Ronald den Boer – Dilemma voor gemeenteraad: renovatie stadhuis Den Helder kost meer + Ronald Boutkan – Renovatie stadhuis kost minstens 13,8 miljoen

Dilemma voor gemeenteraad: renovatie stadhuis Den Helder kost meer

Den Helder – Renovatie van het bestaande stadhuis gaat minimaal 13,8 miljoen euro kosten.

Dat is bijna vijf miljoen euro méér (+55%) dan de gemeenteraad beschikbaar wilde stellen voor de opknapbeurt. Volgens het onderzoeksbureau Vitruvius, dat in opdracht van burgemeester en wethouders het programma van eisen doorrekende, kan het onmogelijk goedkoper. En zelfs voor veertien miljoen euro voldoet het gebouw nog niet aan een andere eis van de raad, namelijk dat de nadruk ligt op duurzaamheid.

Het onderzoek wordt maandag gepresenteerd aan de speciale raadscommissie renovatie stadhuis. Deze bestaat uit oppositieleden en PvdA’er Andries Pruiksma. De gemeenteraad stelde eerder vast wat er in het programma van eisen moest staan. Uitgangspunt is dat de renovatie niet meer dan negen miljoen mag kosten en ook alle medewerkers van Sociaal Domein (de vroegere sociale dienst) in het hoofdgebouw terecht kunnen. Bovendien moet het stadhuis nog twintig jaar mee kunnen.

Volgens Vitruvius kan dat allemaal niet voor minder dan veertien miljoen euro. Burgemeester en wethouders willen nu van de raad weten hoe het verder moet. En hoe comfortabel en duurzaam het gebouw moet worden. Om aan die laatste eis van de raad te voldoen is zelfs 17,8 miljoen nodig.

NHD, 27-10-2016, 17:15 (Update 27-10-2016, 19:19)

Reacties: Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Zijn wij nu echt stomverbaasd dat dit uit een onafhankelijk onderzoek komt? In opdracht van een college dat zich distantieerde van de bouwcommissie, met hun collegepartijen (slechts met uitzondering van Andries Pruiksma)? En alleen maar nieuwbouw wil? Ach, het spel is zoooo doorzichtig…. beschamend dat deze stadhuisspelletjesoorlog door bestuurders jarenlang wordt gevoerd over de hoofden van de kiezers heen. Met kwaadwillige honden is het slecht hazen vangen.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28690057.ece/Dilemma-voor-gemeenteraad-renovatie-stadhuis-Den-Helder-kost-meer?lref=SR_1

Renovatie stadhuis kost minstens 13,8 miljoen

Den Helder – Renovatie van het stadhuis van Den Helder kost minimaal 13,8 miljoen euro. Dat is de uitkomst van een intensief onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad is gedaan. De bevindingen van dit onderzoek worden aanstaande maandag 31 oktober gepresenteerd aan de speciale raadscommissie die het proces de afgelopen maanden heeft gevolgd.

De uitkomsten van het onderzoek wijken op enkele belangrijke punten af van de wens van de gemeenteraad. Die wil dat de renovatie maximaal 9 miljoen gaat kosten én dat er nadruk wordt gelegd op duurzaamheid. Aan beide eisen wordt met dit basisscenario niet voldaan. Onder meer daarom legt het college de raadscommissie nog enkele vraagstukken voor ter advisering. Afhankelijk van het advies van de raadscommissie wordt er in november een concreet voorstel richting de gemeenteraad gemaakt.

De gemeenteraad heeft in juni en september op hoofdlijnen vastgesteld wat er in het Programma van Eisen voor een gerenoveerd stadhuis moet staan. De uitgangspunten zijn onder meer dat de renovatie niet meer mag kosten dan 9 miljoen euro en dat alle medewerkers van de afdeling Sociaal Domein ook in het hoofdgebouw komen werken. Er komen minder werkplekken dan medewerkers dus het gebouw en de randvoorwaarden moeten geschikt gemaakt worden voor flexwerken. Het gebouw moet technisch weer helemaal in orde gebracht worden om 20 jaar te kunnen functioneren als stadhuis, het moet uiteraard voldoen aan alle wettelijke normen en eisen en liggen er wensen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid.

