Ronald den Boer – College Den Helder zwijgt over herverdeling taken

DEN HELDER – Burgemeester en wethouders zijn er nog niet uit. De motie die de gemeenteraad maandag met 16-14 aannam, waarin een aantal niet-wettelijke taken van de burgemeester overgeheveld worden naar wethouders, heeft nog niet geleid tot besluiten.

De wethouders Jacqueline van Dongen en Odd Wagner wilden woensdagmorgen op vragen hierover geen antwoord geven. Weliswaar is er dinsdag binnen het college over gesproken, maar ‘we gaan er nog verder over praten’.

,,We hebben hierover niks te melden”, aldus Van Dongen. Ook de vraag of de wethouders, die reeds de portefeuille van de ontslagen Geurt Visser hebben overgenomen, de taken van de burgemeester erbij kunnen hebben, bleef onbeantwoord.

NHD, 1-7-2015, 11:52 (Update 1-7-2015, 15:52)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27438506.ece/College-Den-Helder-zwijgt-over-herverdeling-taken