekenen op draagvlak onder de ambtenaren, aangezien “een substantieel deel van de organisatie betrokken is geweest bij het opstellen van het programma van eisen”. Naar aanleiding van het programma van eisen zijn de afgelopen maanden twee verschillende lijnen voor de renovatie ontwikkeld, een op initiatief van de commissie begeleiding renovatie stadhuis (CBRS) (zijnde die van Coare) en een op initiatief van het college zijnde Vitruvius. Coare zegt dat het allemaal kan binnen de 9 miljoen, Vitruvius schat de kosten enkele miljoenen hoger in.

Opstappen
Het laatste punt van de motie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Daarin wordt het college gevraagd nog tijdens de vergadering aan te geven of zij bereid zijn tot uitvoering van de motie. Mocht dat niet het geval zijn, dan eisen de 17 raadsleden dat het college daar nog diezelfde avond conclusies aan verbindt, “om het tijdspad niet te hinderen”. “We sturen het college niet meteen weg, maar het moet wel duidelijk zijn dat er nu geen vertraging meer wordt geaccepteerd”, aldus Peter Reenders van de Stadspartij. Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder is nog duidelijker in zijn bewoording: “Als ze de motie niet willen uitvoeren, volgt er een motie van wantrouwen.” Hij benadrukt overigens er vanuit te gaan dat het college de motie wel zal uitvoeren. “Het stuk is vrij pittig geformuleerd, maar dat schijnt nodig te zijn.”

“De essentie is dat degene die nu niet mee wil opzij moet stappen”, stelt Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur. “We willen niet dat de voortgang nog langer wordt gestagneerd.”

Den Helder Actueel, 16 december 2016 – 13:33

Reacties:

Judge X
16 december 2016 at 14:28
Kijk,”Now we re talking ! ” 🙂

Kees Jan
17 december 2016 at 11:28
Judge X, even afwachten het is nog geen maandag….
.
Dit persbericht komt mij veel te vroeg… VVD, CDA en D66 en Peter de Vrij PvdA hebben zaterdag, zondag en maandag overdag nog de tijd om de stadspartij onder zware druk te zetten. En Peter Reenders zwicht vaker voor dit groepje machtswellustelingen.
.
Maandag zal de motie er gewoon doorheen gefietst worden. De college leden incl. Koen Schuiling zijn niet van plan hun salaris op te geven, vanwege een motie in de gemeenteraad. Ze zullen volmondig zeggen dat ze de motie gaan uitvoeren. Alleen zal de raad de komende maanden niets meer over dit onderwerp wat te horen krijgen.
.
Koen Schuiling, Lolke Kuipers, Bob Haitsma, Pieter Kos en Edwin Krijns willen koste wat het kost een nieuw stadhuis op een locatie in de binnenstad. Als je de tekening van de stationslocatie ziet, misschien zelfs nog wel op de stationslocatie. De contouren van het plan wat in 2014 is afgeschoten zijn het zelfde.
.
Om nieuwbouw van het stadhuis in de binnenstad mogelijk te maken hoeft er door het college alleen maar een vertragingstechniek te worden gebruikt. De aanbestedingsprocedure zal veel langer op zich wachten dan noodzakelijk is. Het huidige college wil niet eerder starten met de renovatie voor januari 2018. Om met “asbestproblemen” de boel stil te leggen tot na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018…. en iedereen weet wat daarna gebeurt…..
.
Als de gemeenteraad echt wat wil, dan moeten ze hoe dan ook het college maandag avond naar huis sturen. En het is heel jammer voor de Stadspartij, maar als ze ooit nog terug willen in de raad dan zal ook Pieter Kos moeten worden opgeofferd… En hopelijk voor Od Wagner heeft hij hier nog geen nieuw huis….
.
Ook zal de gemeenteraad, en dan met name de oppositie met Stadspartij en Andries Pruiksma moeten eisen dat de 2e of 3e voorzitter de raadsvergadering leid. Als ze dit niet doen valt er niet eens een beslissing over de motie. Koen Schuiling lukt het namelijk niet om de raadsvergadering op een onafhankelijke manier voor te zitten.
.
Waarschijnlijk blazen de dames en heren door dit persbericht te hoog van de toren en komt er helemaal niets terecht van de uitspraken in dit persbericht. Als de fractievoorzitters van de oppositiepartijen en van de Stadspartij in deze vergadering niet weten te presteren zullen ze voor de stad hun zetel ter beschikking moeten stellen…. Ze blijken dan niet geschikt om ons als volk te vertegenwoordigen….

