Ronald den Boer – Burgemeester: héle college wilde Scholtemuseum

Burgemeester Koen Schuiling weerspreekt dat hij achter de schermen bezig is een oplossing te frustreren voor het Rob Scholtemuseum. Die beschuldiging deed kunstenaar Rob Scholte zaterdag voor de lokale radio.

Op de vraag hoe het kan dat vier verschillende wethouders telkens zijn stukgelopen op dit dossier en er na al die jaren nog geen oplossing is, verwees Scholte naar het ’gekwetste ego’ van burgemeester Schuiling.

Die zou uit ergernis over het niet doorgaan van nieuwbouw van een stadhuis op de stationslocatie en de plek van het postkantoor, waarbij Rob Scholte optrok met protesterende omwonenden, wethouders belemmeren met de kunstenaar tot zaken te komen.

Schuiling vindt dat onzin. ,,Alsof die mensen, inclusief een ingehuurde externe bemiddelaar die in Amsterdam veel voor elkaar heeft gekregen, daar op zouden stuklopen. De intentie van opvolgende wethouders namens het college is steeds geweest er uit te komen. Dat waren heel verschillende personen met uiteenlopende temperamenten en kwaliteiten en iedereen loopt stuk op Rob Scholte en zijn adviseurs. En dan heb ik het nog niet over een batterij ambtenaren. Ook informele pogingen via Woningstichting hadden geen succes. Spijtig.

Kern lijkt mij te zijn dat hij vindt dat hij voor nop op die locatie kan zitten en de gemeenschap opzadelt met onderhoud en herstel van dat gebouw. Tja, dat zou iedereen wel willen, denk ik.’’

NHD, 3 april 2017, 11:20

Reacties:

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Die laatste zin is tekenend voor wat er leeft binnen het college. Gesuggereerd wordt dat RS geen huur wil betalen en voor nop op een “riante” locatie wil zitten. De vraag is: hoe bepaal je de huur van een pand dat “vergeven” is van de asbest en al 15-20 jaar niet is onderhouden, en waarom doe je als college dan geen huurvoorstel? Maar als je wilt verkopen, moet je een bedrag noemen dat reëel is in relatie tot de staat van onderhoud en de verplichte asbestsanering. Het volstaat niet om te zeggen dat je het wilt verkopen voor een markt-conforme prijs.

Remco Duijnker · OSG Nieuwediep
Ik denk dat als er sprake is van de burger opzadelen met kosten er eerst gekeken kan worden naar de miljoenen die over de balk gegooid zijn bij de voorbereiding stadhuis stationslocatie, Vervolgens kan er een zijstap gemaakt worden bij de kosten verplaatsen schouwburg en het huidige rendement van de nieuwe schouwburg. Rob scholte kan echt niet wedijveren met het college als het gaat om opzadelen burgers met kosten.

Andre Meuwese
Zo als Biersteker zegt in het gebouw zit asbest.
Daar laat je geen museum in zitten waar toeristen komen, dus eruit met alles en iedereen.

Monique Kohn ·
Den Helder
Dat ‘vergeven’ tussen aanhalingstekens staat is u ontgaan? Overigens is het helemaal niet erg als er asbest in een gebouw zit, het wordt pas een probleem als het ondeskundig verwijdert wordt en deeltjes ervan in de lucht komen, je moet dus heel goed opletten bij het opknappen van oudere panden. Dat maakt het moeilijk om een redelijke huur/verkoopprijs vast te stellen, asbest verwijderen is namelijk duur.

Kees Engelhart · Uitgever-schrijver bij Uitgeefhuis De Manke God

ONKREUKBAARHEID

Als er iets is wat wij werkelijk willen dan is het wel
Onkreukbaarheid wie niet wil er blank zuiver en geheel
Zonder zonden zijn zelf streef je al gedurende je hele
Leven naar onkreukbaarheid maar het is echt heel moeilijk
En tot op de dag van vandaag is het je nog niet gelukt

Onkreukbaarheid is dan ook heel ingewikkeld en dat heb
Je helaas al vele malen aan eigen lijve mogen ondervinden
Dat je bijvoorbeeld vond dat je wel jokken moest terwijl
Je wist dat het belang van dat jokken meer dan totaal
Ondergeschikt was aan de kleine waarheid die je te berde
Had behoren te brengen zoveel pijn had dat niet gedaan

Wat daaropvolgend heel naar was was dat het wat je ook
Probeerde niet meer recht te strijken was je was niet
Onkreukbaar meer en zou het ook nooit meer worden

Alleen Jezus God in de hemel naast alle andere goden op
De Olympus en de Boeddha onder de bodhi boom zijn wat
Men noemt onkreukbaar jij bent een mensenkind en je
Weet dat hoe hard je ook je best zult doen je de ware
Onkreukbaarheid nooit zal kunnen bereiken wanneer
Je ook maar een enkel foutje maakt is het al gebeurd
En dat weet je maar al te goed te weten het enige wat
Er voor je overblijft is open en eerlijk te zijn ten aanzien
Van de vele fouten die je maakt en nog maken zult dat
Namelijk is het enige wat je tegen je eigen armzalige
Kreukbaarheid in stelling brengen kunt het is niet anders

Wij gaan een onkreukbaarheidsonderzoek in stellen
Betreffende uw handel en wandel hoor je plotseling
Een licht geaffecteerde en zeer afstandelijke stem
Tot je spreken en met een kleine schok word je wakker
Uit je onrustige middagslaap die zo zoet begonnen was

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/burgemeester-hele-college-wilde-scholtemuseum

1 Comment

  1. In Den Helder is slechts een man de baas. Schuiling. Hij hoeft maar een anonieme brief omhoog te houden in de raadszaal of je bent kapot als wethouder. Volgens Erdogan is niet zijn rancune de oorzaak van het opsluiten van tienduizenden van zijn tegenstanders, maar de volkswoede. Volgens Schuiling is niet zijn rancune de oorzaak van het mislukken van het Scholtemuseum, maar het ‘feit’ dat Scholte voor niks in het gebouw wil zitten en de gemeenschap wil opzadelen met de kosten van onderhoud en herstel van het gebouw. Maar wie kocht een gebouw dat vol zit met asbest omdat hij ter meerdere glorie van zichzelf een nieuw stadhuis op die locatie wilde bouwen?? Juist Schuiling. Rob Scholte krijgt deze reactie eerst te zien. Het feit dat hij niet op de delete knop drukt, maar hem plaatst -ongeacht de vraag of hij het met me eens is- kost hem zijn museum. En niets anders! Scholte gelooft nog in democratie en in het vrije woord. Beiden zijn echter taboe aan het worden in dit Palermo aan het Marsdiep. Deze strijd gaat niet alleen om de overleving van een museum, maar vooral om het overeind houden van onze democratie. Niemand die dat meer beseft dan Scholte. Helaas is de bevolking nog niet zover, laat staan de schaapskudde in de gemeenteraad.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.