Basisscenario
Alle eisen en wensen zijn geïnventariseerd en nu doorberekend door het daarin gespecialiseerde onafhankelijke bureau Vitruvius. Zij komen op een minimaal basisscenario van 13,8 miljoen euro. Het college vraagt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek advies aan de commissie op de volgende onderdelen.

1. Basisscenario
Vindt de commissie dat het basisscenario dat nu wordt voorgelegd voldoet aan de inhoudelijke uitgangspunten die de gemeenteraad heeft gesteld. Met andere woorden: het basisscenario verlangt € 4,8 miljoen meer dan het gestelde kader. Hoe om te gaan met deze overschrijding?

2. Huisvesting tijdens verbouwing
In de € 13,8 miljoen is opgenomen een bedrag van € 1,3 miljoen die nodig is om de ambtenaren tijdens de verbouwing verantwoord te kunnen laten doorwerken. De € 1,3 miljoen is het midden van een bandbreedte van € 0,8 miljoen en € 1,8 miljoen euro die volgt uit een eerste raming, waarbinnen alle huisvestingsopties nog open staan. Het college stelt voor het huisvestingsscenario verder uit te werken, waarbij het bedrag mogelijk lager dan wel hoger uitvalt binnen de hiervoor genoemde bandbreedte.

3. Achterstallig onderhoud
Door de langlopende discussie over nieuwbouw of verbouw van het stadhuis is er de afgelopen jaren weinig in het gebouw geïnvesteerd. Moet het bedrag dat hier ooit voor was begroot (maar nu niet meer beschikbaar is) toch verwerkt worden in de dekking van de totale kosten?

4. Duurzaamheid
Het basisscenario gaat uit van de wettelijke uitgangspunten. De uitgangspunten spreken van een hogere ambitie. En de gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen waarin de gemeente haar ambitie uitspreekt om in 2040 energieneutraal te zijn. Hoe ziet de raadscommissie dit in het licht van de renovatie van het stadhuis? Het gebouw energieneutraal maken verhoogt het totaalbedrag naar € 17,8 miljoen.

5. Comfort werkklimaat
Uitgaande van het basisscenario, leidt de renovatie tot een verbetering van het werkklimaat, maar worden enkel maatregelen uitgevoerd om het minimale niveau te bereiken. De aanvullende modules (optimaal en maximaal) leiden tot een aanzienlijke verbetering van het werkklimaat. De raadscommissie wordt gevraagd of het basisniveau qua werkklimaat acceptabel is voor de organisatie gelet op de gebruiksperiode van 20 jaren.

6. Casco oplevering van overmaat
Uitgangspunt in het basisscenario is het casco opleveren van de overmaat, met installatievoorbereiding. Alternatieve opties zijn sloop of volledige inrichting van de overmaat, waarbij beide varianten leiden tot een hogere investeringssom. Hoe wenst de raadscommissie om te gaan met de overmaat?

Aanstaande maandag bespreekt de commissie Renovatie Stadhuis de bevindingen van het college. De vergadering is openbaar en alle bijbehorende stukken vindt u op http://www.gemeenteraad.denhelder.nl.

Den Helder Actueel, 27 oktober 2016 – 16:28

Reacties:

flipfluitketel
27 oktober 2016 at 17:28
Ach 4 miljoen erbij dus nu al ongeveer 40 % budget overschrijding en dan moeten we nog beginnen met renoveren. Zal mij benieuwen wat de uiteindelijke kosten zullen zijn. Maar ja renoveren is goedkoper toch.

Roel Prins
27 oktober 2016 at 18:25
En daarmee heeft het college een zet gedaan in de oorlog met het schaduw bestuur van oppositie plus Pruiksma.