Hotmail 2
17 december 2016 at 12:47
Als ze de club naar huis sturen dan hebben ze hun zin. Ze weten dat er voor 99,9% geen nieuwe coalitie gevormd kan worden en dus gaan ze door, demissionair, tot 2018. Dit houd dan in dat er niet gerenoveerd word en in 2018 nieuwbouw weer op de agenda staat.
Het leiden van de vergadering door 2de of 3de voorzitter lijkt me niet verstandig. Dat kost bij 2de een oppositie stem.

Fred
17 december 2016 at 13:01
Dan komen alle nieuwe zaken stil te staan. Demissionair , mogen ze alleen de lopende zaken afhandelen. En de beslissing om te gaan renoveren is al genomen , Het gaat hier alleen om de pegels dus die renovatie kan m.i. gewoon doorgaan.

Hotmail 2
17 december 2016 at 13:11
Maar het college wil die motie voor die prijs niet uitvoeren.

Ziener
17 december 2016 at 13:14
Dat is niet juist. Collegeleden die naar huis worden gestuurd worden per direct uit de functie gehaald, behalve een burgemeester. Die krijgt een afkoelingsperiode.
Dus als er twee of drie wethouders worden bedankt worden ze niet demissionair maar kunnen de overgebleven wethouders voorlopig door. De gemeentewet schrijft voor dat een bestuur minimaal 2 wethouders dient te hebben.
U begrijpt dat het nogal onwerkbaar wordt als er geen vertrouwen is in een aantal wethouders en dat ze toch mogen blijven.
En als een Raadsvergadering wordt geleid door de tweede of derde voorzitter dan maakt dat voor het stemmen niet uit. Het raadslid dat als voorzitter optreedt behoudt stemrecht.

Kees Jan
17 december 2016 at 13:29
Een simpele oplossing voor de oppositie is om direct na het wegsturen een aantal tijdelijke wethouders te installeren voor maximaal 3 maanden. Als deze wethouders voor maximaal 3 maanden op de toko passen kan er in rust een nieuwe coalitie worden gesmeed. En de tijdelijke wethouders maken dan geen aanspraak op wachtgeld.

Kees Jan
17 december 2016 at 13:15
De 2e en 3e voorzitters zijn en blijven raadslid en aanwezig in de vergadering. Hun stem gaat niet verloren ook zij kunnen hun stem uitbrengen. Die tellen ze in stilzwijgen op bij de telling van de overige raadsleden.
.
99,9% kans dat er wel degelijk een nieuwe coalitie kan komen, de huidige oppositie kan met Stadspartij weer voor een nieuwe coalitie gaan.
.
Ook de combinatie CDA, Stadspartij, Beter voor Den Helder en Behoorlijk bestuur geeft een meerderheid. En iedereen weet dat het CDA gewoon achter de rest van het collega achterna loopt. Bij hun is niet van belang dat ze wat doen voor de stad, maar dat ze in het pluche zitten.

tjitskebiersteker
17 december 2016 at 16:45
wat dat laatste betreft: dat is technisch onmogelijk. Er komen geen tussentijdse verkiezingen, al ben ik daar wel een voorstander van. Daarvoor moet er eerst een wetswijziging komen. De rest zullen we maandag maar moeten afwachten. Namens de ChristenUnie zal ik het standpunt blijven verdedigen dat renovatie het meest duurzaam en het goedkoopst is.

jonathan
17 december 2016 at 17:15
Vrees dat college ja gaat zeggen tegen motie, maar nee gaat doen. Dan zijn we niks verder. Hebben Jullie daar aan gedacht?

