2 Comments

  1. Samenvatting: Ene meneer Nihot nodigt wat lui uit voor een praatje. Omdat niet iedereen daarbij uitgenodigd is, kan de coalitie beter opgeblazen worden.

  2. “Omhelst”, het nieuwe feuilleton van Harry Vendelzwaaier.

    Leerling tegen zijn docent Maatschappijleer: “Meneer, ik lees in het Noordhollands Dagblad dat het college van B&W van Den Helder gevallen is. Ik snap er geen bal van”.

    Docent Maatschappijleer: “Jij snapt ook nooit wat van politiek. Een fossiel raadslid hield een praatje in een museum!!”

    Harry Zwendelaaier.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.