Ronald den Boer – Gedoe Stadspartij kost belastingbetaler geld

Den Helder – Ogenschijnlijk lijkt er niet zoveel loos. De Stadspartij heeft (weer eens) een afsplitsing, die als twaalfde fractie in de gemeenteraad verder gaat; de nieuwe fractie mag maximaal twee commissieleden benoemen (à honderd euro presentiegeld per persoon per vergadering) en wellicht breekt er nog een ruzie uit over de verdeling van de vergaderkamers de afsplitsing heeft namelijk niet automatisch recht op een eigen fractiekamer. Maar dat is het wel zo’n beetje. Immers, de ’Stadspartij 2.0’ zegt het coalitieakkoord en daarmee de eigen wethouders onverkort te steunen.

Tot zover de theorie. De praktijk is, zoveel heeft de Helderse gemeenteraad de afgelopen decennia wel laten zien veel ingewikkelder. Het coalitieprogramma is de grootste gemene deler van wat de ondertekenaars individueel vinden. Dan krijg je teksten als: ‘Er wordt een sober financieel beleid gevoerd’, ’Den Helder kent een aantal specifieke evenementen die hun waarde hebben bewezen. Bij toekenning van subsidie wordt daar mee rekening gehouden’ Of: ’ Er wordt een oplossing gevonden voor kwalitatief goede ambtenarenhuisvesting tegen een redelijk budget. Hierbij is de stationslocatie uitgesloten en de aangenomen motie leidend.’

Het kan dus zomaar gebeuren dat Stadspartij 1 vóór drie ton subsidie is aan Sail 2017, maar Stadspartij 2 tegen. En wat nu als een nieuw stadhuis op een andere plek dan de stationslocatie veel goedkoper blijkt dan renovatie van het bestaande gebouw? Zowel Stadspartij 1 als Stadspartij 2 kunnen straks verschillend stemmen en zich toch beroepen op het coalitieakkoord. Dan moet het college hopen op steun uit de oppositie. Die steun is allerminst vanzelf-sprekend. De oppositie heeft immers geen belang bij instandhouding van deze coalitie. De kans dat dit college de rit uitzit lijkt uiterst klein.
Dat betekent, behalve nieuw gezichtsverlies voor de Helderse politiek, dat de kiezer in anderhalf jaar tijd opdraait voor het wachtgeld van liefst negen wethouders (vier van het oude, vijf van het nieuwe college).

Helderse Courant, woensdag 2 september 2015, 06:55

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/?lref=menusub