Fred
17 december 2016 at 18:35
Het valt mij op Tjitske dat je hier duidelijk zegt ,meest duurzaam en het goedkoopst! Geen woord over de 9 miljoen. Twijfel je soms of het binnen dat bedrag kan ? Ik proef hier namelijk uit , dat als het niet uitkomt die 9 mil , dat er dan geroepen kan worden , “dat heb ik en mijn partij ook nooit gezegd. Is dit niet al een beetje terug krabbelen?

Kees Jan
17 december 2016 at 19:52
Er staat niets over tussentijdse verkiezingen. De verkiezingen zijn gewoon in 2018.
Er staat dat de fractievoorzitters hun zetel ter beschikking moeten stellen als ze niet weten te presteren. Dit betekend gewoon opstappen en de volgende kandidaat van de betreffende partij het werk te laten overnemen.
.
Verder wens ik u maandag heel veel kracht om u standpunt te blijven verdedigen. Maar als ze niet mee willen werken of enige weerstand bieden, het college direct buiten zetten. U heeft ze voldoende in gelegenheid gesteld hun leven te beteren.

jaap
17 december 2016 at 20:11
In uw verkiezingsprogramma staat dat u zoveel mogelijk prestige projecten uit wilt sluiten. In hoeverre is het hebben van een stadhuis in het centrum een prestige project? Ik krijg namelijk het gevoel dat het renoveren van het stadhuis een prestige project is. Wat wilt u bereiken met een nieuw vitaal stadhuis. Een stadhuis dat voor de burger laagdrempelig toegangelijk is en dicht bij de voorzieningen staat. Of wilt u gewoon geen geld uit geven?

Judge X
17 december 2016 at 23:51
Misschien heeft u gewoon een verkeerd gevoel beste Jaap,over 15 jaar zit het gehele stadhuis waarschijnlijk onder het toetsenbord van uw computer en kunt u er van genieten op uw beeldscherm,met een keuze uit tal van afbeeldingen of de mogelijkheid om hem geheel naar eigen smaak in te richten,zodat het voelt als thuiskomen wanneer u de site van de gemeente opzoek om uw ding te doen.
Laagdrempelige voorzieningen vanuit uw huiskamer,geregeld door de gemeenteambtenaar vanuit zijn / haar huisadres,alles voortvloeiend uit ‘Het nieuwe werken’ (wel eens van gehoord?).
Steeds vaker zult u in de nabije toekomst – met uw fysieke ondernemingslust om van man tot man/vrouw in gesprek met de ambtenaar te komen – uw hoofd stoten tegen een dichte deur van het stadhuis; tot u op een dag tot de ontdekking komt,dat niet alléén de deur van het stadhuis spoorloos is ……..
Hoezo geld uitgeven. 😉

jaap
18 december 2016 at 09:23
Hallo Judge X, Ik ben het met je eens dat veel zaken vanuit huis geregeld kunnen/gaan worden en dat je in de toekomst niet meer op het stadhuis hoeft te zijn voor aanvragen en dergelijke.
De behoefte aan kantoorruimte neemt af, dus het straatbeeld in het centrum gaat op dat gebied nog veranderen. Daarom is het naar mijn mening ook relevant dat een stadhuis in het centrum komt te staan, zodat afspraken daar als dat al nodig is kunnen plaats vinden. (Het nieuwe werken) Je kan beter 9 miljoen investeren aan een relevant project dat bijdraagt aan de toekomst van de democratie en de stad dan dat je op een afgelegen plek gaat doen.

Judge X
18 december 2016 at 11:14
Het stadhuis ligt momenteel centraal Jaap,bekijk de plattegrond maar eens.
En dat het huidige stadhuis zo mooi centraal ligt met al haar burgers netjes verdeeld er om heen,heeft helaas niets te maken met een veronderstelde visie van onze stadsbestuurders in de laatste veertig; haha….verre van dat !

jaap
18 december 2016 at 11:26
Beste Judge, het ligt idd in het midden van de gemeente, maar dat hoeft niet per definitie het centrale punt te zijn. Mijn definitie van centraal in deze is waar de activiteiten plaats vinden en de mensen samen komen van onze stad. In het centrum komen de inwoners minimaal één keer per jaar.
Op de huidige stadhuislocatie kom je misschien één keer per twee/drie jaar.

