Ronald den Boer – Eindelijk gesprek Den Helder met kunstenaar over zijn plannen

‘Scholtemuseum behouden’

Helderse Courant dinsdag 25 november 2014

Den Helder – Gaat de gemeente Den Helder haar zakelijke opstelling jegens kunstenaar Rob Scholte verzachten? Of verliest de marine-stad volgend jaar Scholtes museum? Dat blijkt morgen als wethouders en ambtenaren eindelijk met Scholte en diens advocaat om tafel gaan. De kunstenaar, die het oude hoofdpost-kantoor in bruikleen heeft voor museum en atelier, is deze zomer de wacht aangezegd. Hij woont namelijk in het gebouw en dat mag niet. Scholte moet er per 1 januari uit. Hij stelt evenwel dat de waardevolle kunst niet onbewaakt kan blijven. Als hij en zijn gezin er uit moeten, verdwijnt ook het museum.

Volgens Scholte blijven brieven en mails van hem aan de gemeente consequent onbeantwoord. Er vond nimmer officieel overleg plaats.

De kunstenaar, die recent nog in het tv-programma De wereld draait door reclame maakte voor Den Helder en in januari figureert in een andere Vara-uitzending, werkt aan een toekomstplan. Volgens een gemeentewoordvoerder is dat plan ambitieus maar niet financieel onderbouwd. “Daar gaan we het morgen over hebben. Het college wil een culturele invulling van het postkantoor met zo mogelijk plek voor de huidige gebruikers, waaronder dus de heer Scholte. De intentie iets moois neer te zetten is aanwezig.”
Vanuit de coalitie wordt druk uitgeoefend op het college om Scholte voor
Den Helder te behouden. De stad heeft met zijn museum een nationale attractie in huis. Scholte hoeft geen carte blanche te krijgen, maar de gemeente kan zich wel redelijker opstellen, aldus Michiel Wouters van Behoorlijk bestuur.
Nel Dol (GroenLinks): “WWe moeten zuinig zijn op Rob Scholte en zijn museum. Zijn plan hoeft niet één op één overgenomen te worden, maar hij verdient wel een kans.

 

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/