Judge X
27 oktober 2016 at 19:45
In opdracht van de gemeenteraad,heeft het college van B&W – naar haar keuze – ‘onafhankelijk bureau’ Vitruvius (gespecialiseerd in RESTAURATIE van MONUMENTEN ?) de opdracht gegeven om ivm RENOVATIE van het stadhuis,een intensief onderzoek te verrichten aan het gebouw,waarbij de uitkomst van hun calculatie omtrent inventarisering en doorberekening – inclusief het gebouw energie neutraal maken – niet beneden € 17,5 miljoen mocht komen.Ja die grap kenden wij nog niet `WIE BETAALD BEPAALD´.
http://www.vitruvius.nl/pages/overons.html

Anoniempje
27 oktober 2016 at 21:57
Het betreft volgens mij
http://www.vitruviusbouwkostenadvies.nl

Judge X
28 oktober 2016 at 14:23
Mogelijk heeft u gelijk Anoniempje.
En ondanks dat ik betaalt en bepaalt met een ‘t’ hoor te schrijven,denk ik dat de boodschap over corrumperende sturing door B&W,van door hen uitgegeven onderzoeksopdrachten wel duidelijk is overgekomen.

Fred
28 oktober 2016 at 15:38
Alles gaat er op lijken , dat koste wat het kost zij er alles aan doen om de plannen voor een nieuw stadhuis door te drukken. Eerst blijven doordrammen op nieuwbouw en lokatie’s te blijven zoeken , terwijl de boodschap toch echt duidelijk was gèèn nieuwbouw!! , en toen dat niet lukte, proberen zij nu op alle mogelijke manieren de negen miljoen te ondermijnen om als dat lukt ,toch weer terug te kunnen vallen op nieuwbouw. Het wordt de hoogste tijd dat de stekker uit deze coalitie wordt getrokken.. Voor dit gehele gemeente bestuur, is het heel moeilijk om nog respect voor op te brengen.

Sjaak
27 oktober 2016 at 21:14
VVD CDA D66 en PvdA zijn weer op het oorlogspad willen alleen nieuwbouw. Gaat U er nog op stemmen? Ik niet|

Ziener
27 oktober 2016 at 22:08
Even deduceren:
Als het gebouw niet zou voldoen over al die jaren dan zou het ziekteverzuim sky high zijn. Ziekmakende factoren zijn er wel, maar dat heeft meer te maken met hoe men met personeel omgaat. Denk maar aan het rapport over het sociaal domein.
Er is geen rapport over al die jaren waaruit blijkt dat het gebouw is afgekeurd of dringend ontruimd moest worden omdat het niet zou deugen. Integendeel, nadat het oude belastingkantoor een paar jaar geleden werd afgestoten werd al dat personeel ingebed in het huidige stadhuis. Dus voldeed het kennelijk toen wel..De arbo eisen van jaren geleden wijken ook niet significant af van de huidige eisen.
Er is wel tussentijds onderhoud aan het gebouw gepleegd. Nieuwe kozijnen, kachels, vloerbedekking, wandbehandelingen, elektrische zonweringen enz.
Ik denk niet dat mensen ongelukkiger zijn door hun werkomgeving. Een nieuw gebouw zal ten opzichte van een ouder gebouw dat functioneert geen verandering brengen in de beleving. Een upgrade in comfort is wat anders dan aan eisen moeten voldoen.
Blijft over de wens voor een nieuw stadhuis. Als dit bestuur niet eens in staat is om een deugdelijk armoedebeleid op poten te zetten (kost natuurlijk), de wetenschap dat er veel armoede is of sluipende armoede, achterstallig onderhoud openbare ruimte, een haven die financieel niet rondkomt, een airport dat kennelijk in de gevarenzone komt, kostbare procedures die maar niet afgerond worden, zorg op maat, schuldsaneringen enz. dan komt een nieuw stadhuis toch echt wel ergens onderaan op de wensenlijst lijkt mij.
Ik denk dat mensen die de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunnen knopen weinig op hebben met prijzen in de wacht slepen voor het hebben van een mooi gebouw.