Simon.H
18 december 2016 at 11:11
zou de Christenunie ook een motie van wantrouwen tegen deze partijdige burgemeester durven uitvoeren of toch weer slappe knieen Mevrouw Biersteker

Fred
16 december 2016 at 14:34
Ja Judge ! Mits zij alle 17 hun poot stijf houden . èèn zwakke schakel en het is over. Zitten die er tussen ? Zonder namen te noemen , zeg ik ja , die zitten er tussen.

Judge X
16 december 2016 at 14:39
Wie nu nog terug treedt Fred,legt z’n hoofd definitief op het hakblok.

Hotmail 2
16 december 2016 at 15:26
Je hebt best kans dat VVD, CDA en D66 hun voorstel van de agenda afhalen voor 19 december. Ik ben niet zeker of dat nog kan???

Kees Jan
16 december 2016 at 15:44
Theoretisch zou dat kunnen, echter de gemeenteraad kan dan zelf in meerderheid het onderwerp maandag avond weer aan agenda toevoegen. Dit hebben VVD, D66, CDA en Trots ook gedaan met Stadhuis op stationslocatie.

Judge X
16 december 2016 at 16:06
In geval het kan,dan komt er waarschijnlijk een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’.
Vandaag ook maar vast even laten tekenen zou ik zeggen.

wkloosterhuis
16 december 2016 at 19:18
geen zwakke schakel…meer……..want dat zou verraad zijn toch???

Simon.H
18 december 2016 at 11:16
de zwakke schakel in het naar huis sturen van dit niet presterende college zijn groenlinks christenunie stadspartij die laatste is tot op het bot verrot en komt tot hoogdravende praatjes die wegwaaien in de wind

strandloper
16 december 2016 at 16:12
Wat krijgen wij nu? Een raadsmeerderheid die grommend haar dodelijke tanden laat zien! Schitterend.

Glijn
16 december 2016 at 16:41
Een parel voor de toekomst .
Gefeliciteerd allemaal.
Geeft de burger moed en vertrouwen.
Prettige Feestdagen.

wkloosterhuis
16 december 2016 at 19:27
de burger precies……, alleen daar doen we het voor!!!

Nico
16 december 2016 at 19:51
Stadspartij draait weer en legt weer een bom onder en coalitie waar zij in zit. Nu toch weer schuren richting Beter voor Den Helder? Alles voor een stoeltje toch.

jonathan
16 december 2016 at 20:08
Het zou me echt verbazen als de wethouders van VVD D66 en CDA de renovatie zouden willen uitvoeren. Die denken alleen aan een nieuw paleis in het centrum.

Judge X
16 december 2016 at 20:37
Natuurlijk willen ze dat niet jonathan,maar ze worden gedwongen tot renovatie op voorgeschreven wijze dan wel opstappen.
Uiteindelijk maakt het voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 of desnoods eerder niet uit wat ze beslissen.
Alleen de Stadspartij kan hier z’n schade op deze manier nog beperken,indien het college kiest voor het uitvoeren van de motie.

flipfluitketel
16 december 2016 at 22:32
1 a4 tje met getallen en een verhaal van de architect die, de oppositie, op zijn blauwe ogen gelooft. Het gaat allang niet meer om het renoveren maar om wie de langste heeft. 9 miljoen en totaal geen onderbouwing. Maar goed het DHA volk juicht. Hoop dat ze over 4 jaar en 14 milj verder nog juichen.

Hotmail 2
16 december 2016 at 23:04
Uiteindelijk is de uitkomst van dat a4tje duurzamer dan alle eerdere berekeningen.

