Ronald den Boer – Den Helder zet zijn erfgoed in de schijnwerper

Den Helder – Erfgoed. Wie de betekenis ervan opzoekt komt deze tegen: ’zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren voor toekomstige generaties’.

Erfgoed is belangrijk voor Den Helder en wordt eigenlijk alleen maar belangrijker. Het geeft de stad eigenheid, een identiteit. Vandaar dat de gemeente onder aanvoering van D66-wethouder Lolke Kuipers dit erfgoed terug in de schijnwerpers wil brengen. Daarbij gaat het niet alleen om gebouwen, stelt hij nadrukkelijk.

,,Er zijn zoveel zaken typisch Helders: de jutter, de werviaan, het reddingswezen, bepaalde oude foto’s en films, uitdrukkingen en tradities. Daarin schuilt het DNA van deze stad. Soms kunnen het zaken zijn waarvan je niet meteen denkt: dat is erfgoed. Toch is het dat dan vaak wel, want het was decennialang markant voor Den Helder. Bijvoorbeeld de toegangsbrug tot de vroegere Rijkswerf waarover dagelijks duizenden wervianen van en naar huis gingen. Maar ook de hijskranen op Willemsoord. De Japanse tuin bij de Oranjerie is niet oud, maar Den Helder onderscheidt zich er wel mee. Wellicht zou je die een aparte vermelding op de erfgoedlijst moeten geven.’’

In het stadhuis wordt nu gewerkt aan een nieuwe impuls voor het Helderse erfgoedbeleid. Dat was de laatste jaren namelijk een beetje in de benen gezakt. Er wordt nu gedacht aan het nieuw leven inblazen van de gemeentelijke monumentenprijs, voor initiatieven om Helders erfgoed te bewaren.

Wederopbouw

Ook wordt de lijst met 54 gemeentelijke monumenten geactualiseerd. Dat betekent dat er van alles bij kan komen. En in een enkel geval er juist vanaf gaat. De lijst wordt bovendien aangevuld met monumenten van ná de oorlog, toen Den Helder de wederopbouw doormaakte. Het NS-station en het oude postkantoor zijn daar voorbeelden van. Bovendien wil de gemeente op panden tekstschildjes aanbrengen zodat bezoekers ook wéten dat deze historisch waardevol zijn.

,,We gaan ons erfgoedbeleid herijken, zoals dat heet. Eerst inventariseren we wat er is aan materieel en immaterieel Helders erfgoed.’’ Die inventarisatie vindt plaats in samenspraak met organisaties als de Helderse Historische Vereniging. ,,Daarna moet de gemeenteraad vaststellen hoe we met dat erfgoed omgaan. Wat mij betreft profileert Den Helder zich er veel sterker mee. We hebben ook speciaal een ambtenaar erfgoed aangewezen.’’

Bak geld

Voordat pandeigenaren van gemeentelijke monumenten zich rijk gaan rekenen: het betekent niet dat er meteen een bak geld beschikbaar komt.

,,Dat kan ik nu nog niet zeggen. Zoiets is aan de gemeenteraad. Ik vind zelf zeker dat behoud van ons erfgoed onderdeel van de gemeentebegroting moet zijn. Maar belangrijker is het signaal dat van vermelding op de lijst uitgaat. Het betekent dat zo’n stuk erfgoed niet wordt vergeten’’, aldus Kuipers.

NHD, 12-8-2016, 21:00 (Update 12-8-2016, 21:00)

Reacties:

Monique Kohn · Den Helder
Gaan we ook eindelijk goed voor het geboortehuis van Anton Pieck zorgen?

Fred Kwast
Het is volgens zeggen verkocht aan Woningstichting. Die heeft plannen voor nieuwbouw in de Koningstraat. Dus als er niet duidelijk wordt aangegeven wat WS er mee van plan is , dan staat er straks een moderne woning .

Monique Kohn · Den Helder
Fred Kwast .. dat zou dan eeuwig zonde zijn, de zoveelste afbraak van een stukje Helderse geschiedenis.

Guido Bakker · Europa College Amsterdam
Ook nog een beetje anti-alg over de brug heen en hij is weer als nieuw

Arie Ruiter · Den Helder
Hmm, wat echt van historische waarde was hebben ze lang geleden gesloopt.Nu is het zoiets van kijk ons eens goed bezig zijn.Een gebouw van 45 jaar oud vind ik weinig historisch aan.

Fred Kwast
Dat komt , omdat DenHelder door de tweede wereld oorlog weinig historisch erfgoed meer heeft. Wat er nu genoemd wordt, is van de wederopbouw van de stad na de oorlog. Maar wat mij wel opvalt , dat er nu opeens panden historisch waardevol worden genoemd , die nog niet zolang geleden op de sloop lijst van de Gemeente stonden en voor een nieuwe werkschuur van die zelfde Gemeente tegen de vlakte moesten. Doordat , dat die nieuwe werkkeet nu niet doorgaat, zijn die panden opeens waardevol. Wel goed nieuws voor het Rob Scholte museum om te weten , nu opeens in een waardevol pand te zitten.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28391408.ece/Den-Helder-zet-zijn-erfgoed-in-de-schijnwerper?lref=SubList