Rasjutter
27 oktober 2016 at 23:28
Een nieuw stad huis midden in het centrum kan echt niet in deze tijd en in deze stad,je zet toch geen nutteloos kantoor neer op een A1 winkellocatie. Of erger nog midden op een in aantocht zijnde horecalokatie, ik zit meer aan een inrichting te denken.

strandloper
28 oktober 2016 at 00:49
De beschietingen en bombardementen gaan gewoon door. Er is in zekere zin een vergelijk te trekken met de situatie in Syrië. Uiteraard niet met het menselijk leed wat daar wordt geleden. Al vele jaren blijven de partijen in het gemeentelijk bestuur in hun loopgraven. Onbeweeglijk en vast van plan dat zo te laten. Het stadhuis is verworden tot het heilige doel om te veroveren. Dat zou dan democratie inhouden en het belang van de stad die beide partijen prediken. Helaas kraakt de democratie in al haar voegen. Dat wordt overal waargenomen en de kiezers wenden zich in steeds grotere mate af van de politiek en de verkiezingen. De laatste tijd wordt in toenemende mate geschreven en gediscussieerd over dat onderwerp. Aanbevolen boek: “Tegen Verkiezingen” van David Van Reybrouck.
Het is een goed plan om daar iets mee te doen in Den Helder. Er moet iets veranderen in de vermolmde en vastgelopen democratie, zeker in Den Helder.
In plaats van allerlei bevindingen voor te leggen aan de raad, zou het college als proef beter kunnen overgaan tot een voorstel, dat de democratie een boost zou kunnen geven. Voorlopig alleen op het stadhuisdossier. Hierbij zouden 100 of 150 inwoners op willekeurige wijze worden gekozen of geloot, die zich met verve storten op dit dossier. Verder zal ik niet detail gaan om de gehele procedure uit te werken. Het kan haast niet anders dan dat daar een verbindende en mooi voorstel uit zal komen.

Sjaak
28 oktober 2016 at 08:54
Hoeveel hebben die neponderzoeken in opdracht van het college al gekost? Dat zou ik wel willen weten..

Peter
28 oktober 2016 at 10:01
In eerste aanleg een krediet van 1,5 miljoen. Daarna nog de kosten onderzoek locatie van het nieuwe Stadhuis, het ontwerp en het onderzoek naar nieuwbouw op Willemsoord en natuurlijk de geldverslindende actie waarbij men kon stemmen op één van de drie ontwerpen enz. Dus tel maar op…………. Sjaak!!

Peter
28 oktober 2016 at 11:52
Heeft iemand nog iets gehoord over de oorzaak c.q. toedracht tot die brand in het Stadhuis enige tijd geleden?

Hijneken
28 oktober 2016 at 12:12
Laat me raden… Een nieuw stadhuis kost “slechts” 12 miljoen? (Plus de kosten die men nu niet berekent omdat ze straks met de kennis van nu niet konden weten dat een nieuw stadhuis 22 miljoen kost?)

Bodelo
28 oktober 2016 at 14:39
Wie je ook inhuurt, wat men ook schrijft.
Iedereen met een beetje affiniteit met de bouw zag aankomen dat renovatie voor 9 miljoen veel te rooskleurig is.

Hotmail 2
28 oktober 2016 at 16:14
Huib Broeke bied nog steeds nieuwbouw aan voor 10 mio.

Fred
28 oktober 2016 at 16:45
Dan komt daar een onderzoek naar in opdracht van de coalitie, en dan blijkt dat Broeke er ook zo’n vijf à 6 miljoen eoro naast zit . Makkelijk te regelen voor b&w.

Hotmail 2
28 oktober 2016 at 21:39
Kijk eens op http://www.bouwkostenkompas.nl/Costs/Breakdown.aspx?Type=20003&Qual=Low&Prov=6

http://denhelderactueel.nl/2016/10/renovatie-stadhuis-kost-minstens-138-miljoen/

PDF’s:
1. Begeleidende memo
2. Raming
3. Notitie contractvormen
4. Notitie comfort en energieanalyse gemeentehuis Den Helder
5. Notitie huisvestingsmogelijkheden tijdens de verbouwing
Rapportage Het vernieuwde Stadhuis Den Helder Ruimtelijk functioneel Programma van Eisen 27-10-2016