Judge X
16 december 2016 at 23:12
fffffffffFFFFuuuuuUUUUUttttTTTT…… Het water kookt !!!! 🙂

strandloper
17 december 2016 at 01:10
Ja flip is over de kook en waarschijnlijk ook een oververhit collegelid.

tjitskebiersteker
17 december 2016 at 16:50
Dat is wat een vreemde voorstelling van zaken. Er ligt een goed verhaal onder dat donderdagavond ook nog eens verteld is. Het is nagerekend en nagetrokken op technische mogelijkheden, o.a. in verband met noodzakelijke Europese aanbestedingen. Daarnaast: wat was nu de onderbouwing voor het verhaal van 20 kantjes? Leverde dat meer inzichten op? Nu kon Vitruvius daar ook niet veel aan doen: zij hadden niet als eis mee gekregen dat het voor €9 miljoen moest worden uitgevoerd.

flipfluitketel
17 december 2016 at 17:38
Ben donderdag aanwezig geweest op de publieke tribune maar het verhaal van Cuore was totaal niet onderbouwd hoorde iets van een a4 tje met cijfers en voor de rest een verhaal waarbij ik dacht die is goed in verkopen zonder iets uit te leggen. Maar goed we zullen zien wie er gelijk krijgt (en ik hoop dat ik fout zit en dat het kan voor 9 milj kan zonder overschrijding) En natuurlijk ook duurzaam want de gemeente wil in 2040 co2 neutraal zijn toch?

Hotmail 2
17 december 2016 at 19:19
Beste Flip, wel eens gehoord(donderdagavond) van circulaire bouw!! Dat is in dit geval al heel duurzaam. Bovendien kan je aanbesteden tegen fixed price(niet meer dan 9 mij.)

jonathan
17 december 2016 at 19:00
Coare is een heel groot bedrijf dat al vele stadskantoren gerenoveerd heeft terwijl Vitruvius uit Oss een heel klein bureau is. Misschien zit daar een verschil in.

flipfluitketel
17 december 2016 at 19:07
Even voor de duidelijkheid Coare is een uitvoerder van projecten en vitruvius is een Bouwkostenadvies bureau dus is geen partij in het renoveren van het stadhuis in tegenstelling tot Coare

jonathan
17 december 2016 at 04:48
Als dit vreselijke college van de eenpotnatpartij VVDCDAD66PvdA weggestuurd wordt mogen ze ook hun geliefde burgemeester meenemen naar de uitgang.

Anton Hagen
17 december 2016 at 11:49
Ook ik ben voor renovatie van het stadhuis beste mensen.Maar realiseren jullie wel even dat er de laatste jaren GEEN ENKEL groot project voor de aangenomen prijs is voltooit en dit gaat hier ook gebeuren.
Herinneren jullie je de verbouwing nog van de vorige schouwburg?
Toen is dat ook flink over de kop gegaan met creatief boekhouden.graaien uit diverse potjes,weten jullie nog?
En zo vrees ik gaat het hier ook gebeuren.
Wie houdt de financiële vinger aan de pols?Juist het college dus.
Of komen er financiële deskundigen van de raad welke de boel HAARSCHERP in de gaten gaan houden?
IK denk dat het NIET GAAT GEBEUREN VOOR 9 MILJOEN!!

Kees Jan
17 december 2016 at 13:22
Anton, dat is maar net hoe je de aanbesteding doet. En bij wie je de risico´s neerlegt. En al zou het 1,8 miljoen (20% overschrijding) meer kosten, wat maakt het uit…
.
Het gaat er hierom dat het hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad iets heeft besloten wat het college als lager orgaan gewoon moet uitvoeren.

Judge X
17 december 2016 at 13:41
U moet de cijfers van een vorige publicatie nog maar eens lezen en vergelijken met de cijfers waar het college tegenwoordig mee schermt.
http://denhelderactueel.nl/2016/02/college-rekent-op-steun-coalitie-voor-nieuw-stadhuis/

Kwanselen met cijfers kunnen we dus wel aan dit college en deelcoalitie over laten.

