Ronald den Boer – Excuses Stadspartij na aanval op integriteit van VVD-fractie

Helderse Courant, dinsdag 31 maart

Den Helder – Fractievoorzitter Peter Reenders heeft namens zijn Stadspartij excuses aangeboden aan de VVD. Tijdens een eerdere raadsvergadering beschuldigde Reenders de liberalen ervan niet integer te zijn. Hij zegt nu deze woorden niet hard te kunnen maken.
Tijdens de bewuste raadsvergadering begin deze maand diende de oppositie, inclusief de VVD, een motie van wantrouwen in tegen wethouder Pieter Kos. Later die avond kwam zowel de oppositie als de coalitie, met de Stadspartij, met een motie over de stationslocatie. En met name het gebruik van het oude postkantoor door het Rob Scholtemuseum.
Reenders verklaarde tijdens die vergadering, dat ‘een van onze partijgenoten’ een sms’je vanuit de VVD-fractie had gehad. Daarin stond dat de VVD de motie van wantrouwen tegen Kos niet zou steunen, als de Stadspartij mee zou stemmen met de motie van de VVD over de stationslocatie. “Over integriteit gesproken”, aldus Reenders toen.
VVD-fractievoorzitter Bob Haitsma daagde daarop Reenders uit de beschuldiging hard te maken. “Want onze fractie weet miet waar u het over heeft.”
In een brief aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad meldt de Stadspartij nu dat het niet ging om een sms-bericht, maar om een bericht dat via Windows Messenger bij een van haar leden van de Stadspartij was binnengekomen. Volgens Reenders wil de afzender niet dat zijn/haar identiteit bekend gemaakt wordt. “De Stadspartij zal dit om reden van privacy dan ook niet doen.” Aangezien hij zijn beschuldiging niet hard kan maken, trekt Reenders hem in en biedt hij excuses aan.
Voor VVD-fractievoorzitter Bob Haitsma is daarmee de zaak afgedaan, zegt deze desgevraagd.
“Voorafgaand aan deze brief vond een gesprek plaats met de Stadspartij. We weten nog steeds niet waar dit vandaan komt, maar in elk geval niet uit onze fractie. Verder houdt het voor ons op.”

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/