Ronald den Boer – ‘Gerommel met offerte over asbest’

Rob Scholte in de oude jaars bijlage

2014 was een bewogen jaar voor de in binnen en buitenland bekende kunstenaar Rob Scholte, die in het oude postkantoor een museum en atelier heeft. Vandaag in de bijlage blikt hij terug.

Den Helder – Plannen voor een Museum voor Moderne Kunst op Fort Westoever zijn in 2012 stukgelopen, nadat initiatiefnemer Rob Scholte weigerde akkoord te gaan met een in zijn ogen veel te hoge offerte voor asbestverwijdering.
Dat zegt Scholte in een interview met deze krant. Volgens de kunstenaar ondervond hij bij Zeestad en stichting Stelling Den Helder aanvankelijk veel enthousiasme met zijn idee voor een museum in het fort, dat hij dan om niet in bruikleen zou krijgen. Zeestad en Stelling Den Helder wilden voor de herbestemming gebruik maken van geld uit het Waddenfonds.
,,De generatoren zouden door een vriend van me tegen oud ijzerprijs worden verwijderd’’, vertelt Scholte. “Maar daarna bleek, dat er asbest om de leidingen zat. Er dreigde vertraging en ik wilde juist doorpakken. Een gecertificeerd bedrijf bood ons aan de asbest voor tien mille te verwijderen. Maar de stichting Stelling Den Helder zei een eigen asbestbedrijf te regelen. Dat kostte veertig mille. Wij dachten: hier klopt iets niet. Waarom een duurdere oplossing? Waar gaat die dertig mille heen? Ik weigerde akkoord te gaan. Er ontstond onmiddellijk een probleem met zowel Stelling Den Helder als Zeestad over het om niet beschikbaar stellen van het fort. En uiteindelijk is het plan helemaal niet doorgegaan. Ik kan niets aantonen, maar zet hier wel vraagtekens bij. Worden er soms vaker offertes kunstmatig verhoogd?

Toekomst fort is positief

De stichting Stelling Den Helder en Zeestad vinden, dat kunstenaar Rob Scholte onterechte vergelijkingen trekt tussen de kosten, waarvan hijzelf uitging bij de uitging bij de restauratie van Fort Westoever en de uiteindelijke kosten. Er is geen sprake van gerommel met offertes. Ze reageren daarmee op de beschuldiging van de kunstenaar, dat de kosten voor asbestverwijdering in het fort kunstmatig zijn opgevoerd. Desgevraagd meldt Zeestad, mede namens Stichting Stelling Den Helder in een schriftelijke reactie:
Stelling Den Helder en Zeestad hebben een subsidie gekregen vanuit het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland voor het herstel van het casco Fort Westoever. Een toekomstig exploitant moet het fort vervolgens zelf inrichten voor het gewenste gebruik.
Het idee van de heer Scholte om in Fort Westoever zijn museum te vestigen werd door ons enthousiast ontvangen. Helaas bleek met verloop van tijd dat wij niet tot overeenstemming konden komen over aanvullend gestelde voorwaarden.
Ondertussen vordert het herstel van het fort volgens de gestelde subsidievoorwaarden en de bijbehorende planning. Het vereiste formele offertetraject rondom de verwijdering van de vijf aggregaten, rookgas afvoeren en dergelijke waarin asbest zat, dateert ruim na het moment dat de gesprekken met de heer Scholte al waren gestaakt. Een vergelijking tussen vermeende kosten en een formele offerteprocedure gaat niet op. Inmiddels heeft zich ook een nieuwe exploitant gemeld en zijn de vooruitzichten voor herbestemming zeer positief.”

Helderse Courant, 31 december 2014

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27271848.ece/Rob-Scholte-de-kunst-en-het-meisje_