Overschrijding van nieuwbouwkosten stadhuizen zitten over het algemeen in een range van 10 tot 20%.
Daar waar men niet overschreed,ging de gemeenteraad akkoord met behoorlijk hoger gepresenteerde nieuwbouwkosten.
Daar waar men extreem overschreed,had men de gemeenteraad een rad voor de ogen gedraaid.
http://denhelderactueel.nl/2016/02/oppositie-kristich-over-plannen-stadhuis/

Werkbezoeken van de commissie CBRS op initiatief van dhr. Pruiksma aan gemeenten,die in vergelijkbare gebouwen hun stadhuis hebben gerenoveerd,bewezen dat het wel degelijk voor 9 miljoen kan.
Als je de 10 tot 20% los zou laten op de cijfers van: en renovatie en nieuwbouw in euro’s,dan zult u zien dat de cap tussen de bedragen snel groter wordt naar mate het percentage budgetoverschrijding; ergo ben je met renovatie áltijd goedkoper uit.
Harderwijk (een gemeente die niet werd bezocht) 49.500 inwoners is momenteel druk bezig met renoveren voor 7 miljoen.
http://www.harderwijk.nl/organisatie/renovatie-stadhuis_41976/

flipfluitketel
17 december 2016 at 16:48
Het vergelijken van Harderwijk met Den Helder is natuurlijk appels met peren vergelijken. Harderwijk heeft een stadhuis laten bouwen in 1984 en verbouwd dus een gebouw welk als stadhuis werd gebouwd en nu wordt gerenoveerd. Wij uit Den Helder zitten in een gebouw dat als bejaardenflat is gebouwd en nu moet worden omgebouwd tot “volwaardig”stadhuis.

Fred
17 december 2016 at 18:24
We moeten eens af van het imago van we zitten in een oud bejaardenflat. Dat WAS dat gebouw destijds voor het tot volwaardig gemeentehuis werd verbouwd. En nu gaan zij dat gemeentehuis aanpassen aan eisen van deze tijd. Het is niets meer of minder . Al het geroep om een nieuw gemeentehuis is niets meer of minder dan egotripperij van bepaalde personen. Het lijkt wel een soort wedstrijdje tussen gemeenten van wie het mooiste / grootste nieuwe gemeentehuis kan neerzetten. Ik heb er diverse bekeken , maar de èèn is nog lelijker dan de ander en bijna allen zijn in de nabijheid een NS station gebouwd soms er tegen aan. En dat wilden zij hier ook. gewoon afschuwelijk.

Judge X
17 december 2016 at 18:53
De twee stéden met elkaar vergelijken komt meer overeen met flips fruithandeltje; mijn uitgangspunt is het vergelijk van twee gebouwen.
Een serviceflat gebouwd voor de hogere inkomens uit de zelfde bouwperiode,praktisch de zelfde bouwmaterialen ( de gebruikte hoeveelheid asbest zal ook niet echt afwijken) en qua bouwstijl zou je de gebouwen bijna kunnen samen voegen (hoewel ik ons stadhuis een wat moderner uitstraling vindt hebben).
En ook argument 2040 – zoals ons flip hier boven om 17.38 u aanhaalt – heeft geen kracht,omdat de renovatie gebaseerd is op een werkzame periode van 15 jaar.
Dus als er volgend jaar alstublieft even gestart kan worden met renoveren,dan kan het gerenoveerde gebouw in 2033 een andere bestemming krijgen,dan wel gesloopt worden als dan blijk dat er in Den Helder helemaal geen behoefte meer is aan een stadhuis.
Maar dat interesseert flipCDAfluitketel allemaal niet …….

scherpe ogen en oren
17 december 2016 at 17:09
Blikfluitketel is het gek dat sommige personen gemeenten als voorbeeld geven als de coalitie partijen constant schermen met andere gemeenten. Maar college zal na maandag gewoon blijven zitten hoor want zij kunnen niet zonder het geld. Al zal Haitsma wel moeten opletten want volgens mij ontvangt een partij genoot en oud wethouder binnenkort geen wachtgeld meer.haha.

flipfluitketel
17 december 2016 at 17:33
Met welke gemeente schermt het college dan ?

