Ronald den Boer – Bij stadhuis gaat het nog om twee keuzes

DEN HELDER – Burgemeester en wethouders en de vijf coalitiepartijen werken momenteel een nieuw voorstel uit voor huisvesting van het ambtelijk apparaat. Dat concentreert zich rond nog maar twee opties: (gedeeltelijke) nieuwbouw op de Oude Rijkswerf Willemsoord of verbouw van het bestaande stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg.

Nieuwbouw op de plek van ’t Huys Tydtverdrijf aan de Kanaalweg of die van de oude schouwburg aan het Bernhardplein zijn als oplossingen niet meer serieus in beeld, bevestigt wethouder Lolke Kuipers desgevraagd. ,,Aan de keuze voor ’t Huys Tydtverdrijf zitten zoveel haken en ogen, dat is geen haalbare kaart. Bernhardplein vind ik zelf nog wel een mooie plek, maar er zijn al afspraken met Woningstichting gemaakt over de stedenbouwkundige ontwikkeling daar. Dan blijven Willemsoord en verbouw van het huidige gemeentehuis over.’’

Burgemeester en wethouders kwamen in februari met het voorstel het stadhuis te vestigen op Willemsoord. Dat moet deels gebeuren in bestaande gebouwen in de noordwestelijk schil van het werfterrein, waar nu sportschool Rik Niks zit. Aangevuld met nieuwbouw op het aanpalende parkeerterrein.

Er stak een storm van kritiek op over het plan. Zowel over de financiële onderbouwing als over de stedenbouwkundige en praktische uitvoering. Op verzoek van de coalitie, onder aanvoering van de VVD, nam het college het voorstel weer terug.

Er wordt nu een zogeheten ’verdiepingsslag’ gemaakt. Dat gebeurt met de verantwoordelijke wethouders én de coalitiepartijen. Niet met leden van de oppositie. Tot ongenoegen van diezelfde oppositie. Tijdens het jongste ’oppositieberaad’ werd flink gemord.

Maar zowel wethouder Kuipers als de fractievoorzitters Jan Klopstra (VVD) en Hans Baanstra (D66) vinden het niet meer dan logisch.

,,Natuurlijk’’, zegt Kuipers, ,,hadden we het overleg breed kunnen trekken. Maar er is afgesproken dat we de huisvesting van de ambtelijke organisatie op een goede wijze regelen. Dat bestuursakkoord is gesloten met de coalitiepartijen, niet met de oppositie. Dus ligt het voor de hand dat je het dan ook met de coalitie uitwerkt. In de vorige periode, toen de huidige oppositie de coalitie vormde, gebeurde het ook zo.’’

Bovendien vreest de wethouder voor terugkeer van de jarenlang slepende discussie over nut en noodzaak van een nieuw stadhuis, als de oppositie bij de uitwerking van het nieuwe voorstel wordt betrokken. Voor college en coalitie is die vraag inmiddels een gepasseerd station.

Open

VVD’er Klopstra: ,,We sluiten de oppositie niet uit, als het voorstel er ligt is er een open discussie in de gemeenteraad en kan ze op onderdelen haar inbreng hebben.’’ Baanstra: ,,Maar nu al samen met de oppositie een voorstel maken? Zo werkt dat gewoon niet.’’

Wel verzekert fractievoorzitter Peter Reenders dat wat de Stadspartij betreft de nieuwbouw op Willemsoord op dit moment nog steeds niet dé keuze is. ,,Het college kan dat best willen, maar het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om die beslissing te nemen.’’

NHD, 3-5-2016, 16:28 (Update 3-5-2016, 16:28)

Reacties:

Moshe Ben Yair
Besteed maar wat meer tijd aan de ouderen,dat is meer urgend.

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Sinds 2002 ben ik raadslid namens de ChristenUnie. Ik heb nog niet eerder een raadsinformatiebrief gekregen waarbij een deel van de raad zo nadrukkelijk buiten spel wordt gezet. Democratische principes staan op de tocht bij een dergelijke handelswijze en dat vind ik zorgelijk.

Fred Kwast
Tjitske, ik ben bang, dat jullie als oppositie straks zo’n dicht gemetseld voorstel tot de bouw van een nieuw stadhuis voorgelegd krijgen, dat er van enige inbreng van de oppositie geen sprake meer kan zijn.

Monique Kohn · Den Helder
Die woordkeuze alleen al, jullie kunnen ‘op onderdelen inbreng hebben’, doet mij het ergste vrezen.

Fred Kwast
Het is nu voor Reenders en de Stadspartij er op of er onder. Van brullende leeuw naar handtam lammetje, hebben zij nu nog èèn keer de kans om opnieuw te brullen en hun gezicht te redden na het kiezersbedrog wat deze partij heeft gepleegd. De coalitie, heeft het palenrammersteam ( D66/VVD) al in stelling gebracht, die ten koste van de op de werf zittende ondernemers hun plan willen doordrijven. Zij gaan hierbij zover , dat zelfs erfgoed er aan moet geloven met walgelijke alles ontsierende nieuwbouw. Pure minachting naar de bevolking toe , die gezien de verkiezingsuitslag gèèn nieuw stadhuis wil. Deze rotgein heeft al zoveel geld gekost , daar had de Bijlweg met goud bekleed kunnen worden. Stop er nu eens mee, en verbouw waar jullie nu zitten tot een goed stadhuis.

Bearnas Witchman
Eens kijken of de partijen die tegen verhuizing waren nu hun woord houden, anders zijn we wederom belazerd.
En als het da ntoch doorgaat dan de nieuwbouw niet het uiterlijk krijgen van de bestaande gebouwen.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Het huidige stadhuis functioneert prima in zijn huidige staat. Ik ben op vele plekken daar geweest. Het moet slechts bij de tijd worden gehouden. Eigen balkons waar gerookt kan worden, ruime, geriefelijke werkkamers, geen emmertjes voor lekkend dak, goede vergaderzaal, riante werkruimte burgemeester en wethouders…. de bevolking wordt weer bedrogen en gemanipuleerd door te stellen dat verbouw voor vele miljoenen moet plaatsvinden. En dan vier ton bezuinigen op cultuur (o.a. Triade), op zorg, op VVV, op sportclubs…. nog los van het verraad van meeloper Stadspartij. Met hen wordt afgerekend bij de verkiezingen, die dus in mei weer gaan beginnen. De oude kliek die in strijd met de verkiezingsuitslag regeert is ziende blind: tot drie keer toe tegen de wil van de bevolking in proberen je zin door te drijven, het zijn narcisten. Zeker ook de burgemeester, die al aardig wat manipulaties op zijn naam heeft staan, in partijdigheid. Hij zou toch de brug slaan naar de bevolking, toen hij kwam??

Monique Kohn · Den Helder
Een troost, er zijn al ruim voldoende handtekeningen verzameld door de weggewerkte wethouder die met zijn eigen partij terug komt, voor een referendum.

Fred Kwast
Dan mag dààr weleens meer ruchtbaarheid aan gegeven worden. Wààr kan men de te tekenen lijsten vinden, hier ,in mijn omgeving is er niets van bekend.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28065962.ece/Bij-stadhuis-gaat-het-nog-om-twee-keuzes?lref=SL_2