scherpe ogen en oren
18 december 2016 at 08:35
Beste flipfluitketel het is wel erg kinderachtig om deze vraag te stellen zeker als ik er vanuit mag gaan dat u de politiek op de voet volgt. Heeft de raad inclusief college geen kennis genomen dan van de ervaringen van andere gemeenten?? Zowel nieuwbouw dan wel renovatie of gaan we in Den Helder het wiel opnieuw uitvinden. Lees alle commissie en raad notulen er op na en u zult vele gemeenten voorbij zien komen. Het is niet zo dat alleen de nieuwbouw voorstanders dit doen ook de voorstanders van renovatie. Zelfs uw partij ( wat ik lees in de reactie van Judge X) heeft hier aan deelgenomen. Ik vind dit ook niet erg ( al vind ik wel dat per gemeente er specifieke verschillen zullen zijn) maar vind uw reactie wel erg kinderachtig. Ben wel blij dat eindelijk een CDA’r zijn mond open doet want in de raad zijn jullie zoals ik het ervaar helaas veel te weinig verbaal aanwezig.

flipfluitketel
18 december 2016 at 09:00
Ben geen cda’r 🙂

Simon.H
18 december 2016 at 11:21
flipfluitketel zou dat die oud wethouder kunnen zijn die zonder (wacht) geld zit binnenkort vvd

jonathan
18 december 2016 at 09:38
Ik denk nu dat de afloop hetzelfde is als met het Schapendijkje; met de mond wordt beleden dat ze renovatie accepteren maar in de praktijk gaan ze de beslissing niet uitvoeren. Alleen maar om zo lang mogelijk op het pluche te kunnen blijven zitten. Ze denken vast dat de kiezers helemaal gek zijn.

Kees Jan
18 december 2016 at 19:37
@Tjitske Biersteker,
Het college van Burgemeester en Wethouders moeten morgen in de gemeenteraad verklaren dat zij de motie gaan uitvoeren van renovatie stadhuis. Moeten alle collegeleden, incl. Burgemeester dit persoonlijk voor de microfoon verklaren of vind de raad het goed dat er één woordvoerder is namens het college?
.
Als Burgemeester Koen Schuiling zich niet wil uitspreken over de motie en zich schuilhoudt en de verantwoording afschuift op de wethouders. Stuurt u hem dan ook weg met een motie van wantrouwen? Of laat u hem dan samen met Nel Dol (GroenLinks) voor de zoveelste maal weer zitten?

Anton Hagen
19 december 2016 at 10:54
De soep gaat niet zo heet gegeten worden als dat die wordt opgediend.
Er zitten vast wel zeker 2 Judassen tussen die uiteindelijk het college een fijne Kerst gaan gunnen.En daar bedoel ik NIET Tjitske of Nel mee!!!!
Vraagje:
Is dit een hoofdelijke stemming of een schriftelijke?(Geheim?)
Dit gelet om het feit dat het toch om personen gaat, n.l einde college of niet.

scherpe ogen en oren
19 december 2016 at 11:52
Het lijkt mij hoofdelijke stemming betreffende de eerste motie! Afhankelijk van deze uitslag zal er een motie van wantrouwen komen en dan pas gaat het om personen. Als de oppositie het goed doet eerst motie betreffende uitvoering geven aan renovatie en daarna pas wellicht de volgende stap. Het zou trouwens wel erg laf zijn van Koen Schuiling als hij de raad vanavond niet voor zit maar ik heb Koen hoog zitten dus ik verwacht wel dat hij de raad voor zit. Zo niet dan zal de oppositie aan moeten geven dat de vervangende voorzitter stemrecht houd maar dat is volgens mij ook zo!

Sjaak
19 december 2016 at 13:06
College van VVD CDA D66 en PvdA gaat natuurlijk zeggen dat ze de motie uitvoeren, maar tegelijkertijd middelen zoeken om de renovatie te saboteren. Dat kan nog wel eens een lang verhaal worden, ik hoop dat de raad dit spelletje doorheeft.

http://denhelderactueel.nl/2016/12/meerderheid-raad-richting-college-inzake-stadhuis-meedoen-opstappen/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image